7 квітня о 18:00Вебінар: Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики

Узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок з теми «Структура клітини»

Про матеріал
Узагальнити і систематизувати знання учнів про клітину як основну структурну і функціональну одиницю живого, проконтролювати засвоєння учнями основнх понять теми; розвивати вміння працювати з різними видами тестових завдань та оформляти самостійну роботу; виховувати самостійність, зібраність, акуратність.
Перегляд файлу

Урок №                                Клас: 9                     Дата:                       Біологія

Тема: Узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок з теми «Структура клітини»

Мета:  узагальнити і систематизувати знання учнів про клітину як основну структурну і функціональну одиницю живого, проконтролювати засвоєння учнями основнх понять теми; розвивати вміння працювати з різними видами тестових завдань та оформляти самостійну роботу; виховувати самостійність, зібраність, акуратність.

Обладнання: таблиці з теми, картки з тестовими завданнями.

Тип уроку: узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок.

Хід уроку

І. Організація класу.

ІІ. Узагальнення і систематизація знань учнів.

 1. «Термінологічне лото»: учень коротко визначає терміни :

 •      мікроскоп
 •      клітина
 •      ріст 
 •      розмноження
 •      віруси
 •      ДНК 
 •      цитоплазма 
 •      органели 
 •      клітинна мембрана 
 •      ядро
 •      мітохондрія
 •      рибосома
 •      ендоплазматична сітка
 •      хлоропласт
 •      вакуоля
 •      хромосома
 •      вуглевод
 •      білок
 •      жири
 •      клітинна оболонка

2. Бесіда:

 • Ким, коли і на якому об`єкті була відкрита клітина?
 • Що таке клітина?
 • У чому полягає суть клітинної теорії?
 • Хто є її автором?
 • Які збільшувальні прилади вам відомі?
 • Назвіть основні частини лупи і мікроскопа.
 • Які основні правила роботи з мікроскопом вам відомі?
 • Назвіть послідовні стадії виготовлення мікропрепаратів.
 • Яку будову має рослинна клітина?
 • Які характерні особливості рослинної клітини ви знаєте?
 • В чому подібність і відмінність будови клітини рослин і тварин?
 • Якої форми й розміру можуть бути клітини рослини?
 • Які основні життєві функції властиві рослинним клітинам?
 • Чи можуть рухатися рослинні клітини?
 • По чому судять про рух цитоплазми в клітині?
 • Яким чином надходять речовини в клітину?
 • Як проникає вода в клітину?
 • Чи для усіх речовин проникна клітинна мембрана?
 • Що таке плазмоліз?
 • Що називають деплазмолізом?  Яке їх значення?
 • Як розмножуються клітини?
 • Як відбувається утворення нових клітин?
 • Що таке ріст? Як він відбувається в рослинних клітин?

3. Самостійна тестова робота:

І варіант

Виберіть одну правильну відповідь - за кожну правильну відповідь – 0,5 бала:

1. Структурною і функціональною одиницею всього живого є:


а) хлоропласт;

б) цитоплазма;

в) клітина;

г) ядро.


2. Укажіть здатність живих організмів сприймати впливи навколишнього середовища і певним чином відповідати на них:


а) подразливість;     г) рух;
б) живлення;      д) виділення.


в) розмноження; 

3. Укажіть мову, якою пишуться міжнародні наукові назви організмів:


а) англійська; 
б) українська; 
в) німецька;
г) латинська;
д) польська.


4. Укажіть речовину, яка є найважливішою складовою клітинної стінки рослинних клітин:


а) цукри; 
б) крохмаль; 
в) целюлоза;
г) вуглекислий газ;
д) вода.


5. Укажіть назву частини клітини, яка обмежує її внутрішній вміст, захищає його від несприятливих умов навколишнього середовища, підтримує сталу форму клітини:


а) оболонка; 
б) цитоплазма; 
в) ядро;
г) вакуоля;
д) хлоропласт.


6. Укажіть назву структури клітини, яка є носієм спадкової інформації:


а) вакуолі;      в) органели;
б) хромосоми;      г) включення.


7. Визначте, що належить до тимчасових утворів цитоплазми рослинної клітини:


а) хлоропласти; 
б) ядро; 
в) хромосоми;
г) включення;
д) вакуолі.


8. Укажіть кратність збільшення мікроскопа, у якого на окулярі є позначка «20х», а на об’єктиві — «80х»:


а) 1000; 
б) 1600; 
в) 2500;
г) 4000;
д) 6000.


Виберіть усі правильні відповіді - за кожне правильно виконане завдання – 1 бал:

9. Назвіть основні частини світлового мікроскопа:


а) предметний столик;

б) об’єктив; 

в) штатив;
г) окуляр; 
д) тубус;
е) діафрагма;
є) предметне скло.


10. Виберіть неправильні твердження про цитоплазму:


а) зовні оточена клітинною стінкою, з якою безпосередньо контактує;
б) містить 80% води;
в) об’єднує всі структури клітини;
г) забезпечує взаємодію усіх органел;
д) наявна у всіх живих клітинах;
е) інша її назва — клітинний сік.


11. Під буквою А випишіть органели клітини, під буквою Б – частини, з яких складається мікроскоп - за  правильно виконане завдання – 2 бали:


а) ядро;

б) тубус; 

в) окуляр;

г) цитоплазма; 

д) мітохондрії;  

е) предметний столик;  

є) штатив;

ж) вакуоля.


12. Продовжіть речення - за кожну правильну відповідь – 0,5 бала:

 1) Перший мікроскоп сконструював англійський фізик …

 2) Внутрішній вміст клітини заповнений прозорою в`язкою рідиною …

3) Безбарвні і забарвлені органели, що характерні тільки для рослинних клітин, називаються …

 4) Спеціальні структури ядра, що несуть спадкову інформацію і виявляються під час поділу клітини, - це …

13.Дайте відповідь на одне з питань (на вибір) - за повну відповідь – 2 бали:

1) Поясніть, чому клітину називають одиницею будови і життєдіяльності рослинного організму?

2) Як утворюються нові клітини? Як клітини ростуть?

ІІ варіант

Виберіть одну правильну відповідь-  за кожну правильну відповідь – 0,5 бала:

1. Укажіть назву науки про рослини:


а) зоологія; 
б) ботаніка; 
в) математика;
г) хімія.


2. Оберіть процес отримання живими організмами поживних речовин з довкілля:


а) подразливість; 
б) живлення; 
в) розмноження;
г) рух;
д) виділення.


3. Назвіть прилад, який збільшує зображення об’єкта дослідження в десятки і сотні тисяч разів:


а) лупа; 
б) штативна лупа; 
в) світловий мікроскоп;
г) електронний мікроскоп.


4. Укажіть найпоширенішу запасаючупоживну речовину рослинних клітин:


а) цукри; 
б) крохмаль; 
в) целюлоза;
г) вуглекислий газ;
д) вода.


5. Укажіть, як називаються постійні клітинні структури, кожна з яких виконує притаманні їй функції:


а) тканини; 
б) органели; 
в) органи;
г) ядра;
д) включення.


6. Оберіть обов’язкову структуру рослинних клітин, в якій зберігається спадкова інформація про клітину та весь організм:


а) хлоропласт; 
б) мітохондрія; 
в) плазматична мембрана;
г) ядро;
д) вакуоля.


7. Укажіть, як утворюються нові клітини в організмі рослин:


а) внаслідок поділу материнської клітини;  
б) з клітинної стінки; 
в) самозароджуються за наявності води;
г) виникають з клітинного соку.


8. Укажіть кратність збільшення мікроскопа, у якого на окулярі є позначка «10х», а на об’єктиві — «60х»:


а) 100; 
б) 160; 
в) 250;
г) 400;
д) 600.


Виберіть усі правильні відповіді - за кожне правильно виконане завдання –1 бал:

9. Укажіть складові частини клітини:


а) оболонка; 
б) шкірка; 
в) продихи; 
г) цитоплазма;
д) ядро;
е) судини.


10. Укажіть правильні твердження про хлоропласти:


а) належать до пластид;
б) безбарвні;
в) містять хлорофіл;
г) у них відбувається фотосинтез;
д) їх вміст оточений клітинною стінкою;
е) основна функція — запасання поживних речовин.


11. Під буквою А випишіть ознаки, характерні для живої клітини, під буквою Б – пластиди рослинних клітин - за  правильно виконане завдання – 2 бали:


а) розмноження;

б) живлення;

в) лейкопласти;

г) обмін речовин;

д) хлоропласти;

е) хромопласти;


є) дихання.

12. Продовжіть речення- за кожну правильну відповідь – 0,5 бала:

 1) Уперше побачив живі клітини голландський природодослідник …

 2) Клітина зовні вкрита …

3) Зелені органели, що містять хлорофіл і виконують функцію фотосинтезу, називаються …

4) Порожнину клітини, заповнену прозорим або забарвленим клітинним соком, називають …

13. Дайте відповідь на одне з питань (на вибір)- за повну відповідь – 2 бали:

1) Доведіть, що рослинна клітина жива.

2) Які пластиди наявні у рослинній клітинні? У чому полягає їх відмінність і подібність?

«Вірю — не вірю». На залікових аркушах знайдіть завдання №1… «Вірю – не вірю» і в таблиці, якщо вірите, ставте +, якщо ні то – 

1. Вода належить до неорганічних сполук, які входять до складу клітин.

2. Солодкий присмак плодам рослин надають вуглеводи.

3. Рослини під час дихання поглинають вуглекислий газ.

4. Білки забезпечують зберігання спадкової інформації та її передачу нащадкам.

5. Основні речовини, з яких клітина себе будує, – це білки, жири та вуглеводи.

6. Білки – сполуки, що входять до складу різноманітних структур клітини.

7.  Клітини рослин не мають ядра.

8.  Віруси відносять до клітинних форм життя.

9.  Пальним для мітохондрій слугує глюкоза.

10. Амінокислоти на рибосомах з’єднуються у довгі ланцюжки й утворюють жири.

 11. У ядрі клітини знаходиться молекула ДНК.

12. Клітинний сік у рослин – це розчин неорганічних речовин.

 «Знайди помилку», в якому потрібно знайти помилки, закреслити їх і в дужках написати  правильні слова.

1.Щоб знайти загальну кратність збільшення мікроскопа, необхідно додати (_____________) показники збільшення об’єктива й окуляра.2. Основна речовина, яку містить вакуоля, - це сіль ( __________).3. Клітинний цикл включає три (____) стадії.

4. При фотосинтезі рослинна клітина поглинає кисень (__________).5. Лейкопласти  надають  рослинним  клітинам зеленого (______________) кольору.

6. Клітинна мембрана –це органела (________________), яка є в будь-якій клітині.

ІІІ. Підведення підсумків уроку.

Правильні відповіді на екрані.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

 

«Знайди помилку», в якому потрібно знайти помилки, закреслити їх і в дужках написати  правильні слова.

1.Щоб знайти загальну кратність збільшення мікроскопа, необхідно додати ( перемножити) показники збільшення об’єктива й окуляра.2. Основна речовина, яку містить вакуоля, - це сіль ( вода).3. Клітинний цикл включає три (дві) стадії.

4. При фотосинтезі рослинна клітина поглинає кисень (вуглекислий газ).5. Лейкопласти  надають  рослинним  клітинам зеленого (безбарвного) кольору.

6. Клітинна мембрана –це органела (структура), яка є в будь-якій клітині.

 

 

ІV. Домашнє завдання: скласти кросворд, ребус чи казку з теми «»Клітина»


 

 

 

docx
Додано
11 серпня 2019
Переглядів
937
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку