22 червня о 18:00Вебінар: Як створити віртуальний офіс класу за допомогою сервісу Bitmoji та презентацій Google

Урок з хімії для 9 класу "Оцтова кислота"

Про матеріал
На уроці вивчення нового матеріалу використовується групова навчальна діяльність учнів.
Перегляд файлу

1 група

Експерти

Аукціон питань

 1. Які речовини називаються кислотами?
 2. Які речовини називаються основами?
 3. Які речовини називаються солями?
 4. Які речовини називаються оксидами?
 5. Яка Формула метану?
 6.  Назвіть формулу етану.
 7. Які типи хімічних зав’язків зустрічаються в органічних сполуках?  
 8. Які речовини називаються гомологами?
 9. Що називається функціональною групою?
 10.  Які органічні сполуки називаються спиртами?

11. Формула метанолу?

12. Формула етанолу?

 

2 завдання

Читаючи стор. 184 підрозділ «Фізичні властивості»

І група: Читаючи стор. 184 підрозділ «Фізичні властивості»

Складіть універсальну «шпаргалку»( у кожного учня картка-таблиця), яка складається з ключового-найголовнішого слова, речення-тези, можливих питань, що їх може задати вам вчитель на контрольній роботі

Слово

Речення

можливі питання

Крижана

Чиста оцтова кислота

Чому називається крижаною? Яка температура плавлення оцтової кислоти?

Електролітична дисоціація етанової кислоти.

CH3-COOHCH3-COO-+H+

Переглянув відео, складаємо хімічні рівняння, використовуючи кольорову крейду.

3 завдання

 Читаючи стор. 185 підрозділ «Хімічні  властивості»

Складіть узагальнюючу схему, з чим реагує оцтова кислота.

4 завдання

Група подорожує до літа: необхідно зберегти вітаміни,

Розв’яжіть задачу: яку масу оцтової кислоти ( вважаючи, що вона 100%) і води необхідно взяти, щоб приготувати 1000г розчину 9% оцту.

Д/з Ярмарок  домашнього завдання: §33 читати,

8 балів №396, №399, 10 балів №400, №398,12 балів №402, №40

                                                        2 група

                                                Експериментатори

Аукціон питань

 1. Які речовини називаються кислотами?
 2. Які речовини називаються основами?
 3. Які речовини називаються солями?
 4. Які речовини називаються оксидами?
 5. Яка Формула метану?
 6.  Назвіть формулу етану.
 7. Які типи хімічних зав’язків зустрічаються в органічних сполуках?  
 8. Які речовини називаються гомологами?
 9. Що називається функціональною групою?
 10.  Які органічні сполуки називаються спиртами?

11. Формула метанолу?

12. Формула етанолу?

2 завдання

Читаючи стор. 184 підрозділ «Фізичні властивості» Розв’яжіть задачі:

1.На руки потрапила оцтова есенція. Ваші дії?

2.На руки потрапила оцет. Ваші дії?

3.На руки потрапила оцтова кислота. Ваші дії?

Електролітична дисоціація

CH3-COOHCH3-COO-+H+

Переглянув відео, складаємо хімічні рівняння, використовуючи кольорову крейду.

3 завдання

 Читаючи стор. 185 підрозділ «Хімічні  властивості»

Складіть рівняння реакції у загальному вигляді, використовуючи пазли.

 

4 завдання

 Складіть діаграму «Риб’ячі кістки» -Діаграму Ісікави

 спираючись на мал.33.3. стор.187 і текст стор. 186 .                      як  консервант

                                                                                  Оцтова кислота

Пригнічує діяльність бактерій

 

Д/з Ярмарок  домашнього завдання: §33 читати,

8 балів №396, №399

10 балів №400, №398

12 балів №402, №403

3 група

Творчі особистості

 

Аукціон питань

 1. Які речовини називаються кислотами?
 2. Які речовини називаються основами?
 3. Які речовини називаються солями?
 4. Які речовини називаються оксидами?
 5. Яка Формула метану?
 6.  Назвіть формулу етану.
 7. Які типи хімічних зав’язків зустрічаються в органічних сполуках?  
 8. Які речовини називаються гомологами?
 9. Що називається функціональною групою?
 10.  Які органічні сполуки називаються спиртами?

11. Формула метанолу?

12. Формула етанолу?

2 завдання

Читаючи стор. 184 підрозділ «Фізичні властивості»

Складіть  схему  (на форматі А3), що ілюструє вплив чистої етанової кислоти на організм людини.( Намалюйте правила техніки безпеки)

Електролітична дисоціація етанової кислоти.

CH3-COOHCH3-COO-+H+

Переглянув відео, складаємо хімічні рівняння, використовуючи кольорову крейду.

3 завдання

Читаючи стор. 185 підрозділ «Хімічні  властивості»

Визначте , які хімічні властивості оцтової кислоти однакові з неорганічними кислотами, а які різні?

4 завдання

Спираючись на мал.33.2. стор. 186 складіть асоціативні ряди з фотографій, використовуючи фото (фото у файлі)

Д/з Ярмарок  домашнього завдання: §33 читати,

8 балів №396, №399

10 балів №400, №398

12 балів №402, №403.

 

 

Перегляд файлу

Урок  на міський  семінар

9 клас

Необхідне попереднє тестування психологом на тип учнів на сприйняття матеріалу:вербальне, образне…( щоб грамотно поділити на групи)

Тема: «Карбонові кислоти.  Етанова кислота»

Обладнання і матеріали: Підручники з хімії для 9 класу О.В.Григоровича, робочі зошити, роздрукований конспект уроку для учнів з завданнями для груп,інструкційні картки з завданнями, картинки для складання асоціативного ряду, бумага формату А3, кольорові олівці , фломастери, маркери

Доброго дня!

Сьогодні на уроці ми познайомимось  ще з одним класом органічних сполук- карбоновими кислотами.

 Задачі уроку:

Вивчити формулу, фізичні і хімічні властивості, застосування етанової кислоти.

Урок пройде у вигляді змагання між командами учнів: І група«Хіміки - дослідники», ІІ група«Художники», ІІІ група«Експерти »

І.Актуалізація знань

Хімічний крос- усне опитування учнів ланцюжком

 1. Які речовини називаються кислотами?
 2. Які речовини називаються основами?

3.Які речовини називаються солями?

4. Які речовини називаються оксидами?

5 Яка Формула метану?

6. Назвіть формулу етану.

7.Який хімічний зв’язок називається водневим зв’язком?

ІІ. Які речовини називаються карбоновими кислотами? -4 хвилини

І група:Прочитайте §33 стор.184 абзац «Поняття про карбонові кислоти» і запишіть  відповіді на питання:

 1. Які кислоти називаються карбоновими?
 2. Як дають назви карбоновим кислотам?
 3. Яка основність етанової кислоти?
 4. Яка традиційна назва етанової кислоти?

ІІ група:Виготуйте модель молекули етанової кислоти з сірників та пластилину. Замалюйте її.

ІІІ група:Складіть розгорнуті і напіврозгорнуті формули етанової і метанової кислот.( Пишуть на дошці).4  хвилини

Всі групи звітують -3 хвилини.

ІІІ. Які фізичні властивості етанової кислоти?

Читаючи стор. 184 підрозділ «Фізичні властивості»

І група: Читаючи стор. 184 підрозділ «Фізичні властивості»

Заповніть таблицю:( у кожного учня картка-таблиця)

Фізична властивість

Етанова кислота

Колір

 

Запах

 

Розчинність у воді

 

Густина

 

Температура плавлення

 

Температура кипіння

 

 

ІІ група: Читаючи стор. 184 підрозділ «Фізичні властивості»

Складіть малюнок або схему (на форматі А3), що ілюструє вплив чистої етанової кислоти на організм людини.( Намалюйте правила техніки безпеки)

ІІІ група: Читаючи стор. 184 підрозділ «Фізичні властивості»

Запишіть  відповіді на питання:

1.Чому чисту безводну етанову кислоту називають крижаною?

2.Складіть схему утворення водневого зв’язку( №397, стор.188). Запишіть на дошці.

3. При вивченні якого  класу сполук ви зустрічались з терміном  «водневий зв’язок» ?

Звітують учні з груп -2 хвилини в інших групах( представник 1 групи в 2 групі, представник 2 групи в 3 групі, представник 3 групи в 1 групі)

Після цього учень  1 групи пояснює схему утворення водневого зв’язку,

Учень 2 групи розповідає фізичні властивості етанової кислоти, а учень 3 групи-розповідає правила поводження з етановою кислотою ( елементи роботи в парах ).

ІV.Хімічні властивості  оцтової кислоти.

Читаючи стор. 185 підрозділ «Хімічні  властивості»

І група: Читаючи стор. 185 підрозділ «Хімічні  властивості»

Складіть «шпаргалку» про хімічні властивості етанової кислоти.

ІІ група: Читаючи стор. 185 підрозділ «Хімічні  властивості»

Виконайте досліди з індикаторами, магнієм, гідроксидом калію, купрум(ІІ) гідроксидом . Результати дослідів оформіть у вигляді таблиці

Реактив

Спостереження

Рівняння реакцій

лакмус

 

 

метилоранж

 

 

фенолфталеїн

 

 

магній

 

 

Калій гідроксид+ фенолфталеїн

 

 

Купрум(ІІ) гідроксид

 

 

 

ІІІ група:

Читаючи стор. 185 підрозділ «Хімічні  властивості»

Виконайте вправу №398 на стор.188

№398.

Звітує 2 група.

Який висновок  можна зробити про хімічні властивості оцтової кислоти?

Прочитайте ключову ідею уголос стор.187.

V. Поширеність органічних кислот.  Застосування етанової кислоти.

І група:Спираючись на мал.33.2. стор. 186 складіть асоціативні ряди з фотографій, використовуючи фото ( у конверті)

Наприклад:мурашина кислота-фото кропиви, хвої, мурахи, жалкі медузи

C:\Documents and Settings\nik\Мои документы\крапива.jpgC:\Documents and Settings\nik\Мои документы\хвоя.jpg C:\Documents and Settings\nik\Мои документы\мурахи.jpgC:\Documents and Settings\nik\Мои документы\медуза.jpg

Яблучна кислота-?

Щавлева кислота-?

Лимонна кислота-?

Молочна кислота-?

Винна кислота-?

Закріплюють асоціативні ряди на магнітній ( додатковій ) дошці.

ІІ група:Складіть схему або ментальну карту про застосування етанової кислоти, спираючись на мал.33.3. стор.187 і текст стор. 186

ІІІ група: Виконайте завдання № 396 стор.188, спираючись на мал.33.3. стор.187 і текст стор. 186 .Складіть діаграми «Риб’ячі кістки»

                     як  консервант, має кислий смак

                                                                                  Застосування у консервації

Група ІІ звітує , а група ІІІ доповнює.

VI.Узагальнення.

 

Стор. 187 Контрольні запитання

Дайте відповіді на запитання.

 

VIІ.Підсумки-оцінки

 

VIІІ.Д/з §33 читати, стор.188-189 № 404, №406 письм.,№399 скласти рівняння реакцій.

 

 

 

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Авіцена – середньовічний персидський вчений та лікар

Номер слайду 2

Стародавній Рим ( ІІІ ст. до н. е.)

Номер слайду 3

Паличка Коха

Номер слайду 4

Тема уроку: Карбонові кислоти. Етанова кислота

Номер слайду 5

Аукціон питань формула-1 бал, визначення-2 бали Які речовини називаються кислотами? Які речовини називаються основами? 3.Які речовини називаються солями? 4. Які речовини називаються оксидами? 5 Яка Формула метану? 6. Назвіть формулу етану. 7.Як змінюється електронегативність у періодах? 8. Формула етану? 9.Що називається функціональною групою? 10. Які органічні сполуки називаються спиртами? 11.Формула метанолу? 12. Формула етанолу?

Номер слайду 6

Формула Назва за замісниковою номенклатурою Тривіальна назва НСOOH Метанова Мурашина СН3СООН Етанова Оцтова С2Н5СООН Пропанова Пропіонова С3Н7СООН Бутанова Масляна С4Н9СООН Пектанова Валеріанова С5Н11СООН Гексанова Капронова С6Н13СООН Гептанова Енантова С15Н31СООН Пентадеканова Пальмітинова С16Н33СООН Гексадеканова Маргаринова С17Н35СООН Гептадеканова Стеаринова

Номер слайду 7

Будова оцтової кислоти Оцтова, або етанова, кислота належить до оксигеновмісних органічних сполук і є представником гомологічного ряду насичених одноосновних карбонових кислот. Загальна формула цих речовин: R- COOH.

Номер слайду 8

Молекулярна формула оцтової кислоти – CH3COOH. Молекула оцтової кислоти складається з радикала CH3 – та карбоксильної групи – COOH. Структурна формула її така: Електронна формула оцтової кислоти така: Н :О : : : : Н : С : С : : Н :О .. Н ..

Номер слайду 9

Оцтова кислота – безбарвна рідина, з різким запахом, добре розчинна у воді. Розчиняється в етанолі, етері, гліцерині, жирних та етерних оліях. Має характерний кислий смак, проводить електричний струм. Розчиняє деякі неорганічні й органічні речовини.

Номер слайду 10

70-80% водний розчин оцтової кислоти називають оцтовою есенцією, а 3-6% – оцтом. Оцтова кислота є нетоксичною та не подразнювальною речовиною, але її розчини в концентрації понад 50% є корозійно активними, здатні викликати опіки шкіри, очей, слизових оболонках носа та ротової порожнини . У парах оцтова кислота має подразливу дію на дихальні шляхи, ГДК для неї становить 5 мг/м

Номер слайду 11

Синтетична харчова оцтова кислот – легкозаймиста рідина, за ступенем впливу на організм відноситься до речовин 3-го класу небезпеки. При роботі з оцтової кислотою слід застосувати індивідуальні засоби захисту (фільтруючі протигази). Перша допомога при опіках – рясне промивання водою.

Номер слайду 12

Молекули оцтової кислоти існує у вигляді спарених молекул – димерів, сполучені попарно водневими зв'язками: CH3- -CH3 Це зумовлює порівняно велику міцність димерних сполук, а тому і високу температуру кипіння. Добра розчинність оцтової кислоти у воді пояснюється утворенням водневих зв'язків молекул кислоти з молекулами води.

Номер слайду 13

Взаємодія з металами Реакція нейтралізації Горіння етанової кислоти Реакція з оксидом міді Дія на индикатори

Номер слайду 14

Оцтова кислота, подібно до розчинних неорганічних кислот, дисоціює з утворенням кислого середовища, змінює забарвлення індикатора: CH3 → СООН ⇄ CH3 → СОО + Н Оцтова кислота є слабким електролітом. Оцтова кислота виявляє загальні властивості кислот щодо взаємодії з: а) металами 2 CH3-СООН + Mg →(CH3-COO)2 Mg + H2 Утворена сіль – магній етаноат (історична назва – ацетат магнію);

Номер слайду 15

б) основними оксидами 2CH3 - СООН + СаО →(CH3- COO)2 Са+ H2О; в) лугами (вступає в реакцію нейтралізації, утворюючи сіль і воду) CH3 - СООН + NaOH → СH3 -COONa + H2O Утворена сіль – натрій етаноат; г) солями ( слабкіших за неї кислот, наприклад, карбонатами,силікатами) 2CH3-СООН + Na2СО3→ 2CH3-COONa + H2О + CO2

Номер слайду 16

Оцтова кислота вступає в реакцію етерифікації із спиртами – при слабкому нагріванні та наявності концентрованої сульфатної кислоти як каталізатора і водопоглинаючої речовини (роль водопоглинаючої речовини в цьому разі полягає в полегшенні протіканні реакції та зміщенні рівноваги і бік утворення продуктів реакції): CH3 - СООН + HО-C2H5 → CH3-CОO-C2H5 + H2O Продуктом реакції – є етиловий естер оцтової кислоти (етилетаноат).

Номер слайду 17

Етанова кислота в реакціях виявляє також певні хімічні властивості завдяки вуглеводневому радикалу (атоми Гідрогену можуть легко зміщатися галогенами). Наприклад, взаємодія з хлором: CH3→ СООН + Cl2→CH2Cl→CООН + HCl Утворюється хлороцтова кислота. Оцтова кислота є типовою карбоновою кислотою і на відміну від мурашиної кислоти є дуже стійкою до дії навіть сильних окисників, наприклад КМnO4. Як і більшість органічних сполук, оцтова кислота дуже добре горить: CH3→СООН + 2О2→2CО2 + Н 2О.

Номер слайду 18

У давнину оцет виробляли з вина. При контакті з натурального виноградного вина, в якому масова частка етанолу не перевищує 10%, з повітрям за участю особливих бактерій протягом двох – трьох тижнів відбувається окиснення спирту до оцтової кислоти. Цей процес називають оцтовокислим бродінням. Назва розчину оцтової кислоти, добутого таким способом, – винний оцет.

Номер слайду 19

У сьогоднішній час в промисловості оцтову кислоту отримують наступними методами: суха перегонка деревини; оцтове бродіння розчинів етанолу: СН3 – СН2 – О + 2[О] — СН3СООН + Н2О окислення оцтового альдегіду киснем повітря у присутності каталізатора: СН3СОН + [О] — СН3СООН окиснення бутану: 2СН3-СН2-СН2-СН3 +5О2 — 4СН3СООН +2Н2О

Номер слайду 20

Оцтова кислота — один з базових продуктів промислового органічного синтезу. Більш ніж 65 % світового виробництва оцтової кислоти іде на виготовлення полімерів, похідних целюлози та вінілацетату. Полівінілацетат є основою багатьох ґрунтівних покритів та фарб. З ацетатної целюлози виготовляють ацетатне волокно. Етанову кислоту використовують при друкуванні книг та фарбуванні

Номер слайду 21

Оцтову кислоту використовують у харчовій промисловості як консервант при консервуванні харчових продуктів, наприклад, у складі маринадів. У вигляді 5 – 15%-ного розчину оцтова кислота добре відома як оцет. Оцтова кислот є як харчова добавка Е260 - нешкідливий компонент натурального походження, яку спеціально додають до продуктів їжі в технологічних цілях.

Номер слайду 22

Широке застосування етанова кислота має у виробництві лікарських препаратів (наприклад, аспірину). Солі оцтової кислоти використовують для боротьби з шкідниками рослин. Ферум (III) ацетат відомий як протрава при фарбуванні. Розчин плюмбум (II) ацетату використовують у медицині як свинцеву примочку.

Номер слайду 23

Оцет широко використовують у народній медицині як неспецифічний жарознижуючий засіб. Поширене застосування оцту при укусах комах у вигляді компресів. Відоме застосування спиртового оцту в косметології. Оцтову кислоту використовують при видаленні накипу. Яблучний оцет застосовується при приготуванні різноманітних страв і консервуванні.

zip
Додав(-ла)
Дейнега Оксана
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
До підручника
Хімія 9 клас (Григорович О.В.)
Додано
3 березня 2019
Переглядів
1517
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку