18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Заняття з елементами критичного мислення: "Кримінальна відповідальність та її підстави"

Про матеріал

Конспект заняття орієнтований на активну співпрацю вчителя і учнів, розвиваючи при цьому критичне мислення останніх. У занятті використовуються ТЗН, інтерактивні методи навчання. Учні працюють з Конституцією України та Кримінальним кодексом України.

Перегляд файлу

Тема. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ПІДСТАВИ

Мета: дати визначення поняття “кримінальна відповідальність”; окреслити основні ознаки кримінальної відповідальності; розкрити підстави настання та звільнення від кримінальної відповідальності; сформувати у студентів чітке уявлення про покарання за кримінальним правом; визначити функції та види покарань у кримінальному праві; розрізняти обставини, що обтяжують і пом’якшують кримінальну відповідальність; виокремити обставини, що виключають злочинність діяння; ознайомити студентів з особливостями кримінальної відповідальності неповнолітніх; формувати вміння висловлювати власну думку; розвивати навички критичного мислення; вдосконалювати вміння працювати з нормативно-правовими актами; виховувати повагу до законів України, прагнення до самовдосконалення, відповідальність за свої вчинки, правову культуру.

Тип заняття: засвоєння нових знань.

Матеріали та обладнання: Конституція України, Кримінальний Кодекс України (витяги), мультимедійна презентація, роздавальний матеріал.

Ключові поняття та терміни: кримінальна відповідальність, кримінальне покарання, обставини, що обтяжують і пом’якшують кримінальну відповідальність, обставини, що виключають злочинність діяння.

Очікувані результати:

студенти повинні знати:

 • що таке кримінальна відповідальність, кримінальне покарання;
 • підстави настання кримінальної відповідальність;
 • функції та види кримінального покарання;
 • особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх;
 • види покарань, що застосовують до неповнолітньої особи.

студенти повинні вміти:

 • розрізняти обставини, що обтяжують і пом’якшують кримінальну відповідальність;
 • виділяти обставини, що скасовують злочинність діяння;
 • висловлювати власну думку щодо ефективності використання наявних в українському законодавстві покарань;
 • аналізувати правові ситуації та пропонувати шляхи їх розв’язання, застосовуючи статті Кримінального Кодексу України.

студенти повинні розуміти:

 • процес настання кримінальної відповідальності;
 • важливість і невідворотність дії норм кримінального права;
 • причини підліткової злочинності;
 • внутрішню структуру нормативно-правових актів кримінального права України.

Хід заняття

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

Шановні студенти, чи не щодня читаючи газету, дивлячись новини, чи гортаючи сторінки мережі INTERNET зустрічаємо поняття “відповідальність”, тож давайте пригадаємо, що ж таке “відповідальність”?

 •             Метод “Обговорення питання в загальному колі.

Викладач аналізує думки, які висловили студенти, при цьому узагальнюючи до поняття Юридичної відповідальності.

 •             Робота з поняттями

Юридична відповідальність – це вид соціальної відповідальності, що полягає в застосуванні державою до правопорушника певних заходів примусу, передбачених санкціями правових норм.

А тепер скажіть, будь ласка, з якими видами юридичної відповідальності ви уже знайомі?

Однією з найбільш поширених у суспільстві є адміністративна відповідальність, тому давайте спробуємо виокремити її основні аспекти. Для цього використаємо “уявне графічне зображення”, нехай це буде скелет риби.

 

 • Метод Фішбоун

 

 

 

 

 

 

 

ПРавПР

 

ІІІ

 

 

 

 

Отже, ми бачимо, що будь-яке протиправне діяння тягне за собою певний вид юридичної відповідальності. На дошці ми графічно зобразили основні компоненти адміністративної відповідальності, проте в Україні поняття “відповідальність” найчастіше асоціюється з іншою галуззю права – кримінальною і на сьогоднішньому занятті ми з нею познайомимося більш детально.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Всім відомий вислів “Незнання закону не звільняє від відповідальності…”, але мало хто знає його продовження, а звучить воно так –  “… а знання закону може відвернути вчинення злочину”. І це на 100% правда! Дуже часто людину охоплює жага легких грошей, Internet-ресурси спонукають до насильства та знущань, проте поінформованість щодо дій держави та закону стосовно особи, яка вчиняє злочин, часто стає перепоною до його вчинення. Одним з найважливіших завдань нашої держави є викорінення злочинності та усіх причин, що її породжують. Розв’язання цієї проблеми ведеться спільними зусиллями усіх державних органів, громадських організацій і всього суспільства. Ви, як майбутні педагоги, представники української інтелігенції, повинні стати провідником високоморальних цінностей, верховенства права, дотримання прав і свобод людини. Сподіваюся, що наша лекція не пройде марно.

 

ІV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ ЗАНЯТТЯ.

Метою заняття є визначення поняття кримінальної відповідальності, її підстав та ознак; функцій та видів покарання в кримінальному праві; охарактеризувати обставини, які обтяжують та пом’якшують кримінальну відповідальність, а також окреслити особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх і види покарань, які до них застосовуються.

План

 1. Кримінальна відповідальність: поняття, ознаки та підстави виникнення.
 2. Покарання за кримінальним правом.
 3. Обставини, що пом’якшують і обтяжують кримінальну відповідальність. Обставини, що виключають злочинність діяння.
 4. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

Література

 1. Конституція України : станом на 3 вересня 2016 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2016. – 76 с. – (Бібліотека офіційних видань).
 2. Кримінальний кодекс України : станом на 3 вересня 2017 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2017. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).
 3. Правознавство : Навчальний посібник / За заг. Ред.. П. Д. Пилипенка. – Львів : “Новий світ – 2000”, СПД ФО “В. М. Піча”, 2005. – С. 381 – 384, 392 – 400, 401 – 404.
 4. Правознавство : Підручник / За заг. ред. В. В. Копєйчикова,

А. М. Колодія. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – С. 655 – 656, 667 – 679.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

1. Кримінальна відповідальність: поняття, ознаки та підстави.

 • Робота з поняттями

Кримінальна відповідальність - це вид юридичної відповідальності, яка полягає в обмеженні прав і свобод особи, яка вчинила злочин, що індивідуалізується в обвинувальному вироку суду і здійснюється спеціальними уповноваженими органами.

Основним джерелом кримінального права в Україні є Кримінальний кодекс України (далі ККУ) від 05. 04. 2001 року.

Ознаки кримінальної відповідальності:

А. Призначається виключно судом;

Б. Передбачена і врегульована ККУ;

В. Настає тільки за скоєння злочину;

Г.  Суб’єктами можуть бути лише особи, які досягли 16 річного віку, за особливо тяжкі злочини 14 річного;

Д. Має особистий характер;

Е. Заснована на презумпції невинуватості;

Є. Супроводжується призначенням покарання;

Ж. Породжує стан судимості.

 •             Вправа Виправ помилку

Зверніть увагу на слайд! На ньому вказані ознаки кримінальної відповідальності, проте з невеличкими помилками. Перефразуйте їх таким чином, щоб вони не мали хибних тверджень. Виправлені речення запишіть в зошити, демонструючи, таким чином,  ознаки кримінальної відповідальності.

 • Цей вид відповідальності передбачений та врегульований адміністративним законом.
 • Настає за скоєння проступку.
 • Суб’єктами можуть бути фізичні особи, що досягли 14 років, а у деяких випадках, передбачених законом, – 12 років.
 • Відповідальність можна перекласти на інших осіб за їхньою згодою. (Відповідальність має особистий характер.)
 • Відповідальність супроводжується призначенням винному подяки.
 • Породжує стан неосудності. (Стан судимості.)

Основною підставою кримінальної відповідальності є скоєння особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину (ч. 1 ст. 2). Як бачимо, для настання кримінальної відповідальності законодавець виокремлює лише одну підставу, проте в ній виділяється дві сторони – фактична та юридична. Юридична сторона – це обвинувальний вирок суду і кваліфікація діяння як злочину  ККУ; фактична сторона – факт вчинення суспільно небезпечного діяння.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ККУ, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не може бути притягнений до кримінальної відповідальності за той самий злочин більше одного разу. Особа не несе кримінальної відповідальності доки обвинувальний вирок суду не набере законної сили. Закінчується кримінальна відповідальність від моменту припинення відбування покарання.

Зверніть увагу на слайд, ви бачите, що існують певні підстави, що звільняють від кримінальної відповідальності:

1. Амністія;

2. Дійове каяття – ст. 45;

3. Закінчення строків давності – ст. 49;

4. Зміна обстановки – ст. 48;

5. Передача винного на поруки – ст. 47;

6. Примирення винного з потерпілим – ст. 46;

7. Застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру – ст. 97.

 •             Метод “Моделювання ситуації”

Ви отримали картки, які містять одну із статей ККУ, щодо підстав звільнення від кримінальної відповідальності відповідальності (5 варіантів). Опрацюйте їх і змоделюйте ситуацію за текстом (див. додаток 1).

Таким чином, кримінальна відповідальність – це специфічна реакція держави на злочинні дії особи, яка досягла 16 років (за особливо важкі злочини 14 років). Основною підставою її настання є – власне злочинне діяння, яке передбачене  Кримінальним кодексом України.

2. Покарання за кримінальним правом.

 •             Робота з поняттями

Кримінальне покарання – захід державного примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, яка вчинила злочин, і полягає в передбаченому кримінальним законом обмеженні прав і свобод засудженого.

Функціями кримінального покарання є:

 • Є мотиватором законослухняної поведінки;
 • Здійснює профілактику вчинення злочинів у майбутньому;
 • Є формою державного примусу, загроза якого стримує порушників;
 • Впровадження правових процедур до винних осіб чинить вплив як на винного так і на його оточення.

Види кримінальних покарань:

 • Основні:
 • Громадські роботи;
 • Виправні роботи;
 • Службові обмеження для військовослужбовців;
 • Арешт;
 • Обмеження волі;
 • Тримання в дисциплінарному батальйоні;
 • Позбавлення волі на певний строк;
 • Довічне позбавлення волі.
 •  
  • Додаткові:
 • Позбавлення військового, спеціального звання, чину або кваліфікаційного класу;
 • Конфіскація майна.
  • Змішані:
 • Штраф;
 • Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

До 1999 року найвищою формою покарання за кримінальним правом була смертна кара. Але 29 грудня 1999 року Конституційний Суд України визнав, що смертна кара суперечить Конституції України, чим остаточно закрив шлях до її відновлення. У зв'язку з цим, у 2000 році Верховна Рада України внесла зміни до Кримінального кодексу України, якими остаточно вилучила поняття смертна кара з офіційного списку кримінальних покарань України.

Сьогодні світ за ініціативою декількох міжнародних правозахисних організацій проводить щороку 10 жовтня Всесвітній день боротьби зі смертною карою. Цього дня у багатьох країнах відбуваються демонстрації, публічні дискусії та семінари, що мають на меті вплинути на владу, з  метою заборони смертної кари, а також для звернення уваги широких верств суспільства до проблеми застосування цього виду покарання. Сьогодні лідерами використання смертної кари як кримінального покарання у світі є: Китай, Іран, Пакистан, Саудівська Аравія та США. За даними що надає Amnesty international 2015 року у світі було страчено 1634 людини в 25 країнах, що на 50% більше ніж у 2014 році.

30 листопада – Міжнародний день Міста за життя, в честь першого скасування смертної кари у Європі, яку 30. 11. 1786 року у Великому герцогстві Тосканському відмінив Петро Леопольд Йосиф Габсбург.

Символом боротьби проти смертної кари є підсвічування червоним кольором видатних пам’яток архітектури по усьому світу.

У 2010 першим містом України, що долучилось до акції, став Львів. 30 листопада 2010 р.  Каплиця Боїмів (Каплиця страстей Господніх) у Львові була підсвічена червоним кольором. В рамках акції відбувся мітинг за участі представників мерії Львова, відомих громадських діячів. У 2011 році другим містом України, що приєдналось до акції, став Івано-Франківськ.

Багато міст, у тому числі і в країнах, які ще не скасували смертну кару, продовжують приєднуватись до цієї ініціативи.

 •             Метод Займи позицію

Смертна кара – аргументи ЗА таПРОТИ. Висловіть, будь ласка, свою думку щодо цього питання. Назвіть найбільш переконливі аргументи своєї та протилежної сторони.

Підсумовуючи, варто зазначити, що покарання в кримінальному праві має на меті, насамперед, запобігання вчиненню злочинів, виховання не лише самого злочинця, а й його оточення. Покарання у кримінальному праві поділяються на основні, додаткові та змішані. Найвищою мірою покарання в Україні є довічне ув’язнення. Питання смертної кари, яка застосовувалася в Україні до кінця 1999 року, на сьогоднішній день залишається дискусійним, адже частина суспільства вважає, що саме цей вид покарання найбільш ефективний в боротьбі із злочинністю.

3.  Обставини, що пом’якшують і обтяжують кримінальну відповідальність. Обставини, що виключають злочинність діяння.

 • Робота з поняттями

Обставини, які пом’якшують і обтяжують відповідальність – це встановлені судом за конкретною справою об’єктивні та суб’єктивні чинники, що не є ознаками конкретного складу злочину і не впливають на його кваліфікацію, проте знижують чи підвищують суспільну небезпечність діяння і тим самим впливають на пом’якшення чи посилення покарання.

Самостійна робота з нормативно-правовим актом

 

Студенти опрацьовують документ за варіантами.

І варіант – ст. 66 Кримінального кодексу України (обставини, які пом’якшують покарання, див. додаток 2) ;

ІІ варіант – ст. 67 Кримінального кодексу України (обставини, які обтяжують покарання, див. додаток 3).

Студенти опрацьовують документ. Через 3 – 4 хвилини закривають текст документа і розповідають одне одному прочитане.

Після завершення цього етапу роботи викладач називає певні обставини, а студенти  в зошиті повинні скласти графічну схему з двох знаків:

 • Квадрат – якщо почули обставини, які пом’якшують відповідальність;
 • Трикутник – якщо викладач назвав обставини, які обтяжують відповідальність.

Викладач аналізує відповіді студентів.

В кримінальному праві також виділяють обставини, що виключають злочинність діяння:

 • А. Необхідна оборона (ст. 36);
 • Б. Уявна оборона ( ст. 37);
 • В.Затримання особи, що вчинила злочин (ст. 38);
 • Г. Крайня необхідність (ст. 39);
 • Д. Фізичний або психічний примус (ст. 40);
 • Е. Наказ або розпорядження (ст. 41);
 • Є. Ризик (ст. 42);
 • Ж. Спеціальне завдання (ст. 43).

Отже, можемо сказати, що велику роль у процесі призначення покарання злочинцеві відіграють пом’якшуючі та обтяжуючі обставини, які передбачені ст. 66, 67 відповідно Кримінального кодексу України. Також законодавство України передбачає обставини, які виключають злочинність діяння.

4. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

Однією з найбільш важливих проблем сьогодення в нашій країні є зростання рівня злочинності серед неповнолітніх. Кримінальний кодекс України, розділ ХV регулює питання кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Демонстрація відео, щодо причин та наслідків вчинення злочинів неповнолітніми.

 • Метод Шкала думок

1. Назвіть причини зростання злочинності серед молоді.

2. На вашу думку, чи необхідно знижувати чи підвищувати вік кримінальної відповідальності для неповнолітніх.

Резюмуючи викладене можемо зробити висновок, що вчинення кримінальної відповідальності неповнолітнім є обставиною, яка пом’якшує відповідальність. За вчинення злочину неповнолітні, яких засуджено до позбавлення волі, відбувають свої покарання у колоніях для неповнолітніх.

Проблема кримінальної відповідальності неповнолітніх, завжди стоїть гостро перед суспільством, тому необхідно проводити різноманітні профілактичні заходи, які убезпечать та застережуть від вчинення злочину. Кримінальна відповідальність є невідворотна та має особистий характер. Розуміння меж своєї поведінки допоможе впевнено себе почувати та бути в злагоді зі своєю совістю й навколишнім світом.

VІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ.

 •             Юридичний практикум

 1. Кожен студент отримує по одній правовій ситуації, аналізує її і дає відповіді на запитання до неї (див. додаток 4).

2. Поміркуйте, чи вчинили злочин та чи підлягають відповідальності особи, яким властиві такі дії:

А. Втеча з місця позбавлення волі;

Б. Групове порушення громадського порядку;

В. Крадіжка;

Г. Погроза вбивством;

Д. Убивство;

Е. Умисне  легке тілесне ушкодження.

 

VІІ. ПІДСУМКИ ЗАНЯТТЯ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

 • Робота з нормативно-правовими актами

Студенти відкривають ст. 68 Конституції України, аналізують її, роблять висновки (кожен зобов’язаний неухильно дотримуватися Конституції і законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей).

 • Метод Сенкан.

Викладач пояснює студентам правила. Звертає їхню увгу на мультимедійну презентацію.

Сенкан – це вірш, що складається з п’яти рядків.

Слово ”сенкан” походить від французького слова ”п’ять” і позначає вірш у п’ять рядків.

 

1. Перший рядок має містити слово, яке позначає тему (звичайно, це іменник)

2. Другий рядок – це опис теми, який складається з двох слів (два прикметника)

3. Третій рядок називає дію, пов’язану з темою, і складається з трьох слів (звичайно це дієслова).

4. Четвертий рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів і висловлює ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного.

5. Останній рядок складається з одного слова – синоніма до першого слова, в ньому висловлюється сутність теми, ніби робиться підсумок

Приклад:

1. Право.

2. Загальнообов’язкове, непорушне.

3. Захищає, підтримує, стимулює.

4. Правило поведінки, санкціоноване державою.

5.  Можливість.

Викладач пропонує студентам написати два сенкани на подані теми:

1 Кримінальна відповідальність.

2. Два прикметники (дієприкметники), що описують тему.

3. Три дієслова про дії об’єкта.

4. Фраза, за допомогою якої висловлюємо особисте враження, розуміння теми (Чотири слова).

5. Одне слово-резюме (зазвичай іменник) синонім до теми, підсумок.

1. Кримінальне покарання.

2. Два прикметники (дієприкметники), що описують тему.

3. Три дієслова про дії об’єкта.

4. Фраза, за допомогою якої висловлюємо особисте враження, розуміння теми (Чотири слова).

5. Одне слово-резюме (зазвичай іменник) синонім до теми, підсумок.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

 1. Опрацювати відповідний матеріал у підручнику Правознавство : Навчальний посібник / За заг. Ред.. П. Д. Пилипенка. – Львів : “Новий світ – 2000”, СПД ФО “В. М. Піча”, 2005. – С. 381 – 384, 392 – 400, 401 – 404.
 2. Змоделювати дві правові ситуації з теми “Кримінальна відповідальність та її підстави”.

 

 

 

 

doc
Додано
7 жовтня 2018
Переглядів
926
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку