12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Урок з української мови для 10 класу "Правопис слів із подовженням і подвоєнням приголосних"

Про матеріал

Розробка уроку з української мови для учнів 10 класу. Під час уроку учням пропонуються інтерактивні вправи. Також передбачено самооцінювання, для чого учні ознайомлюються із хронологічною схемою уроку, запланованими завданнями та балами, які можна отримати за виконання завдань.

Перегляд файлу

Конспект уроку з української мови за темою 

«ПРАВОПИС СЛІВ ІЗ ПОДВОЄННЯМ І ПОДОВЖЕННЯМ ПРИГОЛОСНИХ»

Тема програми: УЗАГАЛЬНЕННЯ  І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ОРФОЕПІЇ, ФОНЕТИКИ,

ЛЕКСИКОЛОГІЇ, ФРАЗЕОЛОГІЇ, БУДОВИ СЛОВА, СЛОВОТВОРУ, МОРФОЛОГІЇ, СТИЛІСТИКИ

Усього годин: 20 Урок за порядком: 12 Мета:

Навчальна: Продовжувати удосконалювати правописні вміння і навички, зокрема щодо написання слів із подвоєними та подовженими приголосними; удосконалювати знання учнів щодо правопису слів із великою літерою, вміння та навички фонетичного розбору та розбору слів за будовою. 

Розвиваюча: Продовжувати розвивати уміння використовувати правила на практиці, правописні вміння; формувати грамотну особистість, здатну працювати самостійно та в команді, приймати рішення, розраховувати час і нести відповідальність за власний та командний результат. Сприяти формуванню внутрішньої мотивації через зовнішню.

Виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до рідної мови, до майбутньої професії. 

Тип уроку: комбінований урок.

Форма проведення уроку: індивідуально-групова форма роботи із застосуванням інтерактивних вправ.

Міжпредметні зв’язки: література, профпредмети, психологія.

Внутрішньопредметні зв'язки: фонетика, словотвір, синтаксис.

Методичне забезпечення: методична розробка уроку, папки із дидактичними матеріалами, що забезпечують пропоновані учням вправи, підручники, а також матеріали для групової роботи.

           

ХРОНОЛОГІЧНА СХЕМА УРОКУ

ЕТАП УРОКУ

ЗМІСТ

ЧАС

БАЛИ

1

Організаційний етап

Привітання учнів.

Перевірка присутніх.

Перевірка готовності до уроку.

Інструктаж.

1

0

2

Перевірка домашнього завдання

Перевірка наявності ДЗ в зошитах.

Фронтальне опитування.

Пояснювальний міні-диктант

5

0-1

 

0-2

3

Мотивація навчальної діяльності учнів 

Вправа «Равлик»

2

0-1

4

Актуалізація знань, умінь і навичок учнів

Підготовка до ЗНО

Вправа «Прибери зайве»

6

0-3

5

Повідомлення теми уроку

Вправа «Ребус»

2

0-1

6

Повторення навчального матеріалу

Пояснення викладача

Фронтальне опитування

4

0-3 (за формулювання правила)

7

Застосування знань, умінь і навичок

Вправа «Впорядкування»

Вправа «Перетворення»

Робота з підручником

Вправа «Бонус» (за наявності часу)

13

0-3

 

+3б на наст.урок

8

Контрольний етап

Вправа «Заповни прогалини» (взаємоперевірка)

5

0-6

9

Рефлексія

Вправа «Сонячна лотерея»

3

0-1

10

Підсумок уроку

Підсумкове слово викладача

Виставлення оцінок

2

(+3 за активність)

11

Повідомлення домашнього завдання

Оголошення диференційованого ДЗ

2

0

 

Усього:

45хв.

Мах 24/2= 12б.

           

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап (1хв.)

      Привітання учнів.

      Перевірка присутніх.

      Перевірка готовності до уроку.

      Інструктаж: Перед вами папки з матеріалами до уроку, з якими ми будемо сьогодні працювати. Зверніть увагу, що папки різного кольору. І це не випадково. Залежно від того, який колір вам дістався, будуть формуватись групи для виконання певних завдань. Тож будьте уважні. А почнемо урок із перевірки домашнього завдання. Вам необхідно було заповнити таблиці 10-ма прикладами написання слів з великої літери.

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання (5хв.)

1.     Перевірка наявності ДЗ в зошитах. (викладач обходить учнів і позначає ДЗ: 0б – відсутнє ДЗ, 1б – виконане)

2.     Фронтальне опитування:

      З якої літери ми пишемо назви населених пунктів?

      Імена, прізвища, по батькові?

      Назви цукерок?

      Як ви запишете абревіатуру «Організація Об’єднаних Націй»? Чому?

      Як ви запишете «пес Гавчик»?

      Чи будуть відмінності у написанні «Президент України» та «президент Італії»? Які?

      Як правильно писати назви медалей?

           

3.     Робота в зошитах (всі).

Пояснювальний міні-диктант

Запишіть слова під диктовку викладача і поясніть їх написання. За всі вірно записані слова +2б. Якщо 1-2 помилки - +1б.

Пан Василь Семенович Петренко (початок речення; ПІБ),                              Західна Україна (територіальна назва), 

Полтава (географічна назва), вулиця Сумська (назви вулиць), 

Будинок учителя (перше слово в назвах державних, наукових, навчальних установ), 

Велика Ведмедиця (астрономічні назви),                                                            кішка Мурка (прізвиська тварин),  фірма «Волошка», ресторан «Смаколик» (символічні назви, наприклад, підприємств).

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів (2хв.)

Вправа «Равлик»

Розкрутіть равлика за стрілочкою від червоної букви у напрямі ходу годинникової стрілки і запишіть, що у вас вийшло. 

      Чи згодні ви з цим твердженням? 

      Які прямо зараз кроки ви можете зробити, щоб наблизитись до успіху?

Ну от у кінці уроку ми вже можемо побачити певні результати. Бажаю вам успіху.

Усі, хто розплутав «равлика» і висловився, отримують +1б.

           

IV. Актуалізація знань, умінь і навичок учнів (6хв.)

1. Робота на дошці (сині)

Підготовка до ЗНО

      Що означає зробити фонетичний розбір слова?

      Який порядок розбору слів за будовою?

Зробити короткий фонетичний розбір та розбір за будовою поданих слів.

картопелька

обробляти

роззброєний

нечисленний

 

2. Робота на дошці (зелені)

Вправа «Прибери зайве» (на дошці записані слова в 2 стовпчика) Запишіть усі слова правильно. 

Слова із ____?____ приголосних

Слова із _____?_____ приголосних

(Н/н)аддніпрянщина

(С/с)торіччя

(М/м)іськком

(Г/г)анна

(В/в)вічлива (О/о)ленка

(З/з)апорізька (С/с)іч

(С/с)уверенна (У/у)країна

(Р/р)агс

(Ч/ч)еський (Г/г)одинник

(З/з)доровенний (П/п)ес

 

Учні, що були біля дошки, отримують 0-3б.

           

V. Повідомлення теми уроку (2хв.)

Вправа «Ребус»

Розшифруйте слова і спробуйте сформулювати тему уроку. (за розгадані ребуси +1б.)

Правопис слів із подвоєнням і подовженням приголосних

Підказка:

 

порт

 

вежа

VІ. Повторення/вивчення навчального матеріалу (4хв.)

      Хто може сформулювати правило, як розпізнати подовження та подвоєння приголосних? (+0-3б. за формулювання правила)

      Коротке пояснення викладача на прикладах (фонетичний і розбір за будовою):

лляний

оббігати

попідвіконню

трясся

      Повернімося до вправи «Прибери зайве», там у нас не підписані стовпчики. Давайте з’ясуємо, у якому слова із подовженням, а у якому із подвоєнням приголосних. Підпишіть стовпчики.

      А самі слова «подовження» та «подвоєння» відносяться до якої групи? (подовження, бо 2 однакові букви у суфіксах)

      У мотиваційному реченні є слово «життєвого», до якої групи віднесемо його? (подовження, бо у корені)

VІІ. Застосування знань, умінь і навичок (13хв.)

Вправа «Впорядкування» (червоні)

Розподіліть картки із словами у дві колонки: 1 – з подвоєнням/подовженням приголосних; 2 – без подвоєння/подовження. Якщо ви розмістите слова в правильному порядку, то прочитаєте вислів Василя Сухомлинського. Запишіть його в зошити. Поясніть, як ви розумієте вислів. За роботу в групі чи в зошиті учні можуть отримати 0-3б.

1 МИТ….Ю

2 ОГНЕН....ИЙ

3 СКАЖЕН….ИЙ

4 ВИСОЧЕН….ИЙ

5 АНТЕН….ИЙ

6 ТЬМЯН....ИЙ

7 ВРОДЖЕН….ИЙ

8 ДЕН….ИЙ

9 ОРЛИН....ИЙ

10 УЗБІЧ….Я

11 ХМЕЛЬНИЧ....ИНА

12 НЕЖДАН….ИЙ

13 АДРЕСОВАН….ИЙ

14 ОДНОЗМІН....ИЙ

15 ВІКОН....ИЙ

16 РОЗ'ЄДНАН....ИЙ

17 ОЛОВ'ЯН….ИЙ

18 НЕСКІНЧЕН….ИЙ

19 ЕЛЕКТРОН....ИЙ

20 ДЕРЕВ'ЯН….ИЙ

21 УМОТИВОВАН….ІСТЬ

22 БЕЗ….АХИСНИЙ

23 АГРАРНО-СИРОВИН.ИЙ

24 ГІЛ…..Я

25 АНТРОПОГЕН….ИЙ

26 ТУМАН….ИЙ

 

 

Робота в зошитах (усі, крім червоних). Записати слова у дві колонки: у першу з подвоєнням/подовженням букв, у другу — без подвоєння/подовження. Підкресліть у кожному слові третю букву — прочитаєте народну мудрість. Як ви розумієте вираз?

Вірніст..ю, повін..ю, осін..ю, величніст..ю, якіст..ю, від..аллю, мит..ю, радіст..ю, з безліч..ю, доповід..ю, вартіст..ю, з точніст..ю, сіл..ю, заздріст..ю, у сміливост..і, плот..ю, за галуз..ю, смерт..ю, з розкіш..ю, віс..ю, велич..ю, шерст..ю, з розповід..ю, північ..ю, блакит..ю, зі зліст..ю, ненавист..ю, чверт..ю.

Відповідь. 1. Мова — духовне багатство народу. 2. Від теплого слова і лід розмерзне.

 

Вправа «Перетворення»

І. Утворити від дієслів іменники. 

Приклад: смажити – смаження; голитися - гоління

Усвідомлювати, варити, пасерувати, запровадити, втілити, нарізати, куштувати, переконати, читати, застерігати, судити, чистити, жити.

      Чи є серед слів, з якими ми щойно працювали, слова з вашої професії? Які?

      При утворенні слова «пасерування» відбулось подвоєння чи подовження? (подовження, суфікс)

ІІ. (в разі наявності часу) Складіть речення із словами з попередньої частини вправи усно. 

 

Робота з підручником.

Виконайте вправу № 242. Вам необхідно поставити іменники в орудний відмінок однини та пояснити їх правопис.

 

      Вправа «Бонус» (в разі наявності часу, дає бонус+3б. до наступної оцінки)

Назвіть усі відмінки із запитаннями без запинки!

 

VІІІ. Контрольний етап (5хв.)

Вправа «Заповни прогалини» (взаємоперевірка)

Перепишіть текст і вставте замість крапок потрібні букви. За роботу можна отримати 0-6б.

Вибір профес…ії – це дуже важливе жит…єве рішен…я. Необхідно зважен…о та серйозно підійти до нього. Дайте собі відповідь на запитан…я: «Що ви очікуєте від майбутньої профес…ії?» Поміркуйте, в чому ваше призначен…я, які ваші захоплен…я. Пам’ятайте, що від цього вибору може залежати рівень задоволен…я жит…ям. Я, наприклад, хочу ділитись із людьми радіст…ю, працювати творчо. Моя майбутня профес…ія - кухар-кондитер, яка від…авна в пошані. Зараз я отримую знан…я, щоб потім працювати з натхнен…ям Але вже зараз я допомагаю приготувати родин…у вечерю. А ще я мрію про відкрит…я у світі кулінарії та про створен…я власних рецептів.

 

ІХ. Рефлексія (3хв.)

Вправа «Сонячна лотерея»

Підійдіть, будь ласка, до мого столу, виберіть картку і прочитайте, доповнюючи, те, що написано на зворотньому боці.

Сьогодні на уроці я дізнався/дізналась…….

Хочу порадити своїм одногрупникам………

Найважче сьогодні для мене було….

На наступному уроці мені хотілося б……

Моє враження від сьогоднішнього уроку…..

Мій настрій під час уроку….

 

За участь учні отримують +1б.

 

Х. Підсумок уроку (2хв.)

      Підсумкове слово викладача: Отже, на мою думку, ми добре попрацювали і досягли мети нашого уроку, сьогодні повторили декілька важливих правил, а саме: фонетичний розбір слів, розбір за будовою, ще раз розглянули тему написання великої літери, подовження та подвоєння приголосних, а отже – зробили крок назустріч своєму успіху під час ЗНО і не тільки. 

      Виставлення оцінок (учні самостійно підраховують бали і повідомляють викладачу, викладач може додати до +3б. за активність на уроці)

ХІ. Повідомлення домашнього завдання (2хв.)

1.     Основне: Запишіть по 5 слів із подовженням та подвоєнням приголосних, зробіть їх розбір: за будовою та фонетичний.

2.     Додаткове: Наведіть п'ять прикладів з народної творчості зі словами, в яких відбувається подовження або подвоєння приголосних.

3.     Творче: Складіть вірш, у якому слова пишуться з великої літери + з подовженням/подвоєнням. Або зробіть презентацію до теми сьогоднішнього уроку.

Використані матеріали

1.      Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова (рівень стандарту) : Підручн.  для 10 кл. -  К. : Генеза, 2010.

2.      https://academia.in.ua

3.      http://www.refmaniya.org.ua/konspekti/konspekt-uroku-z-ukra-nsko-movi-10-klas-pravopis-sl-v-z-podvo-nnyam-podovzhennyam-prigolosnich

4.      http://ukrajinskamova.org.ua/podvojennya-ta-podovzhennya-pryholosnyh/

5.      http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&enter

6.      https://www.dilovamova.com/

7.      https://ukr.ed-era.com/12/podvoyennya_to_podovzennya.html

8.      http://lection.com.ua/ukrainian/ukrmovasr/napisannya-podvoenih-prigolosnih-ukrayinska-mova-vpravi-i-zavdannya-dlya-samostiynoyi-roboti-studentiv/  9. http://subject.com.ua/lesson/mova/10klas/22.html  

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 8
Оцінки та відгуки
 1. . Anton
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Колпакова Оля
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Проскокінська Вероніка
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Миколюк Сергій
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Вовк Софія Андріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Зиміна Світлана Григорівна
  Насичений і цікавий урок
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Л. Мария
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Пугач Павло Миколайович
  Дуже цікавий матеріал.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 5 відгуків
pdf
Додано
7 лютого 2018
Переглядів
2609
Оцінка розробки
5.0 (11 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку