26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Урок з української мови для 5 класу на тему "Складне речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язком. Кома між частинами складного речення"

Про матеріал
Методи й прийоми, застосовані на уроці української мови для 5 класу "Складне речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язком. Кома між частинами складного речення" спрямовані на розвиток словникового запасу учнів, критичного мислення і зв'язного мовлення учнів. Автор - Бойко Оксана Іванівна
Перегляд файлу

                                        Урок української мови в 5 класі

 

Тема. Складне речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язком. Кома

            між частинами складного речення.

Мета. Узагальнити і систематизувати знання учнів про складне речення,

удосконалювати вміння розрізняти складні речення і прості з однорідними членами і правильно розставляти розділові знаки в них. Розвивати словниковий запас учнів, критичне мислення і мовлення учнів, формувати комунікаційну, творчу й інформаційну  компетентності. Виховувати бережливе ставлення до природи.

Тип: урок узагальнення і систематизації знань.

Обладнання: комп’ютерне зебезпечення (проектор або мультимедійна дошка),

                         роздатковтий матеріал.

 

                                                Хід уроку

І. Організаційний момент.

    (Знайомство. Налаштування дітей на співпрацю і позитивні емоції.)

 

ІІ. Оголошення теми, мети і задач уроку.

(Тема зафіксована на мультимедійній дошці, слайд 1)

  – Якої мети ми повинні досягти на цьому уроці? (Мета фіксується на

мультимедійній дошці, слайд 2)

         – Чого ви очікуєте від уроку? (Методом «Мозковий штурм»: усі ідеї учнів фіксуються на ватмані) У кінці уроку ми ще раз звернемося до цих записів.

 

ІІІ. Мотивація навчальних досягнень.

          Проблемне питання (слайд 3)

         – Прослухайте історію, яка склалася з хлопчиком.

         Катруся з батьками поїхала в ліс збирати гриби, а Петрик залишився вдома. Він прибрав у квартирі, подивився телевізор і підійшов до письмового столу. На столі лежав Катрусин зошит з української мови. Хлопчик розгорнув його і став читати, що написала Катруся.

 1. Цвітуть синьоокі волошки в золотому житі, і на луках над смарагдовими травами пломеніють маки.
 2. У прикритих від сонця вологих місцях тихо коливаються білі конвалії і випромінюють свій тонкий аромат.

– О, помилка! Катруся пропустила кому в останньому реченні, – подумав

Петрик. – Треба виправити.

      Він узяв ручку… і задувався: «А може, тут коми й не треба?»

        – Як ви вважаєте, яких знань хлопцю не вистачає?

        – Я сподіваюся, що вже наприкінці цього уроку ми допоможемо Петрику вирішити цю проблему.

           Словникова робота

        – Поясніть мені, будь ласка, значення слова смарагдовий.

        – До чого звертається людина, коли їй треба з'ясувати лексичне значення слова, або знайти, як це слово пишеться? (До словника)

        – Я теж звернулася до словника. От що я там побачила (слай 4):

 

        Смарагдовий – 1) яскраво-зеленого кольору;

                                  2) виготовлений зі смарагду (ізумруду)

       – У якому значенні вжито слово смарагдовий у цьому реченні? Як називаються прикметники, вжиті в переносному значенні? (Епітети)

       – Які ще епітети ви побачили в реченнях Катрусі?

 

ІV. Актуалізація опорних знань.

       – Але перед тим, як допомогти Петрику, нам і самим слід повторити теоретичний матеріал. Для цього ми проведемо бліц-опитування.

(Клас об'єднується в три команди: 3 ряди – 3 команди. Кожній команді по черзі задається питання, на яку команда повинна дати швидку односкладну відповідь. Якщо хтось з команди викрикнув відповідь, команді знімається один бал.)

 1. Що становить граматичну основу речення?
 2. Який член речення відповідає на питання хто? що?
 3. Який член речення відповідає на питання що робить? який він є? хто він такий?
 4. Який член речення означає предмет, про який йдеться в реченні?
 5. Який член речення означає, що говориться про підмет?
 6. Як називається речення, яке має одну граматичну основу?
 7. Як називається речення, в якому лише один головний член?
 8. Як називається речення, в якому є підмет і присудок?
 9. Як називається речення, яке має дві або більше граматичних основ?

10. Який знак зазвичай ставиться між частинами складного речення?

11. Як називається складне речення, частини якого пов'язані між собою   

      за допомогою сполучників і інтонації?

12. Як називається складне речення, частини якого пов'язані лише за допомогою інтонації?

(Підводяться підсумки бліц-опитування. Наголошується на тому, що учні з ряду, який переміг, заробив право отримати оцінку за урок на бал вище.)

 

V. Узагальнення і систематизація знань.

 1. Робота над текстом в парах (слайд 5).

        – А зараз ми починаємо працювати в парах. Прочитайте текст і підготуйтеся до виразного читання в особах.

        (Одна пара виразно читає текст)

        – Визначте стиль мовлення цього тексту?

        – До якого типу мовлення він належить?

        – Дайте заголовок тексту. З чим співвідноситься ваш заголовок, з темою чи головною думкою тексту?

        – Яка ж головна думка цього тексту? (Ліс, природа дає людині красу, натхнення і радість)

***

       Пішов маленький Хлопчик до лісу. Дорогою він побачив, що з лісу повертається дід. Старий був зморений, але радісно посміхався.

       – Чого ви радієте, Дідусю? – запитав Хлопчик. – Мабуть, у лісі є щось дуже хороше?

      – Так, Хлопчику, у лісі є Краса, Натхнення, Радість і Таємниця. Я їх побачив, і мені захотілося жити ще довго-довго.

        Завдання до тексту.

І варіант – виписати з тексту прості речення з однорідними членами і підкреслити в них граматичні основи. Що поєднують сполучники в простому реченні?

ІІ варіант – виписати з тексту складні речення і підкреслити граматичні основи. Що поєднують сполучники в складному реченні? ( Граматичні основи)

        Прослухайте віршик про сполучники. Яку роль виконує ця службова частина мови?

                         В королівському палаці у тяжкій щоденній праці

                         Дивні мешканці живуть, їх сполучниками звуть.

                         Слова й речення єднають, майже не відпочивають.

                         От наймення цих служак: а, але, або, однак,

                         Щоб, тому що, і, протее, чи, оскільки, бо, затее,

                         Як, немов, який, неначе, буцім, та, коли, одначе.

        Усно поясніть вживання розділових знаків у реченнях, які ви виписали.

        (Той, хто перший зробить завдання, зачитує речення, які виписав і пояснює вживання розділових знаків.)   

        Взаємоперевірка для тих, хто виконав завдання пізніше (слайд 6).

(Обмінятися зошитами і перевірити правильність виконання роботи за зразком на мультимедійній дошці.

        – Підніміть руку, хто виконав завдання без помилок.

 1. Фізхвилинка.
 2. Лінгвістична задача.

 

 

 

 

  – У цій рамці зашифроване слово. А щоб розшифрувати його, подані нижче речення запишіть в такій послідовності:

 1. просте речення з однорідними членами;
 2. складне речення зі сполучниковим зв'язком;
 3. складне речення з безсполучниковим зв'язком.

       Розставте і усно поясніть розділові знаки в реченнях.

 1. Іван-чай і любисток дівчата вплітали у волосся і росло воно довге та пишне.
 2. Сині фіалки нагадують очі вони викликають у людській уяві приємні враження.
 3. Люди заварювали липу і пили її відвар при застуді.

  – Підкресліть перші букви кожного речення . Яке слово було зашифроване? (Ліс)

  – У якому реченні не треба ставити кому? Чому? (Однорідні члени речення з'єднані сполучником і)

  – В другому реченні теж є сполучник і, а кома не ставиться. Чому? (Між частинами складного речення ставиться кома.)

  – Накресліть схеми складних речень.

Взаємоперевірка за зразком на мультимедійній дошці (слайд 7).

  – Про які властивості деяких рослин йдеться у реченні?

  – Як називаються рослини, які здавна люди використовували в медицині?

  – Як же правильно поставити наголос у слові: лікарські чи лікарські?

  – До чого треба звернутися по допомогу? (До словника)

  – Давайте ж почитаємо, що написано у словнику (слайд 8).

Лікарський – який стосується лікаря або пов'язаний з лікуванням 

                     ікарська порада, лікарська дільниця)

 

Лікарський – який має лікувальні властивості (лікарські грязі) 

       – Так як же правильно сказати: лікарські рослини чи лікарські?

       – Як на вашу думку, чому люди кажуть: «Ліс – це зелена аптека»?

3. Робота в парах над складанням діалогу.

       – Давайте з вами згадаємо літо. Подивіться на фотокартину (слайд 9). Уявіть ситуацію, що ви разом з друзями і батьками відпочиваєте на природі. Складіть діалог про правила перебування в лісі, використовуючи прості і складні речення.

        Якщо комусь важко скласти діалог, будують разом складні речення за поданною фотокартиною. 

       (Дві – три пари читають діалоги, називають складні речення.)

4. Складання речень за схемами.

 

       – Перед вами схеми речень. Працюючи в парах, складіть і запишіть  речення про природу за поданими схемами.

 

1. , і .                2. ,  .

 

3. , щоб  .         4.   , , .

 

VІ. Підсумок

       – Молодці, ви плідно попрацювали, А тепер давайте допоможемо нашому Петрику вирішити проблему. Подивіться ще раз уважно на речення, які написала Катруся (слайд 10). Чи треба ставити кому в другому реченні? Доведіть свою думку за допомогою методу «Прес». (Схема методу зафіксована на окремих листах на дошці)

         То ж які речення називаються складними?

       – Які розділові знаки ставляться між частинами складного речення?

       – Як зрозуміти, де просте речення з однорідними членами, а де складне?

       – Подивіться на ватман, на якому ми записували наші очікувані результати? Чи всі наші сподівання справдилися?

 

VІІ. Рефлексія. Метод «Мікрофон»

       – Що нового на уроці ви дізналися? (слайди 11 – 12)

       – Поясніть, чому слід берегти живу природу?

       Оцінювання.

 

VІІІ. Домашнє завдання (слайд 13).

       Скласти і записати міні-твір про лікарські рослини, використовуючи складні речення, або скласти і записати складні речення про природу рідного краю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Роздатковий матеріал

Додаток №1

Робота з текстом

       Пішов маленький Хлопчик до лісу. Дорогою він побачив, що з лісу повертається дід. Старий був зморений, але радісно посміхався.

       – Чого ви радієте, Дідусю? – запитав Хлопчик. – Мабуть, у лісі є щось дуже хороше?

      – Так, Хлопчику, у лісі є Краса, Натхнення, Радість і Таємниця. Я їх побачив, і мені захотілося жити ще довго-довго.

 

        Завдання до тексту.

І варіант – виписати з тексту прості речення з однорідними членами і підкреслити в них граматичні основи.

ІІ варіант – виписати з тексту складні речення і підкреслити граматичні основи.

        Усно поясніть вживання розділових знаків у реченнях, які ви виписали.

 

 

 

 

                                           Додаток №2

Лінгвістична задача.

 

 

 

 

 

   – У цій рамці зашифроване слово. А щоб розшифрувати його, подані нижче речення запишіть в такій послідовності:

 1. просте речення з однорідними членами;
 2. складне речення зі сполучниковим зв'язком;
 3. складне речення з безсполучниковим зв'язком.

       Розставте і усно поясніть розділові знаки в реченнях.

 

1. Іван-чай і любисток дівчата вплітали у волосся і росло воно довге та пишне.

2. Сині фіалки нагадують очі вони викликають у людській уяві приємні враження.

3. Люди заварювали липу і пили її відвар при застуді.

 

 

 

МЕТОД «ПРЕС»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема. Складне речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення.

Номер слайду 2

Мета. Узагальнити й систематизувати знання про складне речення; удосконалювати вміння розрізняти складні речення і прості з однорідними членами, правильно розставляти розділові знаки в них; розвивати словниковий запас, критичне мислення й мовлення; виховувати бережливе ставлення до природи.

Номер слайду 3

1. Цвітуть синьоокі волошки в золотому житі, і на луках над смарагдовими травами пломеніють маки.2. У затемнених вологих місцях тихо коливаються білі конвалії і випромінюють свій тонкий аромат.

Номер слайду 4

Смара́гдовий – 1)яскраво-зеленого кольору;2)виготовлений зі смарагду (ізумруду).

Номер слайду 5

Номер слайду 6

І варіант. Старий був зморений, але радісно посміхався. Так, Хлопчику, у лісі є Краса, Натхнення, Радість і Таємниця. ІІ варіант. Дорогою він побачив, що з лісу повертається Дід. Я їх побачив, і мені захотілося жити ще довго і довго.

Номер слайду 7

1. Люди заварювали липу і пили її відвар при застуді.2.Іван-чай і любисток дівчата вплітали у волосся, і росло воно довге та пишне. , і .3. Сині фіалки нагадують очі, вони викликають у людській уяві приємні враження. , .

Номер слайду 8

Лі́карський – який стосується лікаря або пов‘язаний з лікуванням (лікарська порада). Ліка́рський – який має лікува- льні властивості (лікарські грязі).

Номер слайду 9

Номер слайду 10

1. Цвітуть синьоокі волошки в золотому житі, і на луках над смарагдовими травами пломеніють маки.2. У затемнених вологих місцях тихо коливаються білі конвалії і випромінюють свій тонкий аромат.

Номер слайду 11

Тема. Складне речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення.

Номер слайду 12

Мета. Узагальнити й систематизувати знання про складне речення; удосконалювати вміння розрізняти складні речення і прості з однорідними членами, правильно розставляти розділові знаки в них; розвивати словниковий запас, критичне мислення й мовлення; виховувати бережливе ставлення до природи.

Номер слайду 13

Домашнє завдання. Написати міні-твір про лікарські рослини, використовуючи складні речення; або скласти і записати чотири складні речення про природу рідного краю.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Головко Анастасія Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
zip
Додано
25 лютого 2019
Переглядів
11590
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку