19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Виховна робота "Діагностування громадянських ціннісних орієнтацій як передумова компетентного моделювання процесу їх формування"

Про матеріал
 • Тільки за умови професійної компетентності вчителя щодо здійснення діагностування рівня сформованості будь-якої властивості, риси, вмінь, навичок можливо досягти науково обґрунтованого моделювання психолого-педагогічних умов формування та розвитку.
 • Враховуючи таку позицію, можна запропонувати забезпечення вчителем комплексом методик з вивчення рівня сформованості громадянських ціннісних орієнтацій старшокласників.
Перегляд файлу

Вчитель української мови та літератури

Сліпченко Світлана Броніславівна

 

Діагностування громадянських ціннісних орієнтацій як передумова компетентного  моделювання процесу їх формування

 

Багаторічний досвід праці в школі переконує, що без ретельного вивчення особливостей духовного світу школярів  неможливо домогтися високої результативності навчально-виховного процесу. Незважаючи на те, що в сучасній школі є практичні психологи, діяльність яких зводиться психологічних бесід із дітьми та підлітками,  обстеження їхніх груп і колективів, корекції, профілактики, реабілітації та психологічної експертизи, а також до висловлення порад щодо можливості використовувати ті чи інші нові технології навчання та виховання все-таки головний тягар відповідальності за ефективність навчання і виховання учнів у сучасній школі лежить на  вчителях.

На цьому тернистому шляху вчитель стикається з багатьма проблемами серед яких можна визначити:

 • По-перше, недостатню розробленість комплексу методик діагностування з конкретної тематики  (наприклад,  з рівня сформованості соціальної компетентності, або громадянських ціннісних орієнтацій, або щодо рівня виявлення наполегливості до навчання тощо);
 • по-друге, складність використання тестових методик у діагностіванні великої кількості учнів;
 • по-третє, подолання установок, що такий вид роботи може виконувати тільки психолог.

На науковому розв’язанні цієї проблеми наголошує Я.Л.Коломенський. Він вказує на результативність досліджень, проведених  із використанням експериментальних методів. Вони дають змогу не тільки описувати й вимірювати різні параметри взаємовідносин. Ці методики можна застосовувати не лише для наукового дослідження. Їх може використовувати кожен педагог, вивчаючи особистості взаємовідношення школярів.

Тільки за умови професійної компетентності вчителя щодо здійснення діагностування рівня сформованості будь-якої властивості, риси, вмінь, навичок можливо досягти науково обґрунтованого моделювання психолого-педагогічних умов формування та розвитку.

Враховуючи таку позицію, можна запропонувати забезпечення вчителем комплексом методик з вивчення рівня сформованості громадянських ціннісних орієнтацій старшокласників.

Складність цієї роботи полягала у багатоплановості цільового призначення  тестів у галузі вивчення ціннісних орієнтацій, які умовно можна розділити  на два шляхи в отриманні інформації. Перший шлях дає можливість швидко і всебічно опитати учнів за допомогою комплексу тестових методик, у результаті чого отримуємо показник кількісної оцінки.

Другий триває в часі вивчення особливостей, рис, властивостей тощо,  в результаті чого маємо якісний показник.

Враховуючи вищенаведене обиралися методики, які дають можливість отримати як кількісні, так і якісні показники. Кількісні отримували під час дослідження великого масиву учасників, а якісні – спеціально створених груп – «малого експериментального масиву», які визначали в експериментальній і контрольній групах.

Метод спостереження було представлено, як один із ключових.  Вчитель повинен вести записувати спостереження за учнями, випадки, які характеризують ту чи іншу особу, бесіди з нею, фіксувати рух учнів вперед.

Метод акцентування розглядається як такий, що дає можливість:

 1. будувати питання анкети безпосередньо щодо проблеми нашого дослідження;
 2. використовувати доступність анкетного методу для кількісної характеристики рівня знань старшокласників про громадянські ціннісні орієнтації.
 3. Економно використовувати час та формувати велику кількість результатів.

Методи  тестового діагностування  дають можливість використовувати особистісні опитування для діагностування емоційних, мотиваційних та поведінкових характеристик старшокласників.

Проективні тести дозволяється подавати за такими різновидами:

 1. Проведення гри в спеціально організованих умовах;
 2. експресивні – малювання на запропоновану тему;
 3. адаптивні – завершення речення, оповідання, історії.

Результати діагностування завжди виявляють приховані, зовні майже невидимі  факти, які є суттєвим підґрунтям для наукового моделювання педагогічного процесу з формування громадянських ціннісних орієнтацій.

Рівень знань старшокласників щодо само ідентифікації як громадянина має обмежений характер. Так, учні оперували загальними далекими від їхнього реального життя знаннями про обов’язки перед державою. 

Прихованими явищами є невміння  учня ідентифікувати себе як носія громадянських цінностей у сімї і школі. Не простежується стійкого  розуміння старшокласниками своєї відповідальності за якісне навчання.  Також вони не змогли репрезентувати вчителів як детермінантів розвитку їхньої громадянськості.

Майже не виявлені факти усвідомленого розуміння себе, як носія  громадянської цінності в аспекті допомоги сім’ї, школі та успішного навчання як перспективного інтелектуального потенціалу держави.

 

Список використаних джерел

 

 1. Бех І.Д.  Духовна безпечність – напруженість у вихованні  та розвитку особистості// Рідна школа.-2007.-№5.-С.29-32.
 2. Буряк В.К. Педагогічна культура: теоретико-методологічний аспект.-Демур,2005-232с.
 3. Максименко С.Д. Носенко Є.Л. Експериментальна психологія. Навч. посіб.- 2-е вид.-К.-2004.-128с.

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Виховна робота
Додано
28 жовтня 2018
Переглядів
237
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку