Урок з інформатики в 9 класі по темі: «Запити на вибірку даних»

Про матеріал
План-конспект уроку з інформатики в 9 класі по темі: «Запити на вибірку даних»
Перегляд файлу

 

Конспект  уроку

з   інформатики в 9 класі по темі:

«Запити на вибірку даних»

 

Формування компетентностей:

предметна компетентність: удосконалити знання, уміння та навички з теми  «Запити на вибірку даних.»;

 • навчальна: формувати вміння редагувати та форматувати об’єкти текстових документів; сприяти усвідомленню ролі електронного документообігу в сучасному суспільстві; формувати вміння оцінювати якість форматування текстового документа;
 • розвивальна: розвивати інформаційну культуру учнів;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру, виховання уміння працювати в групі; формування позитивного ставлення до навчання.

ключові компетентності:

 • екологічна грамотність і здорове життя:  формувати вміння дотримуватися правил безпеки життєдіяльності під час роботи із ІТ-пристроями;
 • уміння вчитися впродовж життя: формувати вміння організовувати свою діяльність із використанням засобів для планування та структурування роботи, а також співпраці з членами соціуму;
 • мовна компетентність;
 • математична компетентність;
 • інформаційно-цифрова компетентність.

Тип уроку: Комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, підручник, навчальна презентація.

Програмне забезпечення: браузер, офісні програми.

Хід уроку

І. Організаційний етап

 • привітання
 • перевірка присутніх
 • перевірка готовності учнів до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

 1. У чому полягає операція сортування даних у таблиці?

Впорядкування за певними ознаками

 1. Із якої дії слід розпочинати впорядкування даних у таблиці?

Відкрити таблицю

 1. Які види пошуку застосовуються в базі даних?

1) Пошук даних за зразком

2) Пошук і заміна

 1. Як видалити фільтр, який зберігається таблицею?

На стрічці вибрати команду Параметри розширеного фільтру , натиснути «Очистити всі фільтри»

 1. У чому полягає операція впорядкування даних у таблиці?

 Новий порядок розташування відповідно до значень

 1. Як можна відсортувати дані в таблиці?

             2) За спаданням

4) За зростанням

 1. Перед створенням нового фільтра потрібно....

   Видалити попередній фільтр

 1. Установіть відповідність між зображеннями параметрів фільтра та їх призначенням.

1) Застосувати фільтр

 

2) Змінити фільтр

 

3) Очистити всі фільтри

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

- Сьогодні ми продовжимо працювати з базами даних. Будемо  вчитися вирішувати  задачі,  які можуть виникнути в реальній життєвій ситуації, адже ви є за крок до самостійного життя і набуті знання сьогодні ви зможете використати в майбутньому.

        Кажуть  «Хто володіє інформацією, володіє світом», а в нашому сучасному світі майже вся інформація зберігається у вигляді баз даних. Тому і виникає необхідність вміти користуватися базами даних та оперувати ними, тобто створювати бази даних (таблиці БД), знаходити потрібну інформацію в БД (запити БД), вміти представляти інформацію в потрібному для Вас вигляді (звіти БД).

      Ви знаєте, що прикладом БД може бути телефонний довідник, прайс-лист,  інформація розміщена в мережі Інтернет і т.д.

Хочу Вам розповісти один з цікавих фактів створення БД, яка розміщується на сайті Íslendingabók:

        Кожен громадянин Ісландії має доступ до сайту Íslendingabók - генеалогічної базі даних, що містить інформацію про родинні зв'язки всіх ісландців починаючи з 18 століття. Задача складання такої бази змогла бути вирішена завдяки не дуже великому населенню держави (трохи більше 300 тисяч) і тому, що Ісландія протягом своєї історії слабо підверглась впливу еміграції. Багато молодих людей використовують цей сайт для перевірки, чи не є їм новий коханий - кузеном або кузиною. Інше популярне застосування сайту –наприклад, кожен ісландець може дізнатися, через скільки поколінь він пов'язаний родинними узами з відомими особистостями Ісландії.

IV. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовуються можливості локальної мережі кабінету або проектор)

- Тема сьогоднішнього уроку: «Створення запитів на вибірку до бази даних».        (Презентація «Створення запитів»)

Запит    це  об’єкт  системи  управління  базами даних,  призначений  для  відбору  даних  із пов’язаних таблиць, які задовольняють заданим умовам.

 •  запит-вибір (або простий запит);
 • запит-дія (створення таблиці, оновлення даних, додавання даних, вилучення даних);
 • параметричний запит (або запит з параметром);
 • перехресний запит (статистична обробка даних).

Запит-вибір — це динамічний набір даних, який містить окремі дані з однієї чи кількох таблиць або вже наявних запитів, відібрані за заданими умовами для подальшої роботи з ними.

 • Запит створюють за допомогою Майстра або в режимі конструктора.

Алгоритм створення запиту Access майстром запитів

 1. Активізувати вкладку «Запроси» в поточній БД.
 2. Дати команду «Создать...».
 3. Вказати спосіб створення запиту – «Простой запрос» – та натиснути ОК.
 4. Вибрати зі списку таблицю-джерело (запит-джерело) та вказати потрібні поля, використовуючи значки <, >, << та >>. Натиснути «Далее».
 5. Вказати ім’я запиту та натиснути «Готово».

 

Створення запиту на вибірку

 1. На вкладці Создание в групі Другие клацніть Конструктор запросов.

 

 

 

 

 1. У діалоговому вікні Добавление таблицы двічі клацніть таблиці, з яких потрібно отримати дані. Кожна таблиця відображається у вікні у верхній частині конструктора запитів. Натисніть кнопку Закрыть, коли закінчите додавання таблиць.
 2. У кожній таблиці двічі клацніть поля, які потрібно використовувати в запиті. Кожне поле з'являється в порожньому осередку в рядку Поле бланка запиту. На малюнку зображений бланк з кількома доданими полями.
 3. При необхідності додайте вирази в рядок Поле.
 4. Можна також додати будь-які умови відбору в рядок Умови відбору бланка запиту.
 5. Щоб виконати запит і відобразити результати в режимі таблиці, натисніть кнопку Виконати.
 6. При необхідності можна змінювати поля, вирази чи умови відбору та повторно виконувати запит, поки він не буде повертати дані, які потрібно помістити в нову таблицю.

 

V. Засвоєння нових знань, формування вмінь

Робота за комп’ютером

 1. Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.
 2. Інструктаж учителя.
 3. Практична робота за комп’ютерами.

Практичне завдання

3.5. Запити на вибірку даних

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм

Завдання: База даних магазину комп’ютерної техніки містить дані про комп’ютери (стаціонарні та ноутбуки), їх комплектуючі (монітори) та додаткові пристрої (сканери, принтери, цифрові фотоапарати) (мал. 3.46)  Потрібно створити запит на вибірку даних про всі ноутбуки, що надійшли до магазину після 01 11 2017 року  Для цього:

 1. Запустіть програму Access.
 2. Відкрийте файл бази даних, наприклад Тема 3\Пункт 3.5\вправа 3.5.1.
 3. Відкрийте таблицю Отримання товару.  Для цього двічі клацніть на імені таблиці в Області переходів.
 4. Виконайте Створити Майстер запитів.
 5. Виберіть параметр Майстер простих запитів у вікні Новий запит і виберіть кнопку ОК.
 6. Перемістіть поля Номер накладної, Дата отримання, Тип товару, Назва товару, Кількість, Ціна з поля Доступні поля до поля Вибрані поля, використовуючи кнопку  , та виберіть кнопку Далі.
 7. Установіть  перемикач  у  положення  Докладно (відображає кожне поле кожного запису) та виберіть кнопку Далі.
 8. Уведіть у поле Виберіть назву для запиту назву запиту — Ноутбуки.
 9. Установіть перемикач у положення Змінити макет запиту та виберіть кнопку Готово.
 10. Уведіть у рядку Критерії умову відбору:

• у стовпці Дата отримання" > #01 11 2017# (у даному випадку знак # використовується для позначення типу даних — дати);

• у стовпці Назва товару —"Ноутбук".

 1. Виконайте запит вибором кнопки Запуск у групі Результати тимчасової вкладки Конструктор.
 2. Визначте кількість знайдених записів.
 3. Закрийте вікно створеного запиту.
 4. Збережіть файл у вашій папці у файлі з іменем вправа 3.5.

 

 1. Вправи для зняття зорової напруги.

VI. Підсумки уроку

Фронтальне опитування

 1. Для чого призначені запити?
 2. Що таке запит і що є результатом його виконання?
 3. Які основні операції виконуються з використанням запитів у базах даних?
 4. Для чого в запитах використовують вирази?
 5. Із чого можуть складатися вирази?
 6. Які особливості запису запитів до полів з текстовими записами?
 7. Які оператори, що використовуються у виразах для створення запитів, ви знаєте?
 8. Яка послідовність створення запиту на вибірку з використанням Майстра запитів?
 9. Які об'єкти має вікно запиту в поданні Конструктор? Яке їх призначення?

Рефлексія

1. Під час уроку я

 • дізнався…
 • зрозумів…
 • навчився…

2. Найбільше мені сподобалося…

3. На уроках найкраще в мене виходило…

4. Я мав (-ла) труднощі з…

5. Я хотів би ще дізнатися про…

VІI. Домашнє завдання

Підручник § 3.5 ст. 101-107 виконати завдання №3

VІІI. Оцінювання роботи учнів

docx
Додано
13 березня 2021
Переглядів
5740
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку