Виховний проект "Україно! Я для тебе на світі живу!"

Про матеріал

Провідною ідеєю проекту «Україно, я для тебе на світі живу!» (далі – проект) є формування у дітей та молоді патріотизму, сучасної національної ідентичності, національної гідності.

Перегляд файлу

 

Україно, я для тебе на світі живу

Освітньо-виховний проект

 

Проект рекомендований до реалізації у комунальному закладі «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Маріупольської міської ради Донецької області»  з 2015 р. (протокол педагогічної ради № 4 від 09.01.2015)

Актуальність проекту

Державотворчі процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність вирішення проблеми виховання національно свідомих громадян, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів національно-патріотичних традицій.

Становлення і розвиток незалежної України, формування нових соціально-політичних відносин можливе лише за умови усвідомлення молодим поколінням особистої відповідальності за долю своєї країни. Відтак, патріотичне виховання учнівської молоді стає важливою складовою частиною процесу формування зрілої особистості – громадянина, справжнього спадкоємця і продовжувача національних традицій з активною громадянською позицією. Адже патріотизм – одне з найглобальніших людських почуттів, закріплених віками і тисячоліттями, що поєднує в собі любов до своєї  Вітчизни, рідної землі, свого народу, своєї матері, бажання зберегти історично-культурну спадщину і готовність до їх захисту.

В основі системи патріотичного виховання має бути національна ідея як консолідуючий чинник розвитку суспільства і нації в цілому.

Провідною ідеєю проекту «Україно, я для тебе на світі живу!» (далі – проект) є формування у дітей та молоді патріотизму, сучасної національної ідентичності, національної гідності.

 

Основні поняття

 

Патріотизм – це любов до Батьківщини, відданість своєму народові, готовність для них на жертви й подвиги.

 

Патріот – той, хто любить свою Батьківщину, відданий своєму народові, готовий для них на жертви й подвиги.

 

Патріотичне виховання – процес цілеспрямованого, систематичного, організованого та планомірного впливу на свідомість і поведінку молоді щодо формування почуття любові до Батьківщини через виховання високих громадських, моральних, психологічних, професійних і фізичних якостей, необхідних для реалізації інтелектуального та творчого потенціалу особистості в інтересах всебічного розвитку суспільства, забезпечення безумовної готовності до захисту Вітчизни.

 

Мета і завдання

 

Метою проекту є формування патріотизму юних українців, самовідданості, активної громадянської позиції, особистої відповідальності і дієвості за долю та єдність країни.

 

Основними завданнями проекту є:

 • активізація діяльності навчального закладу з виховання у дітей, учнівської молоді почуття патріотизму;
 • організація виховної роботи у навчальному закладі патріотичного спрямування, успадкування духовних надбань українського народу;
 • посилення моральної складової в загальній системі формування у молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських та конституційних обов’язків, особистісних рис громадянина Української держави;
 • виховання дисциплінованості, сумлінності та чесності, поваги до Конституції України, Законів України;
 • виховання у дітей та учнівської молоді шанобливого ставлення до державних символів – Державного Герба України, Державного Прапора України і Державного Гімну України, почуття громадянства,  освіченості, формуванню національної свідомості, належності до рідної землі;
 • забезпечення духовної єдності поколінь, підтримка та пропагування сімейних цінностей;
 • здійснення науково-методичного супроводу реалізації завдань патріотичного виховання;
 • підготовка педагогів до реалізації завдань патріотичного виховання;
 • створення та наповнення інформаційних ресурсів з питань патріотичного виховання.
 •  

Нормативно-правова база

 1. Закони України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про захист суспільної моралі»;
 2. Розпорядження Кабінету Міністрів України  «Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини» від 08.12.2009                    № 1494-р; 
 3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 199-р «Про заходи з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників на 2011-2015 роки»;
 4. Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27.10.2009 № 3754/981/538/49 (зі змінами);
 5. Указ президента України № 344/2013 Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року;
 6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»;
 7. Указ Президента України від 19.10.2012 № 604 «Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;
 8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 року № 360 «Про затвердження плану заходів на 2013-2015 роки з підготовки і відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;
 9.  Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України від 21 жовтня 2013 року № 1453/716/997 «Про Програму патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України та План заходів Естафети Програми на 2013-2015 роки»;
 10.  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;

Розробники проекту: педагоги ЗОШ № 20.  За основу проекту взято освітньо-виховний проект з громадянсько-патріотичного виховання «Моя країна – Україна, Київщина – серце України», рекомендований до реалізації в освітній системі Київської області протягом 2014-2018 років.

 

Учасники проекту: педагоги, учні школи, батьківська громадськість.

 

Термін реалізації проекту: щорічно, починаючи з 2015 року до 2017 

 

Характеристика проекту:

 • за кінцевим результатом: освітньо-виховний;
 • за кількістю учасників: масовий;
 • за тривалістю: довготривалий;
 • домінуючий вид діяльності: творчий.

 

 

 

 

 

 

 

Етапи проекту

 

Етапи

Вид діяльності

Терміни виконання

Пошуково-аналітичний

- розробка проекту, підготовка інформаційних, інструктивно-методичних матеріалів;

- проведення організаційних методико-педагогічних заходів щодо реалізації проекту;

- визначення ресурсів (матеріально-технічних, фінансових та кадрових) для забезпечення реалізації проекту

січень-березень

 1.               

Практичний

- розробка інструктивно-методичного забезпечення проекту;

- висвітлення освітньо-виховної та розвивальної роботи з дітьми, учнівською молоддю в засобах масової інформації, на сайті навчального закладу, місцевих органів управління освітою;

- проведення освітньо-виховної та організаційно-масової роботи, організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю;

- психолого-педагогічний супровід усіх форм діяльності навчального закладу

Лютий-грудень 2015, 2016, 2017

 

Презентаційний (підсумковий)

- проведення підсумкового заходу за участю педагогів, дітей, учнівської молоді навчального закладу, батьківської громадськості;

- підведення підсумків роботи по реалізації проекту: узагальнення та оформлення матеріалів по реалізації проекту, презентація результатів проектної діяльності, висвітлення досвіду з патріотичного виховання у фахових виданнях, засобах масової інформації

Грудень 2017

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН

заходів щодо вдосконалення системи  патріотичного та громадянського виховання дітей, учнівської молоді в комунальному закладі «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Маріупольської міської ради Донецької області»

 

№ з/п

Назва заходу

Терміни виконання

Відповідальні

Заходи інформаційно-методичного забезпечення

 1.  

Включення до плану роботи ШМО класних керівників заходів, що забезпечують підготовку педагогічних працівників до організації патріотичного виховання учнів школи

Січень 2015

Дімітрова О.О., заступник директора з НВР

 1.  

Підготовка методичного забезпечення для підвищення якості організації роботи з патріотичного виховання: конспектів занять, рекомендацій, сценаріїв виховних заходів тощо

Постійно

Дімітрова О.О., заступник директора з НВР, Александрова О.В., педагог-організатор

 1.  

Включення до плану виховної роботи навчального закладу заходів з дітьми, учнівською молоддю щодо формування національної свідомості, відданості та вірності українському народу, готовності до захисту України, забезпечення її суверенітету та територіальної цілісності, зокрема проведення акцій єднання «Наша Україна –  єдина країна»,   годин спілкування «Моя Україно, я тобою на світі живу», днів української вишиванки та рідної мови, святкових програм  тощо

Вересень

Казаку Т.В., керівник ШМО класних керівників, Дімітрова О.О., заступник директора з НВР

 1.  

Проведення акцій-реквіємів, круглих столів, уроків пам’яті, тематичних годин, вечорів-реквіємів, науково-практичних конференцій «Трагедія Голодомору 1932-1933 років в Україні», «Скорботні роковини», «Коли горить свіча», «Доколи пам’ять в серці не згасає», «Скорботна свічка пам’яті святої», «Німа правда історії» до роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні

Листопад

Александрова О.В., педагог-організатор

 1.  

Розміщення методичних матеріалів патріотичного змісту (конспектів занять, виховних заходів, програм ви­ховної та гурткової роботи, проектів тощо), розроблених педагогами закладу, на сайті ЗОШ № 20

По мірі підготовки

Гречановська І.В.

 1.  

Проведення тематичних екскурсій та лекцій на базі краєзнавчо-етнографічного музею міста

Постійно

Кл. керівники

 1.  

Розширення напрямів співробітництва навчального закладу з  громадськими, благодійними організаціями та об’єднаннями, органами державного управління, військовими  Збройних Сил України з питань патріотичного виховання дітей, учнівської молоді

Постійно

Волкова В.Б. – директор школи

 1.  

Участь у  Міжнародних, Всеукраїнських, обласних конкурсах, виставках, акціях патріотичного спрямування

Упродовж року

Класні керівники

 1.  

Розширення тематики науково-дослідницьких робіт вихованців навчального закладу у розділах «Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство», «Мовознавство»,  спрямованих на дослідження героїчного минулого рідного краю, його культурно-духовної спадщини

Упродовж року

Вчителі школи

Масові заходи з дітьми та учнівською молоддю, виховні справи, акції, конкурси патріотичного спрямування

 1.  

Анкетування вихованців на тему патріотизму

Лютий 2016, грудень 2017

Александрова О.В., педагог-організатор

 1.  

Участь у  акції «Лист пораненому»

Упродовж АТО

 

Класні керівники

 1.  

Участь у благодійній акції «Діти Маріуполя – воїнам АТО»

Упродовж АТО

Класні керівники

 1.  

Розробка та проведення Уроків Мужності

Упродовж року

Класні керівники

 1.  

Участь у міських заходах, присвячених Дню соборності України,  Дню Конституції, Дню незалежності, Дню Прапора

Січень, червень, серпень

Волкова В.Б. – директор школи

 1.  

Проведення тематичних тижнів громадянсько-патріотичного спрямування

Упродовж року

Александрова О.В. – педагог-організатор

7. 

Літературно-мистецьке свято «Тарасовими шляхами»

Березень

Вчителі укр.мови

Заходи, спрямовані на вивчення подій

Великої  Вітчизняної війни 1941-1945 років

 1.  

Бесіди з вихованцями молодшого шкільного віку  «Хто такі партизани?»

Травень

Класні керівники

 1.  

Інформаційно-просвітницькі бесіди з вихованцями середнього та старшого шкільного віку  про партизанський рух на Донеччині

Травень

Александрова О.В., вчитель історії

 1.  

Участь у міських заходах, присвячених  визволенню Маріуполя від німецько-фашистських загарбників та Дню міста

Вересень

Дімітрова О.О., заступник директора з навчально-виховної роботи

 1.  

Поетична сторінка «Пам’ятайте минуле заради майбутнього»

Відповідно до календаря пам’ятних дат

Класні керівники

 1.  

Героїко-патріотичні туристичні походи місцями бойової слави Маріуполя – відвідування місць бойової слави, меморіальних комплексів, пам’ятників, братських могил захисників Маріуполя у період Великої Вітчизняної війни  1941-1945 років за участю учнів  закладу

Упродовж року

Класні керівники

 1.  

Випуск газети «Пам’ять вічна»

Раз у квартал

Александрова О.В., педагог-організатор

 1.  

Виставка учнівських малюнків, плакатів,  фоторобіт «Уроки війни»

Травень

Дробязко О.Д., вчитель образотворчого мистецтва

 1.  

Тематична виставка в бібліотеці «Сумуємо. Пам’ятаємо. Шануємо»

Травень

Анікіна Т.М.

Заходи  туристсько-краєзнавчої та екскурсійної роботи з дітьми

та молоддю навчального закладу

1. 

Навчальні екскурсії до краєзнавчого,  мистецького, етнографічного  музеїв Маріуполя

Упродовж року

Класні керівники

2. 

Соціально-просвітницькі та волонтерські акції (покладання вінків і квітів до пам’ятників, меморіалів, благоустрій військових поховань, надання шефської допомоги ветеранам війни тощо)

Постійно

Казаку Т.В., керівник ШМО

3. 

Створення у краєзнавчо-етнографічному музеї  закладу експозиції, присвяченої подвигам воїнів «Небесної сотні» та воїнів АТО

Упродовж року

Лисенкова К.Ф.

Заходи, спрямовані на зміцнення здоров’я дітей та молоді,

формування фізичної культури і культури здоров’я

в рамках Школи сприяння здоров’ю

 1.  

Бесіди, лекторії, диспути, години спілкування, психологічні аукціони «Стежина здоров’я», «Шкідливі звички та їх профілактика», «Рухова активність та тривалість життя», «Екологія ґрунту та здоров’я людини», «Стань переможцем над шкідливими звичками», «Не помилитись допоможе обізнаність», «Сходинки здоров’я» тощо

Упродовж року

Класні керівники

 1.  

Участь в акціях, виставках, конкурсах малюнків, стіннівок, соціальної реклами «Здоровим бути модно», «Шкідливі звички на заваді життя», «Твоє майбутнє у твоїх руках», «Здоров’я – найвища цінність» тощо

Упродовж року

Класні керівники

Заходи, спрямовані на розвиток дитячого лідерського руху

 1.  

Забезпечення створення в навчальному закладі сприятливих умов для функціонування ефективної моделі діяльності органів учнівського самоврядування в рамках партнерської співпраці педагогів, учнів, батьків

Постійно

   Александрова О.В., педагог-організатор

 1.  

Сприяння розвитку волонтерського руху серед учнівської молоді, залученню їх до посильної допомоги людям похилого віку, одиноким непрацездатним громадянам, учасникам АТО, створенню в навчальному закладі загонів милосердя, проведення акцій «Доброго ранку, ветеране!», «Квіти на обеліски», «Листівка ветерану» тощо

Постійно

Александрова О.В., педагог-організатор

 1.  

Участь в організації та проведенні тематичних тижнів, масових заходів у закладі

Постійно

Александрова О.В., педагог-організатор, органи учнівського самоврядування

 1.  

Участь у Всеукраїнському конкурсі на кращу організацію діяльності органів учнівського самоврядування

Листопад 2015

Александрова О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансове забезпечення проекту

Фінансове забезпечення реалізації Проекту здійснюється на основі самозабезпечення.

 

Очікувані результати:

 • організаційно-управлінський аспект: підвищення освітньо-виховних, розвивальних, рекреаційних можливостей навчального закладу в контексті забезпечення гармонійного розвитку особистості з високим патріотичним духом;
 • освітньо-виховний аспект: сформованість у вихованців високих моральних цінностей, патріотизму, етнічної та національної свідомості, любові до рідної землі, родини, народу, бажання сприяти історико-культурному розвитку України; виховання дисциплінованості, сумлінності та чесності, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
 • соціально-просвітницький аспект:  поширення серед дітей та молоді знань про рідний край, сприяння виявам поваги до його історії, турботи про сучасне і майбутнє; використання позашкільного освітньо-виховного простору для духовного, інтелектуального й фізичного розвитку дітей та молоді;
 • освітньо-маркетинговий аспект: розроблення презентаційних і просвітницьких заходів для дітей, учнівської молоді, формування позитивного іміджу навчального закладу як центру розвитку успішної, конкурентоспроможної, національно-свідомої особистості з активною громадянською позицією;
 • методико-технологічний аспект: удосконалення технологій патріотичного виховання в умовах тісної взаємодії різних соціальних інституцій. 

 

Використані джерела

 1. http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-43b09da8b0047
 2. http://festival.1september.ru/articles/550862/
 3. http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp15/tezi-dobrovolska.pdf
 4. http://psychology.snauka.ru/2012/06/725
 5. http://kyiv-oblosvita.gov.ua/vak/2-uncategorised/3632-proekt-moya-krajina-ukrajina-kijivshchina-sertse-ukrajini
 6. http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2012/12/08/proekt-po-patrioticheskomu-vospitaniyu

 

 

doc
Додано
26 березня 2018
Переглядів
392
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку