Вербальне оцінювання в процесі навчання молодших школярів

Про матеріал

Вербальне оцінювання учнів початкових класів створює умови гуманного навчання: навчання без страху помилитися, без заздрощів, пригнічення та образ. Оцінка повинна сприяти формуванню внутрішньої мотивації в навчанні та адекватної самооцінки, уміння самостійно оцінювати результати власної навчальної діяльності, збереженню психофізичного здоров'я, вихованню в кожного учня почуття поваги до себе, самозадоволення, прагнення розширювати свої здобутки.

Перегляд файлу

Вербальне оцінювання  на уроках української мови

 

Початковий рівень (1–3 бали)

 Ти засвоїв/засвоїла знання у формі окремих фактів,

 можеш відтворити написане вчителем,

виконуєш самостійну роботу під безпосереднім керівництвом учителя,

допомогу сприймаєш не відразу, а потребуєш детального кількаразового її пояснення,

у висловлюванні збіднена лексика,наявні мовні та орфографічні помилки.

 

 Середній рівень (4–6 балів)

 Ти володієш знаннями у формі понять, відтворюєш їх зміст,

ілюструєш відповідь прикладами з підручника,

 відповідь будуєш у засвоєній послідовності,

 самостійну роботу виконуєш зі значною допомогою,

допускаєш певні мовні та орфографічні помилки.

 

Достатній рівень (7–9 балів)

Ти володієш поняттями, відтворюєш їх зміст,

 ілюструєш відповідь не тільки відомими, а й новими прикладами, встановлюєш  відомі внутрішньопонятійні зв’язки,

 вмієш розпізнавати об’єкти за різними ознаками,

 під час відповіді можеш відтворити засвоєний зміст в іншій послідовності, не змінюючи логічних зв’язків,

 володієш вміннями працювати за аналогією,

 самостійні роботи виконуєш з незначною допомогою вчителя.

 

Високий рівень (10–12 балів)

 Володієш системою понять в межах, визначених навчальними програмами,

 встановлюєш як внутрішньопонятійні, так і міжпонятійні зв’язки,

вмієш розпізнавати об’єкти за різними ознаками,

відповідь аргументуєш новими прикладами,

 вмієш застосовувати способи діяльності за аналогією і в нових ситуаціях,

 самостійні роботи виконуєш без допомоги вчителя,

 виконуєш творчі завдання.

 

Вербальне оцінювання діалогу

 

Початковий рівень

Робиш спроби формулювати запитання,

відповідаєш лише на окремі запитання співрозмовника,

відповідаєш лише короткими відповідями «так», «ні».

 

Середній рівень

 Будуєш змістовні репліки,

 підтримуєш діалог але інколи відхиляєшся від теми,

 не завжди вживаєш слова ввічливості,

припускаєшся мовних помилок.

 

Достатній рівень

Самостійно складаєш діалог але припускаєш незначних мовних помилок, робиш спроби висловити власну думку,

виявляєш толерантність до співрозмовника,

дотримуєшся правил культури спілкування, однак не висловлюєш свого ставлення до предмета обговорення.

 

Високий рівень

У тебе змістовно складений діалог,

вмієш уважно вислухати співрозмовника,

відстоюєш власну позицію,

доводиш свою думку, висловлюючи переконливі аргументи із власного життєвого досвіду,

 демонструєш високу культуру спілкування,

 кількість реплік діалогу відповідає визначеному для кожного класу обсягу.

 

Вербальне оцінювання переказу/ твору

 

Високий рівень

Вправно будуєш послідовний, повний  текст, що характеризується логічною завершеністю, він відповідає темі й меті,

чітко висловлюєш власну думку аргументуєш її,

твоя робота відзначається багатством словника, граматичною і стилістичною грамотністю, точністю слововживання,

створюєш повноцінне зв’язне висловлювання з певною комунікативною метою;

 впевнено висловлюєш й аргументуєш своє ставлення до того, про що пишеш;

 вдало пов’язуєш предмет розмови з власним життєвим досвідом.

 

Достатній рівень

Правильно будуєш текст розкриваючи його загальний зміст і головну думку, вдало добираєш виражальні засоби мови,

робиш спроби висловити свою думку з приводу сказаного, але не дуже вдало, припускаєшся поодиноких лексичних неточностей, мовних помилок,

 у тексті наявні зачин, основна частина і кінцівка проте трапляються невиправдані повтори тих самих слів,

 текст бідний на виражальні засоби мови.

 

Середній рівень

Будуєш досить послідовний текст,

розкриваєш тему хоч іноді порушуєш співвідношення основної і другорядної інформації; добір слів потребує вдосконалення;

трапляються мовні помилки, у твоєму тексті наявні відхилення від теми, порушена послідовність викладу,

відсутні зачин або кінцівка,

збіднена лексика.

 

Початковий рівень  

Будуєш окремі не повязані між собою висловлювання, що не становить завершеного тексту;

послідовність викладу не дотримана, а лексика – бідна;

трапляються мовні помилки.

 

docx
Додано
3 червня 2018
Переглядів
257
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку