Урок "Життя і творчість І.Котляревського. Історія створення "Енеїди". Національний колорит. Сюжет і проблеми твору

Про матеріал
Інтегрований урок з української літератури та історії. Містить цікаві завдання для учнів 9 класу
Перегляд файлу

Федоревська Наталя Григорівна, учитель української мови та літератури

НВК «Ерудит» м. Києва                                                                                 

Тема. Нова українська література. Суспільно-історичні обставини наприкінці 18 ст. Життя і творчість І. Котляревського. Історія створення «Енеїди». Національний колорит. Сюжет і проблеми твору.

Мета:            

 • Охарактеризувати суспільно-історичний контекст становлення нової української літератури;
 •  з`ясувати причини духовного поневолення нації;
 •  визначити основні художні напрямки літератури цього періоду;
 • найвизначніших письменників цього часу;
 •  ознайомити школярів з життям і творчістю І. Котляревського;
 •  розкрити історію написання поеми І. Котляревського «Енеїда», її ідейно-історичну спрямованість, проблематику;
 • розвивати діалогічне та монологічне мовлення, вміння аналізувати історичні факти, робити висновки, грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження;
 • виховувати почуття пошани до творчості І. Котляревського, гордості за український народ, його історію, культуру, мову, прищеплювати почуття відповідальності за доручену справу.

Тип уроку:   інтегрований урок (українська література та історія України  ) ; засвоєння нових знань і формування вмінь.

Обладнання: карта України XVIIІ-п.п.ХІХ  ст., портрети відомих митців нової української літератури: І. Котляревського, Г. Квітки-Основ`яненка,    Т.Шевченка, М. Вовчка; репродукції до життя і творчості І. Котляревського; дидактичний матеріал, відеофільми та уривки вітчизняних мультиплікаторів, уривок балету за мотивами «Енеїди »І.Котляревського в Петербурзькому театрі опери та балету.

                                                                  Хід уроку.

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Хлопці заходять у клас , співаючи козацьку пісню «Гей, козаки йдуть..»

Учитель.

Розмова наша піде сьогодні про нову українську літературу, початок якої припадає на 1798 рік. Попереду в нас - довга дорога через два століття, через верхогір`я творчих звершень і нетрі розчарувань, через перепони і випробування – до перемоги, до того часу, коли на зміну новій літературі прийшла література новітня. Хто започаткував нову літературу, і яким твором вона почалася, хто з письменників належить до неї і які літературні напрями були започатковані – ми і з`ясуємо на уроці.

 1. План уроку (на дошці)
 1.          Розвиток нової літератури (пояснення учителя, розвиток уміння працювати з опорними схемами.)
 2.          Історичні умови розвитку (метод «Дерево рішень»)
 3.          Життя і творчість І. Котляревського (створення мозаїки особистості і сенкан. Розвиток уміння зв`язно висловлювати думки, розвиток критичного мислення)

Історія написання, сюжет, композиція «Енеїди», джерела написання. (створення літературного гроно, робота з тестами, розвиваємо уміння висловлювати думки, наводити аргументи, підбирати цитати).

 1. Розвиток нової літератури (робота з опорними схемами)
 1.          Учитель.
 2.          Нова література бере свій початок з 1798 року, а саме з Котляревського. Першим творцем нової літератури є «Енеїда». Нова література поділяється на три періоди: дошевченківський, шевченківський, післяшевченківський.
  Ми зупиняємось на дошевченківському періоді. Представниками цього періоду є Гулак-Артемовський, Євген Гребінка, Григорій Квітка-Основ`яненко. Саме вони заклали фундамент всієї української літератури. Саме в цей час розвиваються літературні напрями як класицизм, сентименталізм, романтизм.
  Ознаки класицизму: орієнтація на культ античності; у центрі уваги сильна особистість, яка має почуття громадянського обов`язку, вишуканий смак відповідно довічних, непорушних законів мистецтва.
  Ознайомтесь з ознаками класицизму і доведіть що твір «Енеїда» належить до цього напрямку.

Висновок:

Учитель.

 Що характерно для нової літератури?

Історичні умови розвитку літератури. 

 Учитель історії.

 Знищення царизмом у кінці XVIII ст. української автономії на Лівобережжі і Слобожанщині супроводжувалось русифікацією місцевого населення. В першу чергу їй піддалась українська еліта, яка відмовилась, отримавши титули російських дворян і обіймаючи посади у державному апараті, від національних звичаїв і мови. Отже, носіями української мови і культури залишались головним чином селяни.

Робота з картою.

Атласом ( Інститут передових технологій, 2009 р.)  стор.2-3. 

Дайте відповідь на питання:

1. Як називалася держава, в якій жили українці в к.18 ст.?

2. Назвіть історичні події світової історії  кінця 18 ст.

Виникнення та поширення в Європі, у тому числі і в Україні, нових ідей пов'язано з появою нової категорії людей, які ці ідеї народжували. У Східній Європі їх називали інтелектуалами, або інтелігенцією. Вони походили здебільшого з міщан, а також з дрібної шляхти, козаків і селян. В одну цільність об'єднувала інтелігенцію вища освіта. Саме в І пол. XIX ст. на українських землях почали діяти перші університети — у Харкові (1805 р.) і Києві (1834 р.) (Львівський університет було відкрито раніше — 1661 p.). Вони стали не просто науково-освітніми центрами регіонів, а й провідниками української історії та культури. Не пов'язана вже з дворянством, нова інтелігенція щораз більше переконувалася, що влада має належати не панству-старшині, а черні. Саме в народі інтелігенція шукала джерела свідомості та національної сили.

Учні визначають фактори, які впливали на розвиток укр..культури п.пол.19 ст.

 ( опорний конспект)

Позитивні фактори

Негативні фактори

 

 

 

Орієнтовна відповідь.

ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЛИ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

 • Українські землі були поділені між двома державами: Росією та Австрією.

• Антиукраїнська політика Російської та Австрійської імперій гальмувала культурний розвиток України.

• Російський уряд ввів цензуру на видання літератури українською мовою.

Закони щодо скорочення й заборону вживання української мови.

Метод «Дерево рішень» . На дереві з’являються  жовті листя.

 

 

1720 — указ царя Московії Петра І про заборону книгодрукування українською мовою і вилучення українських текстів з церковних книг.

1729 — наказ Петра ІІ переписати з української мови на російську всі державні постанови і розпорядження.

1763 — указ Катерини II про заборону викладати українською мовою в Києво-Могилянській академії.

1769 — заборона Синоду РПЦ друкувати та використовувати український буквар.

1775 — зруйнування Запорізької Січі та закриття українських шкіл при полкових козацьких канцеляріях.

1789 — розпорядження Едукаційної комісії польського сейму про закриття всіх українських шкіл.

Робота з деревом (жовте листя - процеси денаціоналізації,коріння – терміни й поняття що характеризують історичний час)

Робота з термінами: уніфікація, бюрократизація, денаціоналізація, кріпацтво.

Робота з висловлюванням:   «Кожне відродження нації виходить із неї самостійно»

Робота з поняттям «нація» - стала група людей,об’єднаних спільним походженням та історією,мовою і культурою,самосвідомістю і певними інтересами.

Висновок.

• Українська культура розвивалася як єдине ціле, як культура українського народу.

• Із середовища народу вийшли талановиті вчені, які працювали в різних галузях науки і мистецтва.

• З народу вийшов відомий діяч культури Т. Г. Шевченко, який підніс українську мову і літературу до найвищого рівня досконалості.

• Об’єктом критики стала українська мова, поширювалися думки, що вона є діалектом російської або польської мов.

Учитель літератури.

І. П. Котляревському судилося жити на межі двох століть — ХVІІІ і ХІХ, які були багаті на різні історичні події, що мали велике значення в розвитку української нації. Передусім зруйнування царицею Катериною ІІ Запорозької Січі, позбавлення влади гетьмана і скасування гетьманства, а це означало, що наставали часи підкорення України Росією, період колоніального підданства, приниження української нації, занепад української культури.

Проблемне питання: « Яку роль відіграла «Енеїда » в розвитку українського національного відродження?»

Вчитель літератури.

 Т. Г. Шевченко так звертався до свого попередника:

Будеш,батьку, панувати, 

 Поки живуть люди.

Поки сонце з неба сяє,

Тебе не забудуть.

 1.          Працюючи над біографією І. Котляревського дайте відповідь, чому так звертався Шевченко до свого попередника?
 2.          Складіть сенкан «І. П. Котляревський».

Репрезентація учнів до творчості І. П. Котляревського (військова служба, директор Полтавського будинку виховання дітей бідних дворян, канцелярист, військовий командир, дипломат, учитель, літератор).

 1.          Вам було випереджальне завдання: опрацювати книгу «Грозовий ранок».

Який уривок передає справжню сутність І. Котляревського, що нового ви довідались про письменника?

 1.          Висновок: Звертаємось до слів Шевченка та перевіряємо сенкан.

І. П. Котляревський

1) Талановитий, працьовитий, гуманний, доброзичливий, чуйний.

2) Започаткував, створив, навчив.

3) України вірний син.

4) Учитель.

Висновок: Чи є слова Шевченка справедливими?

 1. Аналіз «Енеїди»

Налаштування на роботу. Звучить козацький марш і демонстрація уривку з мультфільму «Енеїда» 1 хв. 27 с. Працюючи над аналізом, дайте відповіді на запитання: У чому полягає особливість твору? Складіть літературне гроно.

 1. Словникова робота. Поясніть терміни:

1) Пародія – сатиричний або гумористичний твір, що імітує творчу манеру письменника з метою висміювання. Зберігаючи манеру письма, пародист вкладає в неї інший зміст.

2) Бурлеск – засіб комічного, де про буденне говориться піднесено.

3) Травестія – «перевдягання», твір з серйозним або героїчним змістом переробляється у твір комічного характеру.

4) Алюзія – натяк на певний твір.

5) Поема – віршований твір героїчного характеру.

 1. Аналізуючи твір, працюєте з опорними схемами.
 2. Історія створення поеми. Випереджальне завдання.

Розповідь учнів.

В основу лягли реальні події, переробка «Енеїди» Вергілія, козацькі літописи.

 

Демонстрація уривку з фільму «Троянська війна».

 

В основі сюжету лежить відомий античний міф: на 10 рік війни між греками та троянцями за чарівну Олену греки зруйнували Трою, а Еней із залишками троянців за велінням богів поплив Середземним морем до Латинської землі, щоб там заснувати царство. Мандри Енея описав Вергілій, а Котляревський в образах персонажів зобразив мешканців України II пол. 18 – поч. 19 ст. Хоч козацтво і було зображено під масками троянців, Січ названо Троєю, козаки співають пісні, згадується Гетьманщина.

Котляревський за основу взяв «Енеїду» Вергілія, проте в Котляревського є звичаї, традиції українців, обряди, ігри, танці, назви їжі, одягу.

У Вергілія поема носить героїчний зміст. Котляревський переробив її на пародію, вніс жартівливий, сатиричний лад, тобто бурлеск. Таким чином, була створена бурлескно-травестійна поема.

Назва твору пов`язана з іменем головного героя – Енея (один із героїв Троянської війни, оспіваний Гомером, в «Іліаді» і «Одіссеї». Син царя Анхіза і богині Афродіти).

 1. Зверніться до опорної схеми і заповніть таблицю сюжетних ліній та проблематики твору.

Сюжетні лінії: мандри запорозьких козаків після скасування Січі; канва сюжету поеми Вергілія.

Проблеми твору: соціальна нерівність; патріотизм народних мас; виховання майбутнього покоління; дружба і ворожість; любов і ненависть; людяність і моральна нікчемність.

 1. Сформулюйте тему, можливу на ЗНО, де б першим аргументом можна було використати поему «Енеїда».
 2. Перевірка тексту (Літературний диктант).

Кожен тест = 1 бал (взаємоперевірка)

 1. Вмер від горілки, а потрапив до раю, бо був у родинних зв`язках із богами. Анхіз
 2. Рутульської породи, троюрідний брат був Турну, сват, хвастун і дурень од природи, що не робить, то все не в лад. Ремул
 3. Кому належать слова: От я так чисто сиротина,

Росту як при шляху горох:

Без нені без отця дитина,

Еней – отець, а неня – бог.? Низ

 1. Про кого йдеться: … був молоденький,

Так годів з 19 мав,

Де усу буть, пушок м`якенький

Біленьку шкуру проривав,

Та був одважний і завзятий,

Силач, козак лицаркуватий.? Евріал

 1. Воно хоть паруб`я неспорно,

Уміє і склади читать,

Та дурень, молоде, одважне,

В бою як буде необачне,

То може згинуть неборак. Турн

 1. Білолика, красна, курносенька, очима ясна.

І вся, як з кров`ю молоко,

Духи від себе відпускала і збрую чудную держала,

Явилась так перед синком. Венера

 1. Не звір я – людську кров пролити,

І не харциз, людей щоб бити,

Для мене гидкий всякий бой. Латин

 1. Без того ж завди був тихенький

Як всякий дід старий, слабенький,

В чужеє діло не мішавсь. Латин

 1. Тоді кружляв сивуху,

І оселецем заїдав.

Він, сьому випивши восьмуху,

Послідки з кварти вимивав. Зевс

 1. Хто з богів, одержавши хабара,

зібрав підвладні йому вітри і «звелів поганій буть погоді» Еол

 1. Устами кого поет із сумом свідчить про те, що хабарництво стало неписаним законом. Сівілли
 2. Моторний, ласкавий, гарний і проворний,

І гострий, як на бритві сталь. Еней

 1. Робота зі змістом. Створіть сюжетний ланцюжок.
 1. Початок подорожі Енея.
 2. У Карфагені у Дідони. Буря на морі.
 3. У Сіцилії. Поминки по батьку Енея Анхіза. Пожежа на троянському флоті.
 4. На Кумській землі. Зустріч Енея із Сивіллою, подорож на той світ (описи пекла, раю). Зустріч з Анхізом.
 5. На Латинській землі. Підготовка до війни, її початок.
 6. Війна між троянцями і рутульцями. Подвиг Низа і Евріала.
 7. Продовження війни. Поєдинок Турна з Енеєм. Перемога Енея.
 1. Звертаюсь до домашнього завдання

(заповнення опорної схеми «Композиція твору»)

Експозиція – знайомство з Енеєм і ватагою троянців, які нагадують запорожців.

Зав`язка – подорож Енея з троянцями у пошуках Італії.

Розвиток подій – у Дідони, подорож до пекла, до раю, на Латинській землі, подвиг Низа і Евріала.

Кульмінація – битва Енея з Турном.

Розв`язка – перемога Енея над Турном, бо Зевс зглянувся над героєм і став на його бік.

 1. Перегляд уривків з мультфільму і визначення до якої частини з твору подані фрагменти.
 2. Інсценізація уривку про подвиг Низа та Евріала.

Чому саме цей уривок має велике значення у змісті поеми?

 1. У картинній галереї (випереджальне завдання).

Славнозвісну поему ілюстрували кращі художники України: Федір Конвалюк, Іван Їжакевич, Георгій Нарбут, Михайло Дерегус, Анатолій Базилевич, Оксана Тарнавська. Підготуйте розповідь про одного з цих художників і його ілюстрації.

Завдання учням – довести, що ілюстрації художників відповідають змістовій та ідейній належності поеми.

 1. Робота над змістом поеми. У чому особливість поеми

Звернення до опорної схеми.

Особливості поеми: має національний колорит; поділ героїв на земних та богів; має історичний колорит; написана чотиристопним ямбом.

Учні наводять цитати для підтвердження думки.

 1. Рефлексія.

Гроно-характеристика.

«Енеїда» - це…

 1. перший твір нової української літератури.
 2. героїчно-патріотична розповідь про запорозьке козацтво.
 3. моральний осуд кріпосницького ладу.
 4. енциклопедія українознавства.
 5. картини українського побуту.
 6. заклик до сучасників і нащадків.

 Метод «Дерево-рішень»

Учні на зелених листочках-стікерах  зазначають роль І.П.Котляревського в українському відроджені п.п.19 ст. ( листя коментуючи клеять до дерева на дошці).

 1. Робота з тестами.
 2. Домашнє завдання з літератури:
 1. Зробити цитатний план-характеристику героїв: Енея, Низа, Евріала. Богів – Зевса, Дідони, Венери.
 2. Вивчити уривок напам`ять (30 рядків)
 3. Прочитати п`єсу «Наталка Полтавка». Заповнити опорні схеми до аналізу п`єси: тема, проблеми, композиція.

Домашнє завдання з історії:

 1. Заповнити опорні схеми до теми;
 2. Написати історичне есе «Портрети історичних персоналій за поемою І.Котляревського»
 1. Оцінювання
docx
До підручника
Українська література 9 клас (Слоньовська О. В., Мафтин Н.В., Вівчарик Н.М., Курінна Н.С., Шевчук Л. Т.)
Додано
8 квітня 2020
Переглядів
769
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку