2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ОСНОВНИХ КЛАСІВ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Про матеріал
Мета: 1.закріпити знання учнів про склад , класифікацію та хімічні властивості кислот, основ, солей, оксидів; 2.закріпити вміння класифікувати та називати речовини, писати рівняння хімічних реакцій; 3.формувати вміння використовувати здобуті теоретичні знання на практиці; 4.прищеплювати любов до предмета.
Перегляд файлу

Шпотюк О.Й.

вчитель біології та хімії

Білявецького НВК

 

Тема: УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ОСНОВНИХ КЛАСІВ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Мета:

        1.закріпити знання учнів про склад , класифікацію та хімічні властивості кислот, основ, солей, оксидів;

        2.закріпити вміння класифікувати та називати речовини, писати рівняння хімічних реакцій;

        3.формувати вміння використовувати здобуті теоретичні знання на практиці;

        4.прищеплювати любов до предмета.

Учні повинні знати:

        Найважливіші класи неорганічних сполук: оксиди, кислоти, основи, солі; їх хімічні властивості, добування і застосування, взаємодія між ними.

Учні повинні уміти:

         Ілюструвати склад неорганічних сполук формулами, писати хімічні рівняння, практично розпізнавати речовини за допомогою характерних реакцій.

Тип уроку :  перевірка і корекція знань

Хід уроку

1.Організаційний момент.

2. Актуалізація опорних знань. Мотивація.

Сьогодні на уроці ми повторимо основні класи неорганічної хімії і підготуємося до контрольної роботи

      3..  Диктант

1.Складна речовина, що складається з атомів металу і кислотного залишку-….(сіль)

2.Кислотні оксиди не взаємодіють з … (кислотами)

3.Основні оксиди не взаємодіють з … (основами)

4.У лужному середовищі фенолфталеїн набуває кольору…(малиновий)

5.Складна речовина, що складається з атомів металу і однієї або кількох гідроксильних груп…(основи)

6. Розчинні у воді основи називаються…(луги)

7.Складна речовина, що складається з двох хімічних елементів, один з яких оксисен…(оксиди)

8. Складна речовина, що складається з одного або кількох атомів Гідрогену та кислотного залишку… (кислота)

9.Нерозчинні основи при нагріванні розкладаються на…(оксиди та воду)

10.За вмістом Оксигену кислоти поділяються на…(оксигеновмісні та безоксигенові)

11.Речовини, що можуть проявляти себе і як кислоти так і основами…(амфотерні)

12.За кількістю атомів Гідрогену кислоти поділяються на…(одно, дво, трьохосновні).

Здійснити взаємоперевірку, поставити бали, підпис, а бали виставити у бланк, що лежить у вас на столі.

4.( Вчитель зачитує казку “ Про дружну сім’ю “ . Учні уважно слухають і виписують всі хімічні речовини , які почують у казці , а до дошки виходить один з учнів.)

Отже, уважно слухаємо.........

Казка про дружну сім”ю

В одному великому будинку жили брат і сестра. Брата звали хлороводень. А сестру – соляна кислота.

Хлороводень мав різкий характер, коли попадав під дощ , то складалося враження, що він “димить” від люті. Соляна кислота – спокійнішої вдачі, але вона також дуже не любить дощової погоди. Появилися вони на світ в хімічній лабораторії, завдяки зустрічі простого, спокійного хлопця – натрій хлориду і вельможної сульфатної кислоти.

Брат і сестра заснували фірму “Дивовижна хімія”. Працювали дружно. Соляна кислота добувала солі, працювала в галузі медицини і харчової промисловості. Вона мала дуже багато друзів: цинк, купрум (11) оксид, алюміній гідроксид, аргентум нітрат, аміак, які надіялися на прихильність з її сторони і хотіли б з нею одружитися, але вона не знала, кому ж надати перевагу , бо вони всі досить важливі для неї.

У фірмі працювали досвідчені і відповідальні працівники, які сприяли процвітанню фірми.

Натрій хлорид – відповідав за виготовлення приправ до їжі, за сировину для добування натрій гідроксиду, соди і допомагав консервувати харчові продукти.

Калій хлорид – керував цехом, що виготовляв калійні добрива.

Цинк хлорид – просочував деревину, щоб запобігти її руйнуванню.

Барій хлорид – досить суворий інженер. Його цех відповідав за виготовлення отруйних речовин, які застосовують для боротьби із шкідниками сільського господарства ( буряковим довгоносиком, лучним метеликом і т.д.)

Кальцій хлорид – керував цехом медицини.

Аргентум хлорид – був начальником цеху проявки фотографії.

Меркурій (11) хлорид – протравлював насіння, дублив шкіру.

Хлоридна кислота _ акціонер фірми “ Анатомія людини” і входить до складу шлункового соку людей і тварин. Вона необхідна для процесу травлення. У медицині кислоту вживають хворі, що мають понижену кислотність шлункового соку.

Брат і сестра стали досить популярними в хімії, біології, медицині.

Їхні батьки можуть ними пишатися, а друзі залишилися друзями.

Ну , а тепер про класифікуйте  ці речовини

Оксиди                 Кислоти      Основи                Солі   

Н2О, CuO             НСІ, Н2SО4     АІ(ОН)3              NaCl ,NaHCО3,KCl, ZnСІ 2,

                                                       NaOH                 AgNО3 , BaCІ2 CaCІ2 AgCl,

                                                                                   HgCI2                                 

Чому не віднесли три речовини до класів сполук? НСІ  Zn, NH3

ці речовини не відносяться ні до одного класу,бо це газоподібні речовини і метал.

5..А зараз у вигляді таких собі загадок уважно послухайте властивості речовин, назвіть їх і запишіть рівняння реакцій. Я продемонструю досліди.

Ця речовина складна, є рідкою, вступає в реакцію з солями, при такій взаємодії виділяється газ або випадає осад; вступає в реакцію з металами з виділенням газу.Коли примінити індикатор, то міняє він забарвлення на червоне.З цією речовиною треба бути обережним. Що це за речовина? (кислота).

H2SO4 + BaCl2 = BaSO4 ! + 2HCl

Na2CO3 + 2 HCl = 2 NaCl + H2O + CO2 !

Zn + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + H2 !

Ця речовина дуже їдка, взаємодіє з солями, при такій взаємодії випадає осад; індикатор забарвлюється в рожевий колір, а кислоти і кислотні оксиди, коли вступають у реакцію з нею, то утворюються солі.З цією речовиною треба бути обережним. Що це за речовина? (луг)

2 NaOH + CuCl2 = Cu(OH)2 ! + 2NaCl

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O

Ця речовина тверда, але коли до неї додати воду, то стає рідиною. Взаємодіє з кислотами, солями, лугами з виділенням газу і утворенням осаду. Метали також вступають у реакцію. Необхідна умова цієї взаємодії: метали мають стояти лівіше від водню у витискувальному ряді. Що це за речовина? ( сіль)

ZnCl2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2HCl

CaCO3 + 2NaCl = CaCl2 + Na2CO3

ZnCl2 + NaOH = Zn(OH)2 + 2NaCl

CuCl2 + Fe = FeCl2 + Cu

6..Самостійна робота.(робота в парах)

А зараз зверніть увагу на таблиці , які лежать у вас на столі ( клас поділити на 4 варіанти) , ваше завдання написати рівняння реакцій і визначити тип хімічних реакцій. ( Коли учні опрацюють завдання , то обмінюються з сусідом по парті своїми карточками, той хто виконав завдання підписує свою карточку, хто перевіряє також підписує і ставить оцінку.Перевірені листки передаються на стіл вчителю).

 

 

Варіант №1        

Варіант №2

Варіант №3

Варіант №4

1.

Zn + HCl =

NaOH+H3PO4=

Cu+Hg(NO3)=

Cu+O2=

2.

Cu(OH)2=

Cu+HCl=

Fe(OH)3=

Ca+H2O=

3.

K+ H2O=

Fe+CuCl2=

CuO+H2=

H2SO4+Al(OH)3=

4.

Ca(OH)2+HNO3=

Ca+O2=

HCl+Na2CO3=

HgO=

7. Підсумок уроку

 Давайте складемо схему( вчитель задає учням запитання , а учні відповідають на ці запитання і наводять приклади):

 • Як поділяють речовини?(прості і складні)
 • Що таке проста речовина?(складається з одного хімічного елемента)
 • Що таке складна речовина?(складається з двох і більше хімічних елементів)
 • Як поділяються прості речовини?(метали і неметали)
 • На які класи поділяються складні речовини?(оксиди,кислоти,основи, солі)
 • Що таке оксид?(складна речовина де обов’язкозково є оксиген і складається з двох хімічних елементів)
 • Як поділяються оксиди?(основні ,кислотні і амфотерні)
 • Що таке основні оксиди? Кислотні? Амфотерні?
 • Що таке кислота?
 • Як класифікують кислоти за силою ?(сильні і слабкі)

За числом атомів Гідрогену? За наявністю атомів Оксигену?

 • Що таке основа?Як поділяються?Навести приклади.
 • Що таке сіль?Як поділяються солі?

 

Речовина

 

Проста                                                                 Складна

 

Метали   Неметали           Оксиди        Основи           Кислоти

                                                    Основні        Нерозчинні       одноосновні

                                                Амфотерні    Розчинні(Луги)двоосновні

                                               Кислотні       Амфотерні        триосновні

                                                                                                безоксигеновмісні

                                                                                          оксигеновмісні

Солі

Кислі          середні   основні   комплексні    подвійні

(на дошці можна записати всі речовини , а учні для прикладу вибирають, записують і зачитують дані речовини)

8..Домашнє завдання.

Скласти казки, загадки, оповідання по даній темі “Класи неорганічної хімії”, розвязати японський кросворд (додаток)

Оцінки виставляються , коли перевірені всі завдання . Підготувати до контрольної роботи.

Якщо залишається час , то можна опрацювати усно таблицю №2 .

ТАБЛИЦЯ №2

 

ВАРІАНТИ

 

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

1.

CuCI2

CO2

SO2

H2S

Al2O3

NaBr

2.

KOH

BaSO4

ZnCl2

Mg(OH)2

Zn(NO3)2

ZnO

3.

HBr

Ca(OH)2

HI

N2O5

MgCl2

HNO3

4.

Zn(OH)2

HCl

NaOH

MgO

CaO

CO2

5.

CaO

FeCl2

H2CO3

CaCl2

HF

ZnSO4

6.

P2O5

H3PO4

CuO

Ba(OH)2

SO3

HgO

7.

Hg(OH)2

SiO2

MgSO4

NaNO3

KOH

HCl

8.

Fe2O3

KNO3

Al(OH)3

KBr

H2SiO3

Ca(OH)2

9.

H2SO4

Cu(OH)2

PbS

H2SO3

Fe(OH)3

K3PO4

10.

AgCl

Li2O

Ag2O

Cu2O

CH3COOH

Cr(OH)3

1.Назвати речовини

2.Провести класифікацію речовин.

3. Написати можливі рівняння реакцій між речовинами, що знаходяться у стовпчиках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

10

2

2

10

 

10

2

2

 

10

1

1

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

6

1

2

2

2

 

2

2

2

1

6

1

1

 

 

 

 

 

 

2

2

4

3

2

2

2

16

2

2

2

3

4

3

2

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

6

1

2

2

2

 

2

2

2

1

6

1

1

 

 

 

 

 

 

2

2

3

4

3

2

2

2

16

2

2

2

3

4

3

2

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

10

2

2

10

 

10

2

2

 

10

1

1

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: прилад – терези ; речовина – хлоридна кислота .

 

 

Використана література

 

1.Акимушкин И. Мир животных. – Москва , 1992.

2.Березан О. Хімія елементів та їхніх сполук у перетвореннях. Тернопіль//Підручники @ посібники. – 2003. – С.58.

3.Єлін Ю.Я.,Оляніцька Л.Г., Івченко С.І. Шкільний визначник рослин. Київ „ Радянська школа , 1988.

4.Сапон А.М. Завдання для поточного оцінювання// Хімія. 8 клас. – Харків , 2004.

5.Сичевський А. Матеріали до уроків екологічного спрямування //Біологія і хімія. – 1999. - №6. –С.11.

6.Сухан В.В., Табунська Т.В. , Капустян А.Й. , Горлач В.Ф. Хімія //Посібник для вступників до вищих навчальних закладів. Київ „ Либідь’. – 1996. – 207- 208 с.

7.ХомченкоГ.П. Посібник з хімії для вступників до вузів. Київ //Видавництво А.С.К. – 2003. – 223- 225 с.

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Розробки уроків
Додано
27 березня 2019
Переглядів
2129
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку