Урок з елементами демократії "Степінь з натуральним показником. Одночлени"

Про матеріал
Урок узагальнення та систематизазії властивостей степені з натуральним показником,
Перегляд файлу

 

УРОК АЛГЕБРИ В 7 КЛАСІ

з елементами демократії

Тема: «Степінь з натуральним показником.
Одночлени»

Формування компетентностей:

Формування предметних компетентностей: систематизувати знання властивостей степені з натуральним показником, удосконалити вміння учнів виконувати перетворення добутку одночленів і степені одночлена на одночлен стандартного вигляду;

Формування ключових компетентностей:

  • формувати вміння організовувати та планувати свою навчальну діяльність;
  • формувати навички самоконтролю;
  • сприяти вихованню об’єктивності по відношенню до себе і до своїх знань, самокритичності.

Тип уроку:  урок узагальнення і  систематизації знань учнів.

Обладнання: інтерактивна дошка, листки самооцінювання, групові та індивідуальні завдання.

Хід уроку:

  1. Організаційний  момент.

Добрий день, мої шановні учні. Епіграфом до нашого уроку сьогодні пропоную наступне висловлювання: «Успіх приходить до того, хто його прагне». Тему нашого уроку: «Степінь з натуральним показником. Одночлени» ви бачите на дошці. Це передостанній урок в цьому розділі, тому мета уроку є наступна: «Узагальнити і  систематизувати  знання з цієї теми, удосконалити вміння виконувати перетворення добутку одночленів і степені одночлена на одночлен стандартного вигляду; а також формувати демократичні цінності». Не дивуйтесь, працюючи сьогодні на уроці, будемо використовувати принципи демократичності. Тому я Вам пропоную поділитися на групи по три учні, бажано, за однаковим рівнем навчальних досягнень знань, так як Ваша оцінка сьогодні на уроці буде залежати від результативності роботи кожного учня  групи. І обрати спікера.

Ми з вами часто на уроках «подорожуємо». І сьогодні я теж пропоную вам відправитись в незвичайну подорож –  по країні «Демократії». У кожного є лист само оцінювання, який ви будете заповнювати впродовж уроку, але кількість ваших балів – це буде колегіальне рішення вашої групи!

А зараз декілька слів про демократію. Як ви розумієте це поняття? Отже кожна людина повинна вміти визначати власну позицію, брати активну участь в житті суспільства, завжди мати можливість реалізувати свої права. Щоб стати повноправними і активними членами суспільства громадяни повинні мати можливість працювати разом в інтересах загального блага, поважати думку, навіть протилежну, кожного, брати активну участь в будь-яких процесах, що відбуваються в суспільстві. Саме цих принципів прошу вас сьогодні дотримуватися, щоб виконати повністю мету нашого уроку.

 

На інтерактивній дошці з’являється карта нашої подорожі

 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Перша зупинка: Рівний доступ до інформації.

 

Перевіряємо домашнє завдання.

На дошці з’являються відповіді домашніх вправ, учні перевіряють.

Завдання 280

  1. Картинки по запросу інформація

Завдання 282

1.

2.

3.

4.

 

 

Картинки по запросу свобода словаДруга зупинка: Інтерв’ю з експертом

Учні до уроку готували теоретичні

питання по темі. Команди вирішують,

які питання вони будуть задавати

іншим командам та проводять інтерв’ю

Всі учні заслуховують відповіді, а після

Цього проводять пленарну  дискусію       

Кожна група визначає своє ставлення

до відповідей інших груп, аргументуючи

свою позицію.

 

 

 

ІІІ. Формування предметних та громадянських компетентностей.

Третя зупинка: Вільний вибір

Розв’язування задач, аналогічних домашнім. На дошці з’являється три варіанта рівних за складністю завдань.   Учні обирають будь-який варіант, і розв’язують його:

Варіант 1

1.

2.

Картинки по запросу опрос3.

4.

Варіант 2

1.

2.

3.

4.

Варіант 3 

1.

2.

3.

4.

 

На виконання цього завдання відводиться 5 хвилин, після чого на дошці з’являються відповіді і учні роблять самоперевірку своїх розв’язки.

Учні заповнюють листок самооцінювання.

 

Картинки по запросу рівні можливостіЧетверта зупинка: Рівні можливості

Робота в трійках. Перший учень пише формулу, другий – відповідний                                приклад на цю формулу, третій формулює правило.

Учні заповнюють листок самооцінювання

 

П’ята зупинка: Право голосу

Екскурс в історію.

Не обов’язковою частиною вашого домашнього завдання було знайти історичні факти виникнення степеня. Хто бажає відповісти?

Картинки по запросу право голоса карикатураСлово Exponent, яке ввів для показника степеня Штифель в 1553 році, означає «показник», «позивач». Показники степеня в сьогоднішньому вигляді ввів до науки  Декарт (1637). Англієць за народженням, що жив у Франції, Юг писав IV , Ерігон – 5а4, у Декарта ці символи перетворились в 4. Вираз «піднесення до степеня» вперше  з’явився в 1716 році в роботі »Mathematische Lexicon» Вольфа.

Учні заповнюють листок самооцінювання

 

Картинки по запросу толерантністьШоста зупинка: Толерантність

До речи, чи знаєте ви, що таке толерантність?

Толерантність - це здатність без агресії сприймати думки, поведінку, форми самовираження та спосіб життя іншої людини, які відрізняються від власних.

Передусім толерантність означає доброзичливе та терпиме ставлення до чогось. Основою толерантності є відкритість думки та спілкування, особиста свобода індивіда та поцінування прав та свобод людини. Толерантність означає активну позицію людини.

Зараз на дошці з’являться завдання, які ви повинні розв’язати, спілкуючись з учнями своєї групи, допомагати один одному. На виконання цих завдань – 7 хвилин.

На дошці з’являються завдання.

а) вибрати правильні відповіді для виразів: 0,33;  -23   (-0,2)4.

   (варіанти відповіді: 0,0016; 0, 09; 8; -6; -0,8; 2,7; -8; 0,027; 6.)

 б) подайте многочлен  625х8 вигляді степеня.

   (варіанти відповіді: (5х 2)8, (5х 2)4, (5х )4, (5х )8)

 в)Замість * вставте потрібне число:

    3) *12

а16 а     * 32

  *)  5= у10

х  *: х2 = х7

(5у  *)  3= 125у6.

г)Піднесіть до квадрата та куба одночлени:

    3в4 с 5 ;   2 у2.

д)Записати у стандартному вигляді:

    Швидкість світла  300 000 м/с,

    Маса Землі 6 000 000 000 000 000 000 000 т,

    Маса Місяця 73 500 000 000 000 000 000 т,

    Об’єм Землі 1 083 000 000 000км3.

є) Позначте відповідь стрілкою:

40вс 3х3      -8всх2 (-5с 2х)        -4вс2 х2

-4в с3х2       -0,2вс2 *20сх2       -0,4всх2.

е)Знайди і виправ помилку:

(-2) 3 = -6;              с 5* с 32

(-1)4 = 4;             ( а m) 4 = аm+4

Картинки по запросу толерантность0,5 2 = 2,5             (-0,3 ) 3 =0,027    

 

 

 

 

Картинки по запросу право виборуЧерез 7 хвилин з’являються відповіді, учні перевіряють свої розв’язання та заповнюють

листок самооцінювання

Сьома зупинка: Право вибору

На цьому етапі уроку кожен з вас може заробити різну кількість балів. Зараз вам пропонуються завдання, які коштують 1, 2 або 3 бали. Ви повинні уважно переглянути всі завдання і вибрати собі лише одне із запропонованих.

На дошці з’являється завдання на 1 бал

Обчисліть:

Бажаючі учні переписують це

завдання і починають виконувати.

 

Попереднє завдання  зникає, з’являється завдання на 2 бали:

Виразити значення

виразу через p, q,

якщо

Бажаючі учні переписують та  виконують це завдання

Зникає попереднє завдання, з’являється завдання на 3 бали:  

Розв’язати рівняння: (х23 * (х40 )2 ): ((х18 )58 = 220

Через 3 хвилини з’являються на дошці відповіді, учні перевіряють свої розв’язки та заповнюють листок самооцінювання.

Підраховують зароблену кількість балів, повідомляють вчителю.

ІУ. Підсумок уроку

Восьма зупинка: «Чесний мікрофон»

Картинки по запросу метод мікрофон- Чи сподобалася вам така форма роботи?

- Чи задоволені ви отриманими оцінками?

- Як ви вважаєте, чи достатньо було розв’язано завдань з цієї теми, чи треба ще працювати?

- Чи варто проводить контрольну роботу на    наступному уроці?

  У. Домашнє завдання

За підручником: 281, 284, повторити п. 5, 6, 7

  Додаткове завдання

Спростити вираз

Спростити: 22011 * 0,52011.

 

 

Лист самооцінювання

Прізвище, учня _____________________                             клас ___________

Зупинки

Максимальна кількість балів

Бали

1.

Рівний доступ до інформації

1

 

2.

Інтерв’ю з експертом

1

 

3.

Вільний вибір

1

 

4.

Рівні можливості

2

 

5.

Право голосу

1

 

6.

Толерантність

3

 

7.

Право вибору

3

 

 

Всього балів

12