23 липня о 18:00Вебінар: STEM-освіта без гендерних стереотипів – запорука успішного майбутнього школярів

Уроки додаткового читання із зарубіжної літератури

Про матеріал

Список творів для додаткового читання пропонує прекрасні тексти як класичної, так і сучасної літератури. На жаль, Програма для восьмикласників є надзвичайно перенасиченою іменами, літературознавчими термінами, напрямами та епохами.

Перегляд файлу

Уроки додаткового читання у 8 класі

 

 Список творів для додаткового читання пропонує прекрасні тексти як класичної, так і сучасної літератури. На жаль, Програма для восьмикласників є надзвичайно перенасиченою іменами, літературознавчими термінами, напрямами та епохами. Разом з тим, нам пропонується на свій розсуд використати шість уроків. Три з цих годин буде доречним присвятити текстуальному вивченню п’єси «Ромео і Джульєтта».                                                                                                                Епосі  Відродження відведено дванадцять годин. Хоч би як ми планували уроки, більше п’яти з них не вдасться виокремити на вивчення творчості В. Шекспіра. Оскільки діти з великим задоволенням читають повний текст драми, вважаємо доречним більш детально обговорити з ними прочитане.                                                                Як геніальний драматург, у своїй п’єсі автор торкається «вічних» тем – кохання, життя і смерті, долі, батьків і дітей, дружби.  Дві перші з них вчитель має можливість обговорити зі своїми учнями на відведених Програмою уроках. Але інші теж є надзвичайно важливі для формування певних ключових компетентностей. Якщо учні вже прочитали текст, то чому б з ними не поговорити, застосувавши, до того ж, деякі інноваційні технології?  Наприклад, евристичного навчання, розвитку критичного мислення, проектну чи ігрову.                                                                  Звісно, про «вічні» теми восьмикласники вже знають досить багато. Майже кожен автор у своїх творах тією чи іншою мірою торкається однієї чи й двох подібних тем. Але саме В. Шекспір є загальновизнаним світовим генієм. Тим цікавіше буде обговорити з дітьми його бачення, наприклад, проблеми стосунків батьків і дітей. Чи його погляд на стосунки друзів.                                                                   Центральною темою п’єси є саме тема кохання, тому її обговорення варто поставити насамкінець. Натомість, розподіл чотирьох інших тем може бути довільним. Оскільки дітей хвилює відповідь на питання, хто винен у смерті героїв, нам бачиться доречним поговорити з учнями про те, що винні всі. І їх батьки, і їх друзі, і їх зла доля, і вони самі. На ту чи іншу подію у кожного може бути свій погляд, тим цікавішими будуть відповіді учнів. Тим більшою несподіванкою для вчителя може стати урок, коли діти говоритимуть про кохання героїв.                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема батьків і дітей у п’єсі «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра                    Очікувані результати: учень цінує людську гідність, усвідомлює               право кожного на власну думку, розкриває особливості               художньої мови твору, наводить відповідні цитати                                                         

 Обладнання: текст п’єси, ілюстрації до тексту, ТЗН                                           Тип уроку: дослідження тексту

 

    Хід уроку

 

       «Мовчи! Ти мені не донька!»  

 

   1. Організація навчальної діяльності.                                                             Оголошення теми уроку, очікуваних результатів, запис у зошити.

 2. Перевірка домашнього завдання.                                                                 Учні пригадують програмові твори, у яких була розкрита тема батьків і дітей, переказують спогади своїх батьків про стосунки з їх батьками.                                                                                                             3. Робота над текстом.                                                                                    

 Учні ставлять одне одному запитання щодо теми уроку, демонструючи знання тексту (або запитує вчитель):                                                                                        - чи були у родинах Монтеккі і Капулетті інші діти?                                         

 - чому мама Джульєтти розмовляє з донькою про Паріса у присутності няньки?                                                                                             - чому батьки Ромео просять Бенволіо розпитати про причину суму їх сина, а не розпитують самі?                                                                          

 - якою була  реакція двох родин, коли вони дізналися про кохання Ромео і Джульєтти?                                                                                                 

 - якою була б реакція двох родин, якби вони дізналися про кохання героїв до їх смерті?                                                                                            

 - чи справді батько вигнав би Джульєтту з дому, як погрожував, коли вона відмовлялася виходити за Паріса?                                                 

  -  чи міг він її примусити вийти заміж?                                             

 4. Робота над епіграфом.                                                                                    Вчитель пропонує учням звернути увагу на слово «Мовчи!» і поміркувати, що батьки самі винні у смерті своїх дітей.                               

  5. Перегляд уривку з екранізації.                                                                        Учні слухають текст англійською мовою, бо і так, на жаль,  все зрозуміло (батько погрожує доньці).                                                                                                               6. Запрошення до дискусії.                                                                                              Вчитель пропонує щось порадити героям, які опинилися у безвихідній (стосовно їх батьків) ситуації.                                                                                     7. Домашнє завдання.                                                                                                                                                                                                         Виписати цитати про долю, які звучать у тексті п’єси і які зможуть знайти у інших творах чи Інтернеті. 

 

 

 

 

 

 

Тема долі у п’єсі В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта»                                    Очікувані результати: учень осмислює взаємозв’язки між рішеннями та їх наслідками, визначає риси гуманізму у               літературі Ренесансу, критично оцінює засоби досягнення               поставленої мети                                                    Обладнання: текст твору, ілюстрації, ТЗН, крилаті вислови                    

Тип уроку: комбінований

 

    Хід уроку 

                                                                                                                                                                                                                          «Того, що суджене, боятися не треба»

                  Омар Хайям

 

1. Організація навчальної діяльності.                                                               Оголошення теми уроку, очікуваних результатів, запис у зошит.                

2. Робота над епіграфом.                                                                                      Учні погоджуються чи заперечують слова філософа, наводячи як приклад крилаті вислови інших поетів, письменників чи філософів.

 3. Повідомлення вчителя.                                                                                   Вірити чи не вірити у долю – особиста справа кожного. Очевидно, що Шекспір у неї вірив, адже дуже часто використовував це слово у своїх творах - як сонетах, так і драматичних. Зрештою, епоха Відродження,   чиїм яскравим представником був драматург, своєю метою поставила відродження тих ідеалів, що були притаманні Античності. А там буквально кожен твір наповнений богами, які втручалися у долі людей. Гуманісти Ренесансу у жорстокі часи Середньовіччя (яке продовжувало панувати у Європі), закликаючи до ідеалів гуманізму, пояснювали цю жорстокість саме долею.                                                                                                  На сьогоднішньому уроці пропоную вам створити кілька проектів, розмірковуючи над питанням: «Що було би, якби…»     

4. Робота над проектом.                                                                                  

 Учні діляться на групи, наосліп (тема долі!) вибирають один із запропонованих висловів героїв п’єси і прогнозують інший розвиток подій. Для роботи над груповими проектами використовують ілюстрації, крилаті вислови про долю, цитати з тексту (наперед роздруковані вчителем чи  залишені з попередніх уроків):                                                                                                                             -  «Той, хто тримає кермо моєї долі, вже напнув вітрила (Ромео друзям  перед будинком Капулетті)                                                                              

 -  «О! Доля грається мною!» (Ромео після вбивства Тібальда)                        

  -  «Ти думаєш, ми ще зустрінемось?» (Джульєтта, проводжаючи Ромео у Мантую)                                                                                                          

 - «Чума на обидві ваші родини!» (Меркуціо, помираючи)                                                              - «Інша сила, вища за мою, завадила мені» (Лоренцо Джульєтті у склепі)                                                                                                                             5.  Дискусія.                                                                                                           Захист проектів та їх обговорення. Осмислення взаємозв’язків між рішеннями та їх наслідками.                                                                              

 6. Домашнє завдання.                                                                                                 Пригадати друзів Ромео і Джульєтти, виписати крилаті вислови про дружбу.                       

 

Тема дружби у п’єсі В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта»
Очікувані результати: учень поглиблює розуміння вічних тем у  літературі, розвиває вміння вести дискусію, виховує уважне               ставлення до оточуючих
Обладнання: текст п’єси, ілюстрації, ТЗН, вислови про дружбу
Тип уроку: дослідження тексту

    Хід уроку


              «Вбережи  мене, Боже, від друзів»                                                                                                                                                    Вольтер

1. Актуалізація опорних знань.
На початку уроку вчитель завжди перевіряє домашнє завдання. Вашим завданням було прочитати п’єсу, але я не питатиму, чи ви її прочитали. Чому? (Все буде видно із опитування). Іншим вашим завданням було назвати вічні теми літератури та які з них присутні у «Ромео і Джульєтті» (учні називають).  
2. Мотивація навчальної діяльності
Повідомлення теми, мети, проблемного запитання, епіграфу (проблемне запитання та епіграф учні мають визначити самостійно, виходячи з теми уроку). Запис у зошитах.
3. Дослідження тексту
Назвати друзів Ромео і Джульєтти і охарактеризувати кожного з них, керуючись визначенням з тлумачного словника: цікаво провести вільний час, розповісти про найпотаємніше, отримати допомогу:
- Меркуціо
- Бенволіо
- няня
- Тібальт
- Лоренцо
Звернути при опитуванні увагу на такі речі:
- Чому саме Бенволіо просять батьки розпитати про причини смутку Ромео?
- Чи кинувся би Ромео мстити Тібальту, якби той вбив когось іншого?
- Чим керувалася няня, коли радила Джульєтті виходити заміж за Паріса?
- Чому Джульєтта не просить Тібальта домовитися про дату весілля?
- Для кого кращим другом був Лоренцо – Ромео чи Джульєтти?
4. Перегляд уривку з кінофільму
Сцена дуелі стала переломним моментом, від якого почався відлік до трагедії. Змінити вже не можна було нічого. Переглянувши уривок з фільму, пригадайте дії кожного з учасників і проаналізуйте їх. Спробуйте відповісти на запитання: для чого потрібні друзі?
5. Робота над епіграфом
Чи можемо ми вслід за одним з найрозумніших людей всіх часів і народів сказати ці слова стосовно Ромео і Джульєтти?  (спробувати переглянути ключові події п’єси з точки зору Вольтера: якби не друзі, Ромео і Джульєтта могли залишитися живими, не зважаючи на ворожнечу їх сімей).
6. Домашнє завдання
Переглянути текст п’єси стосовно наступної вічної теми, яка буде темою уроку –

 

життя і смерті (виписати цитати героїв твору та філософів).
7. Підсумок
Вічні теми літератури тому і називають вічними, що вони для кожного нового покоління є цікавими. Сподіваюсь, ви з сьогоднішнього уроку щось нове дізналися про героїв п’єси, про себе і про своїх друзів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Зарубіжна література 8 клас (Паращич В.В., Фефілова Г.Є.)
Додано
7 грудня 2018
Переглядів
129
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку