14 квітня о 15:00Вебінар: Дистанційне навчання: від побудови системи до зміни цінностей

Контрольна робота по темі «Збереження і реалізація генетичної інформації»

Про матеріал
Контрольна робота по темі «Збереження і реалізація генетичної інформації» в 9 класі по новій програмі в 2 варіантах
Перегляд файлу

Контрольна робота по темі «Збереження і реалізація генетичної інформації»

1 варіант

1. Як називається розмноження організмів за рахунок відокремлення багатоклітинних частин

а) статеве     б)вегетативне     в) партеногенез       г) поліембріонія

2. Назвіть к-сть послідовних поділів з яких складається мейоз

А) 2    б) 3    в) 4    г) 1

3. Що таке транскрипція

А) переписування інформації з молекули ДНК на молекулу мРНК 

б) транспорт амінокислот до місця синтезу білка

 в) сполучення амінокислотних залишків у поліпептидний ланцюг

  г) набуття молекулою білка активного стану

4. Генетичний код – це

А) подвійний ланцюжок ДНК      Б) набір хромосом даного організму

В) система запису генетичної інформації  

Г) певна послідовність амінокислот у поліпептидному ланцюгу

5. Етапи біосинтезу білка

А) підготовчий і заключний     б) транскрипція і трансляція    в) аеробний і аенеробний   

6. В результаті мейозу утворюються

а) еритроцити і лейкоцити  б) статеві клітини

в) епітеліальні клітини     г) нервові клітини

7. Внаслідок мітозу утворюються клітини

А) гаплоїдні  Б) тетраплоїдні  В) поліплоїдні

8. який набір хромосом одержують дочірні клітини після мітозу, якщо материнська мала 8 хромосом

А) 2   б) 4     в) 8     г) 16

9. В хромосомі у профазі  міститься хроматид

А) 1    Б) 2     В) 3    Г) 4

10. Гени, що несуть інформацію про послідовність амінокислот у молекулі білків

А) функціональні       б) оператори       в) термінатори    г) структурні

 

11. Мітоз має важливе біологічне значення тому, що

А) Є основним механізмом утворення гамет   б) забезпечує збереження хромосомного набору

В) забезпечує редукцію хромосом    Г) забезпечує генетичну однорідність дочірніх клітин

12. Способи нестатевого розмноження

А) брунькування    б) кон’югація    в) поліембріонія     г)спорами

13. Установіть відповідність між фазами мітозу та подіями, які під час них відбуваються

1 профаза                       а кон’югація гомологічних хромосом

2 метафаза                      б розходження хроматид

3 анафаза                       в розташування хромосом по центру клітини

4 телофаза                      г формування ядерної оболонки

                                        д зникнення ядерець

 

Дати визначення термінів:

Кросинговер      Генотип Репарація

Розвязати задачу:

Скільки нуклеотидів містить ген ДНК в якому запрограмований білок, що складається зі 100 амінокислот?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота по темі «Збереження і реалізація генетичної інформації»

2 варіант

1. Як називають розмноження за рахунок злиття гамет

А) копуляція  б) вегетативне  в) партеногенез  г) кон’югація

2. Укажіть коли відбувається кон’югація гомологічних хромосом

А) під час мітозу  б) під час першого мейотичного поділу

 в) під час другого мейотичного поділу   г) під час інтерфази

3. Де синтезуються білкові молекули

А) на мембранах комплексу гольджі  б) на мембранах лізосом 

В) на мембранах зернистої ЕПС   г) на мембранах незернистої ЕПС

4. Трансляція – це

А) впізнавання амінокислот тРНК    б) подвоєння ДНК  в) синтез іРНК

 г)перенесення послідовності нуклеотидів іРНК у послідовність амінокислот у білку

5. Синтез білків відбувається у

А) профазі і метафазі мітозу  

б) пресинтетичному і синтетичному періоді інтерфази

в) синтетичному періоді інтерфази

г) постсинтетичному періоді інтерфази

6. Внаслідок мітозу утворюються клітини

А) 1   б) 2  в) 3   г) 4

7. Клітинний цикл соматичних клітин складається з

А) мітозу   б) інтерфази  В) цитокінезу   Г) амітозу

8. До складу хромосом входить

А) клюкоза   Б) глікоген   в) жир   Г) ДНК

9. Хроматиди це

А) деспіралізовані хромосоми     Б) плече хромосомів

  В) дочірні хромосоми що розходяться в анафазі  Г) спіралізовані хромосоми

10.Властивості генетичного коду

А) диплетність і універсальність            б) триплетність, вродженість і універсальність

В) комплементарність і універсальність       г)перекривність і універсальність

11. Між генами існують «розділові знаки»- ділянки,які не несуть генетичної інформації. Їх називають

А) стоп-кодони      б) старт –кодони      в) спейсери       г) Інтрони

12.Кодону УАГ комплементарний антикодон

А) АЦУ    б)АУГ      в)УАГ      г)АУЦ

 

13. Установіть відповідність між фазами мітозу та подіями, які під час них відбуваються

1 профаза 1                а кросинговер

2 метафаза 2               б розходження хроматит

3 анафаза 1                в розходження гомологічних хромосом

4 телофаза 2               г розташування хромосом по центру клітини

                                    д формування ядерець

Дати визначення термінів:

Конюгація    Каріотип       Реплікація

 

Розв’язати задачу:

До складу дочірнього ланцюга ДНК, синтезованого на материнському ланцюзі в процесі реплікації входить 32% нуклеотидів з аденіном. Визначте к-сть нуклеотидів з гуаніном

( Записати правило Чаргаффа, принцип комплементарності. Розписати задачу по діях)

 

doc
До підручника
Біологія 9 клас (Остапченко Л.І., Балан П.Г., Поліщук В.П.)
Додано
13 серпня 2019
Переглядів
1205
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку