Урок з географії для 8 класу "Природні зони України: мішаних та широколистих лісів"

Про матеріал

Даний урок розроблено відповідно до програми. Включені тестові завдання. До уроку розроблена презентація. Підібрані різноманітні методи та прийоми для самостійної роботи учнів.

Перегляд файлу

1

 

Географія, 8 клас                            Урок № 38                            Дата: 05.02.18

Тема. Рівнинні ландшафти, їх різноманітність. Природні зони України: мішані ліси, широколисті ліси

Мета і завдання уроку: освітня: сформувати систему знань про географічне положення, межі та розміри, характерні риси природних комплексів і сучасних ландшафтів зони мішаних та широколистих лісів; сприяти розумінню взаємозв’язків між компонентами природи;

розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять, удосконалити вміння та навички роботи з тематичними картами атласу; удосконалити навички та уміння давати комплексну характеристику природної зони;

виховна: виховувати бережливе ставлення до всього живого.

Тип уроку: комбінований. 

Обладнання: фізична карта Украї­ни, атласи, підручник,  презентація, тестові завдання.

Базові поняття: фізико географічна зона, природні компоненти, ландшафт, природоохоронні території, природні зони.

Очікувані знання і вміння. Учні зможуть називати особливості географічного положення та природних компонентів зони мішаних хвойно-широколистяних лісів, визначати вплив господарської діяльності на природу Полісся.

ХІД УРОКУ

Напис на дошці. Лише зрозумівши природу, людина зрозуміє себе!                                                     Р. Едберг 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ УЧНІВ ДО УРОКУ (1 хв.)

Вправа «Кольоровий настрій»

Мета: діагностування емоційного стану дитини, розширення індивідуальної емоційної сфери; розслаблення, зняття стресів, підняття настрою та тонусу.

Обладнання: на ватмані намальоване коло, розділене на сектори: червоний – активність, фіолетовий – сум та тривога, жовтий – спокій та задоволення, зелений – задумливість, мрійливість.

Завдання. Прислухайтесь до себе. Що ви відчуваєте: радість чи сум, спокій чи тривогу? Чому? Якого кольору ви уявляєте свій настрій?

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ (7 хв.)

Прийом «Інтелектуальна розминка»

1.Україна розташована в межах трьох фізико-географічних країнах (Східноєвропейської рівнининної, Карпатської гірської, Кримської гірської)

2.Фізико-географічне районування значно полегшує вивчення (Природи певних територій)

3.Найменша одиниця районування , яка виділяється на основі переважання одного виду ландшафту на певній місцевості (Фізико-географічний район)

4.Найчіткіший поділ на провінції спостерігається у (У Лісостепу і північному Степу)

5.Частина зони або підзони, що характеризується ступенем континентальності клімату та неоднорідністю поверхні (Фізико-географічна провінція)

Тестові завдання «Ландшафт як просторово-цілісна система»

 1. Найбільша одиниця класифікації ландшафтів:

а) тип;                б) підтип;                       в) клас;                         г) вид

2. В Україні виділяють два класи ландшафтів:

а) рівнинні і гірські;                 б) мішанолісові і лісостепові;

в) карпатські і кримські;           г) степові і лісові

3. На території України мішанолісові ландшафти переважають:

А) на сході;               б) на заході;             в) на півночі;            г) на півдні

4. Природні комплекси, які змінені господарською діяльністю людини, називаються:

а) порушеними;              б) антропогенними;               в) ландшафтними.

5. Який з перелічених чинників ландшафтоутворення є одним з головних?

а) чинник часу;                                 б) циркуляційний чинник;     

в) радіаційний чинник;                    г) антропогенний чинник

6. Які з перерахованих ландшафтів на території України належать до антропогенних?

а) природоохоронні;      б) лісогосподарські;         в) степові;        г) рекреаційні

7. Визначте правильність наведеного твердження: «Класи ландшафтів виділяють за впливом тектонічного, азонального чинника (належністю до складчастих областей і відповідно гір чи рівнин), а також особливостями циркуляції атмосфери».

А. Так;                   Б. Ні

8. Установіть відповідність між одиницями класифікації ландшафтів та фізико-географічним районуванням:

1. Підтип.                             А. Фізико-географічна країна

2. Клас.                                 Б. Фізико-географічна природна зона

3. Вид.                                  В. Фізико-географічна підзона

4. Тип                                   Г. Фізико-географічна район

                                              Д. Фізико-географічна провінція

9. Фізико- географічне районування – це...

а) виявлення порівняно однорідних за природними умовами регіонів, які відрізняються своєю ландшафтною структурою;

б) виділення та описання великих територій, для яких характерні певні спільні риси природи;

в) виявлення та дослідження систем взаємозалежних природних регіонів, яким характерна внутрішня єдність і своєрідні індивідуальні риси природи;

г) всі відповіді вірні.

10. Розмістіть одиниці ФГ районування за рангами (від вищого до меншого:

а) зона;           б) провінція;      в) підзона;       г) країна;      д) район;     е) область. г,а,в,б,е     

11. ФГР зображено на карті:

 а)  фізико-географічного районування;           б) фізичній;

в) ландшафтній;                             г)політико – адміністративній.

12. Виділіть основні ознаки фізико-географічної   зони:

а) це частина природної країни;

б)природні умови кожної залежать від широти місця, співвідношення тепла та вологи, характеру циркуляції атмосфери;

в)відрізняється особливостями геологічної будови.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.  

 Цей ліс живий   у нього добрі очі .

 Шумлять вітри у нього в голові.

 Старезні пні, кошлаті поторочі,

   літопис тиші пишуть у траві.

   Дубовий Нестор дивиться крізь пальці

  на білі вальси радісних беріз.

  І сонний гриб в смарагдовій

      фуфайці дощу напився і за день підріс.

    Багряне сонце сутінню лісною

    у просвіт хмар показує кіно,

     і десь на пні під сірою сосною

     ведмеді забивають доміно.

     Малі озерця блискають не злісно,

    колише хмара втомлені громи.

   Поїдемо поговорити. з лісом,

     а вже тоді я зможу

    І з людьми..          ( Ліна  Костенко)

 Питання до класу : Яку природну зону  описала в своєму вірші поетеса?      ( Ліс).

Подивіться на ці фотознімки краєвидів лісу. Хіба може когось залишити байдужим така краса? А як­що людина ще й справжній майстер слова чи пенз­ля, то появляються прекрасні поезії, картини.

А наша Україна здавна славилася могутніми лісами. Розкішні діброви і соснові   бори, похмурі вільшаники і білокорі берізки створюють неповторну красу.

І тому сьогодні на уроці ми будемо знайомитись з природною зоною нашої   країни - зоною мішаних та широколистих лісів. Відкрили зошити, записали тему нашого уроку: «Характеристика зони мішаних  та широколистих лісів». Із попередніх уроків ви же знаєте, що природні зони в межах України змінюються на її рівнинній території в такій послідовності: зона мішаних хвойно-широколистяних лісів, лісостепова, степова. Кожна зона має свої особливості щодо клімату, рослинності, тваринного світу, грунтів. На жаль, природні компоненти кожної зони зазнали відчутного впливу господарської діяльності людини. Тому сьогодні на уроці ми з вами детально ознайомимося з Українським Поліссям.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Прийом «Розповідь вчителя»

Запам’ятайте! Досліджуючи окремі природні комплекси, ви не повинні забувати про те, що всі Природні Компоненти взаємопов’язані та впливають один на одного.

 Я сподіваюся, ми готові продовжити вивчення теми ландшафти та почати ознайомлення із зоною мішаних та широколистяних  лісів. Але ніж ми це зробимо, хочу ознайомити Вас з науковцем, який досліджував Полісся. Значний вклад у дослідження Полісся зро­бив Павло Аполлонович Тутковський, який провів значну роботу по природному районуванню України і вивченню окремих районів.

«Випереджальне завдання»

Тутковський Павло Аполлоновичукраїнський геолог, географ і педагог. Один з основоположників геології й географії України. Понад двадцять років свого творчого життя віддав вивченню Волинського Полісся – краю з своєрідними ландшафтами та геологічною будовою, великою кількістю річок та озер, багатою флорою і фауною. Вчений написав і опублікував понад 80 наукових праць, присвячених дослідженню волинського краю; в них висвітлювалися питання геологічної будови, рельєфу, корисних копалин, підземних вод, озер, річок, населених пунктів Волині. Ось лише деякі з них: "Із геології Луцького повіту Волинської губернії" (1898), "Про геологічні дослідження 1900-1901 рр. Києво-Ковельської залізниці", "Про післятретинні відклади Володимир-Волинського та Ковельського повітів Волинської губернії" (1902), "Викопні пустині Північної півкулі" (1910), "Карстові явища та самобутні артезіанські джерела в Волинській губернії. неогенові та післятретинні відклади. В 1899 р. проводив докладне дослідження озера Світязь та Оконських джерел. А вже в 1900 р. була надрукована стаття П. Тутковського про озеро Світязь; в ній він дав науковий опис озера, вказавши, що воно різко відрізняється характером своєї чистої та прозорої води від сусідніх дрібних озер і боліт, живиться потужними глибинними джерелами підкрейдяної артезіанської води. Великий внесок зробив П. Тутковський у вирішення проблеми картування Волині: він склав опис 16-го аркуша 10-верстної геологічної карти європейської частини Росії, а також здійснив геологічне картування вздовж залізниці Київ-Ковель.   В 1909 р. П. Тутковський переїхав з Луцька до Житомира і вступив до Товариства, в тому ж році його обрали почесним членом Товариства, а в 1910 – віце-головою. При сприянні Товариства вчений щорічно здійснював експедиції по Волині, проводив польові дослідження; він опрацьовував зібрані матеріали, часто виступав з доповідями та повідомленнями на загальних зборах Товариства та засіданнях секцій, друкував свої праці.
 

Прийом «Робота з атласом»

Завдання. За допомогою карти в атласі «Фізико-географічне районування» визначте ті області України, які повністю або частково  розташовані у зоні мішаних лісів, широколистяних лісів (Зона мішаних лісів охоплює більшу частину Волинської, Житомирської та Чернігівської областей, частини Київської та Сумської областей; зона широколистяних лісів – Тернопільська, Хмельницька, частково Львівська, Рівненська та Волинська).

Робота з підручником

Завдання. Відкрийте підручник на с. 162-163 та дайте відповідь на наступні запитання:

 • В якій частині України знаходиться зона мішаних (північна), широколистяних лісів (західній)?
 • Яку площу займають лісові ландшафти? (28% території України)
 • Назвіть та покажіть на фізичній карті України межі зони мішаних лісів (Рава-Руська –Володимир-Волинський – Луцьк – Рівне – Шепетівка – Житомир – Київ –Ніжин – Кролевець – Глухів), широколистяних лісів (розташована на заході Україний простягається до Передкарпатської височини та кордону з Молдовою; східна: Полонне – Стара Синява – Нова Ушиця – до річки Дністер ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Нанесіть на контурну карту їх  межу.

 • Назвіть основні форми рельєфу зони мішаних лісів (Поліська, Придніпровська низовини, Словечансько-Овруцький кряж); широколистяних лісів (в межах Волинської й Хотинської височини, масивів Розточчя, Кременецького кряжу)
 • Назвіть корисні копалини зони мішаних та широколистяних лісів (граніти, базальти, крейда, пісковики, глина, бурштин, самородна сірка, фосфорит, торф)

Хвилинка - цікавинка «Овруцькі кварцити»

Словечансько-Овруцький кряж висотою всього 316 м. Та він має в собі нагромадження чудес приро­ди, яке нагадує в мініатюрі знаме­нитий Йєлоустонський парк. Понад 1 млрд 400 млн років стоїть кряж на фундаменті із червоних і рожевих кварцитів та пісковиків. Ця кристалічна основа є коморою будівельних матеріалів. Овруцькі кварцити є в стінах Софійського собору, Золотих воріт у Києві, Киє­во-Печерської лаври. Тільки тут добувають рідкісний мі­нерал пірофіліт. Він вогнетривкий, і з нього роблять для маяків пальники та відправляють на всі континенти. Феномен кряжу – рододендрон жовтий (азалія понтійська). Цей високий кущ – сучасник мамонтів, тобто реліктова рослина. Зустріча­ється вона ще на Кавказі. А як ви­жила тут – загадка. 

Бесіда

 1. Як змінюється клімат на території України? (з північного-заходу на північний схід)
 2. Пригадайте, яка температура повітря характерна для північно-західної частини України (середні температури січня від -4,5 до -8; середні температури липня від +17 до +19,5)
 3. Яка кількість опадів випадає в межах зони мішаних та широколистяних лісів? (600-700 мм)
 4. Які найбільші водні артерії розташовані зони мішаних та широколистяних лісів? (річки Случ, Стир, Тетерів, Десна, Ірпінь, Сейм, Прип'ять та комплекс Шадських озер, який включає понад 30 озер та найбільше за площею та глибиною озеро Світязь)
 5. Охарактеризуйте ґрунтовий покрив зони мішаних та широколистяних лісів? (дерново-підзолисті та сірі лісові, опідзолині чорноземи).

Прийом «Знавець природи Полісся»

Завдання. Виконайте завдання на картках в парах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийом «Робота з картою»

Завдання. Давайте  визначимо  які  природні  області  виділяють  в  цій  природній  зоні? (робота  з  картою фізико-географічного  районування)

Волинське  полісся

Житомирське  Полісся

Київське  Полісся

Чернігівське  Полісся

Новгород-Сіверське  Полісся

Робота з таблицею

Завдання. Використовуючи карти атласу та текст підручника, складіть ха­рактеристику фізико-географічних областей Полісся за планом у таб­лиці (за зразком).

Назва фізико-гео­графічної області

Відповідна тек­тонічна структура

Особливості природних компонентів

Природоохоронні території

Волинське Поліс­ся

Частина Волино-Подільської плити і Ковель­ського масиву

Найбільш лісис­та, заболочена область з воло­гим кліматом

Шацький націо­нальний природ­ний парк

Житомирське Полісся

 

 

 

Київське Полісся

 

 

 

Чернігівське Полісся

 

 

 

Новгород-Сіверське Полісся

 

 

 

 

Мале Полісся

 

 

 

 

Волинське Полісся розташоване в межах Волино-Подільської

Прийом «Проблемне питання»

Завдання. Доведіть, що екологічна ситуація в зоні мішаних лісів є складною?

Екологічна ситуація в зоні мішаних лісів є дуже складною. Великий вплив на зміни природних комплексів мають водно меліоративні роботи (осушення перезволожених земель призвело до глибокого і незворотного перетворення природних ландшафтів). Аварія на Чорнобильській АЕС та інші наслідки діяльності людини також негативно вплинули на стан природного середовища й умови життя населення.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Прийом «Продовж  речення»

 1. Площа лісів від загальної площі території України становить:
 2.            Одна  з найбільших  річок,  що  протікає  в  межах  зони мішаних лісів – Дніпро
 3.            Грунти,  що  переважають  в  цій  зоні
 4.            Найбільше  озеро  зони - Світязь
 5.            Тип  клімату  цієї  зони - помірно-континентальний

6.Типове природне багатство Полісся складають родовища:

Прийом «Заповни пропуски у тексті»

Зона мішаних лісів – Українське Полісся  - займає 20 % від загальної площі України та охоплює північну частину території країни; природні умови зони мішаних лісів на території України сфор­мувалися в післяльодовиковий період. Територія зони переважно ни­зовинна, значно заболочена, укрита сосновими та сосново-дубовими лісами з домішками інших листяних порід; необгрунтоване втручання в природні процеси Полісся призве­ло до порушення природної рівноваги та виникнення екологічних проблем.

Кросворд


- Якщо ви вірно відповісте на питання кросворда, то по вертикалі прочитаєте слово, яке охарактеризує вашу роботу на уроці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Природна зона лісів, що утворені хвойними і листяними деревними породами (мішаний)
 2. Це звір – об’єкт полювання в Поліссі (олень). 
 3. Ця пора року в зоні мішаних лісів буває тривалою, теплою, але не
  жаркою, дощовою з частими грозами (літо).
  4. Дерево цього краю (сосна).
  5. Стук цього птаха можна почути в лісі (дятел).
 1. Тварини, які змінюють забарвлення за сезонами (зайці).
 2. Що займає значну частину півночі України?  (ліс)

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Опрацювати §33 підручника
 2. На контурній карті України позначити:  найбільші природоохоронні території.

3)* Назвати і позначити  на карті  озера і річки, які загадуються у легенді.

Український Байкал (легенда)

Звідки упав ти, мій Свитязю-витязю,

В груди Поліського краю?

Може, ти вилився з серця Дніпровського,

 Може із серця Дунаю?

Чайка черкнула і тріснула тиша,

Хвилі до хвиль загукали.

Ну, прокидайся, опинайся гривастими,

Мій український Байкале.

 1. * Поясніть народну мудрість «Ліс – це волога, волога – це врожай, а врожай – це життя!»

5)** Підготувати презентацію на тему «Заповідники лісостепу та степу»

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Шохалевич Інна Георгіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Подрушняк Любов
  Любов Подрушняк. Дякую за цікаву розробку уроку.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
10 лютого 2018
Переглядів
10861
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку