10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок з трудового навчання на тему: "Орнамент. Види орнаменту. Декоративно-ужиткове мистецтво. Послідовність дій під час виготовлення орнаментів. Виготовлення орнаментів у смужці"

Про матеріал
Ознайомити учнів з декоративно-прикладним мистецтвом. Дати поняття про орнаменти та їхні види. Удосконалювати вміння і навички роботи з папером, уміння виконувати аплікаційні роботи. Навчи¬ти виготовляти закладки для книг. Розвивати спо-стережливість, уяву, фантазію. Виховувати почуття красивого, охайність, культуру праці.
Перегляд файлу

Тема: Орнамент. Види орнаменту. Декоративно-ужиткове мистецтво. Послідовність дій під час виготовлення орнаментів. Практична робота: виготовлення орнаментів у смужці(«Рушник»)

Мета: Ознайомити учнів з декоративно-прикладним мистецтвом. Дати поняття про орнаменти та їхні види. Удосконалювати вміння і навички роботи з папе­ром, уміння виконувати аплікаційні роботи. Навчи­ти виготовляти закладки для книг. Розвивати спо­стережливість, уяву, фантазію. Виховувати почуття красивого, охайність, культуру праці.

Обладнання: альбом «Трудове навчання» 2 клас, клей, ножиці, кольоровий папір.

План:

1.Організація початку уроку

1.1 Привітання

2. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок.

2.1 Бесіда

3.Мотивація, повідомлення теми, мети й завдань уроку

4.Сприймання та  усвідомлення нового матеріалу.

4.1 Пояснення вчителя з елементами бесіди 

4.2 Аналіз зразка виробу

5. Осмислення, узагальнення і систематизація знань

5.1 Пояснення до творчого завдання

5.2Повторення правил безпечної праці

5.3 Практична робота

6.Підсумок уроку

6.1 Виставка дитячих робіт

Хід уроку:

1.Організація початку уроку

1.1 Привітання

2. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок.

2.1 Бесіда

 Що таке аплікація? 

— Які види аплікації ви знаєте? 

— Який матеріал можна використати для аплікації?

3.Мотивація, повідомлення теми, мети й завдань уроку

- Діти, сьогодні ми ознайомимося з декоративно-прикладним мистецтвом нашого. народу, його історією, видами, з орнаментом як одним із видів народного мистецтва. Навчимося виконувати орнаменти та прикрашати ними вироби.

4.Сприймання та  усвідомлення нового матеріалу.

4.1 Пояснення вчителя з елементами бесіди 

Люди здавна прагнули прикрасити свої речі: одяг, побут, кін­ську збрую, меблі, зброю, килими, іграшки. Найбільш активно впливають на почуття людей речі, якими вони постійно користу­ються. Поєднуючи різноманітні елементи оздоблення, людина надає цим предметам привабливості, яскравості, тобто декоративності. Художньо виконані предмети називаються предметами декоратив­но-прикладного мистецтва. У таких предметах поєднуються краса і зручність, практичність і доцільність.

Декоративність — слово латинського походження, яке в пере­кладі на українську мову означає «прикрашання».

Прикладне — означає, що цими речами можна користуватися в побуті.

Головне завдання декоративно-прикладного мистецтва — зро­бити красивими речі і побут людини. Одним з видів оздоблення предметів декоративно-прикладного мистецтва є орнамент. У сво­єму вірші І. Дубинськии дуже яскраво і дохідливо розповів про орнаменти, їхні види і застосування.

Орнаменти

Що таке «орнамент»?

Його трактування

Мовою латини

Значить «прикрашання».

І ці прикрашання

Не важко відзначити,

Бо на кожнім кроці

Можна їх побачити.

Є свої орнаменти

В кожного народу.

У своїй красі вони

Не втрачають моди.

Ними прикрашають

Стіни, стелі, печі,

Одяг, посуд, меблі

І всілякі речі.

В своїй побудові

Змінюватись здатні.

Є вони смужкові,

Круглі і квадратні, їхні елементи

Чіткі і ритмічні

Чи з фігур рослинних,

Чи з геометричних.

Щоб красу їх, діти,

Всю як слід пізнати,

Треба їх уміти

Правильно складати.

За композицією орнаменти поділяють на кілька видів: орна­менти в смужці, квадраті, прямокутнику, трикутнику, крузі та овалі. (Демонстрація орнаментів.)

Ви вже знаєте, що орнаменти, складені з ліній геометрич­них фігур — трикутників, квадратів, кругів тощо,— називаються геометричними, а ті, що складаються з рослинних елементів — квіток, ягід, листя, плодів, гілок тощо,— рослинними. (Демон­страція геометричних і рослинних орнаментів.) Існує багато українських, орнаментів, у яких яскраво відображаються ознаки подібності до природних форм: тюльпани, мальви, барвінок тощо. Виконуються вони традиційними для народних умільців прийо­мами: зміною будови листочків і пелюсток, їхньої кількості та за­барвлення. Такі спрощені елементи рослинних орнаментів нази­вають стилізованими.

Орнаменти, у яких поєднано геометричні і рослинні елементи або елементи рослинного і тваринного світу, називають змішаними.

Дуже красивими є декоративні аплікації на сувенірах з папе­ру (коробках, вітальних листівках, закладках), а також альбомах, папках, стендах, класних куточках.

Виготовляється орнамент у смужці з дотриманням певних пра­вил. На площині, яку оздоблюють орнаментом, простим олівцем наносять контрольні лінії, знаходять центр, щоб орнамент був си­метричним з однаковим розміщенням деталей. Орнамент завжди укладається від центра, де б він не був,— у смужці, квадраті, колі чи прямокутнику. Далі деталі орнаменту розміщують по обидва боки від центральної фігури.

Сьогодні ми виготовимо закладку для книжки. Вона може бути і гарним подарунком рідним або товаришам. Яке призначення за­кладки? Послухайте вірш, і ви про все дізнаєтесь.

Закладка для книжки

Щоб у книжці без вагання

Швидко нам знайти сторінку,

Необхідну для читання,

Де чомусь зробив зупинку.

Щоб завдання пам'ятати, сторінок не загинати,

Зайвий раз їх не гортати,

Щоб завжди книжки тримати

У належному порядку,

Треба в них постійно мати

Отакі зручні закладки.

(Учитель демонструє учням закладки, оздоблені геометричним або рослинним орнаментом.)

4.2 Аналіз зразка виробу

 Яку форму має закладка? — Яким орнаментом вона оздоблена? — Які фігури використано для складання орнаменту? — З якого матеріалу виготовлено основу закладки? — Який матеріал використано для аплікації? — Якого кольору папір використано для створення орнаменту?

Так, для виготовлення основи закладки використаний тонкий кольоровий картон. Закладка оздоблена геометричним орнамен­том. Для її складання використано квадрати і трикутники різної величини, папір різних кольорів (червоний, голубий, зелений).

5. Осмислення, узагальнення і систематизація знань

5.1 Пояснення до творчого завдання (Інструктаж)

https://fc.vseosvita.ua/0015ru-9993/001.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закладка для книжки виготовляється у такій послідовності

 

Виготовлення закладки (орнамент у смужці)

1. Розмітьте і виріжте смужку кольорового картону для основи закладки.

2. Розмітьте і виріжте смужки з кольорового паперу для виго­товлення геометричних фігур.

3. Візьміть одну з кольорових смужок. Загніть край смужки по діагоналі і розмітьте та відріжте квадрати.

4. Згинаючи квадрати по діагоналі або по середній лінії і, роз­різаючи їх по лінії згину, заготовте потрібну кількість гео­метричних фігур.

5. Розмітьте на основі закладки осьові лінії і в місці їх перети­ну наклейте першу фігуру.

6. Розкладіть на основі інші геометричні фігури, помітьте їхнє положення, а потім наклейте. Комбінуючи розміщення фі­гур, одержите різні орнаменти.

Альбом с

5.2ПОВТОРЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕЧНОЇ ПРАЦІ

 

 

Картинки по запросу повторення правила безпечної праці на уроках трудового навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 ПРАКТИЧНА РОБОТА

Під час виконання завдання вчитель допомагає учням у доборі кольорів паперу для створення орнаменту, співставляючи їх з ко­льором основи. Учні розмічають і вирізають основу виробу та дета­лі аплікації, розкладають їх на основі, позначають їхнє положення, приклеюють. Учитель, стежить за дотриманням правил культури праці та організації робочого місця.

6.Підсумок уроку

Сьогодні ви дізналися, що таке декоративно-прикладне мисте­цтво, навчилися виготовляти та оздоблювати орнаментом закладки для книжок.

 Яким є призначення закладки ? Чи достатньо вам однієї закладки?

Удома ви зробите ще декілька закладок, але оздобите їх іншим орнаментом.

6.1 Виставка дитячих робіт

 

 

 

 

docx
Додано
2 квітня 2020
Переглядів
1057
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку