Веб-квест "Михайло Васильович Остроградський - властитель аксіом і теорем" для учнів 7 - 11 класу

Про матеріал

Гра-подорож «Михайло Васильович Остроградський – властитель аксіом і теорем» створена за технологією WEB-квесту, являє собою короткостроковий дослідницький проект. Веб-квест розміщений на сервері http://ostrogradskij.blogspot.com/. Це конструктивний підхід до навчання. Учні не тільки збирають і систематизують інформацію, що одержаний не від вчителя, а з Інтернету, вони спрямовують свою діяльність на поставлену перед ними задачу. Інтернет тут є засобом, який робить урок більш продуктивним, а робота учнів перетворюється у творчість.

Перегляд файлу

Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 ім. Т. Г. Шевченка

Полтавської міської ради Полтавської області

 

 

 

 

 

 

Веб-квест

«Михайло Васильович Остроградський –

 властитель аксіом і теорем»

 

 

 

 

                                      Підготувала:

                                                                     Піддубна Наталія Миколаївна,

                                                     учитель математики,

                                                 учительІІ категорії

                                                                     Полтавської ЗОШ І-ІІІ ступенів

                                                      № 7 ім. Т. Г. Шевченка

 

 

 

 

 

 

 

Полтава - 2017

Анотація

Гра-подорож «Михайло Васильович Остроградський – властитель аксіом і теорем» створена за технологією WEB-квесту, являє собою короткостроковий дослідницький проект. Веб-квест розміщений на сервері http://ostrogradskij.blogspot.com/. Це конструктивний підхід до навчання. Учні не тільки збирають і систематизують інформацію, що одержаний не від вчителя, а з Інтернету, вони спрямовують свою діяльність на поставлену перед ними задачу. Інтернет тут є засобом, який робить урок більш продуктивним, а робота учнів перетворюється у творчість.

   При роботі над проектом учні досліджують свою тему в міні-групах або самостійно вдома чи поєднуючи обидві форми роботи залежно від навчального часу, виконують завдання Веб-квесту, здійснюючи віртуальну подорож по просторах мережі Інтернет. Зібрану в ході дослідження інформацію учні оформляють у вигляді мультимедійних презентацій, публікацій (буклет), глогів, стінгазет тощо, а також виконують практичні завдання та тести. Результати роботи заслуховуються, обговорюються і оцінюються на конференції.

 Над веб-квестом можуть працювати учні самостійно, з різних класів чи шкіл, адже усі учасники реєструються в анкеті учасника, а результати тестів може перевірити учитель. Очікується, що робота над проектом допоможе учням краще познайомитися з історією математики, відомим на всю Європу  земляком – М. В. Остроградським, його внесок у науку та педагогіку, оцінити набуті знання з теми: «Первісна, невизначений та визначений інтеграли», а також розширити наукову картину світу  та познайомить з новими формами використання ІКТ, можливостями для активного навчання.

 

Мета: навчальна:

-       Узагальнити та перевірити знання про первісну та її властивості, інтеграл; вивчати історію розвитку математичного аналізу, внесок Михайла Васильовича Остроградського в дослідження деяких математичних та фізичних законів, можливості застосування математичних знань;

-       Формувати ключові компетенції: навчати учнів самостійного набуття нових знань  з використанням WEB- технології ; 

-       Спонукати школярів до дослідницької діяльності з використанням різних інформаційних ресурсів; 

розвиваюча:

- Розвивати пізнавальний інтерес до предмета за допомогою використання ІКТ в навчальному процесі; 

-       Розвивати у учнів критичне мислення;

-       Розвивати вміння порівнювати і аналізувати, класифікувати об'єкти і явища, мислити абстрактно; 

виховна:

-       Стимулювати учнів на спільну творчість через роботу в команді, виховувати відповідальність за виконану роботу, самокритичність, взаємопідтримку і вміння виступати перед аудиторією ;

-       Розширювати міжпредметні зв'язки, що сприяють формуванню ключових компетенцій.

Тип веб-квесту: короткочасний

Обладнання: комп'ютери (або ноутбуки на кожен учнівський стіл) з виходом в мережу Інтернет, інтерактивна дошка чи екран, проектор, роздатковий матеріал для кожної групи учнів: тестові завдання, критеріїї оцінювання.

Методи роботи: самостійна робота учнів на різних рівнях навчально- пізнавальної діяльності (репродуктивний,  пошуково-дослідницький, творчий)

Форма організації пізнавальної діяльності: групова робота, в результаті якої кожна група виробляє спільну думку по заданому питанню і робить повідомлення про підсумки своєї роботи для всього класу, реалізуючи тим самим ідею взаємонавчання.

Хід веб-квесту

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель:   Як ви розумієте такий вислів?

«Якщо я і бачив далі інших – то лише тому, що стояв на плечах гігантів» Ісаак Ньютон, 1667 рік?

Сьогодні на нас чекає дещо нестандартна подорож, тому що це буде подорож у часі, де ми дослідимо життєву та науково-педагогічну діяльність унікальної людини – нашого земляка Михайла Васильовича Остроградського. Всі знають Олександра Пушкіна, Тараса Григоровича Шевченка, але, я гадаю, що більшість не здогадується, яке саме відношення до цих відомих людей має саме Остроградський та його математика. Але життя людини, особливо талановитої, не може обмежуватися лише одним захопленням математикою. Я хочу прикладом нашого земляка донести до вас, що людина, здібна в математиці – здібна до всіх інших наук.

Давайте трохи згадаємо історії: Якою була Україна часів 1800-х років ХІХ століття? Які відомі українські діячі проживали в цей час?

Організація роботи у Веб-квесті

Для проходження веб-квесту необхідно заповники анкету учасника. Клас необхідно розбити на команди по декілька учнів і вибрати для кожної команди капітана. Всі члени команди повинні допомагати один одному. Веб-квест побудований у вигляді сходів-етапів:

1 етап – «Дитинство»;

2 етап – «Навчання»;

3 етап – «Наукова та викладацька робота»;

4 етап – «Дружба з О. С. Пушкіним та Т. Г. Шевченком»;

5 етап – «Память»;

6 етап – «Науково-педагогічна спадщина»

7 етап – «Тест «Первісна, інтеграли»

8 етап – «Підсумковий тест»

Кожен етап має свої завдання, які  необхідно буде виконати (скласти пазл - портрет вченого, ознайомитися з додатковими інтернет-джерелами, виконати тести, переглянути відео чи ознайомитися з бібліотечними матеріалами, фотографіями, фактами та  підготувати звіт про виконану роботу. Звіт - це міні-проект, де учні представляють роботи (презентації, публікації, глоги, стінгазети тощо про окремий етап життя М.Остроградського), хоча виконують і досліджують усі матеріали квесту. З кожної команди виступатимуть по одному учасникові. Основні критерії звіту: розуміння завдання, достовірність використовуваної інформації, творчий підхід.

(Кожен учасник веб-квесту отримує пам’ятку – алгоритм роботи у веб-квесті, яка допоможе йому організувати свою роботу)

Пам’ятка для учасників веб-квесту

1.     Познайомтеся з темою і завданням квесту;

2.     Познайомтеся із завданнями та матеріалами на кожному етапі;

3.     Вивчіть запропонований список ресурсів;

4.     Складіть план пошуку інформації;

5.     Досліджуйте інформаційні ресурси згідно завдань на кожному етапі;

6.     Оформіть звіт у вигляді мультимедійної презентації, веб-сторінки, веб-сайту, буклету чи в іншій запропонованій формі;

7.     Познайомтеся з критеріями оцінки вашого звіту;

8.     Обговоріть результати роботи в мікрогрупі;

9.     Підготуйтеся до захисту веб-квесту.

ІІІ. Робота учасників Веб-квесту над обраними завданнями з використанням ресурсів мережі Інтернет.

Опис етапів проходження Веб-квесту:

Заповніть анкету учасника!

1. На «1 етапі «Дитинство» потрібно ознайомитися з наданим матеріалом про Михайла Остроградського, а також дослідити додаткові сайти та виконати завдання 1. «Скласти пазл-портрет».

2. На «2 етапі «Навчання», детально ознайомтеся з особливостями навчальної діяльності Михайла Васильовича та вченими, які працювали з ним та навчали  в Україні та Європі. Завдання 2. «Потрібно співставити фото іменам вчених, у яких навчався Остроградський».

Не забувайте зберігати інформацію, що вас зацікавила в особисту папку і закривати відвідані сайти..

3. На «3 етапі «Наукова та викладацька робота», ви познайомитеся з видатними учнями вченого-математика, їх діяльністю та досягненнями. Завдання 3. «Познайомитися з діяльністю видатних учнів Остроградського, використовуючи додаткові матеріали та розширити запропонований список».

4. На «4 етапі «Дружба з О. С. Пушкіним та Т. Г. Шевченком» зібрана інформація про дружні стосунки Михайла Остроградського з Пушкіним та Шевченком, наведені цікаві факти їх спілкування та знайомства .

5. На «5 етапі «Пам’ять» зібрані свідчення про останні дні життя вченого та відомості про особливості вшанування його пам’яті.

6. На «6 етапі «Науково-педагогічна спадщина» - познайомтеся з різноманіттям наукових досліджень вченого та педагога, його працями та прогресивними ідеями .

7. На «7 та 8  етапах» - пропонуються тестові завдання на перевірку рівня засвоєння теми «Первісна, інтеграли» та підсумковий тест по роботі над Веб-квестом.

IV. Представлення результатів роботи.

Виступ учнів з кожної групи. Представлення звіту.

V. Підведення підсумків. Оцінювання учнів. Обговорення кожного виступу. Оцінювання.

 

 


doc
Додано
6 лютого 2018
Переглядів
548
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку