Узагальнення №6 з Історії України 9 клас

Про матеріал

В узагальненіі використані тести з вибором однієї правильної відповіді, встановлення хронологічної послідовності подій, завдання на встановлення відповідності, а також питання розширеного характеру.

Перегляд файлу

Узагальнення №6. Україна на початку ХХ ст.. перед викликами модернізації.

5(9) кл.

 

І ВАРІАНТ 

І. Завдання   з   вибором   однієї   правильної  відповіді (8б).

1. У  яких  двох  скликаннях   російської   Державної   думи  були   створені  і  діяли  українські думські  громади?

А  у І і ІІ скликаннях       Б  у ІІ і ІІІ скликаннях 

В  у І і ІV скликаннях     Г  у ІІІ і ІV скликаннях

   2. Поняття   «відруб»,   «хутір»   пов’язані  з

  А селянською   реформою   1861 р.          Б аграрною   реформою   П. Столипіна

  В подіями   революції 1905—1907 рр.      Г «ходіннями   у  народ»    народниками

3. Перше   монополістичне   об’єднання  в  Україні    займалось   торгівлею

А залізної  руди       Б вугілля        В цукру       Г вагонів

4. Позначте  рік початку у Києві судового  процесу над  Менахемом Бейлісом („справа Бейліса")

А  1906р.    Б  1910р.   В  1911р.   Г  1912р.

5. На  початку  XX ст. родини     підприємців   Симиренків,   Терещенків   уславилися 

А меценатством   Б винахідництвом   В акторським  талантом   Г революційною  діяльністю

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/c/c5/Rada-1908.jpeg6. Хто   складав  більшість  населення  на  початку  ХХ  століття в Одесі, Києві, Харкові, Катеринославі?

А  Українці      Б Росіяни     В Євреї      Г Поляки

7. Хто  був  видавцем  зображеної   на  ілюстрації  єдиної    щоденної

українськомовної   громадсько-політичної  газети   в Наддніпрянській

Україні (1906— 1914 рр.)?

А Борис   Грінченко                     Б Євген    Чикаленко

В Володимир   Винниченко        Г  Симон   Петлюра

8. Першою   політичною   партією   Наддніпрянської   України   на

 початку   ХХ ст.  була

А Революційна  українська партія     Б Українська  радикальна  партія

В Українська  демократична  партія   Г Українська  соціал-демократична   робітнича   партія

9. Встановіть відповідність між   історико-географічними   регіонами  та адміністративно-територіальними   одиницями,   що   існували   на   початок   ХХ ст. (4б).

1  Західна  Україна

2  Правобережна  Україна

3 Лівобережна  Україна і Слобожанщина

4 Південна  Україна

10. Розташуйте події в хронологічній

Послідовності (2б).

А  закінчення  справи  Бейліса                     Б  убивство  прем’єр-міністра  Росії  П. Столипіна

В Початок  роботи  Державної  Думи          Г Створення  ТУП

11-12. Стисло запишіть відповіді на запитання

11. Охарактеризуйте   створення   політичних   партій   в   Наддніпрянській   Україні (4б).

12. Які  напрямки  діяльності  українців  у  Російській   Державній   думі (6б).

 

ІІ ВАРІАНТ 

І. Завдання   з   вибором   однієї   правильної  відповіді (8б).

1. Хто  був  керівником Української  думської громади в  І  Державній  думі  Російської імперії?

А М. Міхновський        Б М. Грушевський       В І. Шраг       Г В. Шемет

2. Коли   відбувалась    революція   в    Російській    імперії?

А 1905-1907 рр.       В 1902-1904 рр.     Б 1908-1910 рр.      Г 1911-1914 рр.

3. Позначте   дату    повстання   на   кораблі,   зображеному   на    ілюстрації.

ПотьомкінА    Квітень 1905 р.          Б Червень 1905 р.

В    Серпень 1905 р.         Г Вересень 1905 р.

4.  Позначте    прізвище   одного    з    керівників Товариства     українських     поступовців.

А   К.Трильовський        Б  Б. Грінченко

В   М. Грушевський        Г  М. Павлик

5. Укажіть   назву   партії,   утвореної   на   II з'їзді   РУП,   лідерами  якої стали В. Винниченко, С. Петлюра, М. Порш

А Українська  радикально- демократична       Б Українська   народна   партія

В УПСР                                                               Г УСДРП

6.Що   було   одним   з   наслідків   аграрної   реформи    П. Столипіна.

А Зруйнування   сільської   общини     Б  Збереження    поміщицького    землеволодіння

В Імпорт  зерна  в  Україну                    Г  Зменшення  тероризму

7.  Укажіть   автора   гасла   "Україна   для   українців":

А В. Винниченко     Б М. Міхновський      В Б. Грінченко               ГС. Петлюра

8. Укажіть   соціальну   групу  в   Україні,   у   власності   якої   перебувала   більшість приватних   земель   на   початку ХХ ст.?

А заможних селян   Б  селян-середняків    В  сільської бідноти    Г поміщиків

9. Установіть   відповідність   між   термінами  та   їхніми   визначеннями (4б).

А Картель

1 Добровільне об’єднання людей для спільної господарської діяльності

Б Кооперація

2 Форма монополії, у якій виробляють переважно однорідну продукцію, а учасники розподіляють ринки збуту, розміри виробництва

В Трест

3 Цінний папір, який надає право на одержання певної частини прибутку

Г Акція

4 Форма монополії, коли підприємства втрачають свою комерційну й виробничу самостійність та підпорядковуються єдиному правлінню

 

5 Велике земельне володіння

10. Розташуйте    події   в    хронологічній    послідовності (2б).

А  закінчення  справи  Бейліса                     Б  убивство  прем’єр-міністра  Росії  П. Столипіна

В Початок  роботи  Державної  Думи          Г Створення  ТУП

11-12. Стисло запишіть відповіді на запитання

11. Охарактеризуйте   події   Російської   революції  (4б).

12. Проаналізуйте   аграрну   реформу   П. Столипіна  (6б).

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Гура Ірина Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
29 липня 2018
Переглядів
479
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку