5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Усі контрольні роботи (8 клас)

Про матеріал

Усі контрольні роботи із зарубіжної літератури для учнів 8 класу за новою програмою. Завдання складаються із тестів, словникової роботи, розгорнутих відповідей на запитання та творчого завдання. Окремі контрольні роботи складаються виключно з твору-роздуму.

Перегляд файлу

Контрольна робота №1 (8 клас)

Тема: Священні книги людства

Твір на одну з тем

 

Теми творів

 

1. Моральний зміст Біблії та Корану

2. Роль священних книг у житті людини

3. Актуальність уроків Біблії в наш час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №2 (8 клас)

Тема: Античність

Варіант І

 

Тести (2 б.)

1. Укажіть, що таке антична література:


А) література І тис. до н. е.;            

Б) література Західної Європи;;

В) література Середземноморя;     

Г) література Давньої Греції та Риму


 

2. Укажіть, як ще називали греків у творах Гомера:

А) італійці;   Б) європейці;   В) ахейці;   Г) латини.

 

3. Укажіть, який жанр античної лірики розвинувся з фольклорної обрядової заплачки – голосіння на похороні або голосіння нареченої на весіллі.

А) елегія;   Б) гімн;   В) ода;   Г) послання.

 

4. Укажіть, хто викував щит Енея:

А) Гефест;   Б) Вулкан;   В) Зевс;   Г) Марс.

 

Словник (1 б)

Дати визначення терміну «героїчний епос».

 

Розгорнуті відповіді на запитання (6 б.)

1. Назвіть основні цикли давньогрецьких міфів.

2. Напишіть назви найвідоміших творів Овідія.

3. У чому полягає суть «гомерівського питання»?

4. Визначте тему оди «До Мельпомени» Горація.

5. Змалюйте античний ідеал героя за елегією Тіртея «Добре вмирати тому…» (2 б.)

 

Творче завдання (3 б.)

Виконайте одне із запропонованих завдань:

1. Напишіть твір «Вічні образи в античній літературі та їхній вплив на мистецтво прийдешніх поколінь»

2. Складіть опорну схему-конспект «Золота доба давньогрецької літератури»

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №2 (8 клас)

Тема: Античність

Варіант ІІ

 

Тести (2 б.)

1. Укажіть провідну рису античної літератури:


А) міфологічна тематика;

Б) використання винятково латинської мови;

В) анонімне авторство багатьох творів;

Г) заборони описувати діяння богів.


 

2. Укажіть імя і титул чоловіка героїні грецьких міфів Єлени:


А) цар Фів Едіп;  

Б) цар Трої Пріам;

В) правитель Афін пПремістокл;

Г) цар Спарти Менелай.


 

3. Укажіть, яким віршовим розміром написана «Іліада» Гомера та «Енеїду» Вергілія:

А) гекзаметром;   Б) дактилем;   В) пентаметром;   Г) ямбом

 

4. Укажіть, сучасником яких класиків був Овідій:

А) Есхіл, Софокл;   Б) Сапфо, Тіртей;   В) Вергілій, Горацій;   Г) Гомер, Вергілій

 

Словник (1 б.)

Дайте визначення поняття «ода».

 

Розгорнуті відповіді на запитання (6 б.)

1. Укажіть частини, з яких складався давньогрецький театр.

2. Чого навчив людство Прометей?

3. Назвіть основні теми давньогрецької лірики.

4. Визначте провідну думку поеми «Енеїда» Вергілія.

5. Опишіть стан катарсису, який пережили герої поеми Гомера «Іліада» (за уривком «Пріам у Ахіла») (2 б.)

 

Творче завдання (3 б.)

Виконайте одне із запропонованих завдань:

1. Напишіть порівняльну характеристику грецьких образів античної літератури – Ахілла, Гектора, Прометея й Енея.

2. Опишіть давньогрецький театр, його характерні особливості, найвидатніших представників, роль в античному суспільстві та вплив на сучасний театр.

 

 

 

Контрольна робота №3 (8 клас)

Тема: Література Середньовіччя

І варіант

 

Тести (3 балів)

1. Приблизні хронологічні межі Середньовіччя:

А) V - Х V ст.;   Б) І – Х ст..;   В) ХІІ - Х VІІІ ст..;   Г) ІХ - Х VІ ст..

 

2.  У вірші Лі Бо «Сосна біля південної галереї» сосна – це символ:


А) музи поета, його коханої;  

Б) самого поета;

В) нев’янучої природи;  

Г) стійкості та героїзму.


 

3. Омар Хайям досяг найбільших успіхів у:


А) драматургії та фізиці;  

Б) прозі та медицині;  

В) живописі та поезії;  

Г) поезії та математиці


 

4. У героїчному епосі «Пісня про Роланда» відбувається боротьба між:


А) франками та маврами; 

Б) православними та католиками;

В) рабами та рабовласниками;  

Г) поміщиками та селянами.


 

5. Назвіть батьківщину сонета:

А) Франція;   Б) Італія;   В) Англія;   Г) Німеччина

 

6. У сонеті 11 Данте втілив:

А) думку про необхідність життя в гармонії з собою;  

Б) своє захоплення природою;

В) красу високого почуття кохання;  

Г) думку про необхідніст дотримання миру між народами

 

Словникова робота (1 б.)

Дати визначення поняттю «рубаї»

 

Характеристика персонажа (2 б.)

Охарактеризуйте Карла із героїчного епосу «Пісня про Роланда»

 

Аналіз поезії (3 б.)

Зробіть ідейно-художній аналіз поезії Ду Фу «Весняний краєвид».

 

Країна в руїнах, та гори і ріки живуть,

У місті весна зеленіє співочо-строкато;

Засмучено мислю (аж квіти в сльозах)
про Вітчизни майбуть;

І птахи журливі... З родиною жать роатучатись.

Три місяці поспіль патає запекла війна;

Листи з Батьківщини для мене дорожчі від злота.

Волосся коротша, на скроні ляга сивина;

Рідке воно й куце, і шпильками - не заколоти.

Творче завдання (3 б.)

Виконай одне із завдань:

1) складіть порівняльну характеристику образів Роланда, Карла і Ганелона з «Пісні про Роланда»;

2) напишіть твір-роздум за одним із рубаїв Омара Хайяма:

 


Якби мені до рук – скрижалі Долі,

Я розписав би їх по власній волі!

Із світу вигнав би всі смутки, болі,

Чолом небес досяг, не жив би долі.

 

 

 

 

Я б краще вороном копався у ріллі,

Ніж у негідника живився при столі!

Сухим окрайчиком задовольнятись краще,

Ніж губи мазати в чужому киселі.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №3 (8 клас)

Тема: Література Середньовіччя

ІІ варіант

 

Тести (3 балів)

1. До особливостей світогляду людини Середньовіччя НЕ належить:

А) геоцентризм;   Б) громадянська доблесть;   В) зміна моральних пріоритетів;

Г) символізм й алегоризм.

 

2. На світогляд китайського поета Лі Бо вплинуло вчення:

А) християнське;   Б) ісламське;   В) даосизм;   Г) буддизм.

 

3. До основних тем і мотивів творчості Омара Хайяма НЕ належить:

А) краса природи;   Б) філософські роздуми над сенсом життя;

В) роздуми про громадянське суспільство;   Г) кохання, дружба.

 

4. Укажіть назву середньовічної лірики, що створювалась у лицарсько-аристократичних колах і була присвячена людським почуттям:

А) клерикальна;   Б) куртуазна;   В) карнавальна;   Г) романтична

 

5. Основою твору «Пісня про Роланда» є:

А) поетично переосмислені історичні події;  

Б) фантастичні події, що перепліталися з реальністю;

В) філософські роздуми про сенс людського буття;

Г) спогади очевидців про бувші походи та битви.

 

6. Данте вважають ключовою постаттю італійського Середньовіччя і переходу до:

А) класицизму;   Б) Відродження;   В) романтизму;   Г) реалізму.

 

Словникова робота (1 б.)

Дати визначення поняттю «сонет»

 

Характеристика персонажа (2 б.)

Охарактеризуйте Роланда із героїчного епосу «Пісня про Роланда»

 

Аналіз поезії (3 б.)

Зробіть ідейно-художній аналіз поезії Ду Фу «Пісня про хліб і шовк».

 


У Піднебесній, по Китаю всьому,

Є тисяч десять міст, мабуть;

Але чи є хоча б одне, в якому
Не славилася б воїнів могуть?

А що, якби серпи, мотики й рала
Повилнвати нам з блискучих лат,

Аби воли покірно оборали
Цунь поля запустілого улад?

Гіркі ридання вже б не поливати
Ту землю, де гула страшна війна.

Чоловіки б із піснею орати,

Жінки б наткали з шовку полотна.

 


Творче завдання (3 б.)

Виконай одне із завдань:

1) складіть порівняльну характеристику образів ліричних героїв Лі бо, Ду Фу, Омара Хайяма.

2) напишіть твір-роздум за одним із рубаїв Омара Хайяма:

 


Всі таємниці пильно зберігай,

Щоб не дізнався нелюд і шахрай.

І зваж: як з іншим ти поведешся,

Того від інших і собі чекай.

 

Первинніше сущого всього – любов.

У піснях молодих перше слово – любов.

Бідний вигнанцю дивного світу кохання,

Знай, що всього життя передмова – любов


.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №4 (8 клас)

Тема: Відродження

Варіант І

Тести (3 балів)

1. Хронологічні межі Відродження - …

А) VIIXVII ст..   Б) ХІV – ХVІІ ст..   В) ІV – ХІV ст..   Г) V – ХVІІ ст..

 

2. Імя жінки, яку оспівував у своїх творах Ф. Петрарка:

А) Лаура   Б) «смаглява леді»   В) Дульсінея   Г) Джульєтта

 

3. Прочитайте фрагмент сонета №132 Ф. Петрарки (переклад Д. Паламарчука)

 

Як не любов, то що це може бути?

А не любов, то що таке вона?

Добро? – Так я в ній скорбота нищівна.

Зло? – Але ж муки ці солодкі. Боже!

<…>

Про мудрість тут і думати дарма –

Чого я хочу – й сам уже не знаю:

Палаю в стужу. В спеку – весь дрожу.

 

Основним художнім прийомом, який єднає ці строфи є:

А) персоніфікація   Б) метафора   В) порівняння   Г) антитеза

 

4. головна думка сонета №116 В. Шекспіра – це…

А) утвердження загальнолюдських цінностей – гідності, честі, справедливості;

Б) оспівування всеосяжного та беззастережного кохання;

В) гімн природи;

Г) засудження користолюбства та заздрощів.

 

5. Укажіть, який літературний рід досягнув найвищого розвитку в англійському Відродженні:

А) драма;   Б) лірика;   В) епос;   Г) ліро-епос

 

6. Особливостями зображення В. Шекспіром ліричної героїні в сонеті №130 є:

А) містичність, звернення до надприродних сил;

Б) ідеалізація, гіперболізація краси та моральних якостей;

В) контраст із загальновизнаним ідеалом;

Г) змалювання образу у фольклорному дусі.

 

Словникова робота (1 б.)

Дайте визначення поняття «сонет».

Розгорнута відповідь (5 б.)

1. Запишіть, яка ідея лежить в основі ренесансного гуманізму.

2. Вкажіть базові людські якості, які втілюють вічні образи Ромео і Джульєти.

3. Розкрийте зміст поняття «донкіхотство».

4. Зіставте образи героїнь у сонетах Ф. Петрарки і В. Шекспіра, знайдіть спільне та відмінне, висловіть свої уподобання (2 б.)

 

Творче завдання (3 б.)

Виконайте одне із завдань:

1. Складіть діалог про роль кохання в сучасному житті «Чи буває кохання ідеальнм?» (за трагедією В. Шекспіра «Ромео і джульєтта»та власними спостереженнями);

2. Напишіть твір «Конфлікт високих прагнень і буденної дійсності, неможливість реалізації ідеалу» (за твором М. Сервантеса «Дон Кіхот» та власними спостереженнями).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №4 (8 клас)

Тема: Відродження

Варіант ІІ

Тести (3 балів)

1. Характерні особливості епохи Відродження – це:

А) вплив філософії даосизму та конфуціанства;  

Б) патріотичні ідеї та звернення до фольклору;

В) культ античності і гуманізм;

Г) звернення до історії та фольклору.

 

2. Назва поетичної збірки Ф. Петрарки «Канцоньєре» означає:

А) «Книга пісень»   Б) «Коханій жінці»   В) «У світі мрій»   Г) «Книга кохання»

 

3. Прочитайте фрагмент сонета № 61 Ф. Петрарки (переклад Д. Павличка)

 

Благословен вогонь, що серце пік,

Солодкий біль опечаленої ночі

І лук Амура, що в безоболоччі

Пускав у мене стріл ясний потік!

 

Основним художнім прийомом у цих рядках є:


А) постійні епітети;           

Б) розгорнута метафора;  

В) подвійне порівняння;    

Г) гіпербола


 

4. Головна думка сонета № 130 В. Шекспіра – це…

А) оспівування краси кохання;  

Б) засудження жорстокості світу, яка губить усі почуття;

В) оспівування краси природи та та її впливу на почуття людини;

Г) гнівний осуд зловживань чиновників та можновладців.

 

5. Укажіть провідні жанри літератури іспанського Відродження:

А) сонет, новела;

Б) трагедія, новела;

В) пригодницький роман, ода, гімн;

Г) драма, шахрайський роман, лицарський роман

 

6. Укажіть, яким замислювався твір М. де Сервантеса «Дон Кіхот»:

А) лицарський роман у трьох частинах;

Б) роман-оповідь колишнього лицаря;

В) роман-пародія на лицарський роман

Г) любовний роман

 

Словникова робота (1 б.)

Дайте визначення поняття «трагедія».

 

Розгорнуті відповіді на запитання (5 б.)

1. У якій країні і коли зародився Ренесанс?

2. Назвіть основні теми сонетів В. Шекспіра.

3. Вкажіть базові людські якості, які втілюють вічні образи Дон Кіхота та Санчо Панси.

4.Назвіть характерні риси ренесансної людини, відображення в літературі цього періоду. Наведіть приклади для обґрунтування своєї думки. (2 б.)

 

Творче завдання (3 б.)

Виконайте одне із завдань:

!. Складіть діалог на тему «Вплив кохання на людську особистість» (за трагедією В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта» та власними спостереженнями);

2. Напишіть твір «Донкіхотство нашого часу. Чи є їм місце у нашому житті?» (за твором М. Сервантеса «Дон Кіхот» та власними спостереженнями).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №5 (8 клас)

Тема: Бароко і класицизм

Варіант І

Тести (3 б.)

1. Ліричний герой у вірші Л. де Гонгори-Арготе «Галерник» звертається з проханням розповісти йому про його дружину до:

А) наглядача;   Б) моря;   В) вітру;   Г) Господа

 

2. Прочитайте рядки із 190го сонета Дж. Донна «Щоб мучить мене…»:

В душі моїй зустрілись день і ніч;

Веселий щойно враз стаю сумним,

Впадаю в гріх й розкаююсь у нім,

Любов кляпу й хвалу їй шлю навстріч;

Вогонь я й лід, жену й тікаю нріч

 

Найпоширеніший художній засіб наведеного уривку  - це:

А) порівняння;   Б) епітети;   В) антитеза;   Г) гіпербола

 

3. Справжнє прізвище Мольєра – це:


А) Джон Гріффіт Чейні;

Б) Жан Батіст Поклен;

В) Клеменс Семюел Ленгхорн;

Г) Чарльз Лютвідж Доджсон


 

4.  Проблемою комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич» НЕ є:


А) вірність патріотичному обов’язку;

Б) прагнення посісти вище становище у суспільстві;

 

В) одруження за розрахунком;

Г) мистецтво і гроші

 


5. Герої комедії «Міщанин-шляхтич» зазвичай є носіями однієї пристрасті. У Клемента – це:

А) зарозумілість;   Б) чесність;   В) марнотратство;   Г) легковажність

 

6. Найяскравішими образами комедії «Міщанин-шляхтич» є:


А) Ніколь і Дорімена;

Б) Ковєль і Клеонт;

В) Журден і Дорант;

Г) пані Журден і Люсіль


 

Словникова робота (1 б.)

Дайте визначення поняття «комедія»

 

Розгорнуті відповіді на запитання (5 б.)

1. Назвіть основні ознаки періоду бароко

2. Охарактеризуйте образ ліричного героя 19-го сонета Дж. Донна.

3. Порівняйте образи Журдена та Доранта із комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»

Творче завдання (3 б.)

Викладіть своє ставлення до такого твердження відомого вченого Л. Чижевського про класицизм: «Замість творів, що мали на меті зворушити , збудити читача, викликати сильні враження оригінальністю будови та мистецьких засобів твору, зацікавити його новими та глибокими думками або подати старі в новій, незвичайній формі, постають нові літературні ідеали. Представники нового стилю свідомо прагнуть… ясного формування, прозорості побудови… Не новизна та оригінальність, а традиційна канонічність починає цінуватися знову… Це – певний поворот до ідеалів Ренесансу.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №5 (8 клас)

Тема: Бароко і класицизм

Варіант ІІІ

Тести (3 б.)

1. Бурхливе зображення моря у поезії «Галерник» Л. де Горгони-і-Аргонесимволізує:


А) безмежності земного простору;

Б) життєвий шлях людини;

В) пригоди і подорожі;

Г) гарячий відпочинок


 

2. Ліричний герой 19-го сонета Дж. Донна «Щоб мучить мене…» є втіленням:

А) протиріч;   Б) злої людини;   В) закоханого;   Г) людини, що почувається, як у раю

 

3. На написання Мольєром комедії «Міщанин-шляхтич» надихнуло (-ли):


А) спогад власного дитинства;

Б) знайомство та дружба з королем;

В) його власне нещасне кохання;

Г) візит турецьких послів


 

4. Ідея комедії «Міщанин-шляхтич» Мольєра – це:

А) засудження байдужості до громадянського обов’язку;

Б) висміювання надмірним захопленням модою;

В) викриття лицемірної моралі аристократіі та марнославства буржуазії

Г) осуд користолюбства, прагнення до збагачення у будь-який спосіб

 

5. Герої комедії «Міщанин-шляхтич» зазвичай є носіями однієї пристрасті. У Доранта – це:

А) аристократизм;   Б) марнославство;   В) шахрайство;   Г) ненависть

 

6. Гумор в комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич» найяскравіше представлений в образах:


А) Ніколь та Ковєля;

Б) пані Журден та пана Журдена;

В) Клеонта й Люсіль;

Г) Доранта й Дорімени


 

Словникова робота (1 б.)

Дайте визначення поняття «філософська лірика»

 

Розгорнуті відповіді на запитання (5 б.)

1. Назвіть основні ознаки періоду класицизму

2. Охарактеризуйте образ ліричного героя вірша «Галерник» Л. де Горгони-і-Аргоне

3. Порівняйте образи Журдена та Клеонта із комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»

 

Творче завдання (3 б.)

Викладіть своє ставлення до такого твердження відомого вченого Б. Паскаля: «Людина – лише хворостинка, найбеззахисніше з творінь природи, але хворостинка, яка мислить… Отже, наша перевага – у спроможності мислити. Лише думка звеличує нас, а не простір і час., у яких ми – ніщо. Намагаймося ж бо мислити гідно: у цьому запорука моральності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №1 (8 клас)

Тема: Сучасна література. У пошуках себе і високого польоту

Твір на одну з тем

 

Теми творів

 

1. Земля очима маленького принца (за твором А. де Сент-Екзюпері)

2. Чому треба залишатися дитиною в душі (за твором А. де Сент-Екзюпері)

3. Чого я навчився від Джонатана Лівінгстона (за твором Р. Баха)

4. Якою була б доля Зграї, якби в ній не було Джонатана Лівінгстона (за твором Р. баха)

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
3.5
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.2
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Марчук Наталія Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Мазуренко Ілля
  Загальна:
  3.3
  Структурованість
  2.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
30 квітня 2018
Переглядів
55298
Оцінка розробки
4.2 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку