10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Уроку.Тема: Конституційні права, свободи й обов’язки людини та громадянина

Про матеріал
Сформувати в учнів уявлення про поняття «права людини», «конституційні обов’язки»; визначити основні етапи формування прав людини й розрізняти їх види; також познойомити учнів з обов’язками громадянина України; формувати навички захисту власних прав і свобод, уміти протистояти порушенням прав і свобод людини у повсякденному житті; розвивати вміння працювати із статтями Конституції України; виховувати повагу до законів України.
Перегляд файлу

Урок № __________                                            дата__________

Тема: Конституційні права, свободи й обов’язки людини та громадянина

Мета: сформувати в учнів уявлення про поняття «права  людини»,   «конституційні обов’язки»; визначити основні етапи формування прав людини й розрізняти їх види; також познойомити учнів з обов’язками  громадянина України; формувати навички захисту власних прав і свобод, уміти протистояти порушенням прав і свобод людини у повсякденному житті; розвивати вміння працювати із статтями Конституції України; виховувати повагу до законів України.

Тип уроку: комбінований.

Форма проведення: урок з використанням мультимедійних технологій та інтерактивних методів.

Використані прийоми та методи: робота з нормативно-правовими документами та правовою термінологією, робота з підручником, «анаграма», бліц-опитування, випереджальне завдання, робота в парах.

Міжпредметні зв’язки:  історія, література.

Компетенції:

 • Навчально-пізнавальна – використання інформації для вирішення навчальних завдань;
 • Комунікативна – усна і письмова комунікації;
 • Компетентність самоосвіти та саморозвитку – порівняльний аналіз юридичних понять;
 • Соціальна - аналіз правових ситуацій із життя.

Змістовні лінії: громадянська відповідальність, інформаційне середовище, цінність і моральність.

Обладнання: підручник, витяги з Конституція України.

Очікувальні результати:

       учні зможуть називати основні права і свободи людини та громадянина;

 • коментувати основні статті  Конституції України;

      пояснювати зміст конституційних прав та свобод людини і громадянина;

      аналізувати основні правові ситуації щодо дотримання чи порушення основних    прав та свобод людини і громадянина;

    оцінювати важливість конституційних прав і свобод та обов’язків для громадян і держави.

Змістовні лінії: громадянська відповідальність, інформаційне середовище, цінність і моральність.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

 Ваше завдання пригадати основні поняття, які вивчали на минулих уроках, шляхом розгадування анаграм. Вам необхідно визначити термін та пояснити його.

 1. ТАРИПАД (апатрид) – особа без громадянства.
 2. ВГОРАМДНСЯТО (громадянство) зв'язок людини з певною державою.
 3. ДБАТИПІР (біпатрид) – особа з подвійним громадянством.
 4. КАОНЗ (закон) – нормативно-правовий акт вищої юридичної сили.
 5. ТАРЛЕНПАМ (парламент) законодавчий орган влади.
 6. ВОРПА (право) система загальнообов'язкових правил поведінки.

Бліц – опитування:

 1. Який документ на вашу думку підтверджує громадянство України?
 2. Які підстави набуття громадянства в Україні? ( навести приклади)
 3. Які підстави припинення громадянства в Україні? (навести приклади)
 4. Назвіть які гілки влади є в Україні? ( законодавча, виконавча, судова)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

10 грудня 1948 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну Декларацію прав людини, тому кожного року 10 грудня світове співтовариство відзначає День прав людини. Тому і ми не можемо бути осторонь такої  важливої для всього людства події поговоримо про права, свободи та обов’язки людини і громадянина, які закріплені в Конституції нашої держави. Тож запишемо дату і тему уроку «Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина» . Працювати на уроці ми будемо за таким планом:

 1.              Що таке права та свободи людини.
 2.              Конституційні права та свободи людини і громадянина.
 3.              Обов’язки громадян України.

IV. Вивчення нового матеріалу

 1. Що таке права та свободи людини.

Розповідь учителя

Права людини закріпленні у таких міжнародних документах: Загальна декларація прав людини (10 грудня 1948 р.), Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (1966 р.), Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (1966 р.), Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.).

Повідомлення учня.

Конвенція ООН про права дитини — міжнародний правовий документ, що визначає права дітей в державах-учасницях. Конвенція з прав дитини є першим і основним міжнародно-правовим документом обов'язкового характеру, що присвячений широкому спектру прав дитини. Документ складається з 54 статей, що деталізують індивідуальні права осіб віком від народження до 18 років (якщо згідно застосовним законам повноліття не настає раніше) на повний розвиток можливостей в умовах, вільних від голоду і нужди, жорстокості, експлуатації та інших форм зловживань. Учасниками Конвенції з прав дитини є Святий Престол і всі країни-члени ООН, крім США, Південного Судану і Сомалі.

Конвенція про права дитини прийнята резолюцію  Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 року. У 2009 році світова спільнота відзначала 20-річчя підписання Конвенції ООН про права дитини. Конвенція ратифікована Постановою Верховної Ради України  від 27 лютого 1991 та набула чинності для України 27 вересня 1991. В 1993 в Києві створено Всеукраїнській комітет захисту дітей. Згідно з Конвенцією в квітні 2001 прийнято Закон про охорону дитинства.

Запитання

 • Чому, на вашу думку, була прийнята Загальна декларація прав людини і Конвенція ООН про права дитини?

«Мозковий штурм».

Назвіть права, які, на вашу думку, кожна людина повинна мати для існування та розвитку.

 

Учитель. Кожен із нас має чимало потреб. Частина з них є такими, що їх визнає та забезпечує держава.

Права людини – визнані міжнародним правом норми забезпечення людині прав на вільне життя й розвиток як особистості, задоволення своїх потреб, здебільшого закріплені законодавством.

Також існують природні права, людина отримує їх  від природи. (право на життя, свободу.)

Запитання

 • Як ви вважаєте, які права надані людині від народження?
 • Які права надає людині держава?

Дуже часто ми чуємо слова права та свобода. У чому ж полягає різниця між ними?

Робота з підручником. Прочитайте підручник ст. 81-81, дайте відповідь на це питання.

Розглядаємо схему 23. «Права та свободи людини»

2.  Конституційні права та свободи людини і громадянина.

Головний закон нашої держави – Конституція, що  визначає  обсяг прав і свобод, закріплений Основним Законом, не може бути зменшений або звужений, вони не можуть бути скасовані.

 

Робота із статтями Конституції України.

Проаналізуйте подані витяги з Конституції України. Наведіть приклади використання цих прав.

 1. Обов’язки громадян України.

Вчитель. Загальна Декларація прав людини проголошує, що «кожна людина має обов’язки перед суспільством, у якому можливий вільний і повний розвиток її особи». Конституція України закріплює теж певний ряд обов’язків.

Обо́в'язок — це сукупність моральних зобов'язань людини перед іншими людьми та державою.

Робота із схемою ст. 84.

Насамперед головний закон держави вимагає від кожного неухильно дотримуватися Конституції України та законів, не посягати на права та свободи, честь і гідність інших людей.

Запитання

 •                Як ви вважаєте, чи є різниця між правами людини та громадянина?

Робота з Конституцією України

Працюючи в парах, опрацюйте витяги з другого розділу Конституції України та визначте, які права надаються громадянам України від народження, а які набуваються з віком. На це вам надається 2 хвилини.

3. Обов’язки громадян України

Усім відомо, що прав без обов’язків не існує. Обов’язки закріплені не лише в нормативно-правових актах, але і в народній мудрості, зокрема прислів’ях та приказках.

 • Визначте, про які права та обов’язки йдеться. 

 Батьківщина – мати, умій за неї постояти.

Жити – Вітчизні служити.

ст. 65. Захист Вітчизни

        Я хочу гідно жити і рости

                                                   ст. 27,28 Право на життя, та гідність.

Природа не храм, а майстерня і людина в ній працівник.

ст. 66. Обов’язок не заподіювати шкоду природі

В школі пишем і читаєм,

І малюєм, і співаєм.

Пишем, шиєм, вишиваєм —

Свій талант ми розвиваєм.  Ст. 53

Україна – рідний край, про її добробут дбай.

ст.67. Обов’язок сплачувати податки і збори

Я маю право жити на землі,

Творити, дихати, учитись,

Примножувать багатства всі її,

Своєю Україною гордитись. ст. 27

V. Підсумок уроку

Інтерактивна вправа «Один мільйон»

Дайте відповідь на питання.

 1. В якому році була прийнята Загальна Декларація прав людини? (1948р.)
 2. Який документ було прийнято  20 листопада 1989 року? (Конвенція  про права дитини)
 3. Сукупність моральних зобов'язань людини перед іншими людьми та державою це – (обов’язок)
 4. В статті 27 Конституції України йдеться про …? (право на життя)
 5. Головний закон держави – (Конституція)
 6. До якої групи прав та свобод людини відноситься  право на працю? (економічної)
 7. Шанувати державні символи це право чи обов’язок?  (обов’язок)
 8. До якої групи прав та свобод людини відноситься  право на життя? (особисті/громадянські)
 9. Чи мають право громадяни збиратися на мирні акції? (так)
 10.                    Із скількох років людина має громадянські  права? (від народження)

«Мозковий штурм»

Ми зрозуміли, що існує ціла низка документів та організацій у сфері захисту прав людини. Але, не дивлячись на це, права людини та громадянина все-одно порушуються.

 • Давайте наведемо приклади порушення прав людини?
 • Які причини порушення прав людини?
 • Що можна зробити, щоб зменшити порушення прав людини?

Оцінювання

VІ. Домашнє завдання

Опрацювати § 11, виконати завдання 10 на с. 89-90 (проаналізувати ситуації. усно).

 

 

docx
Додано
23 квітня
Переглядів
158
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку