9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Урок з української мови на тему " Дзвінкі і глухі приголосні звуки" . Урок 1

Про матеріал

Система уроків з української мови у 2 класі на тему " Дзвінкі і глухі приголосні звуки" за підручником М. Д. Захарійчук.

Урок 1 "Дзвінкі і глухі приголосні звуки, вимова їх наприкінці слова та

складу"

Мета: навчати дітей розпізнавати дзвінкі та глухі приголосні звуки; познайомити із

поняттям «парні дзвінкі і глухі приголосні звуки»; розвивати фонематичний слух; удосконалювати навички правильної вимови, збагачувати словниковий запас; розвивати творчу уяву, мислення, культуру слухання та мовлення; підтримувати цікавість до світу слів та звуків рідної мови.

Перегляд файлу

Тема. Дзвінкі і глухі приголосні звуки, вимова їх наприкінці слова та 

           складу.

 

Мета: навчати дітей розпізнавати дзвінкі та глухі приголосні звуки; познайомити із     

            поняттям «парні дзвінкі і глухі приголосні звуки» ;

розвивати фонематичний слух; удосконалювати навички правильної 

вимови, збагачувати словниковий запас;

розвивати творчу уяву, мислення, культуру слухання та мовлення; підтримувати цікавість до світу слів та звуків рідної мови.

 

Обладнання: таблиця «Дзвінкі і глухі приголосні звуки»; парні предметні 

          малюнки за змістом уроку, картки з моделями парних 

          приголосних звуків.

Тип уроку: особистісно орієнтований.

 

Хід уроку

І. Етап орієнтації.

1. Девіз уроку :

 

Звуки і букви навчись розрізняти-

Глибоко будеш фонетику знати.

 

2. Бесіда.

 - Чи пам'ятаєте ви з попередніх уроків, що таке фонетика ? ( Наука про звуки і букви )

-  Як ми розрізняємо звуки і букви? Запам'ятайте:

 

            Коли ми ротик розкриваєм.

            Тоді ми звуки вимовляєм.

            Коли олівчик беремо,

            Тоді ми букви пишемо.

 

 -На які групи ми ділимо звуки ? ( голосні та приголосні)

ІІ. Етап покладання мети.

 1.              Розповідь вчителя
 •      Ми вивчили, що звуки є голосні та приголосні.

Хочу вам розповісти історію, яка трапилась в Казковому королівстві.

Казка

Одного разу фея Фонетика із королівства Фон помітила у своїх братів приголосних звуків деякі відмінності у характері. Окремі з них мали дзвінкий голос і Фея стала називати їх дзвінкими приголосними. Дзвінкоголосими стали звуки [ в ], [ л ], [ л' ], [ м ], [ н ], [ н' ], [ й ], [ р ], [р'],[б], [г], [ґ], [д], [д′], [з], [з′], [ж], [дж], [дз], [дз′]

У решти такого голосу не було , вони лише шуміли, шипіли та свистіли. Це такі звуки як [ ф ], [ п ], [х], [к], [т], [т′], [c], [c′], [ш], [ч], [ц], [ц′].

Багато звуків захотіли об'єднатися в пари: дзвінкі - глухі. Довго думали : « Як це зробити ? » На допомогу знову прийшла добра Фея.

«Дзвінкі приголосні, вимовте своє ім'я без голосу, пошепки. А ви, глухі, прислухайтесь і пізнайте, кого з вас викликають до пари»- запропонувала Фонетика. Звуки так і зробили.

Першим вимовив своє ім'я дзвінкий приголосний [ б ] і всі почули його глуху пару - звук [ п ].

 •      А що було далі давайте здогадаємось самі.

Вимовте дзвінкі приголосні пошепки без голосу і доберіть їм пару. ( Діти вимовляють звуки, вчитель на дошці викладає картки із моделями парних звуків.

[б]-[п] [ж]-[ш] [ґ]-[к]

[д]-[т] [дж]-[ч]

[д']-[т'] [дз ] - [ц]

[з]-[с] [дз']-[ц']

[з']-[с]  [г]-[х]

 •       Утворилось 11 пар. Назвала фея Фонетика ці звуки парними дзвінкими і глухими приголосними ?
 •      А які звуки залишились без пари ? ( на дошці таблиці )

   Дзвінкі [в],[л],[л'],[м],[н],[н'],[й], [р], [р']

            Глухий [ф]

 •       Отже , із цієї казки ми дізналися нове про вже відомі нам приголосні звуки. Що саме ?

( Приголосні звуки поділяються на глухі та дзвінкі. Є 11 пар дзвінких і глухих приголосних.)

На уроках української мови ми розпочинаємо вивчати нову тему. ( На дошці напис: «Дзвінкі та глухі приголосні звуки» ).

 1.      Етап проектування.
 •      Давайте сплануємо свою роботу на кілька уроків і поставимо перед собою таку мету:

Вивчити дзвінкі та глухі приголосні звуки, вміти їх розрізняти.

Правильно вимовляти дзвінкі і глухі звуки в кінці слів та складів.

 1. Етап  виконання плану діяльності.
  1. Робота з підручником.

а)  Читання та обговорення вірша Г. Кирпи (с. 31, вправа 1).

 - Діти прочитайте виразно віршик.

-  Про кого розповідається у віршику?

     - Який предмет убрання був у жабки?

     - Розкажіть, який вигляд мала ця шапка. Як ставилася жабка до своєї    

      зеленої шапочки?

     - Якою уявляється вам казкова жабка з віршика?

    б)  Виконання графічних та фонематичних завдань до тексту.

1) Переписування підкреслених слів жабка, шапка. Визначення звуків, що відрізняють ці слова (початкові звуки [ж] і [ш], зву­ки всередині слова [б] і [п]). Порівняння буквеного позначення та вимови цих звуків. Учитель підводить дітей до висновку: зву­ки [ж], [б] вимовляються дзвінко, з голосом та шумом, а коли ми вимовляємо звуки [ш] та [п], чується тільки шум.

2) Переписування останнього речення віршика. Визначення слів — назв предметів та істот (відповідають на питання хто? що?) та слова — назви дії (відповідає на питання що робить?). Учні підкреслюють знайдені слова відповідно однією та двома лініями.

І носить ту шапку жабка, бо то її найкраща шапка.

3. Завдання підвищеної складності.

 (Педагог допомагає дітям поміркувати і дати відповідь: слова, в якому дві букви і три звуки, в останньому реченні немає. У ньо­му чотири двобуквених слова: ту, бо, то, її. Перші три слова міс­тять стільки ж звуків, скільки в них і букв. У слові її букв також дві, але звуків не три, а аж чотири: [й], [і], [й], [і]; [йійі].)

 

 

 1.   Фізкультхвилинка.

Руки вгору! Погойдали –

Це дерева в лісі.

Опустили і стріпнули –

 Збив росичку вітер.

                       Руки в сторони, змахнули –

                       Летимо, мов птахи.

                       Приземлились, відпочили –

                       Руки-крила склали.

 

3. Робота над вправою 2 (с. 31–32)

  1) Читання пар слів. Визначення й порівняння вимови звуків, які позначають підкреслені літери.

    Висновки учнів: звуки [б], [г], [ґ], [д], [д′], [з], [з′], [ж], [дж], [дз], [дз′] вимовляються з голосом і шумом, дзвінко. Звуки [п], [х], [к], [т], [т′], [c], [c′], [ш], [ч], [ц], [ц′] вимовляються лише за допомо­гою шуму, утворюються без голосу, вимовляються глухо.

     2) Робота з таблицею «Дзвінкі і глухі звуки» (аналогічні таблиці вчитель розміщує перед класом на дошці). Фонематичні вправи (порівняння парних звуків дзвінкий-глухий та їх вимови).

        3) Ознайомлення з правилом про вимову дзвінких та глухих приголосних звуків (підручник, с. 32).

       Учні читають правило. Учитель перевіряє, чи зрозумілий дітям зміст правила.

 

4.  Опрацювання тексту «Фотограф» (с. 32, вправа 3).

1) Читання уривка оповідання.

2) Виконання завдань до тексту.

Переписування першого абзацу зі вставлянням пропущених лі­тер у слова: фотограф, дуже, фотографій, злічити, фотоапаратом, можна.

Визначення звуків, які позначають вставлені в слова букви, та їх виду ([ф] — глухий звук, [ж] та [з] — дзвінкі).

Вимовляння у виділених словах глухих та дзвінких приголо­сних звуків:

Фотограф — [ф], [т] — глухі, [г], [р] — дзвінкі, останній [ф] — глухий звук.

Зробив — [з], [р], [б], [в] — усі звуки дзвінкі.

Стільки — [с], [т′] — глухі, [л′] — дзвінкий, [к] — глухий звук.

Хвалили — [х] — глухий, [в], [л], [л] — дзвінкі звуки.

 

 1.            Контрольно -оцінювальний етап.

 

1.Підсумок уроку

     - Над якою темою працювали на уроці ?

 • Які приголосні звуки вимовляються з голосом та шумом? Які звуки вимовляються лише з шумом, утворюються без голосу?

    -Наведіть приклади дзвінких і глухих приголосних звуків та слів із ними.

    - Які парні дзвінкі і приголосні звуки запам'ятали ?

    - Пригадайте девіз нашого уроку.

2.Завдання додому:

 а) Переписати другий абзац тексту із вправи 3 (с. 32).

 б) Порівняти вимову виділених слів.

 в)Виконати звуко-буквений аналіз слів нього, знімок.

Нього — [= ● – ●], [н′о го];

     знімок — [– = ● – ● –], [зн′і мок].

4.Намалювати 2 предметних малюнки, назви предметів, що на початку приголосні дзвінкий та глухий. В кінці вивчення теми виготовимо папку із предметними малюнками.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Ткач Віталій
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
1 липня 2018
Переглядів
12508
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку