Відкритий урок та презентація до уроку з географії 8 клас на тему "Ландшафти України"

Про матеріал
Урок розроблений для узагальнення та систематизації знань учнів 8 класу по темі "Ландшафти України". Форма проведення - кейс-урок, під час якого учні працюють в групах з використанням аналітичних здібностей поданих завдань.
Перегляд файлу

Відкритий урок  з географії 

8 клас

ТЕМА: “Узагальнення та систематизація знань  по темі “Ландшафти України”

Мета: актуалізувати,закріпити й поглибити  знання про формування природних ландшафтів,природні країни, природні зони; закріпити  вміння обґрунтовувати чинники формування та взаємодію компонентів природи у ландшафтах;    працювати з картографічним матеріалом, висловлювати   своє судження про природно-ресурс-ний потенціал природних комплексів; характеризувати наслідки впливу господарської діяльності людини.  

Очікувані результати:

Знаннєвий  компонент:  учні називають чинники формування природних комплексів;  наводять конкретні  приклади  особливості взаємодії компонентів природи у ландшафті

Діяльнісний компонент: читають і аналізують  карту ландшафтів та природних зон; характеризують природні зони

Оцінно– ціннісний  компонент: оцінюють  природно-ресурсний потенціал природних ландшафтів; усвідомлюють наслідки впливу господарської діяльності людини  на природні особливості ландшафтів

Обладнання : підручник , фізична карта України, атласи, комп»ютер, м/д проектор, кейси на кожну групу та рекомендації, презентація , зошити з практичних робіт .

 

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань по темі «Ландшафти України»

Форма проведення : кейс-урок

 Шляхи реалізації змістовних наскрізних ліній:

Спілкування  державною мовою. Уміння: усно й письмово тлумачити географічні поняття,факти,явища

Основні компетентності  у природничих науках і технологіях.  Уміння : пояснювати явища в живій природі, використовуючи наукове мислення; визначати проблеми довкілля  як потенційного джерела здоров’я ,добробуту  та безпеки людини. Ставлення :усвідомлювати відповідальність за ощадне використання природних ресурсів, екологічний стан у місцевій громаді, в Україні .

Уміння вчитися впродовж життя. Уміння: організовувати й оцінювати свою навчально-пізнавальну діяльність.

Ініціативність і підприємливість. Уміння:  керувати групою (надихати , переконувати, залучати до діяльності, зокрема природоохоронної).

ХІД   УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

За вікном уже весна. Сонечко з кожним днем зігріває нас все більше.  Але сьогодні  нас найкраще зігріють наші посмішки. Посміхніться один одному, щоб налаштуватися на доброзичливий лад і побажайте один одному успіхів у роботі.

Діти, до нас на урок  завітали вельмишановні гості .

В народі кажуть : «Добрий гість – дому радість». Привітайтеся з нашими гостями і подаруйте їм свої ніжні посмішки.

Девіз нашого уроку :

« Не просто слухати, а чути.

Не просто дивитися , а бачити.

Не просто відповідати, а міркувати. Дружно і плідно працювати.»

 

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

Діти, сьогодні підсумковий урок по вивченій темі «Ландшафти України». Вивчаючи цю тему, ми  ознайомились із природними компонентами  різноманітних ландшафтів. Щоб актуалізувати ваші знання  з цієї теми і згадати що ви запам’ятали  на попередніх уроках пропоную зробити «Географічну розминку» та зіграти в гру «Світлофор».  Повторюємо тему «Природні зони України» . У кожного з вас є конверт з сигнальними картками трьох кольорів: червоного, зеленого і жовтого кольору.  Відповідати ви будете усно. Правила прості : кожному кольору відповідає природна зона в такому порядку : зелений – мішані та широколистяні ліси; червоний – лісостеп і жовтий – степ. Звичайно, ми будемо себе оцінювати, для цього кожний має лист само оцінювання, в якому кожний учень буде заносити відповідні бали  за кожну відповідь: вірна  відповідь – 1 бал( значок +), неповна  відповідь – півбала (значок +)

ЛИСТ  САМООЦІНЮВАННЯ

 Географічна розминка

 

Українська мова (словник, вікіпедія)

 

Географія

 

Метеорологія

 

Математика

 

Картографія

 

Біологія

 

Ґрунтознавство

 

Гра «Світлофор»

 1. В цій  природній зоні переважають широколисті  ліси та криволісся.(Л)
 2. В якій з цих зон розташоване Полісся?(МЛ)
 3. Природна зона, яка має найбільшу площу в Україні.(С)
 4. Природна зона , по території якої течуть річки Сула та Рось.(Л)
 5. Природна зона, в межах якої спостерігаються  найвищі температури, часті посухи, суховії.(С)
 6. Природна зона, якій най густіша річкова система.(Л)

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок будемо проводити у формі кейс-уроку. Що це означає: на протязі уроку ви будете аналізувати  різні завдання та ситуації. Працювати будемо у ІІІ групах. Для цього кожна група має кейс із завданнями. Аналіз кожного  завдання  буде проводитися у області тієї науки , до якої  воно відноситься. А щоб краще мотивувати до виконання завдань та загострити вашу увагу , пропоную вам «Літературну хвилинку».

Краса землі моєї  проникливо цвіте.

В тихесеньких лілеях мереживо святе.

У вишині зріє промінь марцевої жаги,

Викохуючи гомін медової доби.

Пшениця янтаріє, прийшла її пора

Жарини сонця гріють , як маму дітвора.

Ось соняшник схиляє, голівоньку палку.

Замріяно злітає лебедик на ставку.

Верба вплітає стрічку у коси чепурні.

Синіє вітру річка лазурні літа дні.

Автор вірша Ната Гончаренко вклала всю любов  до своєї Батьківщини, до краси її природи. Дійсно природа нашої землі різноманітна і не повто-рна. А наскільки ви її знаєте, ми зараз і визначимо.

ІУ.  ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ НАЧАЛЬНИХ  ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

Українська мова

І група – за допомогою словника в підручнику дайте визначення поняття «ландшафт»

ІІ група – зверніться до вікіпедії , як вона трактує це поняття.

ІІІ група – дайте визначення поняття «природний комплекс»

Географія

І група -  визначте кордони  лісостепової  зони та покажіть на карті

ІІ група – визначте кордони  зони мішаних лісів та покажіть на карті

ІІІ група – визначте кордони  степової зони та покажіть на карті

Метеорологія

І група -  кількість опадів 600-700мм на рік, коефіцієнт зволоження  >1

Визначте якій природній зоні відповідають дані параметри. Поясніть чому  ця зона з надмірним зволоженням.

ІІ група – кількість опадів 500-600мм на рік, випаровуваність 500-600мм.

 Визначте якій природній зоні відповідають дані параметри та розрахуйте коефіцієнт зволоження.

ІІІ група  - кількість 330-350мм на рік, випаровуваність 650-700мм.

Визначте якій підзоні  степової природної зони  відповідають дані параметри і розрахуйте коефіцієнт зволоження.

(Рекомендація : користуйтеся пр..р.№5 ст.25)

Математика

І група -  розрахувати площу зони мішаних лісів, якщо вона становить 28% від  загальної  площі України ( 603,7 тис.км²) (169036 км²)

ІІ група – розрахуйте площу лісостепової зони, якщо вона становить 35% від загальної площі України (603,7тис.км²) (211295км²)

ІІІ група – розрахуйте площу степової зони, якщо вона становить  40% від загальної площі України (603,7 тис.км²) (241480км²)

Картографія

І група –   визначити  картографічний об’єкт  під номером 2 .

ІІ група – визначити географічний об’єкт  під номером  3.

ІІІ група -  визначити географічний об’єкт  під номером  4.

Біологія

Гра «Вгадай, хто я»

 А тепер згадаємо флору і фауну нашого Чорного моря.   

Правила : Називається  5 характеристик представника флори і фауни , але особливість така : чим більше характеристик  називаємо, тим менше балів отримуємо. 

 1. Мідія чорноморська
 2. Бичок – кнут
 3. Мартин жовтоносий
 4. Афаліна (пляшконосий дельфін)
 5. Морська трава
 6. Морська свиня

Ґрунтознавство

І група -  Назвіть види ґрунтів, які поширені в  зоні мішаних лісів, коротко охарактеризуйте їх.

ІІ  група – В лісостеповій зоні поширені чорноземи типові та сірі лісові ґрунти.  Складіть порівняльну характеристику їх.

ІІІ група – Ґрунти степової зони сформувалися  в умовах дефіциту вологи. Назвіть їх види і дайте коротку характеристику.

У.  Рефлексія.  Подорож в «Український дивосвіт»

На кінець нашого уроку я хочу познайомити вас з унікальними пам’ятками  природи нашої  неньки України:

 1. Кам’яна могила  - унікальна пам’ятка  геології й археології світового значення. Це пагорб, схожий на могилу, окладену велетенськими каменями. Ці камені лежать на «подушці» із жовтого піску неподалік Мелітополя  у Запорізькій області. Учені вважають, що це природне утворення, якому  близько 12-14 млн. років. Кам’яна могила – це не хаотичне нагромадження плит, а кам’яний панцир, у якому утворилися гроти й печери, які вияви-лися стародавнім людям дуже зручними для здійснення ними обрядів своїх древніх культів. Височенний пісковий пагорб у своїх гротах і печерах  приховує тисячі петрогліфів – наскельних малюн-ків стародавніх людей. Це єдине місце у світі, де на невеликій пло-щі зосереджено малюнки, датовані від епохи пізнього палеоліту до середньовіччя. Багато людей  вважають Кам’яну  могилу «місцем сили» ф відчувають її потужну енергетику.
 2. Кара-Даг – це єдиний згаслий вулкан юрського періоду Східної Європи та України – природне чудо, Мекка для геологів. Він був активним 120-160 млн.років тому.  Висота його 577м, складається із темно-сірих порід вулканічного походження. Звідси й назва, що в перекладі з кримськотатарського означає чорна гора. Саме тут зафіксовано геомагнітна аномалія, яка впливає на електронні приладі й техніку. Тривалий час стародавні греки вважали, що тут розташований вхід до Царства Мертвих.  Це справжній музей мінералів просто неба, тут можна знайти понад 150 їх різновидів.
 3.  «Українські Мальдіви» - так називають найбільший  незаселений острів  України – Джарилгач, за надихаючу та заспокійливу атмо-сферу, де тепле й ласкаве , прозоре море, чистий пісок і кілометри незайманих пляжів, рідкісних рослин і тварин;де можна побачити гру дельфінів. Острів розташований у Каркінітській затоці навпро-ти Скадовська й відділений від нього Джарилгацькою затокою, витягнутий із заходу на схід близько 42 км. В перекладі з тюрксь-кої означає обпалені дерева. Кажуть,  колись ця територія була вкрита лісом. Древні греки називали його Ахіллесовим Бігом. Унікальність острова полягає в тому, що природа тут така , як і сотні років тому.  Відомий своїми лікувальними грязями та соло-ними озерами, вода яких містить багато Йоду та Брому. Джарилгач  - домівка для червонокнижних рослин. Візитною карткою є старий маяк, якому вже понад 100 років, установлений в 1902 році за проектом одного із учнів Ейфеля.
 4. Демерджі-яйла  або містичний хаос Криму – так називають унікальну, подібну до фортеці зубчасту гору Кримських гір, роз-ташованої поблизу Алушти. Назва походить з кримськотатарської, що означає  «коваль». В античні часи греки  називали гору Фуна – задимлена. Це найдавніший масив Кримських гір.  На західному схилі розташоване дивовижне скупчення скель, назване через химерні форми  цих скель Долиною Привидів.  У чому ж містика Долини Привидів? Виявляється , що в певні години від скель повзуть тіні химерної форми , простягають руки до мандрівників. Відгадка проста : химерні тіні – це унікальна гра сонячних проме-нів, що падають  на долину під різних кутом, залежно від положен-ня Сонця на небосхилі. У туристів, які залишалися на ночівлю вра-нці непокоїли галюцинації, уночі вони чули голос духів. Галю ціна-ції пов’язані із виділенням місцевими рослинами галюциногенних речовин, а голос духів виникає внаслідок особливих завихрень вітру між стовпами.
 5. Затока Сиваш , або Гниле море – або ще як її називають Українсь-ке Мертве море ,є частиною Азовського моря. Це не суцільна водой-ма, а система 11 мілких солоних та гірко-солоних озер, глибина яких не перевищує 3,5м. Сиваш унікальний по-перше, через найдо-вшу піщану косу Європи – Арабатську Стрілу; по-друге, його соло-ність: її концентрація доволі висока ( від 22 до 87г на 1л води). Со-лі затоки мають неабияке значення для господарства країни та здоров» я  людини. Йодовану сіль використовують для приготу-вання їжі, під час захворювання щитоподібної залози. Косметологи  готують ванни для ніг та рук, а також маски для обличчя й волос-ся. Сиваш має величезні запаси лікувальних грязей, які використо-вують для профілактики та лікування захворювань опорно-рухово-го апарату, органів дихання, нервової  та серцево-судинної систем.
 6. Рожева мрія Херсонщини – так називають Рожеве озеро або Ле-мурійське море – одне із найзагадковіших озер України, що розта-шоване біля села Григорівка на Херсонщині. Це озеро є однією із численних заток Сивашу. У ньому важко потонути, а засмагати мо-жна не виходячи із озера. Запас солі в ньому перевищує 200 млн. тонн, а її концентрація сягає 35 г/л, що навіть більше, ніж у Мерт-вому морі. Унікальним є і колір озера.  Чим ближче підходиш , тим вода мутніша, а здалеку набуває рожевого забарвлення. Неповтор-ний рожевий колір є результатом життєдіяльності одноклітинної водорості дуналіелли солоно водної, яка під дією сонця виробляє каротиноїди, внаслідок чого і забарвлюється вода в колір ранкової зорі. Вода озера дуже багата на різні кислоти, вуглеводи, азотисті речовини, солі (переважно хлориди, йодиди, броміди магнію, ка-лію, натрію).  Через це вода має цілющі властивості. Тут лікують запальні  хвороби суглобів,зір, проблеми із шкірою, а ще вода має омолоджу вальний ефект.

УІ.    Підсумок уроку

Підрахування результатів  за листками само оцінювання. Виставлення оцінок.

docx
Додав(-ла)
Тіщенко Тетяна
Додано
31 березня 2020
Переглядів
2799
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку