Урок з підприємницьким тлом "А. Камю "Чума"

Про матеріал
Урок з підприємницьким тлом - це новий тип уроку, який дає можливість реалізувати завдання Державного стандарту освіти щодо розвитку компетентностей учнів
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

Урок з підприємницьким тлом

 

 

«Характеристика основних персонажів твору А. Камю «Чума».

Проблема вибору у творі

 

 

                                                    Андрусик Світлана Іванівна,

                                                        вчитель зарубіжної літератури

                                              ЗЗСО «Бихівський ліцей»

                                                    Любешівської селищної ради

                                  Волинської області

 

 

 

 

 

 

Андрусик Світлана,   

вчитель зарубіжної літератури

ЗЗСО «Бихівський ліцей»

Любешівської селищної ради

Волинської області

Предмет «Зарубіжна література»

Директор – Павлік Г.І.

Цільова група:

 • учні 11 класу

Тривалість:

 • 40 хв

Тема.  Проблема морального вибору людини в межовій ситуації та особистої відповідальності за цей вибір у романі А. Камю «Чума»

Мета: характеризувати героїв роману, простежити їхні дії, вчинки; з’ясувати, як розкриває Камю проблему вибору людини у межовій ситуації та відповідальності за цей вибір;  розвивати навички роботи з текстом, вміння аргументувати свої твердження; формувати моральні компетентності учнів.

Цілі уроку:

учень знає:

 • зміст роману А. Камю «Чума»;
 • головні проблеми твору;
  учень вміє:
 • працювати з текстом художнього твору;
 • характеризувати головних героїв твору;
 • міркувати про втілення у романі «Чума» проблеми вибору позиції і відповідальності людини за цей вибір;
 • висловлювати особисте ставлення до проблем, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами;

учень може:

 • працювати у групі для досягнення спільної мети;
 • визначати власні цілі;
 • оцінювати свою роботу.

Тип уроку: комбінований урок (характеристика героїв твору).

Методи і техніки: дослідження тексту,  метод випереджувального завдання, «Репортаж з місця подій», «асоціативний кущ», робота в групах, «фраз-ключ», «прес», «міні-дискусія,  обери позицію»,  «мікрофон» .

 Забезпечення уроку: тексти роману «Чума»; картки з цитатним матеріалом;  робочі картки учня (аркуш самооцінювання); репродукція картини  С. Далі «Сталість пам’яті»; таблиці, опорно-логічні схеми.

Допоміжні матеріали:

Додаток 1.Таблиця «Проблематика і персонажі роману».

Додаток 2. Поняття, без яких неможливе розуміння уроку.

Додаток 3. Аркуш самооцінювання.

Додаток 4. Робота в групах «Індивідуальні портрети по­статей, що підносяться над  оранцями».

Додаток 5. Прийом «Фраза – ключ».

Додаток 6. Опорно-логічна схема «Пізнання тієї дороги, яка приведе до миру».    

Додаток 7. Таблиця компаративного аналізу екзистенціальних тверджень у творах  А. Камю «Чума»  та О. Гончара «Собор».

Додаток 8. Репродукція картини С. Далі «Сталість пам’яті».

Додаток 9. Головна ідея твору.

  Випереджальні завдання:

1. Дібрати матеріал до характеристики головних героїв роману А. Камю «Чума» та цитати твору, які демонструють їх життєве кредо.

2.Завдання для творчої групи: провести компаративний аналіз екзистенціальних тверджень у творах  А. Камю «Чума»  та О. Гончара «Собор».

          Методична ремарка:

При підготовці до уроку учні, об’єднавшись у  творчі дослідницькі групи, отримали випереджувальне завдання: підготуватися до характеристики кожного з персонажів роману та  аналізу їх морального вибору.

           Епіграфи:          Якщо ви думаєте, що світ змінити неможливо, то ви

 лише один з тих,  хто його не змінює.                                                                                                                                                                   Ж. Фреско                                                                                                                                                                                                                   Нещаслива доля багатьох людей – наслідок вибору, який вони не зробили.

                                                                                                  Фромм Еріх

                                        Тисячі слів залишать набагато менший слід, ніж пам'ять

                                        про один вчинок.

                                                                                                         Генрік Ібсен

                                       Головне в людині – це не розум, а те, що ним керує:

                                       характер, серце,  добрі почуття, передові ідеї.

                                                                                                Ф.М. Достоєвський 

Проблемне запитання: Як зберегти світло у людській душі?

ХІД УРОКУ

 1. Вступна частина.

1.1. Привітайтеся з  учнями, емоційно їх налаштуйте. Зверніться до них із словами:  «ХХІ століття втратило гармонію. Дуже важко жити у розладі зі світом, природою, самим собою. А ще важче – серед сірості й байду­жості залишатися Людиною. Плисти за течією завжди легше. Та легкий шлях – не завжди вірний шлях.  Життя вперто щодня, щогодини ставить перед нами вибір: від простого, елементарного, до серйозного, складного.

А як залишитися людиною у складній ситуації? Який шлях обрати у подоланні труднощів, проблем? Як не залишитися зачумленим, відокремленим від людей?  Що має бути сенсом життя? Як не загубити себе, не втратити гідності? І, найсуттєвіше, як зберегти світло людської душі?

    І таких питань завжди багато, а від прийнятого рішення може залежати все подальше життя. «З несправедливістю або співпрацюють, або бо­рються», -  сказав колись А. Камю. Про моральний вибір героїв роману А. Камю «Чума» та наше власне ставлення до цього поговоримо на уроці».

1.2.Запропонуйте учням записати тему уроку та головну проблему – Як  зберегти світло людської душі?

       Нагадайте про випереджувальне завдання, отримане на минулому уроці. Роздайте картки. Повідомте учням, що,  аналізуючи сторінки роману А. Камю «Чу­ма», попрацювавши над характеристикою персонажів твору, їхніми вчинками, вони доповнять список проблем, порушених у творі, конкретизуючи їх відповідно до кожного героя. (Додаток 1).  Головна мета – акцентувати увагу  на основних проблемах і ролі персонажів у вирішенні поставлених питань, показати глибину проблематики твору. Налаштуйте учнів на подальшу роботу над романом.

1.3. Ще раз зверніть  увагу учнів на тему уроку та запропонуйте вибрати серед висловів на дошці епіграф до уроку, який має відображати особистий погляд учня як на персонажів твору, так і на проблеми, які піднімаються у ньому.

1.4. Повторіть  поняття, без яких неможливе розуміння уроку. (Додаток 2).

1.5.Повідомте учням про «Аркуш самооцінювання» (Додаток 3). Запропонуйте  в кінці уроку визначити, чого вони навчилися на уроці та оцінити свої знання за 3-бальною системою.

 1. Основна частина.

2.1. Запропонуйте учням методом «Репортаж з місця подій» створити  уявний портрет міста та його мешканців. («Найзручніший спосіб познайомитися з містом – це придивитися, як тут працюють, як тут кохають і як тут умирають», -  така порада французького пись­менника А. Камю). Дійдіть висновку, чому саме це місто огортає чума? Спробуйте, використовуючи прийом «Асоціативний кущ»,  віднайти всі  семантичні компоненти цього слова у романі.  Доведіть думку,  чи можемо ми стверджувати, що автор справді описує чуму – страшну смертельну хворобу? Коли чума стала загальною проблемою жителів міста? Висловіть  свою позицію щодо фрази із роману: «У світі було що чум, що воєн. І все ж таки і чума, і війна завжди захоплюють людей зненацька. Коли вибухає війна, люди зазвичай кажуть: «Ну це не може тривати довго, таке безглуздя». І справді, війна - це таки безглуздя, що, до речі, не заважає їй тривати довго». Чи йдеться у романі про якусь конкретну війну? Які деталі свідчать, що чума якоюсь мірою є алегорією Другої світової війни? Дійдіть висновку, що жах війни, фашизм і смерть прийшли у місто. Наголосіть, що в романі йдеться не про конкретне місто, а про світ у цілому, Оран – це узагальнений образ Всесвіту, де панує хаос,  а люди вступають у двобій з реальністю. Що в умовах війни, та й у будь-якій межовій ситуації (звернення уваги на словник до уроку), завжди є вибір у душі людини: одні здатні боротися, світитися, а інші - пристосовуватися до темряви. Запитайте: Хто з героїв твору був готовий до боротьби, а хто – ні? Чому саме Ріє, лікар за фахом,  говорить про проблеми міста?

2.2. Повідомте, що зараз клас візьметься за наступний етап роботи: аналізу зібраної групами інформації. Використовуючи матеріал випереджувального завдання – підбір цитат для характеристики персонажів роману та аналізу їх морального вибору – запропонуйте групам презентувати свою роботу «Індивідуальні портрети по­статей, що підносяться над оранцями» (Додаток 4). Наголосіть, що на виконання завдання дається 5 хвилин. Розмістіть на дошці таблицю, в якій учні запишуть, що для кожного героя означає боротися зі злом, використовуючи прийом «Фраза-ключ» (життєве кредо борців з чумою) (Додаток 5). Дійдіть думки, що ці люди – різні за характерами, фахом, поведінкою, але було щось, що об’єднувало їх, згуртовувало, ріднило. Кожен з цих героїв по-своєму демонструє свій гуманізм і прагнення за будь-яких обставин залишатися людиною.

2.3. Поставте учням проблемні запитання та запитання-узагальнення. Зверніть увагу на  ідеї, які втілив Камю в образах роману.  Зробіть висновки шляхом складання опорно-логічної схеми «Пізнання тієї дороги, яка приведе до миру»  (Додаток 6). Підсумуйте, що у кожної людини є право на свободу вибору саме своєї дороги. (Так вимагають «екзистенційні» герої). Підкресліть значення слова ГУМАНІЗМ.

2.4. Поставте запитання:

- Чи всі однаково віднеслися до біди, яка прийшла у місто?

- Хто такий Коттар?  

- Як автор відноситься до персонажа Коттара?

       Запропонуйте відстежити шлях цього персонажа та його вибір. (Додаток 4). Підкресліть, що прямого осуду Коттара в творі немає. Адже екзистенціалізм визнає право вибору, зокрема право на добровільну й свідому відмову від моральних цінностей.   

2.5. Зачитайте кінець роману, проведіть бесіду (метод «прес»):

- Що трапилося в Орані після того, як чума відступила?

- Чи змінилося життя, жителі міста?

-  Як ви розумієте фінальне речення роману?

- Чому саме цими словами Камю завершує твір?

- Чи згодні ви з таким пророцтвом?

2.6. Наголосіть, що проблема вибору є головним мотивом і у творчості багатьох  письменників. Зокрема, проблема вибору під час нашестя «коричневої чуми» піднімається у відомому творі українського письменника Олеся Гончара «Собор». Запропонуйте учням провести компаративний аналіз екзистенціальних тверджень у творах  А. Камю «Чума»  та О. Гончара «Собор»,  використовуючи таблицю, підготовлену творчою групою учнів. (Додаток 7).  Підсумуйте.

3. Підсумкова частина.

3.1. Проведіть міні-дискусію на тему «Чи загрожує чума сучасному світу?» Запропонуйте учням пригадати явища ХХ-ХХІ ст. з категорії зла, які можна назвати «чумою».  Прокоментуйте авторську думку, що  «бацила чуми ніколи не вмирає, ніколи не щезає»? Проведіть паралель із сучасними подіями в Україні та моральним вибором українського народу.   Підсумуйте, чи переможена «чума» в Україні і що допоможе українцям «подолати чуму»? Запропонуйте  висловити свою думку за допомогою техніки «Обери позицію»:  зробити висновок щодо вибору героїв і власного вибору. Звернути ще раз увагу на проблемне запитання уроку.

3.2. Продемонструйте репродукцію картини Сальвадора Далі «Сталість пам'яті». (Додаток 8). Відмітьте, що в ній спільного з темою уроку. (Існує думка, що ми помиляємось, коли говори­мо: «Час іде». Час незмінний. Проходимо ми.). Дійдіть думки, що діяти треба тепер і зараз. Хоча змінилися часи, змінилися люди, та проблеми мало у чому різняться. Картина С. Далі нагадує нам: є змінні речі, а є те, що залишається сталим завжди – хоробрість, сила духу, доброта і любов до всього у світі.

3.3. Із запропонованих суджень (Додаток 9) запропонуйте учням вибрати   та записати у зошит головну ідею роману. Наголосіть, що потрібно обрати ту, яка є важливою особисто для себе.  Попросіть зачитати і прокоментувати. Зверніться до   Додаток 1 та запропонуйте учням зачитати   проблеми твору і в яких образах їх порушує автор (робота виконувалась на протязі уроку) та остаточно визначитись з епіграфом до уроку: чи не змінилася думка; провести  короткий коментар з обгрунтування власного вибору.

3.4. Запропонуйте учням оцінити свою діяльність на уроці шляхом заповнення  «Аркушу самооцінювання» (Додаток 3). Використовуючи вправу «Мікрофон»,  запитайте учнів, що було на уроці цікавим,  повчальним,  важливим особисто?  Подякуйте за співпрацю.

 3.5. Оголосіть домашнє завдання: написати есе-роздум  «Як не стати зачумленим» або «Моє ставлення до людей байдужих» або есе-доказ «Люди більше заслуговують на захоплення, ніж на зневагу».

Додаток 1.

   Таблиця «Проблематика і персонажі роману».

   Завдання: Визначити, які проблеми, в яких образах порушує автор ?

   Проблеми твору:

Як жити в абсурдному світі, де панують хаос і зло?

Що робити, щоб зберегти у собі людину?

Чи можна остаточно перемогти «чуму»?

Чи варто боротися з чумою, якщо бацила ніколи не вмирає?

Чи має сенс боротьба без шансів на остаточну перемогу?

Проблема «маленької людини».

Проблема взаємовідносин життя та творчості.

Чи можна «бути щасливим одному»?

Чи можна бути «стороннім» у цьому світі?

Віра в людину або віра в Бога?

Боротися зі злом чи покластися на Божу волю?

Чи можна наживатися на горі і смерті інших?

Як існувати в єдності з іншими?

Взаємини влади і людської спільноти.

Проблема самотності людини серед людей.

Проблема вибору людини у «межовій ситуації».

Персонажі

Порушені проблеми

Бернар Ріє

 

Жан Тарру

 

Жозеф Гран

 

Раймон Рамбер

 

Отець Панлю

 

Коттар

 

Оранці

 

Всі персонажі

 

 

Додаток 2. 

       Робота над  поняттями, без яких неможливе ро­зуміння уроку:

Абсурд – безглуздя, нісенітниця (одне з основних понять екзистенціалізму). 
Гуманізм  система поглядів, які визначають цінність людини як особистості. 
Екзистенціалізм – літературна течія, в основі якої лежить зосередженість на особі, яка залишилась наодинці з буттям. 
«Межова ситуація» – це ситуація боротьби, страждання, хвороби, втрати, смерті. 
Роман-притча – великий епічний твір із моральною повчальною ідеєю. 
Фатальність – невідворотність подій у світі. 
Хроніка– запис історичних подій у хронологічній послідовності.

 

Додаток 3.  

             Аркуш самооцінювання

Проблема вибору людини в межовій ситуації та особистої відповідальності за цей вибір у романі А. Камю «Чума».

Оцінка (бали)

Тепер я можу:

 

Пояснити значення терміна «екзистенціалізм»

 

Назвати головні проблеми роману

 

Міркувати про втілення у романі проблеми вибору у «межовій ситуації»  і відповідальності людини за цей вибір

 

Пояснити значення слова «чума» відповідно до назви твору

 

Оцінити наслідки вибору  і що робити, щоб зберегти у собі людину

 

 

Додаток 4.

 Робота в групах. Дослідницька робота «Індивідуальні портрети  по­статей, що підносяться над оранцями». (Персонаж - його екзистенційний вибір).

Ім'я героя

Життєва позиція

Ставлення до чуми

Цитати

 

 

 

 

1-а група. Борці з чумою (Ріє – обов’язок служби).

2-а група.  Борці з чумою (Тарру, Рамбер – совість – вони інакше не можуть).

3-я група. Примиренці (Гран, Панлю – помічники – добровольці).

4-а група. Герої, для яких чума благо (Коттар).

 

Додаток 5.      Прийом «Фраза — ключ».

Персонаж твору

Фраза-ключ

Шлях подолання чуми

Лікар Ріє

«Єдине, що мені важливо, - це бути людиною

Перемогти хворобу, мати знання про сенс буття людини на землі, жити людською надією, пам'яттю.

«Маленька» людина Гран

«Єдине, чого я хочу, – це не відриватися від людей»

Не стояти осто­ронь зла, любити людей.

Журналіст Рамбер

Єдине, що для мене цінне, - вмерти або жити тим, що любиш».

Не шукати особистого щастя, якщо навкруги катастрофа.

Тарру

«Треба боротися проти неї пліч-о –пліч…»

Не долати зло злом, насильством.

Отець Панлю

«Люди мають звернутися до Бога…»«

Відповідати за власні вчин­ки, відродити духовні цінності.

Додаток 6. 

ПІЗНАННЯ ТІЄЇ ДОРОГИ, ЯКА ПРИВЕДЕ ДО МИРУ

Отець Панлю – «кожен гріх смертний, всяка байдужість злочинна»

Гран «світ без любові –  це мертвий світ»

Ріє «бути людиною»

Тарру – «співчувати іншим, служити людям»

Рамбер  «соромно бути щасливим одному»

ГАРМОНІЯ

Любов = спокій = життя без чуми = злагода =добро

 

Додаток 7.

Робота з таблицею. Компаративний аналіз екзистенціальних тверджень у творах  А. Камю «Чума»  та О. Гончара «Собор».

 

Альбер Камю

Олесь Гончар

І. Відчуженість людини породжує абсурдність світу

«Місто населяли соньки з ледь розплющеними очи­ма». 

                                            Ріє                                                                          

«Всі ми руйнуємо: і я, і ти, і він. Уже тим, що в стороні стоїмо».

                            Микола Баглай

II. Кожна людина володіє своїм буттям і відповідає за своє існування

«Пошесть - справа кож­ного».

                                           Жан Тарру

«Собори душ своїх бе­режіть».

                             Фома Романович

III. Мисляча людина кидає виклик абсурдові

«Зараз чума, треба з нею боротися».

                                           Жозеф Гран

«Не потрібні тут руїни».

                              Архітектор Олексій

IV. Сенсу світ не має. Сенс надаємо ми.

«Бацила чуми ніколи не вмирає».

                                             Ріє

 

«Дорожіть миттю, си­ночки. Все на світі пла­нується. Не планується тільки смерть».

                                Нечуйвітер

Висно­вок: проблема вибору – основне питання, яке вирішують (кожен по-своєму) Альбер Камю та Олесь Гончар. Головне ж в їх романах –  тривога за долю людини.

 

Додаток 8.   

Сальвадор Далі «Сталість пам’яті»

Постійність пам'яті.jpg

 

Додаток 9. 

 Головна ідея твору:

   - Люди доброї волі можуть перемогти конкретне зло, але їм ніколи не досягнути перемоги над злом у світобудові.

   - Так, остаточна перемога над злом недосяжна, але це не має паралізувати розум і волю людей, їхньої готовності боротися з чумою.

   - Чума (світове зло) нездоланна, попри це людина повинна чинити їй опір.

   - Зло ніколи не зникне остаточно, однак неможливість подолати його не звільняє людину від необхідності боротьби. У цьому і полягає сенс трагічного стоїцизму Камю.

   - Боротися зі злом треба, яким могутнім воно б не було чи не здавалося, – такою є авторська позиція.

   - Зло нездоланно, але персонажі роману виступають у боротьбу з ним. Причому таку позицію людини оповідач (один із борців) тлумачить не як подвиг, а як норму, як звичайний спосіб життя.

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Світова література (академічний, профільний рівень) 11 клас (Звиняцковський В.Я.)
Додано
7 листопада
Переглядів
46
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку