Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

УрСловосполучення. Головні ознаки синтаксичного сло¬восполучення. Відмінність синтаксичних словосполучень від лексичних і фразеологічних"ок "

Про матеріал
Конспект уроку "Словосполучення. Головні ознаки синтаксичного словосполучення. Відмінність синтаксичних словосполучень від лексичних і фразеологічних "
Перегляд файлу

 

Українська мова

8 клас

 

Тема.  Словосполучення. Головні ознаки  синтаксичного  сло­восполучення. Відмінність синтаксичних словосполучень від лексичних і фразеологічних

Мета: поглибити знання учнів про синтаксичне словосполучення, його ознаки; навчити розрізняти синтаксичні, лексичні та фразеологічні словосполучення; розвивати вміння використовувати різні види словосполу­чень в усному та писемному мовленні.  аналізувати мовні явища та робити висновки; виховувати  шанобливе ставлення до рідної мови,  старанність

Обладнання: підручник, мультимедійне обладнання, ноутбук, презентація «Словосполучення. Головні ознаки  синтаксичного  сло­восполучення. Відмінність синтаксичних словосполучень від лексичних і фразеологічних», картки

Хід уроку

 

 

 

І. Актуалізація опорних знань учнів

1) Бесіда:

- Що таке синтаксис?

- Який розділ науки про мову вивчає пунктуація?

- Назвати одиниці синтаксису.

ІІ. Оголошення теми й мети уроку (слайд 1)

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Бесіда:

- Пригадайте, що називається словосполученням (підручник с. 19)

- Як визначити головне і залежне слова в словосполученні?

- Якими частинами мови можуть виступати головні слова?

 1. Спостереження над мовою (слайд 2)

Синтаксичні словосполучення – це такі, у яких головне і залежне слово повністю зберігають своє лексичне значення.

Приклади: читати (що?) книгу, лист ( від кого?) від брата, трава( яка?) зелена

 •   Підкресліть головні та другорядні члени речення.

Мені прийшов лист від брата.

Зелена трава м’яко стелиться під ноги.

 1. Назвіть головні ознаки синтаксичних словосполучень (слайд 3)
 1. Складаються з двох і більше повнозначних слів
 2. Одне слово –  головне, друге – залежне
 3. У реченні слова, що входять до складу синтаксичного  словосполучення, виконують різну синтаксичну роль

3) Усне повідомлення «Які сполучення слів не є словосполученнями»  (з використанням слайда 4)

Не є словосполученнями

 •    сполучення підмета з присудком (дівчинонька плаче; я йду)
     сполучення іменника або займенника із прийменником  (у діда; від нього)
 •    однорідні члени ( хліб та каша; промовив та пішов; не пером, а розумом)
 •    складені форми (найбільш вдалий; ще довше; хай іде)
 •    фразеологізми (кирпу гнути; молоти язиком),
 •    синтаксично нерозкладні сполучення слів (восьме березня,  склянка молока, Чорне море, Бабин яр)
 1. Спостереження над мовою (слайди 5-7)

 Лексичні словосполучення – це ті, які сприймаються як синтаксично нерозкладні

Приклади:

1) сім книг, п’ятеро друзів, сто днів;

2) відро води, кілограм цукерок (головне слово – іменник зі значенням міри)

3) голка з ниткою, ми з тобою (значення сукупності)

4) дев’ятого травня, тридцять першого року, Бабин Яр

5) від Києва до Лубен, з дня на день, з ранку до ночі.

 •   Складіть речення з виділеними лексичними словосполученнями, підкресліть як члени речення.
 •   Чим відрізняються лексичні словосполучення від синтаксичних?

В) Фразеологічні словосполучення – це стійкі сполучення слів, зміст яких нерідко можна передати одним словом

Приклади:

Пасти задніх – відставати

Пекти раків – червоніти

 1. Конструювання-дослідження (слайд 8)

Замініть фразеологічні словосполучення словами-синонімами

Розбити глека – 

У свинячий голос – …

Рукою подати –…

 •   Наведіть власні приклади фразеологічних сполучень
 •   Поясніть, чим відрізняються фразеологічні словосполучення від синтаксичних і лексичних.
 1. Творче моделювання (слайд 9)

Утворіть синтаксичні словосполучення. Визначте в них головне та залежне слово. 

Прийти (куди?)    Почути (що?)   Світло (яке?

Книга (чия?)         Писати (як?)

 1. Вибіркова робота (слайд 10)

Випишіть лише фразеологічні словосполучення. З трьома з них складіть речення.

За тридев’ять земель, у далекій країні, кинути лихом об землю, як води в рот набрати, нічим не журитися, прикусити язика, постійно мовчати, боїться всього, дід із бабою, накивати п’ятами, пустити півня. 

 •    Які словосполучення можуть бути і фразеологічними, і синтаксичними7 від чого це залежить?
 1. Гра «Третє зайве» (слайди 11-12)

У кожному з рядків сполучень слів знайдіть «зайве». Обґрунтуйте свій вибір.

1) Намалювати швидко, весело і дзвінко, прийти і привітатись

2) Авгієві стайні, дідові казки,  мамині руки.

3) Опадає листя, прийшло кошеня, випила молоко

4) Скибка хліба, кухоль води, твір восьмикласника

5)Над річкою, навколо хати, дорога додому.

9. Самоперевірний диктант(слайд 13)

Поясніть правопис виділених слів

Погідне блакитне небо дихало на землю теплом.

По пшениці теплий вітер хвилями гуляє.

Жовтіло ціле море колосків пшениці.

Тихо пливе блакитними річками льон.

Хмари снігу свистіли над безмежжям рідного краю

Подекуди по жовто-зеленій скатерті розкидані темно-зелені кущі верболозу.

 •   З першого речення випишіть синтаксичні словосполучення, визначте в них головне та залежне слово, поставте запитання
 •   В останньому реченні підкресліть головні та другорядні члени речення
 •   Зробіть фонетичний розбір слова льон.

ІV.  Підсумок уроку (слайд 14)

 1. Незакінчене речення

Синтаксичне словосполучення складається з…

Лексичні словосполучення у реченні …

Фразеологічні сполучення можна…

V.   Домашнє завдання (слайд 15)

Обов’язкове:

 •   Вивчити визначення

Творче моделювання (картки)

Утворити словосполучення, визначити головне та залежне слово

(червоний) нитка, вишивати (золото), орнамент на (хустка),  (дрібний)деталі, зображення (птахи), символ (Україна)

Додаткове:

Складіть міні-твір на тему «Вишивала мама рушничок», використавши подані словосполучення

VІ.   Додаткове завдання (слайд 16)

 1. Кодова робота

Позначити  буквою с синтаксичні  словосполучення, буквою р – речення, буквою ф – фразеологічні сполучення слів

Море спить;  задрати носа;  на березі;  кривий ріг;  гори шумлять; навчальний рік;  пришла зима;  найбільш сміливий;  дерева і квіти;  батьки і діти; небо плаче; Кривий Ріг;  був перший;  двоє курчат; соняшник спить; соняшник уночі; сотий читач;  їздити верхи.

 •   Які словосполучення залишилися не позначеними? Чому?
doc
Додано
8 листопада 2019
Переглядів
242
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку