12 квітня о 18:00Вебінар: Навчаємо дітей мистецтва розповідати історії за допомогою PowerPoint

Усні рахунки до теми "Числові нерівності"

Про матеріал

Система усних рахунків до теми "Числові нерівності" підібрана відповідно до матеріалу, що вивчається. Розв'язування невівностей розвиває мислення, навички усної лічби.

Перегляд файлу

 

Алгебра,9 клас

СИСТЕМА УСНИХ РАХУНКІВ  ДО ТЕМИ « ЧИСЛОВІ НЕРІВНОСТІ »

До уроку № 1

1.Чи виконуються такі нерівності:

а)   -8:2<10:(-3);   б) 3 -5< -1 ;   в) 1-1,8:0,04 > -10 ;

г) - >  ;  д) (0,12 -)3 < - 0,2;         е) >0 ?

2.Який знак - > чи < потрібно поставити між дробами   і    , щоб нерівність була правильною?

3.Не обчислюючи, встановіть, чи може значення виразу 1000:390+2 бути розв’яз -ком нерівності х > 5.

4. Які з тверджень правильні:

1) Якщо  -4х  > -8, то х > 2;    2) Якщо  |а|  > 3, то а > 3; 

3) Якщо  х  > у, то  < ;   4) Якщо  х  > у, то2х+0,1 > 2у+0,1.

5) Якщо    > 0, то .

До уроку № 2

  1. Які з чисел  3; 3,14;  3,1403; π є розв’язком нерівності х < 3,14.
  2. Який знак - > чи < потрібно поставити між виразами|a+b| і   |a|+| b | , якщо а>0,   b <0
  3. За якої умови  |a+b| =|a|+| b |?
  4. Розв’яжіть нерівність:   а) 1-х <;   б)-6х <0,3;    в) х +2 <х-4; г) < 6.

До уроку № 3

1.Використовуючи знак модуля, складіть правильні нерівності, рівносильні нерівностям:  1) -4≤х≤4; 2) -10<х<10;  3) х > 10 і х<10.

2. Зобразити наведені нижче числові проміжки на числовій прямій: а)х Є (-2;2);

б) х Є (-;-6) і (6; );   в) х Є (-10;- 5) і (5; 10 ).

3.Задати наведені вище проміжки за допомогою нерівності, яка містить знак модуля.

4. Розв’яжіть нерівність:   а) 2х- 0,3 >   ;   б) 3х  >6+х ;    в)х (2-х) <2х-1; г)   >0.

До уроку № 4.

1.Функцію  f(x) = задано на проміжку [-2;2]. Чи для всіх х  з цього проміжку вона існує? Знайдіть проміжки існування функції.

2. Знайдіть найменший натуральний  розв’язок нерівності: а) | - 2| <1;

б)    <0,3; в) | | <1;    г) | | >2;    д)     >29,9.

3. Розв’яжіть нерівність:   а) 2х <-4;   б) 2х+1 <5+3х;    в)   <4; г)   < 0.

4.Перемножте почленно нерівності:  1)  0,04>0,004  і  0,56>0,096

 

До уроку № 5

1. Розв’яжіть нерівність:   а)   - (х-1) <6;   б)5-2х <1-(3+2х);    в)>1;г) |х| 1.

 

2.Точка з координатою а міститься на числовій прямій зліва від точки 0. Порівняйте числа а і 0,00001.

3.Додайте   2     до обох частин нерівності  -5   >-7.

4.Відніміть  -1,02 від обох частин нерівності -1 <0.

До уроку № 6.

1. Розв’яжіть нерівність:  а)  |х|  > 3;  б)   > 1-х ;    в); г) |1-х|≥ 1.

2.Помножте обидві частини нерівності  -1 > -3 на  -2   ; на 5,7.

3.Як на координатній площині зображається множина   розв’язків нерівності

1) –х+3 ≤0 ;  2) 6<-2х.

4.Перемножте почленно нерівності:  1)     >    і   >.

.До уроку № 7.

1. Розв’яжіть нерівність:   а)  |х+|  > 5;  б)   <0 ;    в); г) ах <1-b якщо а <b;   д)  х-1 ≤ 1-   ; е) |х-1|<6

2.Поділіть обидві частини нерівності  0,1 > 0,02 на  -0,01   ; на .

3.У яких межах міститься число , якщо   m< .

4. Перемножте почленно нерівності:  1)    <2    і 2 <2.

До уроку № 9.

1. Розв’яжіть нерівність:   а)1<  - х <2;   б)1 <х-1<3;    в)>1;г) 5 2х+1<6;

 г) 5≤-2х-1≤6;  д) 1,53 ≤ 2-m ≤ 1,54; e) <2.5.

2.Hехай виконуються нерівності  3+а >3+b  i  3+b >3+c,  чи правильно, що  а>с?

3. Перемножте почленно нерівності:  1) -2   <2    і 8  >.

4.За якої умови справджується нерівність: 1) 10-t < 10-k ;    2)8+5b>8+10a;

 3)х-10>у+10;   4)а-10>b-9;    5)(0.1-2.7х)2 0;    6)> .

До уроку № 10

1. Розв’яжіть нерівність:   а)(z-1)(z-2) >0;      б)(n+2)(n-1) <0;        в)>0;

2.Знайдіть ті значення а, при яких мають додатні розв’язки рівняння:

1) ах-2=3х;  2) 5х-3=а;  3) х-ах+а2=1.

3.Розв’яжіть систему нерівностей: 1) х >2 ,         2)       х <10,    3)     х>2.

       х>3;       х<7;        х<3.

4.Знайдіть помилки в міркуванні: Маємо правильну нерівність -1<0. Додавши до обох  її  частин довільне число х, дістанемо  х-1<х. Помноживши обидві частини нерівності на  -х, дістанемо:   2<2, звідки х<0.   Отже, будь-яке число від’ємне.

До уроку № 11.

1. Розв’яжіть систему нерівностей: 1)  х-5 >0,         2)     2 х <6,    3)     х>10.

       Х-10 <0;  х >0;           х-2<3.

2.Знайдіть цілі розв’язки нерівності: 1) 4 <х-1 <5;    2)-6 <х+8 <-2;    3) х+5 >х+3.

3.Точка  М лежить всередині квадрата, три вершини якого мають координати 

(-2;1);(-1;1);(-1;2).Назвіть межі координат точки  М.

4.На малюнку зображені певні геометричні місця точок координатної площини. Виразити ці місця за допомогою систем рівнянь і нерівностей.

 

 

 

 

До уроку № 12.

1. Розв’яжіть систему нерівностей: 1)  4х-12 >2х+1-, 2)     х <-2,    3)     3х+1>6х-5.

       2Х-6 х+5;             х >- 5             1-х<2х+4.

2.Знайдіть цілі розв’язки нерівності: 1) |х|<3;    2) 1≤+3≤5;    3) >0.

3.Маємо системи: 1)   х=0;         2)      у=2;  3) у=0,

      0≤у≤2;      0≤х≤1;            0≤х≤1.

 Що являє собою геометричне місце точок, координати яких задовольняють ці системи?

До уроку № 13.

1. Знайдіть цілі розв’язки систем нерівностей: 1)  х >3;     2)   х≤-10 ;      3)  х 5.

                х <10;       х >-15;         х <7

2. Що являє собою геометричне місця точок,заданих системою:         х ≤6

1)    х =0  2)    у=х-1.   3)   у=х-1   4)       х=2

      0у1;        0х1;                  0х1;          0у1;

 

 

doc
До підручника
Алгебра 9 клас (Бевз Г.П., Бевз В.Г.)
До уроку
Розділ 1. НЕРІВНОСТІ
Додано
21 травня 2018
Переглядів
582
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку