10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Уроки " Позиційні чергування голосних звуків"

Про матеріал

Пропонується 9 уроків з української мови з теми « Формування орфографічної дії. Позиційне чергування голосних звуків» для колег, які працюють за системою розвивального навчання Д.Б.Ельконіна – В.В.Давидова

Перегляд файлу

Робота з « Робочим зошитом з української мови № 1» для 2 класу за системою розвивального навчання ( Д.Б.Ельконіна – В.В.Давидова), який відповідає змісту програми « Українська мова» ( автори І.П.Старагіна,     О.А. Перепелицина, Н.П.Сосницька)

Позиційні чергування голосних звуків

Урок 1. Звук [ιе ].

Мета. Виявити з учнями, чи може той самий звук позначатися різними буквами. Повторити позначення звука на письмі відповідною буквою з урахуванням позиції цього звука у слові відносно сусіднього звука. Розвивати  спостережливість, увагу, критичне мислення. Виховувати культуру спілкування під час роботи в парах ( кожен член пари виконує свою роботу, вислуховує товариша і критично, але тактовно ставиться до його роботи).

Хід уроку

І. Організація класу.

          Продзвенів уже дзвінок.

                                                   Починається урок.

                                                   То ж і ми часу не гаймо,

                                                   Працювати починаймо.

ІІ. Каліграфічна  хвилинка з актуалізацією необхідних знань.

 1. Письмо великих і маленьких літер Е, е,  Є, є, и.
 2. Запис слів за звуковою транскрипцією.

      [ сúн’е нéбо]; [ сúне, давúде]

 • Які звуки в словах ви позначите різними буквами? ( Звук [e] у слові «сине» позначимо буквою е, а у слові « синє» - буквою є.)
 • З чим це пов’язано? ( З позицією звука [e] відносно сусіднього твердого чи пом’якшеного приголосного звука.)
 • Які букви позначають на письмі  пом’якшення приголосних звуків?
 • Як напишете інші слова з [e]? ( З буквою е після твердого приголосного. Ім’я напишемо з великої букви.)
 • Якою буквою позначимо [и]? ( Буквою и, бо він завжди звучить після твердого приголосного.)
 • Запишіть ці словосполучення буквами.

Синє небо; сине, Давиде.

 • Що ми повторили? ( Написання слів з великої букви. Позначення голосного звука [e] на письмі після твердого і після пом’якшеного приголосного звука.)

ІІІ. Ситуація успіху. Постановка навчального завдання.

 • Чи добре ви знаєте, як записуються слова літерами? ( Так!)
 • Наші книжкові друзі Яринка, Петрик  теж це уміють добре робити. І ви пам’ятаєте, що вони разом з нами вчать українському правопису інопланетянина Плямса. Вирішили діти зібрати Плямса до школи і попросили дідуся написати, що в першу чергу треба взяти до школи. Та дідусь любить кмітливих дітей, тому його записка була такою:               Щоб носити всі шкільні речі, потрібний __________________.

     Щоб малювати в альбомах, потрібний ___________________.

     Щоб читати на уроці, потрібна __________________________.

     Щоб зберігати ручки й олівці, потрібний __________________.

 • Допишіть потрібні слова. Перевірте запис слів один в одного. Чи всі слова у вас записані однаково? ( Ні. Останнє слово « пенал» чи

« пинал»?)

 • Петрик з Яринкою теж так написали. А Плямс написав « п?нáл».
 • З ким ви погоджуєтесь? ( Діти приходять до висновку, що вони не знають, яку букву писати і треба розібратися в цій ситуації.)

На дошці записуємо цю проблему так: П?НАЛ.

ІV. Розв’язання навчального завдання.

 • Послухайте уважно, як звучить слово [ п ιe нáл]. Як чуєте другий звук?

( Не звично [e- и].)

 • Як, на вашу думку, можна позначити цей звук у транскрипції?

( Учні пропонують:  [e- и], [ и/e], [ιe]. Усі погоджуються з останнім записом.)

 • Давайте запишемо транскрипцією [ п ιe нáл].

V. Фізкультхвилинка ( вправи під музику).

VІ. Формування контрольно-оціночних дій.

 1. Виконання вправи 27 фронтально.
 • Дайте відповідь на питання. Послухайте, як вимовляє відповіді вчитель, та уважно повторіть. Відповіді запишіть транскрипцією.

Що росте в саду? Як зветься підземний транспорт? Хто тебе навчає в школі? Що повідомляє про початок уроку? Що буває між уроками?

( На дошці і в зошитах учні записують слова транскрипцією. Звук [ιe] обводять кружечком. Це сприяє кращому баченню орфограми.)

[д ιe рéва], [ м ιe трó], [ учит ιe л’],[ дзвін ιe к], [ п ιе рéрва].

 1. Виконання вправи 29. Робота в парах.

( Перед виконанням вправи читаємо та відгадуємо загадки.)

          1)Я кругленька, червоненька, з хвостиком тоненьким.

 На городі мене рвуть і до столу подають. [р ιе дúска ]

2) Білі зуби маю та усі ховаю.

     Довгі коси маю та не заплітаю. [ кукурýдза]

3) Сто вдяганок вона має, та ніколи не скидає. [ капýста]

4) Сидить Марушка в семи кожушках.

     Хто на неї гляне, той заплаче. [ц ιе бýл’а]

 • Попрацюйте в парах так: один вимовляє слово й записує його транскрипцію, а другий контролює та обводить кружечком звук [ ιe], якщо він є у слові.
 • Оцініть , важко чи легко вам було виконувати це завдання.

VІ. Підсумок уроку.

 • Що нового дізналися? ( У деяких словах зустрічається незрозумілий звук [ιe].)
 • Чого навчилися? ( Навчилися записувати транскрипцією слова з ним.)

VІІ. Домашнє завдання.

Вправа 28. Прочитати речення і списати. Знайти і підкреслити зміни одного слова.

Для диференціації можна запропонувати дітям дібрати і записати транскрипцією слова , у яких є звук [ιe]

Урок 2. Слабка та сильна позиція голосних звуків. Чергування [ ιe] //[ é],

               [ ιe ] // [ ú] як позиційні чергування.

Мета. З’ясувати з учнями, що існує « слабка» ( ненаголошена) і « сильна»

           (наголошена)позиція голосних звуків. Формувати поняття про 

           позиційне чергування « слабкої» і  « сильної» позицій голосних                            

           [ιe] // [é], [ιe] // [ú], учитися виділяти їх у звукових записах слів.  

           Формувати контрольно-оцінювальні дії учнів під час звукового запису

           слів. Розвивати  логічне і критичне мислення, уміння робити           

           висновки. Виховувати старанність і охайність при письмі, культуру  

           спілкування при роботі в групах.

 

Хід уроку

І. Організація класу.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

   Вправа 28.

 • Зміни якого слова ви підкреслили? ( Річки – річка.)
 • Як ці слова змінилися? ( Річки – багато, а річка – одна.)
 • Які слова із звуком  [ιe] ви записали транскрипцією? Як позначили, що цей звук по-особливому вимовляється?  Вимовте його правильно [ιe].

 ІІІ. Постановка та вирішення навчального завдання.

 • Про існування якого голосного звука української мови дізналися на минулому уроці?
 • Справді, звук [ιe]досить часто зустрічається в словах української мови.
 • А коли він з’являється?
 • Давайте проведемо наукове дослідження , виконуючи завдання 2 сторінки 17 « Робочого зошита № 1»
 •  Зробіть у першому стовпчику звукозапис слів сад, дуб, ліс, сом, серп, син.
 • Змініть ці слова так, щоб вони називали кілька предметів, наприклад, три і запишіть у другий стовпчик. Зверніть увагу на  голосні в словах першого стовпчика. Позначте ці звуки в третьому стовпчику.
 • Подивіться на перші голосні в змінах слів другого стовпчика. Позначте їх у четвертому стовпчику. ( Записуємо у зошитах-посібниках і на дошці.)

[ сад]                [садú]            [á]    =   [a]

[дуб]                 [дубú]            [ý]    =   [у]

[л’іс ]                [л’ісú]            [í]    =    [і]

[сом]                [сомú]            [ó]    =   [о]

 [серп]              [cιерпú]         [é] // [e]

[син ]                [сιенú]           [ú] // [ιе]

 • Порівняйте звуки третього та четвертого стовпчиків. Що помітили?

( Звуки [ а, о, у,і ] залишилися в обох стовпчиках, а замість звуків [ е ] та [и] з’явився звук [ιе].)

 • Чому ж так сталося? Чи однакові сусіди в цих звуків? ( Так.)
 •  Чи немає різниці в наголосі? ( Є. У словах [сéрп] і  [сúн] звуки [é] [ú] наголошені, а в словах [cιерпú]  та [ сιенú] – ненаголошені [ιе].)
 • Спробуйте знайти бодай одне українське слово, в якому звуки [е] та  [и] з’явилися б у ненаголошеному складі.

Наголошена позиція голосних звуків є сильною позицією, а ненаголошена – слабкою позицією.

 Безвиняткові чергування, пов’язані зі зміною позиції, мають назву

позиційних чергувань.

 • Прочитайте правило сторінки 18 і запам’ятайте його.

( В українській вимові завжди при зміні слова в ненаголошеній ( слаб-

кій) позиції на місці [é] та  [ú] вимовляють звук [ιe]. Тобто говорять, що [é] та  [ú] чергуються з [ιe]. Записують так: [é] // [ιe ], [ú] // [ιe].)

 • Чи схожі висновки наших досліджень  з правилами української вимови?
 • Молодці! Ви працювали, як справжні вчені.

Фізкультхвилинка.

ІV. Формування контрольно – оціночних дій.

 1. Виконання вправи 30 фронтально.

Визначте, які голосні чергуються зі звуком [ιe] в поданих нижче парах слів. Запишіть пари слів так: [зιемá] - [ зúму]

                                                             [ιe] // [ú]

      ( Запис слів аналогічно виконуємо з коментарем на дошці і в зошитах.)

 • З чим пов’язані ці чергування? ( Зі зміною позиції звука.)
 • Яку назву мають такі чергування звуків? ( Позиційні чергування.)
 1. Робота в групах по картках. ( Одна група виконує завдання на дошці .)
 • У вас є картки . Попрацюйте в групах. Домовтеся, хто з вас  буде читати слова, хто називатиме їх зміни так,щоб слова називали один предмет,  хто писатиме транскрипцію утворених змін, хто визначатиме і записуватиме позиційні чергування голосних звуків. Будьте уважними і контролюйте товаришів. Тактовно й аргументовано поправляйте при потребі члена вашої групи. Роботу треба виконати за п’ять хвилин.

 

Картка

Змініть слова так, щоб вони називали один предмет. Зробіть звуковий запис утворених змін. Визначте і запишіть позиційні чергування голосних.

[жιетá ] – [          ]       [стιепú] – [          ]        [лιестú] – [           ]

       ___    //    ___               ___  // ___                   ___   //   ___

 1. Перевірка роботи в групах.

V. Підсумок уроку.

- Що нового дізналися на уроці? ( Існують позиційні чергування [é] та [ú] із звуком [ιe] в українській вимові. « Сильна» позиція голосного звука – це наголошена позиція, а « слабка» - ненаголошена.)

- Чого навчилися? ( Визначати і позначати позиційні чергування [é] // [ιe ],   [ú] // [ιe].)

VІ. Домашнє завдання.

Вивчити правила сторінки 18. Виконати вправу 31 .

Для диференціації можна запропонувати дітям підготувати для класу подібні завдання.

 

 

Уроки 3, 4. Застосування правила позиційного чергування голосних звуків.

Мета. Продовжувати формування поняття про « сильну» і « слабку» позиції голосних звуків, їх позиційне чергування. Формувати контрольно-оціночні дії учнів . Розвивати критичне мислення, уважність, комунікативні компетенції при роботі в парах і в групах. Виховувати старанність та охайність при виконанні завдань.

Хід уроку

І. Організація класу.

          Не кажу: « Не вмію.»

                                                      Говорю: « Навчусь.

                                                      Труднощі здолаю,

                                                      Ніколи не лінюсь!»

ІІ. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань.

(  Двоє учнів зарані записують на дошці слова і позиційні чергування голосних звуків.)

[клιенú] - [ клен ]                                             [клιенú] - [клúн]

       [ιe] // [é],                                                            [ιe] // [ú]                                                          

[гιербú] // [герб]                                             [гιербú] // [герб]  

        [ιe] // [é]                                                          [ιe] // [é]

[грιебú] // [ грúб ]                                            [грιебú] // [ грúб]

         [ιe] // [ú]                                                           [ιe] // [ú]

 • Хто з учнів правильно виконав завдання? Чому?
 • Поясніть значення слів к лин  і  клен. ( Показую малюнки із зображенням клена та різними зображеннями клинів.)
 • Як називають такі чергування звуків? Чому? ( Позиційні чергування,бо вони залежать від позиції звука в слові.)

Слабка позиція                                               Сильна позиція

             [ιe]                             //                            [ú]

             [ιe]                           //                              [é]

 • Оцініть свою роботу по лінієчках «  легко – важко», « правильно - неправильно», « охайно –неохайно».

ІІІ. Рефлексія.

Вправа 32 стор. 19. Фронтально.

Змініть слова так, щоб вони називали один предмет. Зміни кожного слова затранскрибуйте. Покажіть позиційні чергування звуків.

[вéсла ]  -  [вιеслó],                   [чúсла] – [ч ιеслó], тощо до кінця вправи.

               [é] // [ιе]                                  [ú] // [ιе]

 • Оцініть колективну роботу по тих же лінієчках-критеріях. Отже, колективно попрацювали добре, виконувати завдання легко.

ІV. Формування  контрольно- оціночних дій.

 1. Робота в парах.

Вправа 33. Лист, степ, лікар, дощ, кут.

 • Змініть слова так, щоб вони називали кілька предметів. Зміну кожного слова затранскрибуйте і покажіть позиційні чергування звуків. Домовтеся, хто з вас « відповідає» за транскрипцію, а хто – за  запис чергувань. Оцініть свою роботу за критеріями « легко – важко».

( Діти повинні побачити,що не в усіх словах є позиційні чергування голосних звуків, що чергуються тільки  [ιe] // [é], [ιe] // [ú].)

 1. Фіхкультхвилинка. Вправи виконуємо під аудіо запис веселих мелодій.
 2. Робота в групах по типу « ланцюжок».

      Вправа 34 ( Учні перевіряють роботу інопланетянина Плямса, який списав із книги цікавий текст, щоб передати його на свою планету Плямсиду. Але помилок у тексті не повинно бути. Виникла потреба проконтролювати списування. Одночасно ненав’язливо перевіряються і знання учнів.)

Річка огорнута голубим туманом. На її хвилях багато краплинок сонця. У прозорій воді грають карасі. Погойдує волоссям річкова травичка. Яка краса!

Запис Плямса:

Річка огорута голубим туманом. на її хвилях каплинок сонця. У прозрій воді грають карасі. Погойдує болоссям річкова трабичка. Яка краса!

 • Перш ніж виконувати роботу,домовтеся, хто буде читати й коментувати першим,хто другим, третім, четвертим. Ставтеся до відповіді товариша критично. При потребі тактовно виправляйте його помилки. Розкажіть Плямсові про його помилки за допомогою таблиці. ( Одна група учнів заповнює таблицю помилок на дошці.)

 

         Яка помилка

         Скільки разів

         Плямс її зробив

Пропуск букви

 

 Пропуск слова

 

Заміна букви

 

Орфограми

 

 1. Підсумки роботи в групах.
 • Чи можна було такий запис тексту передавати на Плямсиду? Чому?
 • Скільки помилок допустив Плямс?
 • Чи всі помилки помітили учні групи, яка працювала біля дошки?
 •  Що ви порадите Плямсові і всім дітям про списування тексту?

V.  Підсумок уроку.

- Над чим працювали? ( Над позиційними  чергуваннями голосних звуків і перевіркою списування тексту.)

- Що нового дізналися? ( Позиційно чергуються не всі голосні звуки, а тільки

[ιe] // [é], [ιe] // [ú].)

 • Про що слід пам’ятати при списуванні тексту? ( Алгоритм списування.)

VІ. Домашнє завдання

Списати за алгоритмом текст вправи 34, оцінити свою роботу за критеріями

« легко –важко», «правильно – неправильно», « охайно – неохайно».

( Урок 4 проводиться аналогічно  на матеріалах вправ 35 -38.)

 

Урок 5. Закон позначення на письмі позиційних чергувань як закон українського письма.

Мета уроку. Закріплювати навички знаходження орфограми [ιе]; з’ясувати, що при позиційному чергуванні звук у « слабкій» позиції позначається тією ж буквою, що й звук, який вимовляється на його місці у тому ж слові в «сильній» позиції; формувати контрольно-оціночні дії, уміння працювати в парах і самостійно. Розвивати логічне і критичне мислення, уміння робити висновки;зв’язне мовлення. Виховувати старанність та охайність.

Хід уроку

І. Організація класу.

         Пролунав уже дзвінок.

                                                    Починається урок.

                                                    Рівно сіла дітвора –

                                                    Навчатися всім пора.

            То ж і ми часу не гаймо,

           Працювати починаймо.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 • Над чим працюємо на уроках української мови? ( Над позиційним чергуванням голосних звуків.)
 • Чи всі голосні звуки можуть позиційно чергуватися? ( Ні. Тільки                                 [ιe] // [é], [ιe] // [ú]. )
 • Як ви вмієте записувати слова з позиційним чергуванням голосних?

( Транскрипцією.)

 • Відгадайте загадки та затранскрибуйте  відгадки до них у стовпчик.                                             
 1. Стоїть вона над водою з розплетеною косою.

      А навесні примху має – в косу котики вплітає. ([вιербá])

2) Прийшла сива бабуся і холодом дмуха.

    Одягайте, не баріться,

    Теплого кожуха. ( [зιемá] )

ІІІ. Постановка навчальної задачі.

 • Молодці, ви добре попрацювали. Усім тепер зрозуміло, як  писати слова із слабкою позицією голосних звуків?

(  Лунає стук у двері. Спеціально на цей момент уроку доцільно запросити якусь дорослу людину або розіграти ситуацію з ляльковими персонажами про те, що вони не бачили таких записів слів, бо так у книжках не пишуть. Усі слова записані буквами , а не транскрипцією.)

 • Як же правильно записати ці слова, адже звук незрозумілий ?

ІV. Розв’язання навчальної задачі.

 • Чи є спеціальна буква в алфавіті  для запису звука [ιе]? ( Ні.)
 • Може, нам допоможе вирішити це питання позиційне  чергування. Давайте подивимось на наш запис:

[вιербá]

[зιемá]

 • Змініть слова так, щоб вони називали кілька предметів і зробіть звукозапис цих змін. Порівняйте голосні звуки перших складів. ( Звуки різні.)
 • За якою позицією позначаються звуки при позиційному чергуванні?

( За « сильною», тобто наголошеною.)

 • Як тоді будемо позначати звук [ιе ] в буквеному записі слова? ( Так же, як і в  «сильній» позиції.)
 •    Запишіть слова буквами під звуковими моделями .

[вιербá]             -                     [ вéрби]       [ιe] // [é]

 вербá                -                     вéрби

[зιемá]               -                     [зúми]         [ιe] // [ú]

  зимá                 -                       зúми

 

Висновок. При позиційному чергуванні звук у слабкій позиції позначається тією ж буквою, що й звук, який вимовляється на його місці у тому ж слові в наголошеній « сильній» позиції.                                                         

 • Порівняйте наш висновок із правилом сторінки 21. ( Однаково.)
 • Молодці, ви  були справжніми дослідниками правопису слів і змогли зробити правильний висновок.

Фізкультхвилинка.

V.  Формування контрольно-оцінювальних  дій.

Виконання вправи 39 стор. 22. Запишіть зміни слів буквами, ураховуючи позиційне чергування звуків. Робіть так:  [ ст ιе блó ] – [ стéбла]  [ιe] // [é]

                                                                       cтеблó       стéбла

а) фронтально

[зιемл’á]     [ зéмл’і]    ___ // ___

   ______       ______

[лιестú]      [лúст]         ___ // ___

_____       ______

 • Оцініть легко чи важко було виконувати це завдання разом.

б) робота в парах

 • Добре, що легко. Наступні два слова поясніть і запишіть в парах.

[п ιетл’á]        [пéтл’і]    ___ // ___

______        _____         

[ стрιеж’í]  [стрúж]       ___ //  ___

______       _____           

- Оцініть роботу за критеріями « легко – важко».

в) самостійна робота

- Виконайте подібне завдання самостійно і оцініть свою роботу за попередніми критеріями.

   [мιежá]      [мéжі]    ___ // ___

   ______     _____       

 

  [клιенú]      [клúн]   ___ // ___

   ______         ____    

 

VІ. Підсумок уроку.

 • Про що нове дізналися на уроці? ( Перевіряти « слабку» ненаголошену позицію голосних треба « сильною» наголошеною позицією звука. Для цього треба змінити слово за кількістю. ( Не вводимо поняття числа.))
 • Що навчилися робити?
 • Чи легко вам було працювати? Чому?
 • Недарма в народі кажуть: « Працюй дружно – не буде сутужно.»

VІІ. Домашнє завдання.

Підібрати й записати 3 – 5 подібних пар слів

 

Урок 6. Орфограма слабкої позиції голосних звуків.

Мета. Формувати поняття « орфограма», повторити відомі орфограми «велика буква»; конкретизувати поняття орфограми, формуючи поняття «орфограми слабкої позиції звука» при роботі з голосними звуками. Розвивати орфографічне бачення, пам’ять, уміння виконувати контрольно-оціночні дії. Виховувати терпіння та доброзичливість , уміння співпрацювати в групі.

Хід уроку

І. Організація класу.

ІІ. Каліграфічна хвилинка. Актуалізація знань.

 1. Письмо великої і маленької літер Ю, ю, П, п,В,в.
 2. Письмо по пам’яті.

Поїхав Юрко у місто Полтава. Там протікає річка Ворскла.

 • Перевірте свої записи. ( Учні перечитують речення, поділяючи слова на склади і підкреслюючи орфограми.)
 • Які орфограми ви підкреслили? (  « Велика буква».)
 • Які слова прийнято писати з великої букви? Чому? ( Один і той же звук позначається по-різному. Ми не можемо обрати букву, орієнтуючись тільки на слух. Потрібне певне правило.)

ІІІ. Перевірка домашнього завдання.

( Двоє-троє учнів записують на дошці підібрані вдома слова . Потім пояснюють їх звуковий і буквений запис. Усі інші діти класу контролюють і висловлюються,чи згодні, чи незгодні і чому.)

Наприклад:

[вéсни ]   -   [ вιеснá]     [é] // [ιе]               [ грúб]    -   [ грιебú]    [ú] // [ιе]

вéсни    -    веснá                                           грúб     -      грибú

 • Звідки з’явилася проблема на позначення звука [ιе]? ( Без наголосу.)
 • Коли цей звук з’являється у словах?  ( У слабкій позиції.)
 • Як ми можемо з’ясувати, яку літеру е чи и писати? ( За позиційним чергуванням слабкої і сильної позиції звука.)
 • Яке правило знаємо? ( Якщо звук [ιe] // [ú], то пишемо літеру и,якщо

[ιe] // [é], то обираємо літеру е для його позначення.)

Фізкультхвилинка.

ІV. Постановка та розв’язання навчального завдання.

 • Чи є спеціальна літера для позначення на письмі  звука [ιе] ? ( Ні.)
 • Як же ми його позначаємо? ( Буквами е,и в залежності від його звучання в сильній позиції.)

 

 

                                              é      

                   [ιе]

                                              ú

 

 • Як називається явище в мові, коли один і той же звук позначається по-різному? ( Орфограма.)
 • У якій позиції нам трапилась ця орфограма? ( У слабкій.)
 • Тож ця орфограма має назву « орфограма слабкої позиції голосних».
 • На яку ще орфограму ми натрапляли сьогодні на уроці? ( Орфограма

« велика буква».)

 • Чим відрізняються ці орфограми? ( Різні правила вибору букви. При роботі з орфограмою « велика буква» ми обираємо між великою і маленькою літерами, а у випадку нової орфограми – між різними літерами.)
 • Як називається ця «нова» орфограма? ( Орфограма слабкої позиції.)
 • У якій позиції голосного звука вона трапляється? ( Тільки у ненаголошеній слабкій позиції.)

V. Формування контрольно-оціночних дій.

1. Виконання вправи 40 стор.23. Фронтально.

( Текст затранскрибованого вірша записано на дошці. Працюємо і на дошці по черзі, і в друкованих зошитах № 1.)

 • Прочитайте вірш. Обведіть кружечком звуки, позначення яких на письмі є орфограмою слабкої позиції звука.
 • Оцініть нашу роботу за критеріями « легко – важко».

2. Виконання  вправи 41 стор.23. Робота в групах.

( Робота в групах відбувається  на спеціально розлінованих аркушах формату А-4 маркерами. Кожен член групи «відповідає» за одне слово. Це дозволяє швидше здійснити перевірку роботи груп. Помилки при перевірці роботи кожної групи розбираємо фронтально. )

 • Назвіть описаних книжкових героїв. За транскрибуйте їхні імена. Обведіть кружечком звуки, позначення яких на письмі є орфограмою: синім олівцем – « Велика буква», червоним олівцем -  орфограми слабких позицій голосного звука [ιе].

[ івáсιек  т ιе лéсιек]

[к’іт  л ιе опóл’д]

[ поп ιе л’ýшка]

[ кот ιе горóшко]

VІ. Підсумок уроку.

 • Що нового дізналися? ( Що таке орфограма слабкої позиції голосних.)
 • Чого навчилися? ( Знаходити їх у словах.)

VІ. Домашнє завдання.

Вправа 42 стор.23. Списати загадку. Зробити звукозапис відгадки. Обвести кружечком звуки,позначення яких на письмі є орфограмою.

Для диференціації можна запропонувати дітям дібрати свої слова з орфограмою слабкої позиції, затранскрибувати їх.

 

Урок 7. Формування вміння виділяти орфограми слабких позицій звуків безпосередньо в процесі письма( письмо з пропуском орфограм на позначення орфограми проміжного звука).

Мета. Закріплювати навички знаходження орфограми  [ιe] ; формувати вміння записувати слова буквами з пропуском орфограми слабкої позиції проміжного звука  [ιe]; формувати вміння співпрацювати в парі. Розвивати пам’ять, мислення, фонетичний слух, контрольно-оціночні дії. Виховувати інтерес до вивчення і розуміння народної мудрості; тактовність.

Хід уроку

І. Організація класу.

Попрацюємо старанно.

Знання набудемо – це ж гарно!

ІІ. Перевірка домашнього завдання. Вправа 42.

 1. Взаємоперевірка  правильності й охайності при списуванні тексту. Учні вчаться контрольно-оціночним діям і тактовному спілкуванню з однолітками.
 2. Перевірка відгадки.

[ чιерιевúк ]  ч_р_вúк

 • Кому легко ( важко) було виконувати домашнє завдання?
 1. Письмо по пам’яті.

Де є охóта,там гáрна робóта.

 • Як ви розумієте цю народну мудрість?
 • Чи можна сказати ці слова про вашу домашню роботу?

ІІІ. Рефлексія.

 • Що вивчили на попередньому уроці? ( Є орфограма слабкої позиції голосного  [ιе]. )
 • Що нам допомагало визначати цю орфограму в словах? ( Звукозапис слів. Наголос.)
 • Отже, ми тепер уміємо записувати слова і звуками, і буквами.
 • Про що слід пам’ятати , коли записуємо слова буквами? ( Якщо в слові є орфограма слабкої позиції голосного, то ми пишемо пропуск,бо ще не вміємо її перевіряти.)

ІV. Формування контрольно-оціночних дій.

 1. Фронтальна робота.

Вправа 44. Запис окремих слів з транскрипції з пропуском орфограми слабкої позиції голосних. Спочатку діти в звукозаписах обводять кружечком звуки,позначення яких на письмі є орфограмою слабкої позиції звука. Оцінюють по лінієчках, легко чи важко було працювати колективно.

Т_л_фóн, хлóп_ць, ос_лéд_ць, б_рéза, яс_н, зóш_т, ап_льсúн, пíвн_к, ч_рéмха.

 1. Фізкультхвилинка.
 2. Алгоритм дій під час запису слів: а) прочитай слово в транскрипції;     б) обведи кружечком орфограму; в) запиши слово ( речення) з пропуском орфограми.
 3. Робота в парах.

Вправа 47 перше і друге прислів’я списати. ( Одна пара працює за дошкою.)

 • Слова вмієте списувати. А чи зможете речення списати з пропусками орфограм слабкої позиції голосних?
 • Домовтеся, хто яке речення коментує, а хто контролює і при потребі виправляє помилки. Постарайтеся зрозуміти повчальний їх зміст.

Так біжúть, аж з_мля др_жúть. Вб_ри п_нькá, то зíйде за панкá.

 • Як треба розуміти зміст прислів’їв?
 • Оцініть роботу за лінієчками « легко – важко».
 1. Самостійна робота.

Вправа 47 до кінця.

V. Підсумок  уроку.

- Що уточнили на уроці? ( Запис слів з пропуском орфограми слабкої позиції голосних.)

- Чому навчилися? Записувати слова і речення з пропуском орфограми слабкої позиції голосних з транскрипції.)

VІ.  Домашнє завдання.

Вправа 48. Записати вірш буквами, пропускаючи орфограми слабких позицій звуків.

Для диференціації можна запропонувати дописати 3-5 імен , у яких є орфограма слабкої позиції голосних.

 

Урок 8. Формування вміння виділяти орфограми слабких позицій звуків безпосередньо в процесі письма ( письмо з пропуском орфограм слабкої позиції голосних).

Мета. Закріплювати навички знаходження орфограми [ιе]; формувати уміння записувати слова буквами з пропуском орфограми слабкої позиції голосних без опори на транскрипцію; почати складання алгоритму запису слів з пропусками орфограм слабкої позиції; формувати контрольно-оціночні дії учнів під час письма. Розвивати критичне мислення, уміння аналізувати; зв’язне мовлення. Виховувати уміння співпрацювати в групах за умови наявності в кожного члена групи певної функції.

Хід уроку

І. Організація класу.

ІІ. Каліграфічна хвилинка. Письмо по пам’яті.

 1. Написання літер Х х, поєднань хо, охоч, Хто.
 2. Письмо по пам’яті.

Хто багáто знáти хóче, той навчáється охóче.

 • Як ви розумієте цю народну мудрість?
 • Хто з вас охоче навчається?

ІІІ. Перевірка домашнього завдання. Рефлексія.

Виконання вправи 48 перевіряємо фронтально. Додатково виписані імена з пропуском орфограм діти зарані пишуть на дошці, а потім колективно перевіряємо правильність їх написання.

 • Які орфограми є в цих словах? ( Велика буква і слабка позиція голосного.)
 • Яку з них ми уміємо записувати ? ( Велику букву.)
 • Які слова слід писати з великої букви?
 • Як ми домовились позначати на письмі орфограми слабкої позиції голосних? ( Не знаю, яку букву писати е чи и, пропускаю.)

ІV. Робота над темою.

 1. Ситуація успіху.
 • Запишіть буквами  речення: У кíшки [кош ιе н’á]. Молодці! Швидко впорались із завданням.
 1. Постановка і розв’язання навчальної задачі.
 • А чи зможете записати речення, не спираючись на транскрипцію? Давайте спробуємо.
 • Яку позицію голосного називають слабкою? ( Ненаголошену.)
 • Як її визначити? ( Вимовити слово так, щоб почути наголошений звук, а всі інші голосні будуть ненаголошені.)
 • Який голосний є орфограмою у слабкій позиції? ( Проміжний  [ιe].)
 • Попрацюємо колективно. Запишіть:

У  корови __________. У кози _________.У собаки __________.

 1. Колективне складання алгоритму дій під час запису слів.
 • Давайте складемо послідовність дій під час запису слів буквами.

Алгоритм запису слів

 1. Вимов слово.
 2. З’ясуй, чи є в слові орфограма     [ιe].
 3.  

                                         Є                                 НЕМАЄ

 

                                       ___                                пиши

 

 

 

 1.                                    Перевір запис вичитуванням
 • Як ви думаєте, чи допоможе вам цей алгоритм під час запису слів?
 1. Контрольно-оціночні дії під час роботи в групі.

Вправа 51. Дайте відповіді на запитання. Запишіть відповіді, пропускаючи орфограми слабких позицій звуків. Кожний із членів групи відповідає за одне висловлювання. ( Записуємо відповіді маркером на окремому аркуші, щоб вивісити на дошку результати роботи кожної групи і оцінити її правильність. Одна група працює за дошкою.)

 1. Хто має на спині два горби?
 2. Хто спить узимку в барлозі?
 3. Хто має найкрасивіші роги?
 4. Хто має найдовшу шию?

В_РБЛЮД

В_ДМІДЬ

ОЛ_НЬ

Ж_РАФА

 • Чи легко вам було працювати? Чому?
 1. Контрольно-оціночні дії при самостійній роботі.

Вправа 52. Допишіть речення, роблячи на місці орфограм слабких позицій звуків пропуск. Оцініть свою роботу за критеріями « легко – важко».

V. Підсумок уроку.

- Над чим працювали? ( Над записом слів з пропуском орфограми слабкої позиції голосних.)

- Яка послідовність такого запису? ( Повторюємо алгоритм.)

- Чого навчилися?

- Кому було важко виконувати такі записи? Що допомагає? ( Робота за алгоритмом.)

VІ. Домашнє завдання.

Записати 7 слів з пропусками орфограми слабкої позиції голосного.

Для диференціації можна запропонувати скласти речення з одним із записаних слів.

 

Урок 9. Перевірна робота.

Мета. Перевірити уміння учнів записувати слова з пропуском орфограм слабких позицій голосних та написанням слів з орфограмою « велика буква». Розвивати орфографічне бачення, уважність. Виховувати самостійність,чесність, старанність і охайність.

Хід уроку

І. Організація класу.

ІІ. Повторення алгоритму списування з пропуском орфограми слабкої позиції голосних звуків.

ІІІ. Перевірна робота.

Списати текст за алгоритмом. ( Текст для списування є у кожного учня. Спочатку діти обводять кружечками орфограми « слабка позиція голосних звуків» та « велика буква», підкреслюють звуки, написання яких відрізняється від звучання, а потім списують текст буквами з пропуском орфограми [ιе].)

1 варіант

[ чéрιез  сιелó  п ιетр’íвка  прот’ікáй’е  р’íчка  дιеснá ]. [ навкóло  зιе-     лιен’íй’ут’  жιетá,  б’іл’íй’ут’   грιечкú]. [ край’  сιелá   стой’íт’ самóтн’а   вιербá]. [ колúс’  тут булó óзιеро  л’од’анé].

2 варіант

[ п’ідн’алó сóнιечко свой’í очιен’áта і побáчιело нιевιелúчке сιелó корó-тιеч].[поблιезý сιелá прот’ікáй’е р’íчιечка лιеб’íдка].[а там колúс’ булó óзιеро кол’орóве].[ б’іл’á  н’óго багáто дιерéв ].

ІV. Підсумок уроку.

 

 

docx
Додано
24 жовтня 2018
Переглядів
1573
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку