10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Урок з історії України "Селянська реформа в Наддніпрянській Україні"

Про матеріал
Перший урок з розділу ІV. Українські зеемлі у складі Російської імперії в другій половині 19ст.
Перегляд файлу

Історія України, 9 клас

ТЕМА. Селянська реформа в Наддніпрянській Україні.

Мета: освітня: охарактеризувати соціально-економічне становище українських земель у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст., а саме більш детально зупинитися на проведенні селянської реформи в Україні;

розвивальна: розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки під час аналізу історичних подій, працювати з історичними джерелами, зіставляти різні погляди з однієї проблеми і висловлювати свою точку зору, аналізувати матеріал, робити висновки;

виховна: сприяти патріотичному та правовому вихованню школярів.

Тип уроку. Урок вивчення нового матеріалу і формування вмінь і навичок

Методи і прийоми: «Кошик ідей», прийом «Гамбургера»,

Обладнання. Ватман А2, маркери, роздавальний матеріал

Література.

1.Власов В.С. Історія України : підручн. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. . – К. : «Літера ЛТД»,2017.

2.П.Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні»

3.І.Карпенко-Карий. «Хазяїн».

Хід уроку

І. Актуалізація.

Проблемне завдання

Користуючись знаннями, одержаними на попередніх уроках, назвіть основні ознаки розвитку капіталізму:

а) у промисловому розвитку українських земель (ІІ половини ХІХ ст.);

б) у розвитку сільського господарства.

«Кошик ідей»

У промисловості:

– промисловий переворот, що означав перехід від ручної праці до машинної; формування фабрично-заводського виробництва; утворення нових класів:буржуазії і вільнонайманих робітників;

– утворення нових класів:буржуазії і вільнонайманих робітників;

– формування внутрішнього ринку і зростання міст;

збільшення міського населення.

У сільському господарстві:

– криза кріпосницької системи, яка виявляється у низькій продуктивності праці кріпаків, розоренні поміщицьких господарств, обезземеленні селян та посиленні селянського руху;

у сільському господарстві застосовуються перші машини;

у поміщицьких маєтках з’являються переробні підприємства.

Учитель 

Середина ХІХ ст. характеризувалася різким загостренням кризи кріпосницької системи.

ІІ. Усвідомлення.

1.Українські землі напередодні реформи 1861 року

Розповідь учителя (тези)

– У середині ХІХ ст. в Наддніпрянській Україні відбувається стрімкий розпад феодально-кріпосницького ладу, поглиблюється спеціалізація сільськогосподарських районів, формуються нові ринкові відносини.

– Розвиваються чорноморські порти.

– Різко збільшується кількість заводів і фабрик.

  • Можливості поміщицьких господарств вичерпані, вони масово розоряються.

– Росія потерпіла поразку у Кримській війні, яка показала економічну, політичну і військово-технічну відсталість імперії від провідних європейських держав.

–.Антикріпосницький рух селян посилюється («Київська козаччина», «Похід у Таврію за волею»).

Робота в малих групах

1-а група працює з уривком із царського Маніфесту 19 лютого 1861р. про скасування кріпацтва

Маніфест 19 лютого

«Поміщики , зберігаючи право власності на всі належні їм землі, надають селянам за встановлені повинності в постійне користування… для забезпечення побуту і виконання обов’язків їх перед урядом визначену в положеннях кількість польової землі та інших угідь.

Користуючись цим поземельним наділом, селяни зобов’язані виконувати на користь поміщиків визначені в Положеннях повинності. У цьому стані, який є перехідним, селяни іменуються тимчасовозобов’язаними.

Разом із тим їм надається право викупляти присадибну їх осілість, за згодою поміщиків вони можуть купувати у власність польові землі та інші угіддя, відведені їм на постійне користування. З таким придбанням у власність визначеної кількості землі селяни звільняються від обов’язків щодо поміщиків за викуплену землю і вступлять у стан вільних селян-власників.»

(Сарбей В.Г. Історія України ХІХ – поч. ХХ ст. –К.: Генеза, 1996. –С.114)

Завдання до документа

1. На основі даного документа визначте, за яких умов відбувалося звільнення селян.

2. Чи обійшла реформа інтереси поміщиків? Відповідь підтвердьте висловлюваннями із документа.

2-а група опрацьовує матеріал підручника «Суть селянської реформи»(с.167-168)

Завдання

Скласти таблицю

Позитивні сторони реформи

Негативні сторони реформи

 

 

3-я група працює з карикатурою, присвяченою скасуванню кріпацтва

http://history-poltava.org.ua/wp-content/uploads/2014/08/6-Karikatura.jpg

Завдання

Як Ви думаєте, що відображає дана карикатура: суть, причини чи наслідки реформи?

ІІІ. Рефлексія.

«Прийом гамбургера»

Учитель пояснює учням склад гамбургера: верхня частина – булка; середина – м'ясо, сир, салат; нижня – булка. За такою структурою повинні будуватись міркування та відповіді учнів:

вступ – одне речення, що пояснює головну ідею;

основна частина складається з фактів, доказів і аргументів, що підтверджують ідею;

висновок – одне підсумкове речення, що повязує між собою вступ і основну частину.

Зразок учнівської відповіді

Вступ. Могутнім поштовхом для розвитку капіталістичних відносин в сільському господарстві Російської імперії другої половини ХІХ ст. стала селянська реформа 1861 року.

Основна частина. Суттєво змінилося становище селян. Вони отримали особисті і майнові права, право на власну землю . Понаднормова земля вилучалась у селянина на користь поміщика як «відрізок». Селянин укладав «викупну угоду» з поміщиком.

Висновок. Таким чином, внаслідок проведення селянської реформи Російська імперія стала на шлях модернізації власної економіки.

ІV. Домашнє завдання.

1.Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2.Порівняти селянські реформи в Австрійській (1848) та в Російській імперії (1861) за планом:

1) причини;

2) мета;

3) форма проведення ;

4) зміст ;

5) наслідки .

 

 

docx
Додано
11 травня
Переглядів
112
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку