2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

Уроки хімії "Хімічний звязок і будова речовини"

Про матеріал

Розробка циклу уроків із використанням інтерактивних методів навчання Хімічний зв'язок і будова речовини. Містить уроки вивчення нового матеріалу та підсумковий урок для перевірки знань учнів. Для використання у 8 класі

Перегляд файлу

Урок 1

 

Тема уроку:  Електронна природа хімічного зв’язку. Поняття про електронегативність елементів. Ковалентний зв’язок.

 

Мета уроку:

-         навчальна: в інтерактивній формі розкрити електронну природу хімічного зв’язку, що дає глибоке розуміння утворення різноманітних хімічних сполук, їх будови та реакційної здатності.

-         розвивати просторову уяву, логічне мислення, творчі можливості учнів.

-         виховувати стійкий інтерес до науки.

 

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця „Будова речовини”, кулестержневі моделі молекул водню і флуороводню, схема будови атомів та перекривання електронних хмар при утворені молекулHF і H2.

 

Тип уроку: нестандартний урок вивчення нового матеріалу із застосуванням технологій інтерактивного навчання учнів у вигляді таких форм як: робота в групах, „Акваріум”, „Мозковий штурм”, „Кола Сатурна”, тести, бесіди.

 

Хід уроку.

 

             I.      Етап оголошення теми та покладання мети уроку.

 

Наш час – це час змін, творчості, імпульсивності. Тому, як ніколи, потрібні люди, що вміють творчо мислити, приймати нестандартні рішення, здатні активно діяти.

На сьогоднішньому уроці будемо учитись вмінню нестандартного мислення і дії, при вивчені природи хімічного зв’язку. Отже, розпочнемо наш цікавий і творчий урок.

 

          II.      Етап проектування.

 

План уроку.

1.     Що таке хімічний зв’язок, за рахунок чого він утворюється?

2.     Чому атоми вступають у хімічний зв’язок?

3.     Як виникає хімічний зв’язок?

4.     Типи хімічного зв’язку.

5.     Ковалентний зв’язок та механізм його утворення.

 

       III.      Етап організації виконання плану роботи.

 

Актуалізація опорних знань.

Хімічна розминка (робота в 2ох групах).

 

Завдання 1: Запишіть електронну конфігурацію атомів.

І група: H, Ne;

ІІ група: Cl, Ar;

 

Завдання 2: Порівняйте, скільки електронів міститься на зовнішньому енергетичному рівні у записаних вами атомах.

 

Завдання 3: Яким буде (завершеним чи незавершеним) зовнішній енергетичний рівень у цих атомів?

 

Вивчення нового матеріалу.

 

Використання методу „Мозковий штурм”

На основі попередньо розв’язаних завдань поясніть:

Завдання 1:Чому між атомами водню, флуороводню, води виникає хімічний зв’язок?

Завдання 2: Поясніть хімічну пасивність інертних газів.

 

На дошці записують всі ідеї;

Відбір вірних ідей і версій;

Оцінювання та узагальнення правильних версій-відповідей.

 

   Узагальнюю і уточнюю відповіді учнів. Оскільки, в атомах H, O, F, Cl зовнішній енергетичний рівень незавершений, ці атоми легко вступають в хімічні зв’язки. Таким чином, завершуючи зовнішній енергетичний рівень, атоми утворюють стійку молекулу, що спричиняє виграш енергії, порівняно з енергією поодиноких атомів.

            В атомів інертних газів зовнішній енергетичний рівень завершений, це й пояснює їхню хімічну пасивність та інертність по відношенню до інших атомів.

 

Застосування методу „Акваріум”.

 

Діюча група протягом 5 хвилин обговорює в голос і шукає аргументовані відповіді на запитання:

Завдання 1: Що таке хімічний зв’язок?

Завдання 2: Внаслідок чого виникає хімічний зв’язок?

Учні інших груп уважно слухають і слідкують за роботою діючої групи.

Після відведеного терміну часу учитель задає декілька запитань всім групам.

Запитання:

1.     чия думка була найбільш аргументована?

2.     яка з відповідей є найбільш переконливою. Чому?

 

Робота з підручником

 

Завдання 1: Ковалентний зв’язок. Механізм утворення ковалентного зв’язку.

 

Поки учні опрацьовують матеріал, записую на дошці запитання:

 

Запитання:

1.     Що таке ковалентний зв’язок?

2.     За рахунок чого утворюється ковалентний зв’язок?

3.     Поясніть механізм утворення ковалентного зв’язку на прикладі молекул H2 і HF, використовуючи кулестержневі моделі молекулH2 i HF та таблицю „Будова речовини”.

 

Одночасно діти складають опорний конспект

 

Метод „Кільця Сатурна”

 

Діти сідають коло очима один до одного. Учні  задають по одному питанню учням по колу, збирають максимум інформації по заданих питаннях (які записані на дошці) одночасно пересідаючи за годинниковою стрілкою.

Наприкінці заслуховують відповіді на окремі найскладніші запитання.

 

                              IV.      Етап відтворення та узагальнення вивченого матеріалу у тестовій формі.

 

Тест №1: Хімічний зв’язок – це:

а)     взаємодія атомів;

б)    рух атомів;

в)     рух електронів.

 

Тест №2: Хімічний зв’язок виникає внаслідок:

а)     електростатичної взаємодії „+” заряджених ядер і „-” заряджених електронів;

б)    взаємодії ядер атомів;

в)     взаємодії електронів атомів.

 

Тест №3: Ковалентний зв’язок виникає за рахунок:

а)     спільних електронних пар;

б)    електростатичної взаємодії йонів;

в)     свій варіант відповіді.

 

Тест №4: Ковалентний зв’язок утворюється:

а)     в результаті перекривання електронних хмар атомів;

б)    в результаті переходу валентних електронів від атома металу до атома неметалу;

в)     свій варіант відповіді.

 

                           V.      Етап контрольно-оцінювальний.

 

Кожен учень має маршрутний лист, у якому фіксується самооцінювання, взаємне оцінювання та оцінювання вчителем.

 

№ пит.

Хімічна розминка

„Акваріум”

„Кільця Сатурна”

Оцінка

Хто оцінює

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Взаємне оцінювавння

Оцінювання вчителем

Самооцінювання

 

                        VI.      Етап. Домашнє завдання.

 

 

Урок 2

 

Тема уроку: Полярний і неполярний ковалентні зв’язки.Утворення ковалентного полярного і неполярного зв’язків.

 

Мета уроку:

-         навчальна: закріпити знання про ковалентний зв’язок, ознайомити учнів про різновидності ковалентного зв’язку, активізувати їх пізнавальну діяльність методом інтерактивного навчання у вигляді „Акваріума”, „Навчаючи – вчуся”, „Мікрофону”.

-         розвивати логічне мислення, уміння виділяти головне, знаходити відповіді на поставлені запитання;

-         виховувати творчий інтерес у пізнанні хімічної науки, взаємоповагу, взаєморозуміння учнів між собою;

-         розвивати просторову уяву, логічне мислення, творчі можливості учнів.

-         виховувати стійкий інтерес до науки.

 

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця „Будова речовини”, кулестержневі моделі молекул водню і флуороводню, схема будови атомів та перекривання електронних хмар при утворені молекулHF і H2.

 

Тип уроку: нестандартний урок вивчення нового матеріалу із застосуванням технологій інтерактивного навчання учнів у вигляді таких форм як: робота в групах, „Акваріум”, „Навчаючи – вчуся”, „Мікрофон”.

 

Хід уроку.

 

             I.      Етап оголошення теми та покладання мети уроку.

 

Хімічний ковалентний зв’язок виникає між атомами неметалів. Але є ряд сполук, які утворені атомами неметалів з однаковою та різною електронегативністю: Cl2,H2, I2, H2O, HF, HCl.

 

Запитання 1: Чи існують різновиди ковалентного зв’язку?

(Учні погоджуються.)

Отже, на сьогоднішньому уроці, ми поглибимо свої знання про ковалентний зв’язок, вказавши на його різновидності: ковалентний полярний і ковалентний неполярний.

 

                            II.      Етап проектування.

 

План уроку:

1.     Електронегативність.

2.     Види ковалентного зв’язку.

3.     Ковалентний полярний зв’язок.

4.     Ковалентний неполярний зв’язок.

 

                         III.      Етап організації виконання плану роботи.

 

Актуалізація опорних знань.

 

Використання методу „Акваріум”.

Запис на дошці запитань

Запитання 1: Що називається електронегативність?

Запитання 2: Порівняйте електронегативність в Карбону, Нітрогену, Оксигену, Флуору

Діюча група протягом 6-ти хв. обговорює вголос поставленні запитання та шукає аргументовані відповіді на них. Учні з інших груп уважно слухають та роблють короткі записи в своїх зошитах. Учитель задає кілька запитань всім групам.

Запитання 1: Яка з відповідей є найбільш переконливою?

Запитання 2: Зробіть висновок щодо поставлених запитань.

(діти приходять до висновку, що атоми елементів, які в періоді стоять правіше, втримують свої валентні електрони міцніше, а, отже, сильніше притягують електрони від інших атомів. А тому й електронегативність їх більша.

Знаючи, що зміщення електронів відбувається від елемента з меншою електронегативністю до елемента з більшою, учні приходять до висновку, що електронегативність в періодах збільшується зліва направо, а в межах головних підгруп – знизу вгору.

Висновок: чим правіше і вище в періодичній системі розміщений елемент, тим більша його електронегативність)

 

Фронтальне обговорення проблеми в загальному колі методом „Навчаючи – вчуся”

 

Робота з підручником (самоопрацювання) по таких запитаннях:

Запитання 1: Суть ковалентного полярного зв’язку.

Запитання 2: Суть ковалентного неполярного зв’язку.

Запитання 3: Серед наведених прикладів HCl, HF, HBrвиберіть сполуки з найбільш полярним хімічним зв’язком.

В ході цього методу учні вільно рухаються по класі, вільно спілкуються, одночасно збирають інформацію-відповідь на поставлені запитання, а також пояснюють іншим.

Учитель узагальнює навчальну діяльність учнів у цьому процесі, пропонуючи двом групам скласти опорний конспект у вигляді схем, таблиць.

 

Метод „Опорного конспекту”

 

1-ша група – ковалентний полярний зв’язок,

2-га група – ковалентний неполярний.

Після відведеного терміну часу кожна група презентує свою роботу. Учні роблють записи в зошитах.

 

                        IV.      Етап відтворення інформації у вигляді „Мікрофона”

 

Метод „Мікрофон”

Дається перелік запитань, де учні, які сидять колом, швидко по черзі відповідають на запитання. Одне запитання – 1 бал.

Запитання:

1.     Що називається електронегативністю?

2.     Як змінюється електронегативність в періодах зліва направо?

3.     Як змінюється електронегативність у головних підгрупах знизу вгору?

4.     Поясніть зміну електронегативності у періодах і групах з точки зору вчення про будову атома.

5.     Що називається ковалентним зв’язком?

6.     Які є види ковалентного зв’язку?

7.     Що називається ковалентним полярним зв’язком?

8.     Наведіть приклади ковалентного полярного зв’язку.

9.     Що називається ковалентним неполярним зв’язком?

10.                       Наведіть приклади ковалентного неполярного зв’язку.

 

                           V.      Етап контрольно-оцінювальний.

 

Кожен учень має маршрутний лист, у якому фіксується самооцінювання, взаємне оцінювання та оцінювання вчителем.

 

№ пт.

„Акваріум”

„Навчаючи-вчуся”

Опорний конспект

„Мікрофон”

Оцінка

Хто оцінює

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Самооцінювання

Взаємооцінювання

Оцінювання консульт.

Оцінювання вчит.

 

                        VI.      Етап. Домашнє завдання.

 

 

Урок 3

 

Тема уроку: Йонний зв’язок.

 

Мета уроку:

-         навчальна: розкрити суть йонного зв’язку, порівнюючи його з ковалентним зв’язком. Показати залежність характеру хімічних зв’язків від електронегативності елементів, що утворюють дану сполуку;

-         розвивати в учнів творчвсть мислення, мобільність;

-         виховати вміння співпраці та взаємодії.

 

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця „Будова речовини”, моделі атомів Флуору, Неону, Натрію, Хлору.

 

Тип уроку: нестандартний урок вивчення нового матеріалу із застосуванням технологій інтерактивного навчання учнів у вигляді таких форм як: робота в парах, „Карусель”, тести, бесіди.

 

Хід уроку

 

                               I.      Етап оголошення теми та покладання мети

 

До цього часу ми вивчали хімічний зв’язок, який утворювався між атомами неметалів. Але є ряд сполук, утворених атомам металу і атомом неметалу.

 

Групова взаємодія „Робота в парах”

Завдання 1: З наведеного переліку: NaCl, LiF, H2S, H2O, KCl,I2, CaF2, BaO, MgO, Cl2 випишіть окремо сполуки, утворені

а) з атомів металу і неметалу;

б) з атомів неметалів.

По завершені роботи у парах відбувається взаємооцінювання.

Отже, як ви здогадалися, на сьогоднішньому уроці ми вивчимо ще один вид хімічного зв’язку, який називається йонним.

 

                            II.      Етап проектування

 

План уроку:

1.     Перевірка набутих знань про ковалентний зв’язок.

2.     Особливості електронної оболонки атомів металів і неметалів.

3.     Електронегативність атомів металів і неметалів.

4.     Механізм утворення йонного зв’язку.

5.     Поняття про йони.

6.     Найбільш типові йонні зв’язки.

 

                         III.      Етап організації виконання плану роботи.

 

Актуалізація опорних знань.

Тестова перевірка набутих знань на попередньому уроці.

 

Тест 1:                    Хімічні знаки розташовані в порядку зростання електронегативності елементів у ряді:

а)      Li, Na, K$

б)     I, Br, Cl;

в)      N, P, As.

Тест 2:                    Тип хімічного зв’язку у молекулі кисню:

а)      ковалентний полярний;

б)     ковалентний неполярний;

в)      йонний.

Тест 3:                    Тип хімічного зв’язку в молекулі бромоводню:

а)      ковалентний полярний;

б)     ковалентний неполярний;

в)      йонний.

Тест 4:                    У молекулі сірководню спільна електронна пара зміщена до:

а)      Гідрогену;

б)     Сульфуру.

Тест 5:                    Сполука з більш полярним хімічним зв’язком:

а)      HCl;

б)     HBr;

в)      HF.

Тест 6:                    Складіть електронну і структурну формули молекули азоту. Скільки спільних електронних пар виникає при утворенні цієї молекули?

а)      1;

б)     2;

в)      3.

Тест 7:                    Однакову кількість енергетичних рівнів мають атоми елементів з протонними числами:

а)      4 і 5;

б)     4 і 12.

Тест 8:                    Яку кількість неспарених електронів містить електронна оболонка атома з протонним числом 7?

а)      3;

б)     5;

в)      жодного.

Тест 9:                    Скільки неспарених електронів має атом Сульфуру в незбудженому стані?

а)      2;

б)     14;

в)      6.

Тест 10:               Серед зазначених формул знайдіть формули сполук з ковалентним зв’язком:

а)      Cl2;

б)     HCl;

в)      CaO.

 

Вивчення нового матеріалу

 

Використання методу роботи в групах.

Поділ класу на 2 групи по 6 чоловік, де кожна група опрацьовує по 3 питання із плану уроку.

 

 І група – 1-3 запитання;

ІІ група – 4-6 запитання

Термін – 10 хв.

 

Метод кооперативного навчання „Карусель”

 

Закріплення опрацьованих 1-6 запитань з плану уроку.

Учні розміщаються у 2 кола: внутрішнє і зовнішнє, очима один до одного. Під час роботи партнери ставлять один одному запитання. За сигналом учителя учні зовнішнього кола пересуваються на 1 стілець праворую і опиняються перед новим партнером. Наприкінці заслуховуються окремі відповіді на поставлені запитання.

Результативність вивченого матеріалу вимірюється самооцінюванням учнів.

 

                        IV.      Відтворення і узагальнення вивченого матеріалу.

 

Робота в парах

 

Завдання 1: Дайте відповіді на запитання 71-77 в підручнику (стор.54-55)

Результативність вимірюється самооцінкою.

 

                           V.      Етап контрольно-оцінювальний.

 

 

№ пт.

Робота в парах №1

Тести

„Карусель”

Робота в парах №2

Оцінка

Хто оцінює

Оцінка

Хто оцінює

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Взаємооцінювання

Оцінювання вчителем

Самооцінювання

Взаємооцінювання

 

                        VI.      Етап. Домашнє завдання.

 

 

 

Урок 4

 

Тема уроку: Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовини від типів кристалічних граток.

 

Мета уроку:

-         навчальна: дати учням систему знань про атомні, молекулярні та йонні кристалічні гратки. Показати залежність фізичних властивостей речовини від типу кристалічної решітки.

-         розвинути у дітей творчість, логічність мислення, інтелектуальну спроможність;

-         виховати навики колективної співпраці, рівності, взаємодопомоги.

 

Обладнання: Таблиця „Типи кристалічних решіток, кулестержневі моделі кристалічної будови кухонної солі, алмазу, йоду, кристали солей Натрію, годинникове скельце, дробинки.

 

Тип уроку: нестандартний урок вивчення нового матеріалу із застосуванням технологій інтерактивного навчання учнів у вигляді такої форми як „Гра-подорож в країни атомних, йонний та молекулярних кристалів”.

 

Хід уроку.

 

             I.      Етап оголошення теми та покладання мети уроку.

 

Метод „Мозковий штурм”

Запитання 1: Якщо розбити кубічний кристал NaCl, він розсипеться на менші кристали. Цікаво, але всі вони матимуть кубічну форму менших розмірів. Чому?

Запитання 2: На годинникове скельце (або блюдечко) насипати трохи дробу (або гороху) й спостерігати, як розміщуються дробинки (чи горох). Зрозуміло, що в їх розташуванні легко помітити певну закономірність. Чому розташування дробинок має певну закономірність?

На дошці записуються усі ідеї та пропозиції, відбираються правильні і більш точні, які дають повне пояснення на поставлені запитання.

Учитель оголошоє тему та мету уроку.

Отже, як ви зрозуміли, на сьогоднішньому уроці ми вивчатимемо тему: Кристалічні гратки. Атомні, йонні та молекулярні кристали.

Мета цього уроку – поглибити свої знання про кристали та кристалічні гратки методом інтерактивних технологій, зокрема у вигляді „Подорожі в країну кристалів”.

 

          II.      Етап проектування.

 

План уроку.

1.     Подорож в країну атомних кристалів;

2.     Подорож в країну йонних кристалів;

3.     Подорож в країну молекулярних кристалів.

Клас ділиться на 3 гетерогенні групи

 

Завдання 1: Кожна група учнів повинна здійснити подорож у якусь одну з країн і якомога більше вивідати про життя атомів в різних кристалічних гратках. Пізніше подорожуючі повині розповісти про це у своїй країні (класі)

 

       III.      Етап організації виконання плану роботи.

 

Подорожувати ми будемо на великому кораблі. Перш ніж вирушити у дорогу, кожному з вас треба придбати квитки. На кораблі є каюти 1-го, 2-го та 3-го класу. Для вручення квитків пограємо у гру „Третій зайвий”.

 

Завдання 1: Із переліку формул: H2O, NaCl, BaS, Cl2, I2, LiH,O2, H2S, Cl2O7, MgO викресліть сполуки:

І група – з йонним зв’язком;

ІІ група – з ковалентним зв’язком;

 

Перевірка правильності виконання завдання здійснюється співставлянням із записом на дошці. Кожен учень сам себе перевіряє і з’ясовує кількість зроблених помилок.

Хто виконає завдання без жодної помилки буде подорожувати у каютах 1-го класу. Хто виконає завдання з однією помилкою – буде подорожувати у каютах 2-го класу. Хто виконає завдання з 2 і більше помилками – буде подорожувати у каютах 3-го класу.

 

Учитель роздає квитки, на зворотньому боці яких є завдання відповідного рівня складності.

 

Вирушаймо у подорож. А щоб вона не видалась вам надто довгою, попрацюйте над одержаними завданнями.

 

Завдання в квитках 3-го класу:

1.     Напишіть електронні і електронно-графічні формули атомів H і Cl, запишіть електронну і структурну формулу молекули HCl. Поясніть механізм утворення зв’язку у молекулі.

 

Завдання в квитках 2-го класу:

1.     Напишіть електронні і електронно-графічні формули атомів Сульфуру і Гідрогену, запишіть електронну і структурну формулу молекули H2S. Поясніть механізм утворення зв’язку у молекулі.

 

Завдання в квитках 1-го класу:

1.     Напишіть електронні і електронно-графічні формули атомів Гідрогену і Оксигену, запишіть електронну і структурну формулу молекули пероксиду водню. Поясніть механізм утворення зв’язку у молекулі.

2.     З допомогою електронних рівнянь покажіть процес утворення сполуки Na2S.

Після виконання завдання вчитель забирає в учнів квитки.

 

Хімічний зв’язок

Діти, звичайно, ви знаєте, що на нашому кораблі працює радіо. Тож давайте запишемо все те, що почуємо по радіо.

Запис на магнітофонній плівці або комп’ютері: BaCl2, H2,CuO, ZnCl2, SO2, F2, MgO, LiCl, N2, NH3.

 

Завдання для І групи: уважно слухати і вибрати речовини з ковалентним полярним зв’язком, одночасно записуючи їх у зошит.

Завдання для ІІ групи: уважно слухати і вибрати речовини з ковалентним неполярним зв’язком,

Перевірка правильності виконання завдання здійснюється співставлянням із записом на дошці.

 

Вивчення нового матеріалу

Ось і ми приїхали на „водне” роздоріжжя, де вас знімуть з корабля і на паромах повезуть кожну групу учасників до різних країн кристалів.

 

Робота з підручником.

 

Діти по групах опрацьовують матеріал.

І група – йонні кристалічні гратки;

ІІ група – атомні і молекулярні кристалічні гратки;

 

Діти, нам уже час повертатись додому. Маршрут набагато простіший. Закрийте очі і подумки відтворіть опрацбований матеріал. За 2-3 хв. ви вже будете у своїх країні – 9-му класі.

От і чудово, ви вже дома. Тож давайте прозвітуйте про почуте і побачене у країнах кристалів, де живуть атоми, йони, молекули.

Звіт І групи;

Звіт ІІ групи;

Учні уважно слухають, записують результат подорожі, задаючи по 2-3 запитання, відповідаючи.

 

                              IV.      Етап відтворення та узагальнення вивченого матеріалу.

 

Робота в групах

„Враження від подорожі”

Для всіх груп задають два запитання:

Запитання 1: Що спільного і відмінного у країнах атомних, йонних та молекулярних кристалічних граток?

Запитання 2: Серед зазначених речовин віднайдіть ті, які заблудились і не потрапили в свої володіння (вкажіть тап кристалічних граток у таких речовин: NaCl, MgBr2, KCl,Na2O, K2S, SiС, спирт, Si, B, H2O, I2, NH3, CH4)

Заслуховуються відповіді від груп, у яких здійснюється взаємне оцінювання.

 

                           V.      Етап контрольно-оцінювальний.

Кожен учень має маршрутний лист, у якому фіксується самооцінювання, взаємне оцінювання та оцінювання вчителем.

 

№ пит.

Третій лишній

Квиток

Хімічний диктант

Звіт про подорож

Поділ враженнями

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Самооцінювання

Оцінювання вчителем

Самооцінювання

Оцінювання вчителем

Взаємооцінювання

 

                        VI.      Етап. Домашнє завдання.

 

 

Урок 5

 

Тема уроку: Cтупінь окиснення. Визначення ступеня окиснення атома елемента за хімічною формулою сполуки.

 

Мета уроку:

-         навчальна: На основі набутих знань поглибити поняття учнів про валентність з точки зору вчення про будову атома. Дати чітку систему знань про ступені окиснення. Вказати спільність та відмінність між валентністю та ступенем окиснення атомів.

-         розвивати в учнів творчість мислення, мобільність, творчий підхід до вивчення цієї теми;

-         виховати вміння співпраці та взаємодії, позитивну взаємозалежність.

 

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, ряд електронегативності елементів.

Тип уроку: нестандартний урок вивчення нового матеріалу із застосуванням технологій інтерактивного навчання учнів у вигляді таких форм як: „Ланцюжкова бесіда”, „Робота в парах”, „Ротаційні трійки”, „Банк ідей”.

 

Хід уроку

 

                               I.      Етап оголошення теми та покладання мети

 

Метод „Ланцюжкової бесіди”.

 

1.     Чи є різка відмінність між ковалентним полярним і йонним зв’язками?

2.     Що відбувається з електронами під час йонного зв’язку?

3.     На що перетворюються атоми в результаті віддачі або приєднання валентних електронів?

4.     Йони – це заряджені частинки. А чи можна якось виміряти величину заряду цих йонів? Як?

 

 Метод „Банк ідей”

 

Учні вносять свої пропозиції, іде, версії, які вчитель записує на дошці. Після цього відбираються найправильніші відповіді і узагальнюється робота на даному етапі.

 

Отже, на сьогоднішньому уроці ми матимемо справу із величиною заряду йонів, іншими словами це називається ступенем окиснення. Також поглибимо свої поняття про валентність на основі набутих знань з теорії будови атома. Навчимось знаходити спільне та відмінне між валентністю та ступенем окиснення атома, а також творчо мислити та поважати думку однокласника.

 

                            II.      Етап проектування.

 

План уроку:

 

1.     Ступінь окиснення.

2.     Визначення ступенів окиснення атомів у сполуках.

3.     Закономірності ступеня окиснення.

4.     Валентність.

5.     Подібність та відмінність між валентністю та ступенем окиснення.

 

I.                   III.      Етап організації та виконання плану роботи.

 

Актуалізація опорних знань.

 

„Робота в парах”

 

Запитання:

1.     Які ви знаєте кристалічні гратки?

2.     В чому відмінність між атомними, йонними і молекулярними гратками?

3.     Чому алотропні видозміни Карбону – графіт і алмаз мають різні властивості?

4.     Як, знаючи фізичні властивості речовини, можна дійти висновку про тип її кристалічної гратки?

 

Контрольне оцінювання.

Серед зазначених формул виберіть ті речовини,які мають:

                                                            

а) атомну кристалічну гратку;

б) йонну кристалічну гратку;

в) молекулярну кристалічну гратку.

 

          І варіант                                                                ІІ варіант

NaCl;                Cl2;                                                                                 HCl;                    KI;

NH3;                          нафталін;                                         K2S;                    графіт;

алмаз;            MgBr2;                                                                           H2O;                    NaBr;

F2;                               Li2O;                                                Si;                       CH4;

Br2;                            лід;                                                 I2;                                          N2;

Учні здають картки на перевірку вчителеві.

 

                                            Вивчення нового матеріалу.

 

Метод „Ротаційних трійок  (двійок).”

 

1.     Поділ класу на „трійки”, де кожна груп опрацьовує питання плану уроку, використовуючи при цьому підручник, таблиці, схеми.(10 хв.)

2.     Учні сідають у  коло по три таким чином, щоб кожна „трійка” бачила обличчя дітей з інших трійок.

3.     Кожній трійці задається відкрите запитання і кожен учень у трійці має дати відповідь на нього (по черзі).

 

Після короткого обговорення учасникам №1 пропонується помінятися місцями із учасниками №1 сусідніх трійок. Результатом буде нова трійка. Трійки можна змінювати стільки, скільки є запитань.(У нашому випадку є 5 запитань).

 

 

I.                  IV.      Етап відтворення та узагальнення вивченого матеріалу.

 

Учні залишаються в групах по три чоловіка. кожній трійці дається практичне завдання.

 

Завдання 1

Визначіть ступені окиснення Мангану у сполуках:

 

І    – трійка                            KMnO4

ІІ   – трійка                            MnO2

ІІІ  – трійка                   K2MnO4

 

Завдання 2

У яких сполуках ступінь окиснення не збігається із валентністю. Чому?

 

І    – трійка                             Cl2

ІІ   – трійка                            HCl

 

Завдання 3

У яких сполуках Сульфур проявляє негативний ступінь окиснення. Чому?

 

І    – трійка                            H2SO4                          

ІІ   – трійка                            SO2

 

Завдання 4

У яких сполуках ступінь окиснення Мангану найвищий?

 

І    – трійка                           MnSO4                                            

ІІ   – трійка                            KMnO4

 

Після закінчення роботи учні з кожної трійки озвучують свої результати біля дошки.

 

 

                           V.      Етап контрольно-оцінювальний.

Кожен учень має маршрутний лист, у якому фіксується самооцінювання, взаємне оцінювання та оцінювання вчителем.

 

№ пит.

„Ланцюжок бесід”

„Банк ідей”

„Робота в парах”

Контрольне оцінювання

„Ротаційні трійки”

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Самооцінювання

Оцінювання вчителем

Взаємооцінювання

Оцінювання вчителем

Взаємооцінювання

 

                        VI.      Етап. Домашнє завдання.

 

 

 

 

 

 

 

Урок 6

 

Тема уроку: Окисно – відновні реакції. Поняття про метод електронного балансу. Значення окисно – відновних реакцій у природі та техніці.

 

Мета уроку:

-         навчальна: Сформувати в учнів поняття про процеси окиснення та відновлення з точки зору електронної теорії. Вивчити ознаки окисно – відновних реакцій, визначити їх місце серед основних типів хімічних реакцій.

-          розвивати в учнів творчість мислення, мобільність, творчий підхід до вивчення цієї теми;

-         виховати вміння співпраці та взаємодії, позитивну взаємозалежність.

 

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, ряд електронегативності елементів.

Тип уроку: нестандартний урок вивчення нового матеріалу із застосуванням технологій інтерактивного навчання учнів у вигляді таких форм як: „Робота в парах”, „Незакінчені речення”, гра імітація „Я - телеведучий”, „Навчаючи - вчуся”.

 

Хід уроку

 

                               I.      Етап оголошення теми та покладання мети.

 

Дано два рівняння реакції:

                    CaCO3 = CaO + CO2;

                    Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2.

 

Завдання 1

Визначіть ступені окиснення кожного атома в рівняннях реакцій і поясніть в чому різниця між першим і другим рівняннями реакції.

 

Діти роблять висновок, що 1 реакція відбувається без зміни ступенів окиснення, 2 реакція відбувається із зміною ступенів окиснення.

 

Висновок: отже на цьому уроці ми вивчимо окисно – відновні реакції, вкажемо на їх значення у природі і техніці, розкриємо суть електронного балансу.

 

 

                            II.      Етап проектування.

 

1.     Окисно – відновні реакції.

2.     Окисник, відновник.

3.     Процеси окиснення і відновлення.

4.     Поняття про метод електронного балансу.

5.     Значення окисно – відновних реакцій у природі і техніці.

 

                         III.      Етап організації виконання плану роботи.

 

Актуалізація опорних знань.

 

„Робота в парах” (поділ на І та  ІІ варіанти).

 

Завдання 1

Визначте валентність і ступінь окиснення елементів у сполуках:

 

І варіант                                                   ІІ варіант

H2O                                                           CaO

MgO                                                          Cl2

O2                                                                                                      Cl2O7

CrCl3                                                                                              Na2O

CrO3                                                                                               NaCl

H2                                                                                                      OF2

Na2S                                                          ZnO

N2                                                                                                      Al2O3

H2O2                                                                                               P2O5

H2SO4                                                                                            H2SO3

 

Після виконання завдання відбувається взаємоперевірка та взаємо оцінювання між учнями 1 та 2 варіантів.

 

„Незакінчені речення”

 

Учні розміщуються на стільцях по колу та чітко, по черзі добудовують не закінчені речення (одна відповідь – 1 бал).  

 

Запитання:

1.  Валентність – це число   ...    ....  атома в основному чи збудженому стані.                                                                                  (неспарені електрони)                                         

 

 2. Валентні електрони беруть участь в утворені спільних   ...  ... 

                                                                                                           (електронних пар)

 

3. Номер групи (головна підгрупа)  вказує на найвищу ...  і на вищий позитивний  ...                                                           (валентність, ступінь 

                                                                                                               окиснення)

 

 

4. Ступінь окиснення – це умовний  ...  якого набув би атом в разі зміщення електронів до більш електронегативного атома.

                                                                                       (заряд)

 

5.     Ступінь окиснення, на відміну від валентності, може мати  ... ... ...

значення.                                                                            

        (позитивне, негативне,

                                   нульове)

 

6.     Позитивні значення ступенів окиснення мають ті атоми, які  ...  ... ... ... ...                                                                                    (віддали свої електрони

                                                                                                                 іншим атомам) 

 

7.     Негативні значення ступенів окиснення мають ті атоми, які ...  ... ... ...

                                                                                            (приєднали електрони

                                                                                                                від інших атомів)

 

8.     Нульове значення ступенів окиснення мають атоми в ... ... ...

                                                                                                  (простих речовинах)

 

9.  Алгебраїчна сума  ступенів окиснення всіх атомів у сполуці має дорівнювати ...                                                                   (нулю)

 

10.                        Ступінь окиснення Гідрогену та лужних металів в сполуках дорівнює ... , ступінь окиснення Флуору  в сполуках ... ,а ступінь окиснення Оксигену в сполуках дорівнює ...                               (+1, -1, -2)

 

                                   Вивчення нового матеріалу.

 

Технологія навчання у грі „Імітація”

 

Розподіл класу на 4 групи.

І – група „Окисник”.

ІІ – група „Відновник”

ІІІ – група „Процес окиснення”

ІV – група „Процес відновлення”

 

 

Завдання 1

Працюючи з підручником, наведіть найбільше фактів,  що стосуються вашої групи. По завершенні роботи – звіт груп у вигляді гри „Я телеведучий”. Діти з кожної групи звітують про свої досягнення. Інші грають роль журналістів, задаючи запитання та коротко записуючи почуте.

 

В зв’язку із важливістю та складністю питання про метод електронного балансу, використовую лекцію із записом схеми окисно - відновної реакції.

Пояснюю суть електронного балансу, визначаю окисник і відновник. Далі використовую метод  „Навчаючи - вчуся” у групах з 4 чоловік,

де обов’язково є сильніший учень, який відіграє роль консультанта.

 

„Навчаючи - вчуся”

 

Кожній групі задається по два окисно – відновних рівнянь реакцій (простіше, складніше)

 

Ігрупа                  Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2

                       Al + CuSO4 = Al2(SO4)3 + Cu

 

ІІгрупа       Ca + H2SO4 = CaSO4 + H2

                                       Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O

 

ІІІгрупа      Ba + H2SO4 = BaSO4 + H2

                       S + HNO3 конц. = H2SO4 + NO2  + H2O

 

Учні вільно спілкуються в групах, розвязуючи поставлені завдання. Учні консультанти біля дошки пояснюють правильність запису рівнянь, метод електронного балансу, вказують окисник і відновник.

 

Значення окисно – відновних реакцій в природі і техніці. Це питання дається на самостійне опрацювання у вигляді рефератів, які пишуть 4 групи. Участь у роботі оцінюється на наступному уроці самими ж учнями – партнерами у групі.

                                

ІV.  Етап відтворення і узагальнення вивченого матеріалу.

 

Вправа: 89 - 92

 

 

V.  Етап контрольно-оцінювальний.

Кожен учень має маршрутний лист, у якому фіксується самооцінювання, взаємне оцінювання та оцінювання вчителем.

 

№ пт.

Робота в парах(І,ІІ вар.)

Незакінчені речення

Імітація (Я телеведучий)

Навчаючи – вчуся

Оцінка

Хто оцінює

Оцінка

Хто оцінює

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Взаємооцінювання

Оцінювання вчителем

Самооцінювання

Взаємооцінювання

 

VI.            Етап. Домашнє завдання.

 

    


 

Урок 7

 

Підсумковий урок

 

 

1. Що спільного в будові атомів елементів з протонними числами 12 і 16?

                                                                           а)  Заряд ядра;

                                                                           б) Кількість нейтронів;

                                                                           в) Кількість електронних рівнів;

                                                                           г) Кількість електронів на

                                                                                зовнішньому рівні.

 

2. Хімічні знаки розташовані в порядку зростання електронегативності елементів у ряді:

 

                                                                           а)  I , Br, Cl;

                                                                           б)  Li, Na,  K;

                                                                           в)  N,  P, As.

 

3. Яку кристалічну гратку має силіций:

 

                                                                          а) Металічну;

                                                                          б)  Йонну;

                                                                          в)  Атомну.

 

4. Неметалічні властивості в ряді Kарбон – Нітроген – Флуор:

 

                                                                         а) Зростають;

                                                                         б) Спадають;

                                                                         в) Залишаються без змін.

 

5. Металічні властивості в ряді Натрій – Магній – Алюміній:

                                                                         а) Зростають;

                                                                         б) Спадають;

                                                                         в) Залишаються без змін.

 

6. Тип хімічного зв’язку у молекулі хлору:

 

                                                                         а) Ковалентний полярний;

                                                                         б) Ковалентний неполярний;

                                                                         в)  Йонний.

 

7. Серед зазначених формул знайдіть формули сполуки з ковалентним полярним зв’язком:

 

                                                                         а)  F2;

                                                                         б)  AlCl3;

                                                                         в)  H2O.

 

8. Серед зазначених формул знайдіть формули сполуки з ковалентним неполярним зв’язком:

 

                                                                        а)  I2; 

                                                                        б)  HBr;

                                                                        в)  BaO.

 

9. Серед зазначених формул знайдіть формули сполуки з йонним зв’язком:

 

                                                                             а)  H2S;

                                                                             б)  NaI;

                                                                             в)  Br2.  

 

10.  У молекулі сірководню спільна електронна пара зміщена до:

 

                                                                             а) Гідрогену;

                                                                             б) Сульфуру.

                                                                             в) Розміщена симетрично

                                                                                   відносно обох атомів

 

11. Йонний зв’язок існує за рахунок:

 

                                                                            а) Утворення спільних

                                                                                 електроних пар;

                                                                            б)  Сил електростатичного

                                                                                 притягання протилежно  

                                                                                 заряджених йонів;

                                          

12. Сполука з більш полярним хімічним звя’зком:

 

                                                                             а) Хлороводень;

                                                                             б) Бромоводень;

                                                                             в) Флуороводень.

 

13. Кількість ковалентних зв’язків у сполуці 

 

                                                                            а)  6;

                                                                            б)  3;

                                                                            в)  5.

 

14. Електроною формулою молекули SiH4 буде:

                                                                                       

                                                                             а) H=Si=H

                                                                         

                                                                                       H

                                                                                        :

                                                                            б)  H : S :H

                                                                                        :

                                                                                       H

 

15. Ступінь окиснення хлору в сполуці  KClO дорівнює:

 

                                                                          а)  +1;

                                                                          б)  -1;

                                                                          в)  +5.

 

16. Вкажіть формулу сполуки, у якій Манган проявляє ступінь окиснення  +7:

 

                                                                         а)  K2MnO4;

                                                                         б)  KMnO4;

                                                                         в)  MnO2.

 

17. Ступінь окиснення Гідрогену не збігається з валентністю у:

 

                                                                         а)  HCl;

                                                                         б)  H2O;

                                                                         в)  H2.

 

18. Ступінь окиснення одного з елементів дорівнює нулю, а валентність двом:

 

                                                                         а)  O2;

                                                                         б)  H2O;

                                                                         в)  SO2. 

 

19. Атом елемента має на 7 електронів менше, ніж йон Кальцію. Назвіть елемент.

                                                                          а)  Li;

                                                                          б)  S;

                                                                          в)  Na.

 

20. Вкажіть кількість електронів, відданих чи приєднаних атомами згідно зі схемами:

                                                0

                            H2SO4 == S