5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Урок " Загальна фізична підготовка" для учнів 11 класу

Про матеріал
План - конспект уроку для учнів 11 класів з загальної фізичної підготовки. Тема: Загальна фізична підготовка. Мета: Формування усвідомленої індивідуальної установки на необхідність розвивати свої фізичні якості. Завдання: 1. Повторити комплекс стрибкових вправ з використанням гімнастичних лав. 2. Сприяти розвитку швидкісно-силових якостей та загальної витривалості. 3. Оздоровлення учнів підвищенням рухової активності, запобігти розвитку плоскостопості та порушень постави. Інвентар: свисток, секундомір, легкоатлетичні бар’єри, гімнастичні лави, металеві палиці.
Перегляд файлу

                                                        План-конспект уроку №

                                             з фізичної культури для  11-го класу.

Дата:

Місце проведення: спортзал.

Тема:   Загальна фізична підготовка.

Мета:  Формування усвідомленої індивідуальної установки на необхідність розвивати свої                

              фізичні якості.

Завдання: 1. Повторити комплекс стрибкових вправ з використанням гімнастичних лав.

                   2. Сприяти розвитку швидкісно-силових якостей та загальної витривалості.

                   3. Оздоровлення учнів підвищенням рухової активності, запобігти розвитку

                        плоскостопості та порушень постави.

   Інвентар: свисток, секундомір, легкоатлетичні бар’єри, гімнастичні лави, металеві палиці.                                 

                 Зміст    уроку

   Організаційно-методичні вказівки

Дозування

                                                  І.  П і д г о т о в ч а    ч а с т и н а     12 15   хв.

1

2

3

4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Шикування, привітання.

     Повідомлення завдань  уроку. ТБ на уроці.

     Вимірювання частоти серцевих скорочень(ЧСС).

     Стройові прийоми на місті: праворуч; ліворуч; кругом

 

      Ходьба та її різновиди:

 

 

 

 

 

 

      а) ходьба на носках – руки на пояс;

 

 

      б) ходьба на носках – руки вгору;

      в) ходьба на п’ятках – руки на затилок;

 

      г) ходьба на зовнішній стороні стопи – руки на пояс;

 

      д) ходьба на внутрішній стороні стопи – руки на пояс

 

  Біг - у рівномірному темпі.

 

 

        Ходьба. Вправи на відновлення дихання в русі:

 

       1 – 2 руки догори;

       3 – 4 руки вниз.

 

 

       Перешикування

 

 

 Комплекс загально розвиваючих вправ на місті:

 

 

 

      а) В. п. – руки перед грудьми,

        1-8 розведення рук в сторони.

 

 б) В. п. – одна рука в горі, друга в низу;

        1-8 зміна положення рук.

 

 в) В. п. – руки зігнуті до плечей;

        1-4 кола вперед, 5-8 – назад.

 

       г) В. п. – о. с. руки на поясі;

 1 –  поворот тулуба вліво, ліва  рука в сторону

 2 – в. п.   3-4 – в другу сторону. 

 

 

 

 

д) В. п. – о. с., руки на поясі.

1 – нахил вправо,  2 – в. п. 3 –  нахил вліво, 4 – в. п.

 

е) В. п. – о. с. 1 – права рука на пояс, ліва вгору – нахил вправо, 2 – в. п.  3 – ліва рука на пояс, права вгору – нахил вліво, 4 – в. п.

 

 

є) В. п. – о. с.  1 – руки вперед, 

       2 – руки назад – в сторону,

       3 – нахил вперед, сплеск руками,  4 – в. п.

 

      ж) В. п. – о. с. 1 – права нога назад на носок, руки

       вгору – прогнутись в спині.  2 – в. п.

       3 – 4 з лівої ноги.

 

 

 

з) В. п. – о. с. 1 – випад правою ногою, кури вперед, 

       2 – в. п.         3 – 4 з лівої ноги

В шеренгу по одному.

Згідно плану уроку.

За 10сек.

Слідкувати за правильним виконанням вправ.

 

В обхід по залу ліворуч.

Звернути увагу на утримання дистанції.

 

Стежити за правильністю і чіткістю виконання вправ .

 

 

 б)  707909D8                  в) 707909D8

 

 

 

 

 

 

Темп не високий і виконується в колоні по 1.

Вдих. 33A5EF01  Видих. 33A5EF01

 

В  4 шеренги, розімкнути в ліво на відстань витягнутих рук.

 

Стежити за правильністю і чіткістю виконання вправ .

 а) 33A5EF01 33A5EF01    б)  6D0C8F1F

 

 в)33A5EF01        г) 6D0C8F1F    

 

 

 

  д) FB947665                   е)   FB947665

 

 

 

 

 є)  6D0C8F1F  ж) 6D0C8F1F

 

  з) 707909D8

      0,5 – 1 хв.

          0,5 хв.

          0,5 хв.

          1 хв.

 

          2 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        3 хв.

 

 

        1 хв.

 

 

 

 

 

         2 хв.

 

 

        5 хв.

 

 

 

 

                                                2. О с н о в н а    ч а с т и н а   25 - 30  хв.

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3    

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

        Перешикування.

 

       Спеціально-бігові вправи:

 

 

 

 

      а) біг з високим підніманням колін.

 

 

 

 

      б) біг з закиданням гомілки назад,

 

 

 

 

 

 

 

       в) біг на прямих ногах,

 

 

 

 

 

г) біг з підскоками на кожний крок в гору,

 

 

 

 

 

 

      д) біг приставним кроком правим та лівим боком.

 

 

 

 

 

 

 

       Ходьба. Вправи на відновлення дихання в русі:

 

 1 – 2 руки догори;

       3 – 4 руки вниз.

 

       Вимірювання частоти серцевих скорочень(ЧСС).

 Перешикування в дві колони

 

Комплекс стрибкових вправ з використанням гімнастичних лав.

 

 

 

1. Стрибки на двох ногах  рухаючись  вперед

         вздовж лавочок.

 

 

 

 

 

       2. В. п. – о. с., гімнастична лава з правого боку,    

       стрибки правим-лівим боком через  лаву.

 

 

 3. В. п. – стійка ноги нарізно, настрибування  двома ногами на лаву з просуванням вперед.

 

 

 

 4. В. п. – стійка ноги нарізно, стрибки на двох ногах

       підтягуючи коліна до грудей, не стаючи  на лавки

 

 

 

 

 

  1. В. п.- стійка права нога на лаві, стрибки зі зміною положення ніг, рухаючись вбік.
  2. В. п. - гімнастична лава з правого боку, права

нога на лаві, стрибки з права на ліво, змінюючи ногу.

 

  Перешикування на відділення.

 

  Комплекс вправ колового тренування:

 

 

       1 – станція:  штовхання металевої плиці двома

           руками  від грудей. 

 

       2 – станція:  стоячи біля гімнастичної стінки,( права

          нога на 2 планці) стрибки зі зміною положення      л        ніг.

 

 

 

 

 

       3 – станція: стрибки зі скакалкою на двох ногах.

 

      4 – станція:  піднімання тулуба в сід з положення

            лежачи.

 

 

       5 -   станція: Стоячи з боку бар’єра,  виконувати 

            імітацію бігу правою та лівою ногою.

 

 

 Розподіл на 4  команди.

 

Спортивна гра Баскетбол

 

 

 

 

В колону по одному

 

Стежити за правильністю і чіткістю виконання вправ та за амплітудою рухів.

 

393357D5коліно піднімати високо.

 393357D5 433CB09F 393357D5 433CB09F п’ятки торкаються до сідниць.

 

F0524AB  707909D8F0524AB 707909D8ноги в колінах старатися не згинати.

 

433CB09F  393357D5 433CB09F 393357D5махи  колінами робити по вище.

 

 

6D0C8F1F6D0C8F1F6D0C8F1F

 

 

 

 

 

Вдих. 33A5EF01  Видих. 33A5EF01

 

 

 

 

1) FCA661FFСтрибки виконувати на рівних ногах, відштовхуючись стопами на висоту лавочки.

 2)      3)59F40DDA

 

 

 4 FCA661FFколіна підтягнуть, а стопа торкається до стопи над лавкою.

5)    6)FCA661FF

 

 

 

 

Учні виконують роботу на 5 станціях. Кожна вправа виконується по 30сек.

 

  1. CBCEC7D2CBCEC7D2FE55AE93                   2)

CBCEC7D2433CB09F

  3)59F40DDA    4)

 

    

 

 

 

 

Використання в ігрових умовах вивчених прийомів.

 

 

 

      4хв.

  2 х 18м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          1 хв.

 

 

 

 

 

         0,5 хв.

         0,5 хв.

 

        5 – 6 хв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    6 – 7хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      10хв

 

 

                                              3. З а к л ю ч н а   ч а с т и н а ( 3 – 5 хв. )

1

2

 

 

 

3

 

4

5

Шикування.

 Гра «Визнач час». Вчитель включає секундомір,

учні роблять відлік часу 1хв і виконують крок в перед. Перемагає той, хто найбільш точно визначив час. 

       Вимірювання частоти серцевих скорочень(ЧСС).

 

Підведення підсумків уроку.

 Домашнє завдання.

В шеренгу по одному.

 

 

 

 

Наприкінці уроку ЧСС повинна перевищувати початкову на 10-15 %.

Оцінювання учнів.

Виконувати  швидкісно-силові вправи.

  0,5 – 1 хв.

  1,5 – 2 хв.

 

 

 

    0,5 хв.

 

1 – 1,5 хв.

      0,5 хв.

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Холод Юлія
Додано
23 лютого 2019
Переглядів
897
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку