26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Урок з природознавства "Як змінюється восени життя птахів"

Про матеріал

Метою цього уроку є ознайомити дітей з життям птахів восени, розвинути у них спостережливість, уміння порівнювати, узагальнювати, виховувати любов і бережливе ставлення до пернатих друзів.

Перегляд файлу

24

9C10MiH10entbM восени луття птаф?»

(Вчителя початкрвил маст

КВ Ш(атарђн.арсъкрго УОК

'3011fI-III феДоровоЕ Т.М.

2017р.

Тема: Як змтю€ться восени життя

Мета: ознайомити     i3 життям    восени, 3i  що в Тх   показати зв'язок 3MiH у  3i       в вчити наводити приклади  й      сво€Т пояснювати причини          у        розвивати  узагальшовати; формувати навички

       охорони природи на                          виховувати любов i бережливе

    ставлення до пернатих            та любов до

Обладнання:  шапочки-маски,

уроку

I.         момент.

для BCix!

Багато гостей! Тож BiTa€M0 Тх! Добрий день i в добрий час ви до нас.

Ycix гостей ми в нас BiTa€M0,

що ми знасмо.

гарний дењ. ви один одному, подумки

     побажайте добра,                              I щоб нам дружньо пращовалося, щоб ви

приходили на допомогу один одному, давайте промовимо наш

40 хвилин пращоемо

40 ХВИЛИН MipkY€M0

40 хвилин yci ми

Завдання виконуемо залюбки!

II.    опорних знань. навчальноТ

яка зараз пора року?

Учень 1. 0ciHb, ociHb

Сад наш

                         I                  в гат

Стали солов'тних не чувать Hami

Птахи зимувать.

 Як називаегься

Учень 2. Листопадом його називають,

Бо листочки з дерев опадають. Bci дерева стоять уже

Хробачки i комашки поснули,

Жабенята сховались у

TeMHi хмари по небу повзуть

                        I ociHHi         нам везуть.

-   Про  говориться в цих BipILIYfkax з

наставанням oceHi?

(ВгДповгдг Дгтей).

Живот природи CBiT таемничий

Ми на

Навчтлось його красу не руйнувати,

А примножувати, любити,

-   ось  чудо-дерево росте, на ньому дружньо листочки з        дерев.

На листочки,

Але 30BciM вони не

          Треба виконать,         завдання,

I ми будем

(Вчитель зривае з Дерева листочок).

 Ось листочок перший з дерева зриваю. Вам завдання прочитаю.

(Тема i мета уроку)

загадку, ви про кого буде йти мова на

Без сокири, без лопати

Поробили c06i хати (Птахи).

              Головними героями на нашому          будуть птахи.

              Птахи                       частка нашого життя. Вони звеселяють i

             прикрашають наше сьогодення а                   загадковою

Ш. теми i мети уроку.

То ж буде звучати тема нашого уроку, ви виконавши вправу

«Роз ' еднай слова».

роз'еднують слова i читають тему уроку. В цей час вона з'являеться на ekpaHi)

            На                        ми будемо намагатися дати  на

питання: види пташок €? Яку користь вони нам приносять? Що для пташок  Чи потребують вони нашоТ допомоги? Як допомогти тм прожити цей нелегкий для них час?» Ви вже  наш клас перетворився на справжшо фотовиставку, теж допоможуть

      нам про            нашого краю.

IV. Вивчення нового

         Листопад              знов листок нам посилае

(Схема групи nmaxiB)

Нам треба пташок на групи. Тож давайте

 Як називаються птахи, за якими доглядають люди?

             А як називаються птахи,                 caMi здобувають Тжу, будують

(Дика).

Отже е групи пташок — та дша. А зараз уважно групу диких i cka)kiTb, чи BCix Тх можна побачити восени? (Hi, не

BCix)

Чому? (Бо на групи ще можна  диких пташок? (На  та

а може хтось знае, як називаеться наука, яка вивчае пташок? А хочете

Щоб  нам треба розгадати кросворд.

 загадку, записуемо слово в загадки кросворду, ми прочитаемо назву науки, яка вивчае пташок.

КРОСВОРД

1.                                  Невеличка скромна пташка,

З нею дуже важко, Та чаруе BCix людей

         Гарним            (соловей).

2.                                  хвостата пташка

Туг стрекоче, там стрекоче,

Bci новини знати хоче. Чорногруда,

         Хто це               (сорока)

         З.           ноги, довгий Hic

По болоту ходить CkPi3b. На даху помудрував

Т без цегли, i без крана

         C06i       побудував (чорногуз)

4.                   Птах оцей червоногрудий Не лякаеться простуди. Як впадуть —

Умить i3 Cu6ipy прилетить

5.                   Швидко CkPi3b цей птах мушок поТдае,

За BikH0M будуе, в нас BiH не зимуе

6. Удень спочиваю, а Маю  бачу серед          (сова)

7.     Хто         свого не мае, Яйця

         Та у       в холодку

Все куе «Ку-ку, ку-ку» (зозуля)

8.     Одяг голос хриплий

Кар! Кар! — кричить вона

Це      BCiM персона А зовуть П (ворона)

9.     В теплий край я не хату маю.

— i ciB на

Звуть мене (горобець)

10. Дивний ключ у He6i лине Не  а пташиний.

Цим ключем в

11. Як зима — вона на

I мов на груди, крила

Кусень сала сама з'тла. (синиця)

Прочитайте слово червоними

         Так,         це наука, що вивчае

Давайте проговоримо це слово i запам'ятаемо, 60 воно для вас нове.

В грецькоТ «opvis» -, птах i « logos» - вчення.

Дуже гарно ви виконали це завдання. Що за завдання на наступному листку2

Робота в групах. Гра «Посади птахјв до

 А що значить

         Учень З . Це маленький       для пташок,

А на ньому pi3Hi страви

Синички! Гави!

У талый

Будьте уважними! У вас на  е фото пташок зимуючих i

 зимуючих (З гоДЈвнички на

а на кожному рядку p03pi3aHi пташки,          радяться i йДуть до дошки, пташок).

1 ряд горобець, голуб, зозуля, дятел, омелюх)

2 ряд (журавель, сишщя, жайворонок, сорока, шишкар) З ряд (лелека, ворона, соловей, галка, шпак, повзик, сойка)

Гз цим завданням ви справились. Розумники мот.

- Яке ж завдання на наступному листочку?

Цим ключем в

11. Як зима — вона на

I мов на груди, крила

Кусень сала сама з'тла. (синиця)

Прочитайте слово червоними

         Так,         це наука, що вивчае

Давайте проговоримо це слово i запам'ятаемо, 60 воно для вас нове.

В грецькоТ «opvis» -, птах i « logos» - вчення.

Дуже гарно ви виконали це завдання. Що за завдання на наступному листку2

Робота в групах. Гра «Посади птахјв до

 А що значить

         Учень З . Це маленький       для пташок,

А на ньому pi3Hi страви

Синички! Гави!

У талый

Будьте уважними! У вас на  е фото пташок зимуючих i

 зимуючих (З гоДЈвнички на

а на кожному рядку p03pi3aHi пташки,          радяться i йДуть до дошки, пташок).

1 ряд горобець, голуб, зозуля, дятел, омелюх)

2 ряд (журавель, сишщя, жайворонок, сорока, шишкар) З ряд (лелека, ворона, соловей, галка, шпак, повзик, сойка)

Гз цим завданням ви справились. Розумники мот.

- Яке ж завдання на наступному листочку?

Дерева

BiTep дерева колише, гойдае,

          То вправо, то          хитае,

То вперед, то назад,

То вниз пригинае.

Птахи летять,

          А         тихенько за парти

                       свою думку (0ciHb — BiTep,                птахи

(Наступний листок)

Для вас листок

BiH щавий i повчальний.

Про пташок факти

Друкують Hayk0Bi як називаеться наука, яка вивчае пташок?

Ось i вам було завдання про пташок.

Будь ласка, хочемо почути

Найдовший язик мае дятел — 14 см.

Найдовший дзьоб мае лелека — 19 см.

Наймешпа пташка УкраТни корольок — вага 5 г.

Ворон може прожити до 70 P0kiB.

          Синичка з'тдае за дењ комах стшьки,              важить сама.

за   з'\дае до комах. Шпак —     за поТдае 50-60 комах.

голова у сови.

        Найкращий cIIiBak УкраТни i3         — соловей.

Настушшй листок «Визначте фольклорний жанр»

          Це, мабуть,                         щось пов'язане з читанням. Треба

визначиги, до кого фольклорного жанру TBip про пташок

1.    Гава гаву запитала:

*         Ти на ганок не

*         Не          я на ганок,

         Та й прогавила               (скоромовка)

2.    Де багато пташок, там нема комашок до нас у TpaBHi Закохавсь в зелений лист

         I          виводить

         Хто чудовий цей             (соловей)— загадка

З. Ой, ти пташечко, пташина!

Засинай, мала дитино,

Засни, засни,

         Та            не гукай (колискова)

 ви чудово впорались i3 завданням! Як бачите, пернатих

         часто згадують в           жанрах уснот народноТ

А зараз  На е слова, вам треба розташувати ix так, щоб вийшло  i поясниги його значення.

пташок взимку - вони  T06i

 Як саме T06i пташки вцдячать

         (Будуть гарно              а ще потдати комах,

         Так,                    пташкам взимку живеться дуже скрутно. Ми не Тх

залишати в

ЈнсценЈзацЈя вгрша «Розмова

Вийди, Тванку,

Синиця: Час-час-час,

Вийди, до нас!

Дятел: Цинь-цињ-цинь

Хлопчику, зернятко кшљ!

Повзик:

Нас рятуватй

        Горобчрж: Дбайте,         про нас

На для пташки

Кинъте зерен, кинъте кашки. Ми ж все     пращовали, Сади з черви обчищали

         Ще й             вам на BTixy

CBiT навколо звеселяли.

         А також вони вчать нас любити свою                свою

ВЈрш «Що сказав менЈ лелека»

Довгу зиму жив лелека

            У                 cTopoHi,

А тепер вернувсь здалека

I таке сказав MeHi: У краю TiM —

         I нема            зими,

Та свою кратну, любим ми.

         I ви             свою

           Свою             УкраТну!

I пташкам допомагайте

Взимку ix

Наступне завДання пташку за описом».

             Невеликий птах, живиться комахами,                 в'€

крила i витмчатий XBiCT

 Великий птах, бувае або чорного кольору. Мае довгу шию, мешкае водойм. Символ BipHocTi  метушливий, з попелястою яскраво-коричневою сшшкою, з чоршпл галстуком на та на грудях (горобець).

Наступний листою «Чиуважний буе Haypotfi»

                 листопад вам на парти поклав листочки не              а з завданнями.

Хоче як ви засвоТли тему уроку.

1.                                       змушуе         у

а) голод

б) холод

2.                                       На

а) синиця

б)

в) дятел

3.                                       галки, ворони — це

а) птахи

         б)               птахи

4.                                       Яка з цих пташок

а)

б) сорока

в) ворона

5.                                                         восени  а HaBecHi повертаються у свот край

називають

а) зимуючими

б)

6.                                                         зимуючого птаха

а) горобець

б) лелека

в) зозуля

1а 26 36 4а 56 ба

А зараз, Трина BikTopiBHa, наша гостя з  природного парку  лимани  нам, як вони допомагають

пташкам».

(Виступ фини BirmopiBHt[)

           А як ви, мот           допомагаете пташкам взимку?

         чи фото як батьки з             виготовляють

Я ладнаю

Для горобчика й синички.

Для малого

Крихт насиплю i пшонця.

Не лякайтесь

V. уроку

Тож групи пташок ви знаете?

Яка причина пташок у

Що вам сподобалося на

Яке завдання було вржонувати?

Оцјнка за урок

Кожна пташка, яка у кинула вам  з буквою. Зараз ми що     сказати нам пташки.

         Яку ж             за урок поставив нам листопад?

молодцт!

Залишився ще один листок («Подарунок».

Вам  на згадку про наш урок подарувати гостям  хоч i

не справжнього птаха.

Невеличка,

Що й в небесну шир

          Лоди              пускають

BCiM про мир.

Кожний з нас цю пташку знае

          Ii назву               (голуб)

Нехай цей птах принесе вам щастя.

(4imu Дарують гостям подарунки)

         А          ypokiB ми зробтио подарунок пташкам.

з кормом, зробили з батьками свотми руками.

             1.       Домашне завдання

Обрати будь-яку пташку, зробити опис, намалювати i“i.

птахи живуть поруч з вашим житлом.

Я  що ви  багато  корисного, а головне, що брати          потребують захисту, охорони i бережливого ставлення. Людина е господарем природи, але вона повинна бути бережливим господарем.

Наш дивний CBiT такий, як казка: Он в He6i хмаронька пливе, Тож бережи його, будь ласка, Все в ньому гарне i живе;

Он kBiTka полум'ям палас,

I ясне сонечко блищить, пташечка     -

         Все в               прийшло, щоб жить.

Учень не зробимо шкоди Пташкам ми у краю,

Нехай звеселяють природу нам у гаю.

             Учень Ми              i BiPHi, i

Бо ми бережем повсякчас

         Пташок, що               у

I BCix, хто зтлуе у нас.

Сюрприз! Телеграма вЈД nmaxiB.

хлопчржи й  дякуемо вам за  ki ви зробили

         власноруч для наших пернатих            що лишаються зимувати.

         Бажа€мо вам              у  i до             HaBecHi !

iMeHi ycix  соловей.

Дякую тим, хто працював I тим, хто в 3aBiTaB.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Докучаєва Оксана Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pdf
Додано
30 жовтня 2018
Переглядів
432
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку