Урок "Застосування метанолу, етанолу, гліцеролу. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм

Про матеріал
Анотація.Публікація містить методичну розробку уроку з хімії у 9 класі "Застосування метанолу, етанолу, гліцеролу. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини." Ця розробка допоможе з’ясувати основні галузі застосування спиртів, які зумовлені їхніми фізичними та хімічними властивостями; розкрити шкідливу фізіологічну дію спиртів на організм людини.
Перегляд файлу

Тема. Застосування метанолу, етанолу, гліцерину. Отруйність        

спиртів, їх згубна  дія на організм людини

 

Мета:

Навчальна: з’ясувати основні галузі застосування спиртів, які зумовлені їхніми фізичними та хімічними властивостями; розкрити шкідливу фізіологічну дію спиртів на організм людини.

Розвивальна: створювати умови для розвитку логічного мислення учнів, розвивати  вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки, складати схеми хімічних перетворень; формування вміння працювати в групі, а також застосовувати отримані знання на практиці при виконанні домашніх творчих завдань.

Виховна: виховувати потребу у здоровому способі життя.

 

Тип уроку: поглиблення і систематизація знань.

 

Методи роботи на уроці: проблемні, пошукові, ілюстративні, інтерактивні   ( учнівські повідомлення, презентації,  демонстрація, експериментальні досліди).

 

Форми роботи на уроці:  групова, індивідуальна.

 

Обладнання: комп’ютер, проектор, продукти для досліду (м'ясо, печінка, яйце, пророщене зерно), хімічний посуд, картки, тести «Алкоголь – головний руйнівник здоров’я», буклети «Отруйність спиртів, їх згубна  дія на організм людини».

 

 

 Епіграф уроку:

 «Отрута, яка діє не одразу, не стає менше небезпечною»

                                                              

Хід уроку

I. Організаційний момент.

 

Учитель. Для успіху на уроці нам потрібен ваш  хороший настрій. Тому подивіться на сусіда по парті, усміхніться один одному та побажайте всього доброго.

 

 

II. Оголошення теми уроку, мети.

 

Учитель .А зараз давайте сформулюємо мету уроку (оголосити мету).  

 

 

IIІ. Рефлексія.

 

 На початку уроку вчитель пропонує учням визначити рівень своєї підготовленості, настрою на роботу за допомогою кольорових листочків:

Учитель.

червоний листочок– гарний настрій, упевненість у високому рівні знань;

зелений – достатній рівень, є впевненість в одержанні достатнього результату;

жовта  – орієнтація на середній рівень.

 

Учні на пропозицію вчителя по черзі прикріпляють свою колбочку на рефлексивну галявину «Радості й успіху».

 

 

IV. Актуалізація опорних знань .

 

Учитель.

 1. Які сполуки називаються спиртами? ( Спирти – це похідні вуглеводнів, у молекулах яких один або кілька атомів Гідрогену заміщені на гідроксильні групи.)

 2. Що називають функціональною групою і яка функціональна група є у складі спиртів? ( група, що обумовлює властивості спиртів, -ОН)

 3. За якими ознаками класифікують спирти?( за кількістю гідроксогруп – одноатомні, двохатомні ,трьохатомні; за кількістю кратних зв’язків-насичені й ненасичені)

 4. Яка загальна формула насичених одноатомних спиртів?     ( Cn H2n+1ОH )

 5. Чому спирти називають насиченими одноатомними?

( утворені від насичених вуглеводнів шляхом заміщення одного атома Гідрогену на гідроксогрупу)

 6. Назвіть фізичні властивості характерні для одноатомних і       багатоатомних спиртів?

7. Назвіть спільні хімічні властивості одноатомних та багатоатомних  спиртів?

   (горять, взаємодіють з лужними металами )

Учитель.

 Гра «Хрестики-нулики».

 

 Вправа «Ланцюжок видозмін»

 

На екрані показано схему — генетичний лан­цюг органічних сполук. Необхідно заповнити його конкретними речовинами й записати рівняння ре­акцій.

 

Мозковий штурм.                     

    Учитель.           

-Які поняття асоціюються у вас з терміном «спирт»?

 

-Яку роль, на вашу думку, (позитивну чи негативну) відіграють спирти в житті людини?

 

 

V. Мотивація навчальної діяльності

 

Учитель.

  Ми закінчили вивчати тему «Спирти як оксигеновмісні сполуки». У житті ви будете часто зустрічатися з цією групою речовин. Більшість спиртів використовують у хімічній, лакофарбовій, парфумерній промисловості і в побуті.

   Але ви повинні на сьогоднішньому уроці більше дізнатися, де застосовують спирти, якої шкоди вони завдають людському організму та суспільству. (послухайте притчу)

 

Притча

  Одного разу Ходжа Насреддін за­йшов до мечеті читати проповідь. «О миряни,— запитав він,— а чи знаєте ви, про що я буду роз­повідати?» «Не знаємо»,— відповіли вони. «Якщо ви не знаєте, тоді про що ж мені з вами розмовля­ти»,— сказав Ходжа Насреддін і пішов з мечеті. Другого дня, коли він прийшов до мечеті та звер­нувся до людей з тим самим запитанням, вони відповіли: «Знаємо!» «Якщо ви знаєте, то про що мені з вами розмовляти?» — відповів Ходжа і зно­ву пішов. На третій день миряни відповіли: «О ша­новний, деякі знають, про що ти розповідатимеш, інші — ні». «Тоді,— сказав Ходжа,— хай ті, хто знають, розкажуть тим, які не знають». І ми зро­бимо так само.

VI. Вивчення нового матеріалу

 

Учитель.

1. Групи учнів працювали над проєктами:

 

  • «Застосування метанолу»;
  • «Застосування етанолу»;
  • «Застосування гліцерину»;
  • «Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини».

Надамо їм слово.

 

Учитель.

  Ви уважно слухайте і заповніть таблицю «Застосування спиртів» (прочитати таблицю)

 

 

 

Учитель.

2. Експериментальна частина.

 

Правила техніки безпеки.

 

При роботі зі спиртами необхідно дотримуватись таких правил:

-  захисний одяг(халат), рукавички;

-  не нахилятися над посудом з реактивами, не вдихати парів речовин;

-  виконувати дослід обережно, не допускаючи розливу реактивів.

 

Дослід №1

 

  «Денатурація білків під впливом етанолу»

  З уроків біології ви вже знаєте, що в еритроцитах крові міститься білок – гемоглобін. Алкоголь є для нього  як і для будь-якого іншого білка ворогом №1. Зараз ви переконаєтесь в цьому на досліді.

   У двох колбах знаходиться білок курячого яйця.

В І колбу додаємо воду, у ІІ – етанол. У другій відбувається денатурація (руйнування структури) білка.

Руйнування білків викликає смерть живого.

 

Дослід №2

 

 «Вплив алкоголю на слизові оболонки»

    Проникаючи в організм, етанол викликає опік слизової оболонки порожнини рота, глотки, стравоходу, шлунку. Він швидко всмоктується.

   У колбі знаходиться шматочок курячого м’яса, додаємо спирт. М’ясо змінює структуру.

 

Дослід №3

  «Вплив алкоголю на печінку»

    Особливо страждає  печінка, яка є мішенню для алкоголю. Саме в ній знешкоджується до 90% алкоголю.

    Щоб переконатися у цьому пропоную вам результати досліду.

    У колбі знаходиться шматочок курячої печінки, додаємо до неї етиловий спирт. В печінці відбуваються хімічні процеси окиснення етанолу.

 

Дослід №4

 Дослід із зерном

    Частина зерна пророщувалась у чистій воді, а частина у воді з додаванням спирту.

    Перша частина проросла, а інша – почорніла.

 

Учитель.

    Отже, етанол, що попадає у живі організми, це отрута, яка у великих дозах несе смерть всьому живому.(записати в зошити)

 

VII. Самостійна робота

 

А зараз, щоб ви мене переконали, що тему уроку засвоїли, пропоную виконати декілька завдань. ( на виконання … хв.)

……………………………………………………………………………………

 

VIII. ПІДСУМОК УРОКУ

Учитель.

1. Молодці, ви гарно попрацювали

          Підсумовуючи нашу роботу, я хочу розповісти вам одну легенду. Колись давно у Стародавньому Китаї жив дуже розумний, але пихатий Мандарин, знатний вельмо­жа. Весь день його складався з примірок багатого вбрання та розмов з підданими про його розум. Так минали дні за днями, роки за роками... аж ось кра­їною почали ширитися чутки, що неподалік кордо­ну з'явився мудрець, розумніший за всіх на світі. Дійшли ці чутки й до Мандарина. Дуже розлютив­ся він: хіба може бути хтось розумніший за нього? Але виду про своє обурення не подав, а запросив мудреця до себе в палац. Сам же задумав обдури­ти ченця. «Я візьму в руки метелика,— вирішив Мандарин,— сховаю його за спиною й запитаю, що в мене в руках — живе чи мертве. Якщо він скаже "живе", я роздушу метелика, а якщо "мертве" — випущу його».

      І ось настав день зустрічі. У пишній залі зі­бралося багато людей, усім хотілося послухати словесний поєдинок найрозумніших людей у сві­ті. Мандарин сидів на високому троні, тримав за спиною метелика і з нетерпінням чекав приходу ченця. Аж ось двері відчинилися й до зали зайшов невеличкий худорлявий чоловік. Він підійшов до Мандарина, привітався і сказав, що готовий відпо­вісти на будь-яке його запитання. Тоді, зло всміха­ючись, Мандарин промовив: «Скажи-но мені, що я тримаю в руках — живе чи мертве?» Мудрець трохи подумав. Усміхнувся і відповів: «Усе у твоїх руках!» Збентежений Мандарин випустив метели­ка з рук, і той полетів на волю, радісно тріпочучи крильцями.

    Отже, лише від вас залежить, який шлях ви оберете у своєму житті.

Учитель.

2. Давайте виконаємо вправу «Підіб’ємо підсумки».

Закінчити речення:

На уроці я навчився…(аналізувати, порівнювати, робити висновки, складати схеми хімічних перетворень, виконувати хімічний експеримент)

дізнався…

зрозумів…

3. Рефлексія

Зараз оцініть свій рівень знань і настрій за допомогою кольорових листочків.

 

ОЦІНКИ

ІХ. Домашнє завдання.

1. Повторити тему «Спирти», вивчити §24 c.148-149, § 25 с.153.

2. За бажанням підготувати мультимедійну презентацію на тему «Спирт і підліток».

3. Виконати тест-завдання, використовуючи Інтернет ресурси (роздані учням завчасно):

Тест –завдання «Алкоголь – головний руйнівник здоров’я»

 

Редколегія: Для того, щоб ви не лише запам’ятали сьогоднішній матеріал, але в майбутньому могли б його використати з користю для себе і друзів ми підготували для вас буклети, які містять коротку інформацію про отруйність спиртів (члени редколегії роздають всім присутнім буклети)

 

1

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
До підручника
Хімія 9 клас (Григорович О.В.)
Додано
29 січня 2023
Переглядів
332
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку