Урок "Знання ваших прав - ваша сила"

Про матеріал

Ознайомлення учнів 9 класу з Конвенцієй про права дитини, поняттям "булінг", спеціалізованою структурою ООН ЮНІСЕФ. Мета уроку - формування критичного мислення, правових компетенцій, уміння співпрацювати, взаємодіяти, робота в команді. Після кожного етапу уроку обов'язково висновки та результати, є завдання практичної спрямованості, аналіз правових ситуацій, проблемні питання.

Перегляд файлу

 

 

Тема уроку: «Знання ваших прав – ваша сила»

Знання ваших прав – ваша сила

Василь Стус

Мета та завдання за висловлюванням ізраїльського історика Юваль Ной Гараррі: «У такому світі останнє, чим варто займатися вчителю – завантажувати дітей інформацією. Вони й так нею переповнені. Замість цього діти потребують вміння видобувати з неї користь, розрізняти суттєве та другорядне, і що найважливіше, об’єднувати частинки інформації у цілісну, широку картину світу. … Багато спеціалістів у сфері освіти поділяють  думку про те, що освітній процес має перемкнутися на розвиток чотирьох умінь:

 • критичного мислення;
 • спілкування;
 • винахідливості;
 • взаємодії».  

Очікувані результати:

Формування правових компетентностей:

- інформаційно-правова – уміння учнів працювати з джерелами юридичної інформації, аналізувати нормативно-правові акт (Витяг з Конвенції про права дитини);                                                                                                                                 - логічна – через визначення окремих ознак правових понять (права дитини, дискримінація, булінг) формулювання їх визначення, встановлення зв’язка між правами дитини та життєвим досвідом учнів;                                                                 - аксіологічно-правова через висловлювання відношення, власної позиції, щодо функцій права у суспільстві, розуміння суспільної цінності прав і свобод;                - практико-орієнтована – через співставлення власного уявлення про правове явище та витягом нормативно-правового акту, наведення прикладів, що конкретизують правове положення (статті), застосування теоретичних знань для              аналізу              ситуативних              задач.  

Тип уроку – урок вивчення нового матеріалу.

Форма уроку – урок з використанням мультимедійних технологій.

Методи, прийоми, форми роботи:

- метод критичного мислення (прийом «Мозаїка», робота в групах, сенкан);

- проблемні методи;

- метод «незакінченого речення»;

- аналіз правових ситуацій;

- метод «Фішбоун».

Час проведення – 45 хвилин.

Віковий склад учнів – учні 9 класу (14-16 років).

План проведення

1. Евокація (актуалізація, виклик). (5-7 хвилин)

2. Осмислення (вивчення нового матеріалу).(30-35 хвилин)

3. Рефлексія (розміркування). (5-7 хвилин)

4. Домашнє завдання

Хід проведення

І. Евокація.

Доброго дня, діти! Сьогодні ми проведемо з вами незвичайний і дуже важливий урок. 

Завдання учням. Метод «незакінченого речення».

 • Допишіть необхідне словосполучення в речення:                                                Окремими міжнародними нормативно – правовими актами захищаються… .  Обов’язок держави – забезпечити здійснення… . Передумовою повного та цілісного розвитку окремої особистості та всього суспільства є повага до… . (права дитини).
 • Отже, темою нашого уроку – права дитини, їх знання, захист і реалізація. Назва уроку і девіз слова Василя Стуса – правозахисника, поета, борця: «Знання ваших прав – ваша сила».
 • Який міжнародний документ у галузі прав дитини ви знаєте? (Конвенція про права дитини).

Постановка проблемних питань:

 • Мета цієї Конвенції? Чи стосується цей документ вас особисто?
 • В кінці уроку ми відповімо на ці питання.

ІІ. Осмислення. Вивчення нового матеріалу.

1. Інформаційне повідомлення одного із учнів (випереджальне завдання, отримане на попередньому уроці).

 • Конвенція про права дитини була прийнята резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 року. Конвенція ООН про права дитини – це угода між країнами, в якій записано, як уряд кожної країни має дбати про дітей. Цей особливий документ був ратифікований 193 країнами світу. Україна теж взяла  на себе ряд зобов’язань з покращення добробуту дітей, підписавши цей документ. Ця Конвенція була ратифікована  Постановою Верховної Ради України – 27 лютого 1991року та набула чинності для України 27 вересня 1991 року.

      2. Поділ класу на 4 групи. Робота в групах, прийом «Мозаїка». (Кожна група отримує аркуш, на якому назва одного із основних принципів Конвенції і витяг із Конвенції про права дитини). Додаток 1

1 група – Наше право на участь: «я маю власну думку»;                                                2 група – Наше право на саморозвиток: «я – особистість»;                                           3 група – Наше право на виживання: «піклуйтеся  про мене»;                                   4    група    Наше право на захист: «не знущайтеся наді мною».

Завдання: вибрати кожній групі, з витягу документу, статті, які характеризують їх основний принцип. (5-7 статей)

1 група:

ст.3. Якнайповніше забезпечення інтересів дитини.                                                          ст.12. Висловлення поглядів.                                                                                              ст.13. Свобода на самовираження та інформації.                                                            ст.14.Свобода думки, совісті та релігії.                                                                           ст.15.Свобода асоціацій.                                                                                                      ст.16. Особисте життя, честь,гідність.                                                                                ст.17. Доступ до інформації та засобів масової інформації.

2 група:

ст.5. Права та обов’язки батьків, сім’ї та громади.                                                         ст.7. Ім’я та громадянство.                                                                                                ст.8. Збереження ідентичності.                                                                                           ст.10.Возз’єднання сім’ї .                                                                                                 ст.21.Всиновлення.                                                                                                            ст.23. Діти-інваліди.                                                                                                          ст.28. Освіта.

3 група:

ст.6.Життя.виживання та розвиток.                                                                                    ст.9. Принцип не розлучення з батьками.                                                                             ст.18. Батьківська відповідальність.                                                                                   ст.24. Охорона здоров’я.                                                                                                      ст.26. Соціальне забезпечення.                                                                                               ст.27. Рівень життя.                                                                                                        ст.31. Відпочинок і дозвілля. 

4 група:

ст.2. Принцип недискримінації.                                                                                       ст.11. Незаконні переміщення та неповернення дітей.                                                    ст.19. Насильство та недбале поводження 9з боку сім’ї чи опікунів).                        ст.20. Догляд за дитиною в разі відсутності батьків.                                                    ст.22.Діти-біженці.                                                                                                                     ст.32. Економічна експлуатація. Ст.34. Сексуальна експлуатація.                              ст. 38. Збройні конфлікти 

Висновки та результати.  Опрацювали і ознайомилися з основними положеннями Конвенції. Навчилися розрізняти види прав і свобод дитини: громадянські (особисті), соціальні, культурні, політичні. Відзначили, що серед наданих прав відсутні економічні, окрім ст.32. Економічна експлуатація.

Завдання практичної спрямованості. 1. Встановить зв’язок між правами дитини та вашим життям, або життєвим досвідом.                                                                            - кожного дня ми ходимо до школи, навчаємося (ст.28. Освіта);                                     - якщо захворіли, звертаємося до сімейного лікаря (ст.24. Охорона здоров’я);             - більшість в класі вже получили паспорт громадянина України (ст.7. Ім’я та громадянство,              ст.8.              Збереження              ідентичності);                                                             - в класі є троє дітей під опікою (ст.20. Догляд за дитиною в разі відсутності батьків);                                                                                                                                 - ми знаємо, що на сході України відбувається збройний  конфлікт і є діти з особливим статусом – діти-біженці (ст.22), які потребують спеціального захисту.  

2. Аналіз правових ситуацій.

Ситуація 1. 7-річний Віктор не хотів займатися у спортивній секції, в яку його записали батьки (порушено право вибору, забезпечення інтересів дитини ст.3). Ситуація 2. Петро вже 4 роки є членом дитячої національної організації скаутів (ст.15.              Свобода              асоціацій.)                                                                                                   Ситуація 3. Дитині іноземної держави Білу відмовили в наданні медичної допомоги, тому що він не є громадянином держави, в якій перебував. (ст.24. Охорона  здоров’я, ст.6. Життя, виживання та розвиток, ст.2. Принцип недискримінації).                                                                                                            Ситуація 4. Учителька накричала і назвала невдахою учня 9 класу Миколу, за те що він не зміг виконати вчасно завдання. (ст.2. Принцип недискримінації, ст.4. Здійснення прав).

Висновок. Конвенція про права дитини діє у нашому житті та будь в якому куточку світу.

Сьогодні на уроці, ми звернемо більш увагу на порушення прав дитини в школі, дома, на дворі, на вулиці.

Перегляд відео «Викресли булінг»  Кампанія ЮНІСЕФ (пояснити дітям, що ЮНІСЕФ – спеціалізована структура ООН і є світовим лідером із захисту й підтримки дітей. Представництво ЮНІСЕФ в Україні  було відкрито у 1997 році.) Додаток 2

Формулювання визначення терміна «булінг». Які слова з відео характеризують це поняття? (насильство, цькування, образи). Записати. Булінг – це   систематичне переслідування з образами, цькуванням, упереджене ставлення.

Вправа. Закрийте очі, підніміть руки, якщо ви стикалися з булінгом.                             Так, нині серед учнівської молоді надзвичайно загострилася проблема насильства, здійснюваного самими дітьми один до одного. Ця соціальна проблема всього світу і вона ще й досі не вивчена.

Метод «Фішбоун» (заготовки і фото роздаються 4 групам).  Додатки 3,4 Завдання: визначити причини та наслідки булінгу.                                                                       Причини: неповага один до одного, «білі ворони», незнання як вирішити проблему без насильства, установка батьків – «битися-погано», переконання у власній силі, замовчування.     

Наслідки: замкнутість, небажання спілкуватися, занижена самооцінка, ізоляція.

А зараз, давайте разом спробуємо скласти пропозиції, поради щодо захисту від булінгу:                                                                                                                                    - я скажу вчителю, що не почуваюсь в безпеці;                                                                 - якщо я буду на когось злитися, я не буду його бити чи кривдити;                                - я спробую потоваришувати з кимось, хто почувається сумно або самотньо;                - не ображатися на критику, а шукати в ній відправні пункти для самовдосконалення;                                                                                                           - подзвонити на  безкоштовні гарячі лінії 0-800-500-33-50 (з стаціонарних телефонів), 386 – для абонентів «Київстар» та МТС, 116111- у мережі Київстару.

Висновок. Пам’ятай: безвихідних ситуацій не буває. У будь-якому випадку необхідно шукати вихід. Не мовчи!

ІІІ Рефлексія.

Скласти сенкан

Права дитини

невід’ємні, особливі

гарантуються, захищаються, забезпечуються

Турбота суспільства про дитину

Можливості

Відповіді на проблемні питання. Права дитини є підвалинами свободи, справедливості та миру. Метою Конвенції про права дитини є – встановлення стандартів для захисту дітей від зневаги та образ, з якими вони стикаються майже щодня в усіх країнах. На першому плані в документі стоять інтереси самої дитини. І тому цей документ стосується нас особисто.

Інформаційне повідомлення ( якщо залишиться час).

2 жовтня 2018 року Верховна Рада України підтримала законопроект про протидію булінгу в школах в першому читанні. Метою  цього нормативно-правового акту є визначення на законодавчому рівні явища боулінгу, шляхів його протидії. Проект закону пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею, яка встановлює відповідальність за боулінг, а також його приховування працівниками навчальних закладів. Потенційний розмір штрафу – до 200 неоподаткованих мінімумів, тобто 3400 гривень.

Ви би підтримали цей закон , якщо б були народними депутатами?

IV. Домашнє завдання

 1. Написати твір есе за темою уроку «Знання ваших прав – ваша сила».
 2. Переглянути відео «Безпечна школа» за участю Ніка Вуйчича.
 3. Обговорити з батьками закон про протидію булінгу в школах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

Додаток 1 

 Конвенція ООН про права дитини

 (Скорочено)

Стаття 1. Дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку.

Стаття 2. Повага та забезпечення за кожною дитиною всіх прав, без будь-якої дискримінації.

Стаття 3. Забезпечення дитині захисту та піклування, які необхідні для її благополуччя.

Стаття 4. Держави-сторони вживають всіх необхідних заходів щодо здійснення прав дитини.

Стаття 5. Держави-сторони поважають відповідальність, права та обов’язки батьків.

Стаття 6. Кожна дитина має невід’ємне право на життя.

Стаття 7. Кожна дитина має право на ім’я і набуття громадянства.

Стаття 8. Кожна дитина має право на збереження індивідуальності.

Стаття 9. Кожан дитина має право не розлучатися з батьками.

Стаття 10. Дитина, батьки якої проживають у різних державах, має право підтримувати стосунки і контакти з обома батьками.

Стаття 11. Держави-сторони вживають заходів щодо боротьби з незаконним переміщенням і неповерненням дітей із-за кордону.

Стаття 12. Кожан дитина має право вільно висловлювати свої погляди

Стаття 13. Кожан дитина має право вільно висловлювати свої думки, одержувати та передавати інформацію на свій вибір.

Стаття 14. Кожан дитина має право  на свободу думки, совісті і релігії.

Стаття 15.Кожан дитина має право на свободу асоціацій і свободу мирних зборів.

Стаття 16.Кожан дитина має право на захист від втручання в особисте та сімейне життя.

Стаття 17.Кожан дитина має право на доступ до інформації.

Стаття 18. Загальна та однакова відповідальність обох батьків за виховання і розвиток дитини.

Стаття 19. Захист дитини від усіх форм фізичного та психологічного насильства.

Стаття 20. Дитина, яка тимчасово або постійно позбавлена сімейного оточення, має право на особливий захист та допомогу що надається державою.

Стаття 21.  Держави-сторони дозволяють існування системи усиновлення.

Стаття 22.  Забезпечення дитині права одержати статус біженця.

Стаття 23. Право неповноцінної дитини в розумовому або фізичному відношенні на особливе піклування.

Стаття 24. Кожна дитина має право на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров’я.

Стаття 25. Кожна дитина має право на піклування.

Стаття 26. Кожна дитина має право користуватися благами соціального забезпечення.

Стаття 27. Кожна дитина має право на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, морального та соціального розвитку дитини.

Стаття 28. Кожна дитина має право на освіту.

Стаття 29. Освіта дитини має бути спрямована на розвиток особи, талантів, розумових і фізичних здібностей дитини в найповнішому обсязі; на підготовку дитини до свідомого життя у суспільстві.

Стаття 30. Кожна дитина має право користуватися своєю культурою, сповідувати свою релігію, виконувати обряди, користуватися рідною мовою.

Стаття 31. Кожна дитина має право на відпочинок і дозвілля.

Стаття 32. Кожна дитина має право на захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи.

Стаття 33. Кожна дитина має право на захист від незаконного зловживання наркотичними засобами та психотропними речовинами.

Стаття 34. Кожна дитина має право на захист від усіх форм сексуальної експлуатації.

Стаття 35. Держави-сторони вживають заходи щодо відвернення викрадення дітей, торгівлі дітьми чи їх контрабанди.

Стаття 36. Кожна дитина має право на захист від усіх форм експлуатації, що завдають шкоди добробуту дитини.

Стаття 37. Жодна дитина не повинна піддаватися катуванням та іншим жорстоким, нелюдським видам поводження та покарання.

Стаття 38. Захист дитини у випадку збройного конфлікту.

Стаття 39. Заходи для сприяння фізичному та психологічному відновленню дитини, яка є жертвою будь-яких видів нехтування, експлуатації, зловживань, катувань.

Стаття 40. Особлива турбота дитині, що перебуває у конфлікті з законом.

 

 

 

Додаток 3

Метод «Фішбоун»

 

 

C:\Users\120\Desktop\0d3b171dde0332c330a478297b755fb2.png

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

Статистичні данні ЮНІСЕФ

 

https://www.unicef.org/ukraine/ukr/bulling-images-ukr-2.png

https://www.unicef.org/ukraine/ukr/bulling-images-ukr-1.png

 

https://www.unicef.org/ukraine/ukr/bulling-images-ukr-3.png

1

 

zip
Додано
15 січня 2019
Переглядів
477
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку