Урок-закликання весни (займенник як частина мови)

Про матеріал
: Закріплювати вміння вирізняти з- поміж інших частин мови займенники, визначати їх морфологічні ознаки, з'ясовувати синтаксичну роль та виражальні можливості в мовленні; удосконалювати вміння правильно відмінювати та вживати займенники для зв'язку слів і речень у тексті; закріплювати навички редагування; збагачувати словниковий склад та вдосконалювати граматичну структуру мовлення учнів.
Перегляд файлу

   Урок  -   закликання          весни                                                                                       Тема.  Займенник   як   частина    мови.                                                                                                                   Мете: закріплювати   вміння   вирізняти   з- поміж   інших   частин   мови   займенники,  визначати   їх   морфологічні    ознаки,   з'ясовувати   синтаксичну    роль  та  виражальні   можливості   в   мовленні;     удосконалювати   вміння  правильно  відмінювати   та   вживати   займенники   для   зв'язку  слів    і   речень    у   тексті;   закріплювати   навички   редагування;   збагачувати  словниковий   склад   та   вдосконалювати   граматичну   структуру   мовлення   учнів;  виробляти    вміння   аналізувати   та   робити   висновки,   бачити  істотне   в   мовному   явищі,   зіставляти   тексти  різних   стилів  і   типів;   розвивати   мислення;  удосконалювати  навички   роботи   в   групі;  формувати   культуру  спілкування;    розвивати   творчі   здібності    учнів;   виховувати    повагу  та   шану    до   народних  традицій,  любов   до   рідної    природи.                                                                                                                                                                                                    У  білім    сні,   у  білім   сні   зимовім                                                                                                                                                                    В  землі   під   серцем    ворохнулася    весна.                                                                                                                                                       І  тінь   конвалій   синьоголосна                                                                                                                                                                                          Нам   почала   весну                                                                                                                                                                                                В  своїм   пахучім    слові.                                                                                                                                                                                                                                                                              М.  Вінграновський            Виразне   читання.   (  Спостереження   за  виражальними   можливостями   займенників    у   художньому    тексті.)                                                                                                                                        Прочитайте   уважно  вірш  М.  Рильського  “Ознаки    весни”.                                                                  Визначте,   про   кого  чи   про   що  йдеться  у   ньому.                                                                                    Придумайте   заголовок.                                                                                                                                  Її  чутно  у   голосі  синиці                                                                                                                                І  в  крилах  круків  у  височині,                                                                                                                    Вона  в  останній  заметілі   сниться,                                                                                                               Її   угадуєш   по   довгім   дні.                                                                                                                         Вона  -  в  бруньках   блискучих   на  каштані,                                                                                            В  снігу   рудому,  у  струмках  брудних,                                                                                                           Що  чистим   сріблом   грають  у  тумані,                                                                                                        Мов  бруд  ніколи   не  торкався   їх.                                                                                                             Вона   -  у  краплях,  що  спадають   дзвінко                                                                                                  Із  голих  віт,  які   стрясає  птах,                                                                                                                                                                                                            Вона  -  в  підсніжній   зелені    барвінку,                                                                                                         В  сережках  на  березових   гілках.                                                                                                                Яка   роль    займенників   у   тексті?                                                                                                                Які  особливості  значень   займенників   розкриваються  в  поезії?                                                                  Які   слова   допомагають   почути   прихід   весни?                                                                                      Які   кольори   малюють   весну?                                                                                                                    А   яких  барв   ще  бракує,  аби   побачити  весну   вповні?                                                                         Редагування   тексту.                                                                                                                                         Прочитайте   текст.                                                                                                                                            Знайдіть   та  виправте   недоліки.                                                                                                                  Струмок  хотів  якомога   далі  втекти    від   снігу,  тож   побіг    швидко  -   швидко.    Це   ж  був   перший   весняний   струмок,   струмок   плутав  то   праворуч,    то   ліворуч.                                          По   дорозі  ліворуч   з  -  під   кори     осики    вилізла   мушка.    Мушка   розправила   крильця,   кілька  разів   змахнула   крильцями   -   це  була  для   мушки   ранкова   зарядка  -  і   спитала:                                                                                                                                                             - То  це  справді   починається   весна?                                                                                                             А   струмок  біг   далі  по  лісі  і  будив  усіх  і   праворуч,  і  ліворуч.                                                       Першою   серед  дерев   прокинулася    молоденька   верба   над   річкою.   Верба   була   тоненька   -    тоненька.   Вербі   легко   було.   Зараз   верба   потяглася   до   сонця.   І  на  гілочках  у  верби   виступили  бруньки,   немов  білі   зайчики   побігли.                                                 Проаналізуйте     роль   займенників    у   тексті.                                                                                         Переконструювання   синтаксичних     одиниць.                                                                                   Прочитайте   текст.                                                                                                                                            Якою   здається   весна    авторові?                                                                                                                 І  весна  йому   теж   здається   дівчинкою,  її   можна  побачити   на   лузі,   коли   там   верби   розпушуються,   чи  в  полі  біля   кринички,  коли  вона   воду   набирає,  або   на  річці,  коли  вона   їде   на  на   срібному   човнику,  а   править    золотим   весельцем.                                                Знайдіть   займенники.                                                                                                                                         Визначте  їх  розряд,  синтаксичну  роль   та   виражальні    можливості    у   тексті.                                     Усно   опишіть   дівчинку   Весну.                                                                                                                    Доберіть  спільнокореневі   слова  до  слів   весна,  срібний,  весельце.                                                     Перебудуйте   складні   речення   на   прості,   запишіть   їх.                                                                           Діалог.  (Робота   в   парах.)                                                                                                                            Прочитайте   вірш.                                                                                                                                             Поставте   займенники     в   потрібній   формі.                                                                                              Прилетіли   солов'ї,                                                                                                                                          Звеселили  (весь)   гаї.                                                                                                                                   Ой  веселі   солов'ї,                                                                                                                                                 Розкажіть   про   (той)    краї,                                                                                                                     Де   зимою   ви   літали.                                                                                                                                 Що   ви   їли?  Де   ви   спали?                                                                                                                         А  чи    мають   (  той)   краї                                                                                                                             (Отакий),  як  в   (ми),   гаї?                                                                                                                              Які   птахи  відлітають   у   вирій?                                                                                                                                                        А  які   залишаються   зимувати    в   нас?                                                                                                         Складіть    діалог  між   птахами,  скажімо,   між   синичкою  і   шпаком,   голубом   і  лелекою.                                                                                                                                                                        Дбайте   про   культуру   мовлення,   уникайте    повторів.                                                       Пам'ятайте   про   можливості    займенників.                                                                                         Не  забудьте   про   правила   мовного    етикету.                                                                                             Стилістичне   дослідження.                                                                                                                              Звучить    запис   співу   солов'я.                                                                                                                      Чи   чули   ви   спів   солов'я?                                                                                                                           Де   і   коли   це   було?                                                                                                                                     Яке   враження   справив   на   вас    цей   спів?                                                                                            Прочитайте   тексти.                                                                                                                                              До   якого  стилю   та  типу   мовлення   вони   належать?                                                                             Виділіть   у   них   займенники.                                                                                                                             Дослідіть   частотність    вживання   займенників   у   текстах   різних  стилів,  розкрийте   семантику  їх.                                                                                                                                                     І.  Годі  й   уявити  собі   май  без   того   співака,  його  краси!  І  ночі   ті   наші  весняні  тихозорі  утратили   би   весь  свій   чар,  коли  б   світлої  їх   тишини,  скупаної  в  блідім  сяєві   місяця,   не  мережили  дзвінкі   тони  солов'їної   пісні.                                                                           Прилітає  він  з   кінцем   травня.   І  ось   одного  ясного   вечора  в  зеленім   гаю   над   річками   та   ставками  почувся   його  величний   гімн,   перше   вітання   весни   над  рідній   землиці.   Спершу   квилить   він   тихим,   несміливим   голосом,   немов   пробує,   настроює  свій   інструмент.   Та  заспів  цей   недовго  триває,   згодом  могутніє  і  одушевляється   співак,  щоб   у  цілій   повності   розвинути   усю    красу   свого   голосу.                                  Сиплються   короткі,  відривисті   звуки,   немов  вистрілили   в  небо   линучої   мелодії   -  відтак   переходить   артист   в  якісь   ніжні,   омліваючі   тони,   то    знов   затягне   високо,   розсипається   безкінечним  цвірканням  і  урве   в   половині,   нудячи  лише  стиха,   гемов   утомився   сам   своєю   піснею.                                                                                                                 ІІ. Солов'їв   в   Україні  зустрічається   два   види:  східний  і   західний.                                                 Це  невеличка   пташка,  розміром   з  горобчика,  але  довша   і   стрункіша.    Забарвлення  оперення   рудувато  -   буре,  знизу    сірувате.  Очі   великі,  темні.  Повертається  з  зимівлі   соловей  наприкінці   квітня  -   початку   травня.  Першими   прилітають  самці,  згодом   і   самки.  Через   3  -  5  днів  після   прильоту    самець,  сидячи  десь   невисоко   на   гілці  з   трохи   опущеними   крилами,   починає   співати.  Спочатку  його   можна  почути   тільки  вранці   та   ввечері,  а  потім  якийсь   час   він  співає  безперервно,  особливо   вночі.                            Соловей   -   неперевершений   співець.  Його   пісня  -  це   характерне   посвистування,  тьохкання.  Ніжні  звуки  змінюються  гучнішими,  радісні   -   сумними.   Все   це  підкреслює   неповторну    красу   солов'їної   пісні.                                                                                           “Спільний    проект”.   (Робота    в   групах.)                                                                                                   Прочитайте   текст.                                                                                                                                         Що  вас   найбільше   вразило?                                                                                                                   Якими  засобами   змальовано  весняне  буяння   природи?                                                                        Який   колір   символізує   весну?                                                                                                                                   За   переліском   стелився   луг.  Гриць   перевів   погляд  на   безмежне   море   трав,  яке   набухало  хвилями  і  пінилося  яскравим   суцвіттям...                                                                              ...Грицеві  все   видалося  зеленим:   зелений   вітер   гойдав   зелені  списи  і   кучері   трав,  зусібіч   зеленими   іскрами  сипалися  коники,  в  зеленому  гомоні  гули  джмелі,  пурхали  зелені   метелики,переливалися   зелені   тіні.  Весь  неосяжний  буйнозелений  світ   бринів  тонкою   і  ніжною   музикою.                                                                                                                             Різнобарвними   вогниками   палахкотіли   квіти.   А  чи  не   диво   -  птиці   купалися  в  цьому  зеленому   морі  та  й  розгубили   своє   райдужне    пір'я?                                                                Знайдіть   займенники,  визначте  граматичні   категорії   їх.                                                                             Опишіть  луг  у   різні   пори   року,   використовуйте   символічні   кольори:                                                                                          група  А- восени;                                                                                                                                                                група  Б- влітку;                                                                                                                                                група  В- взимку.                                                                                                                                               Проаналізуйте  вжиті   в   описі   займенники   з   погляду   синтаксичної   ролі   їх   у   реченні.                                                                                                                                                             “Пошук    інформації”.                                                                                                                         Учні    виконують  завдання  в  групах.  Члени   експертної  групи   працюють  з  учителем,     потім   перевіряють  завдання.                                                                                                                        Завдання  1.  Знайдіть  “п'яте   зайве”.                                                                                                             1. Абихто,  дехто,  ніхто,  казна  -  хто,   хто  - небудь.                                                                                  2. Мене,  тебе,себе,  нас,   вас.                                                                                                                            3. Мій,  той,  їхній,  свій,  твій.                                                                                                                            Завдання 2.   Зредагуйте   речення.                                                                                                                    1. Мені  здається,  що  він   говорить   одне,  а  думає   зовсім  друге.                                                           2. Зі   страху   вона   схопилася   за   свою   голову.                                                                                 3. У  мойого  брата   канікули   вже  розпочалися.                                                                                                                                      4.  Після  того  як  діти  закінчують   малювати,  збираю   їх  і  вивішую  на   дошці.                                Завдання 3.  Визначіть   можливості  синонімічної   заміни   займенників    всякий,   будь — який,  кожний.                                                                                                                                                     1.   У  ...   справі   треба   бути   фахівцем.                                                                                                         2.   Я   можу   виконати  ...   доручення.                                                                                                                 3.   Прошу   вас    перевірити   ...   документ.                                                                                                            4.  ...   відмовки    вигадуєш,   аби   не   працювати.                                                                                      Завдання 4.  Запишіть   фразеологізми,  компонентами   яких   є   займенники.                                             Зразок.   Цей   номер   не    пройде;  не   нашого   поля   ягода;  узяти    себе   в   руки.                               Усне  словесне   малювання   (  за   варіантами).                                                                                         Виразно   прочитайте   поезію.                                                                                                                        Знайдіть   займенники.                                                                                                                                         З'ясуйте   їхні   виражальні    можливості.                                                                                                         Складіть   словесний   малюнок  за   мотивами   вірша.                                                                                    Пригадайте   музичний   твір,  співзвучний   поезії.                                                                                                                                                          Пролісок                                                                                                             Іще   зима   гуляє   всюди,                                                                                                                               Не  гріє   сонечко   між   віт,                                                                                                                                 А  він   розсунув  снігу    груди                                                                                                                         Й   голівку   висунув    на   світ.                                                                                                                         Такий   тендітний    і  зелений,                                                                                                                       Глядить   довірливо    навкруг.                                                                                                                                                     Йому   байдужий    свист   шалений                                                                                                               Морозів    лютих,   завірюх.                                                                                                                           Здається  от-от   захолоне,                                                                                                                                   І  все радіє:  не  біда!                                                                                                                                 На   сонце  зиркне   з-під   долоні                                                                                                                          І  красну   весну    вигляда.                                                                                                                              Увесь   покритий    пухом    сніжним,                                                                                                               Але  не  зборений   із  ніг,                                                                                                                                       Стоїть   собі  тоненький,  ніжний,                                                                                                                       Гука:  -  Я   зиму   переміг!                                                                                                                        Презентація   домашнього  завдання.  (  Робота   в  групах.)                                                                          Зустріч   весни                                                                                                                                                       Інсценізація                                                                                                                                                         “Юні   артисти”.                                                                                                                                               1-й   учень.  Рання  весна...    Ніжна  береза  нуртує  цілющими  соками.  У  таку   пору   року   наша  Україна -  мати   веселими   піснями  та   іграми   закликала  до   себе    весну.                                      Всі   (співають).        Благослови,  мати,                                                                                                                                                         Весну   закликати!                                                                                                                                                                                          Весну   закликати,                                                                                                                                                                                         Зиму   проводжати!                                                                                                                                                                                        Зимочка  в   візочку,                                                                                                                                                                                     Літечко    в   човночку!                                                                                                  2-й  учень.   Весну,  за уявленням    наших   предків,  приносили   на  крилах   птахи.   Тому  в  березні   випікали   обрядове   печиво  у  формі  жайворонків  та   голубів  і  давали   дітям.   Вони   співали,   носили   по   селу   цих   “пташок”,   провіщаючи  й  закликаючи   весну.                       Всі   (  співають).     Пташок   викликаю                                                                                                                                                        Із  теплого   краю:                                                                                                                                                                                          - Летіть,   соловейки,                                                                                                                                                                                    На  нашу   земельку,                                                                                                                                                                                     Спішіть,  ластівоньки,                                                                                                                                                                                Пасти   корівоньки!                                                                                                       3-й  учень.  Люди   дякували   людям   за  принесену   з далекого  краю  весну.   Великим   гріхом  в  Україні   вважалося   вбити  пташку  або  зруйнувати  її  гніздо.                                                   Всі  (співають).                Що  в  першому  броді   зозуленька   кує.                                                                                                                    Гей,  діти- квіти,  весна   красна,                                                                                                                                                               Зілля   зелененьке,                                                                                                                                                                                            Ку-ку,  ку-ку,  ку-ку,  ку-ку,  ку-ку.                                                                                                                                                           Що  в  другому  броді   соловей   щебече,                                                                                                                                                   Гей,  діти-квіти,   весна   красна,                                                                                                                                                                 Зілля   зелененьке.                                                                                                                                               Тьох-тьох,  тьох-тьох,   тьох.                                                                                                                                                     4-й  учень.  Веснянки   прийшли   до  нас  із  сивої   давнини,  з  дохристиянських   часів.   У  їхній  основі  лежить  вірування  наших  предків  у  магію  слова.  Тому  вітали  весну   завжди  словом-піснею.                                                                                                                                       Всі  (співають).         Весняночко - паняночко,                                                                                                                                                  Де  ти  зимувала?                                                                                                                                                                                          - У  садочку  на  пеньочку                                                                                                                                                                             Пряла  на  сорочку.                                                                                                                                                                                         А  ворони  оснують,                                                                                                                                                                                       А  сороки   витчуть,                                                                                                                                                                                         А  білії  лебеді                                                                                                                                                                                                Ще   побілять   на   воді,                                                                                                                                                                             А  лугові   пташки                                                                                                                                                                                        Пошиють    рубашки.                                                                                                                                          “Юні   народознавці”.                                                                                                                                             Учень-березень.   Я   перший   місяць   весни.    Про   мене  в  народі   кажуть:  “Березень   на   літо  повертає,  березовим   віником   зиму   вимітає,  а  весну  в  гості   запрошує”.  По-  різному    називали   мене  в  Україні.   Давню   латинську  назву   март   витіснила   сучасна   березень.  Вживалися   також   назви  березань   та   березіль.    Саме  в  цю   пору  селяни   вирубували   в   лісах   березові   гаї,  тож   від   назви   деревини  -  берези,  а  також її  продукту   золи  й  утворилися  назви  місяця.   Згодом   їх   замінили  на  березень,   тобто  “зелене   дерево”.   У деяких  областях    України  побутують   й  інші   назви:  сочень,  соковик,  полютий,  новолітець,  морозець,  красовик.                                                                                   1-й   учень.    Вже  пташки   вернулися                                                                                                                                                В   наш   край                                                                                                                                                                                         Про  весну   співають                                                                                                                                                                    Поле   й   гай.                                                                                                                                                                                 Ніжаться   на  сонці                                                                                                                                                                      Трави,  квіти,                                                                                                                                                                                    Вже   настав   ласкавий                                                                                                                                                                   Місяць   квітень...                                                                                                                                               Учень-квітень.   А  ось   і   я.     Добрий    день!                                                                                                2-й  учень.  -  Я  квітую, - каже  квітень,-                                                                                                                                     Квітом  луків  і  гаїв.                                                                                                                                                                      Листя   зграйками   на   вітах                                                                                                                                                                        Жде-чекає   солов'їв.                                                                                                                  Учень-квітень. Отож  ви   здогадалися,  що   я  багатий    на   квіти.    Про  це   говорять   інші   мої   назви:  цвітень,   краснець.     Але   трапляються  й   такі:  лукавець  - погода   може   бути   примхлива;  переплетень,  бо   переплітаю  я  трохи   зими,  а  трохи   літа;  лелечник  -  бо  кажуть  у  народі:   “Прилетів   лелека   -  весну   приніс     здалека”.                                                          3-учень.         А  чим   же   місяць   травень                                                                                                                                       Поміж   братами   славен?                                                                                                                                                             Святковими   піснями                                                                                                                                                                     І   громом   над     полями.                                                                                                                                                             Іде   і   весело    співа,                                                                                                                                                                        Дощами   землю   полива                                                                                                                                                                Не  з   лійки - поливалки,                                                                                                                                                                А  з   грозової   хмарки.                                                                                                          Учень  -  травень.    Ви  скажете,  чому   мене   назвали   травнем?   Бо  саме  в  цьому   місяці    луки,  левади  зеленіють,  вкриваються  молодою   ніжною   травичкою.   А   ще  й  травником   мене   звуть,  бо  лікарські   трави,   зібрані   саме  в  цей   час,  мають  чудодійні   лікувальні   властивості.                                                                                                                                                       “Фольклористи”.  (Підготували   прикмети   та   весняний  прогностик).                                                З  берези  тече  багато   соку   -  літо   буде  дощовим.                                                                                 Побачиш   шпака  -  знай:   весна    біля   порога.                                                                                                 Довгі  бурульки   на  деревах  - спізниться    літо.                                                                                       Грім   на  початку   квітня  -  буде  тепле   літо.                                                                                                Зозуля  стала  кувати  -   морозу  більше  не  бувати.                                                                                   Багато   хрущів  у  травні  -  на   сухе   літо.                                                                                                                                                   “Літстудійці”.                                                                                                                                                                                                 Весна                                                                                                                                            Ось   прийшла   весна,                                                                                                                                       Гарна,  добра,  чарівна.                                                                                                                                       Всі  радіють,  всі  сміються,                                                                                                                             А  в  зими  вже  сльози  ллються.                                                                                                                                                                   Березень                                                                                                                         Місяць   березень   настав,                                                                                                                                 Але  сніг  ще  не  розстав.                                                                                                                                  Хоча   сонечко   пригріло,                                                                                                                                  Ще  навколо  біло  -  біло.                                                                                                                                 Ми  у  березня   спитали:                                                                                                                                     “Чом  сніги   ще  не  розтали?                                                                                                                             І  коли   дощі   прийдуть.                                                                                                                                   Весну  красну   принесуть?”                                                                                                                            Він  сказав  нам:   “Любі   діти,                                                                                                                     Хутко  вже  розквітнуть   квіти!”                                                                                                                                                               Березневий      сніг                                                                                                     Цей  березневий  сніг  такий  нежданий:                                                                                                       Була  весна  і  раптом   -  снігопад!                                                                                                                    Ловлю   сніжинки   ніжні   невпопад                                                                                                           І  думаю:   то   зорепад   весняний.                                                                                                                       Замріялась...   А  сніг   не   перестав,                                                                                                                Летить   і  тане  тихо   під   ногами.                                                                                                                   Та  ось   весна   стрімкими   ручаями                                                                                                                 Нагадує,   що   березень   настав.

 

docx
Додано
2 вересня 2019
Переглядів
1503
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку