Урок з біології на тему : Екологічні групи рослин

Про матеріал
продовжити формувати науковий світогляд учнів і переконання у необхідності і значущості знань про взаємозв'язки рослин з чинниками середовища для гармонійного існування природи і людини, охорони та збереження природних багатств; продовжити формування загапьнонавчальних умінь і навичок працювати з текстом і малюнками підручника, зіставляти факти, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити умовиводи,
Перегляд файлу

Тема: Екологічні групи рослин

Цілі:  

Освітня:

на матеріалі уроку продовжити формувати науковий світогляд учнів і переконання у необхідності і зиачущості знань про взаємозв'язки рослин з чинниками середовища для гармонійного існування природи і людини, охорони та збереження природних багатств; продовжити формування загапьнонаачальних умінь і навичок працювати з текстом і малюнками підручника, зіставляти факти, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити умовиводи,

Розвивальна:

продовжити розвивати в учнів поняття про рослину ям цілісний організм, його взасмоэв язки із середовищем; сформувати поняття про ое-родовища життя і чинники середовища; визначити взасмоэв язки рослин з чинниками живої і неживої природи, дією на рослини основних факторів середовище - світла, температури, води та адаптації до них рослин.

Виховна:
виховувати допитливість, спостережливість, прагнення пізнавати навколишній світ, берегти та охороняти рідну природу.
Тип уроку: комбінований 
Хід уроку:
I. Актуалізація опорних знань.
Бесіда за питаннями:

І. Які культурні рослини називають зерпоними? Наведіть приклади.

2. Які зернові культури вирощують в Украйні і в світі на найбільших площах? Чому?
3. Назвіть основні овочеві культури, що вирощують в Україні.
4. Яке значення мають овочі в харчуванні людей? 5. Які плодово-ягідні культури вирощують на наших землях7 6. У чому цінність плодово-ягідних культур для людини?

7. Чи відома вам рослина, що належить до групи олійних культур?

8. Які вам відомі лікарські роелмпн?

9. Які наукові і селекційні установи вам відомі?

10. Яка робота проводиться в цих установах?
II. Мотивація навчальної діяльності учнів

Уявімо собі на хвилинку, що ми стоїмо на порозі Природи - нашого спільного дому з усіма організмами, що його населяють. Із спільним Сонцем, що нас всіх зігріває, із спільною землею, що нас годує, і спільною водою, що пас напуває і вгамовус спрагу, і спільним повітрям, яким ми всі дихаємо. Скільки поверхів у цьому домі, м якими законами живуть мешканці цього великого, чудового і багатого дому? Яке місце в цьому домі з його Сонцем, світлом, теплом, повітрям і водою займають рослини? Як вони пристосувалися до життя на різних поверхах? Учені кажуть, що рослинний світ - дзеркало умон зростання. Ни вже знаєте і природознавства, географії, що розподіл рослин у природі визначається насамперед впливом зовнішнього середовища. Як воно впливає на рослини? Як рослини взаємодіють І пристосовуються до середовища, в якому живуть?

Дізнаємося про ці рослинні таємниці. 
1. Установити, які чинники впливають на рослини.
2. Ознайомитися із характеристикою цих чинників.
3. З'ясувати, як впливають на рослини основні чинники природи.
4. Визначити, які механізми виробили рослини, що дають їм змогу пристосовуватися до найрізноманітніших місцезростань.
III. Вивчення нового матеріалу.
1. Зв'язки організмів з навколишнім середовищем; формування понять "місцезростання", «екологічні чинники*, класифікація екологічних чинників. Їх характеристика розповідь з елементами бесіди, демонстрація діапозитивів, складання схеми "Екологічні чинники".
2. Світло - один з важливих екологічних чинників, значення світла для процесу фотосинтезу, вплин дії сили світла і його тривалості на ріст І розвиток рослин, на внутрішню будову листків; розподіл рослин нп групи щодо світла; снітлолюб-ні. тіньолюбні, тіньовитривалі, приклади рослин кожної групи; формування поняті, «рослини короткого дня», "рослини довгого дня", характеристики нимог рослин кожної групи до світла, приклади рослин; лішченнн липні, про потреба рослин до світла при вирощуванні культурних рослин - розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 186 (с. 174), демонстрація кімнатних рослин, гербарних зразків, картин, таблиць, колекції комп'ютерних зображень рослин з різною потребою до світла.
3. Сонце - основне джерело світла 1 тепла на Землі; вплив температури на життя рослин, особливості підтримання температурного режиму при вирощуванні рослин в оранжереях і теплицях; характеристика особливостей зростання рослин у помірних широтах, пристосування рослин до річних періодичних коливань температури, формування понять "морозостійкі рослини", "холодолюбні рослини", "теплолюбні рослини", приклади рослий кожної групи, адаптації рослин до дії різних температур - розповідь -* елементами бесіди, демонстрація гербарних зразків, картин, таблиць, комп'ютерних зображень рослин з різними потребами до температури середовища фрагментів діафільму.
Вода важливий екологічний чинник, значення волн для процесів життєдіяльності рослий, наслідки П нестачі; поділ рослин па групи по відношенню до води, їх характеристика; адаптації рослин до зростання в місцях з різною кількістю вологи в Грунті; формування поняття «сукуленти*.
A. Розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 187 (с. 1761 і 202. демонстрація натуральних об'єктів (рослини акваріуму), гербарних зразків, картин, таблиць, комп'ютерних зображень рослин а різною потребою до води.
B. Самостійна робота учнів за завданням:

"Як вода впливас па рослини?" і підготуйте відповіді на запитання: І. Чому вода є пиж. 11; ним екологічним чинником? 2. Які процеси життсдіяльності рослин тісно пов'язані я водою? 3. Наведіть приклнди рослин, для яких вода с середовищем життя. 4. Які рослини зростають в умовах підвищеної вологості Грунту? 5. Наведіть приклади рослин пус тсль. посушливих степів, дюн. 6. Які пристосування до життя в цих умовах мають згадані рослини? 7. Які культурні рослини с посухостійкими? 8. Які особливості будови вегетативних органів мають рослини сукуленти?
IV. Закріплення матеріалу, вивченого иа уроці.
A. Бесіда за запитаннями;

1. Що таке місцезростання?

2. Що називають екологічними чинниками?

3.На які групи поділяють чинники середовища?

4. Наведіть приклади чим чеинх чинників.

5. Яке значення в житті рослин мас світло?

6. На які групи поділяють рослини по відношенню до світла? Наведіть приклади.

7. Які температури впливають на процеси життєдіяльності рослин?

8. Наведіть приклади рослин з різною потребою до дії температур.

9. На які групи їх поділяють?

10. Як рослини помірних широт пристосовуються до сезонних змін температури?

11. На які групи поділяють рослини по відношенню до води? Наведіть приклади.

12. Які пристосування чають рослини до життя в умовах постійної або сезонної нестачі води?
Б. Запитання для повторення матеріалу:

1. Які ознаки притаманні водоростям?

 2. Де поширені водорості?

3. Наведіть приклади багатоклітинних водоростей.

4. Якими способами розмножуються водорості?

5. Яка ознака с спільною для представників різних груп водоростей?
V. Узагальнення і систематизація знань.

Обговорення питань.:

1. Для чого людині потрібно знати про вплив екологічних чинників па організми?

2. Відомо, що рослини найбільшо зплсжлгь від світла, температури, води, поживних речовин, повітря. Як ви ння ж ас ге, для рослин мас значення дія кожного окремого чинника природи, чи їхня комилекспа дія? Відповідь обгрунтуйте.
VI. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VII. Рефлексія.
VIII. Повідомлення домашнього завдання:

опрацювати текст І малюнки $ 48, підготувати відповіді на запитання на

с 177. повторити текст § 42.

 

doc
Пов’язані теми
Біологія, Розробки уроків
Додано
19 січня
Переглядів
28
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку