14 квітня о 15:00Вебінар: Дистанційне навчання: від побудови системи до зміни цінностей

Виховний захід "Моя перша професія"

Про матеріал

Розробка відкритого виховного заходу спрямована на узагальнення, розширення професійних знань, умінь, навиків учнів з професії "Секретар-друкарка"; на визначення рівня професійної підготовки учнів, їх готовності до роботи в установах, організаціях.

Методична розробка може бути повністю використана викладачами в професійно-технічних закладах для проведення свята.


Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

Олевський міжшкільний навчально-виробничий комбінат

трудового навчання та професійної орієнтації учнів

 

 

 

 

 

Методична розробка

виховного заходу на тему:

«Я люблю свою першу професію»,

проведеного для учнів груп №_______

 

 

 

 

 

Вчитель:

Сібірьова Л.Ф.

 

 

 

 

 

 

 

Олевськ

2017 рік
Анотація

Розробка відкритого виховного заходу спрямована  на узагальнення, розширення професійних знань, умінь, навиків учнів з професії; на визначення рівня професійної підготовки учнів, їх готовності до роботи в установах, організаціях.

У чіткій і лаконічній формі підсумовуються вже набуті знання і створюються умови для подальшого формування інтересу до професії.

Пропонуються конкретні завдання, що потребують максимальних знань і умінь в оформленні документів.

При проведенні гри спрямовується увага учнів на культуру поведінки у суспільстві, розвиток творчих здібностей, вміння приходити на допомогу.

Методична розробка може бути повністю використана викладачами в професійно-технічних закладах  для проведення свята.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 Професія «Секретар-друкарка» так би мовити втратила свою актуальність, але, ми, сьогодні повинні довести, що це не так, передусім  це тотожна професія секретаря-керівника, операторів СооI-центрів, адміністраторів на рецепції, та ін. (дивитись таблицю професій).

Секретар виконує функції, що включають організаційно-технічне забезпечення адміністративно-розпорядчої діяльності. Приймає кореспонденцію, передає її, згідно з прийнятим рішенням, до структурних підрозділів або конкретним виконавцям для використання в процесі роботи або підготовки відповідей. Веде діловодство, виконує різні операції із застосуванням комп'ютерної техніки, призначеної для збирання, оброблення і подання інформації для підготовки і прийняття рішень. Приймає документи і особисті заяви. Готує документи і матеріали, необхідні для роботи. Стежить за своєчасним розглядом і поданням структурними підрозділами та конкретними виконавцями документів, що надходять на виконання, перевіряє правильність оформлення підготовлених проектів документів. Організовує проведення телефонних переговорів, записує одержану інформацію, передає і приймає інформацію по мережі Internet, за допомогою відео, теле- конференції), а також телефонограми, своєчасно доводить до відома інформацію, одержану по каналах зв'язку. Складає листи, запити, інші документи, готує відповіді авторам листів. Виконує роботу з підготовки засідань і нарад (збирання необхідних матеріалів, повідомлення учасників про час і місце проведення, порядок денний, ведення їх реєстрації), веде і оформляє протоколи засідань і нарад. Здійснює контроль за виконанням працівниками підприємства виданих наказів та розпоряджень, а також за додержанням термінів виконання вказівок і доручень керівника підприємства, що взяті на контроль. Веде контрольно-реєстраційну картотеку. Друкує службові матеріали, вводить поточну інформацію в банк даних. Організовує приймання відвідувачів, сприяє оперативності розгляду прохань і пропозицій працівників. Формує справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечує їх зберігання і в установлені строки здає до архіву. Копіює документиза допомогою офісного, портативного  ксероксах. Ламінує відповідні документи.

3 метою підвищення інтересу до професії, розвитку творчого мислення, ініціативи, вміння обґрунтовувати свої думки і організації колективної розумової діяльності учнів, необхідно урізноманітнювати навчальний процес.

Значне місце серед активних форм навчання посідає ділова гра. Саме під час гри учні активізують свою пізнавальну діяльність, вони вбачають у цьому здорову конкуренцію, змагання і бажання перемогти.


Мета:

 • підвищити рівень знань, умінь, навичків учнів, систематизувати знання, уміння, навички учнів з професії;
 •  розвинути пізнавальну активність і логічне мислення;
 • розвинути навички міжособистісного спілкування;
 •  розвинути творчі й інтелектуальні здібності учнів, інтерес до навчання, наполегливість та самостійність;
 •  виховувати вміння працювати у команді, почуття відповідальності;
 • виховувати любов до обраної професії.

Форма проведення: гра-вікторина

Обладнання: проектор, комп’ютер, протокол  гри, таблиця оцінювання, бланки з завданнями, папір, зразки документів, журнал вхідної та вихідної документації.

Завдання:

 • сформувати знання про різнобічність професії;
 • стимулювати прагнення до глибшого і детальнішого вивчення предмету;
 • мотивувати   вміння чітко і лаконічно висловлювати власні думки;
 •  виховувати вміння підтримувати партнерство.

Місце проведення: кабінет інформаційних технологій.
                                                      Хід заходу

І. Вступне слово вчителя. Доброго дня, шановні гравці та глядачі! Рада вітати Вас на діловій грі  «Я люблю свою першу професію».

Девіз гри: «1) Пізнавай себе, вдосконалюйся, вчися тому, до чого маєш здібності; 2) займайся тією професією, що відповідає твоїй природі»

Г. Сковорода (слайд 1.)

Питання до гравців, глядачів:

 -  «А  Ви знаєте, що означає термін «професія»? (слайд 2)

Профе́сія (фах) — відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.

 

 • А чи знаєте Ви, що означає поняття «Секретар»? (слайд 3)
 •      Секретар  - належить до професійної групи «Технічні службовці», помічник керівника, його права рука,  яка, проявляє свої знання, професійну майстерність, організованість. Такі ж якості потрібно проявити сьогодні нашим гравцям.

Гра буде  складатися з 6 конкурсів цікавої подорожі по країні «Секретарська справа з основами діловодства». Сьогодні Вас чекає багато цікавого…

Отож, вітаємо учасників ділової гри.

 

ІІ. Проведення гри-конкурсу

Група ділиться на 2 команди. Кожна команда повинна створити фірму, дати їй назву, визначити  вид діяльності. Дійові особи в команді – керівник, секретар, кур’єр, відвідувач, співробітник.

Конкурс 1. «Прямі запитання» (5 хв)

Кожній команді по черзі потрібно відповісти на 5 запитань. Якщо ж команда не дала відповіді, чи відповіла не правильно, можливість відповісти і заробити бали надається іншій команді.

Правильна відповідь – 1 бал

Для 1 команди

1.  Обов’язкові реквізити, які відповідають змісту документа і фіксують постійну інформацію (Очікувана відповідь: назва організації, назва виду документа, дата, реєстраційний індекс, місце складання, адресат, текст, підпис)

2.  Для бланків документів установлено два варіанти можливого розташування реквізитів? (Очікувана відповідь: кутовий і поздовжній)

3.  Даний реквізит розташовується з правого боку у верхній частині сторінки. Складається з таких елементів:

- назва установи, організації, підприємства (у називному відмінку);

- назва структурного підрозділу (у називному відмінку);

- назва посади особи-адресата (у давальному відмінку);

- прізвище та ініціали особи-адресата (у давальному відмінку);

- поштова адреса.

Кожну із частин пишуть з нового рядка. Розділових знаків між частинами не ставлять? (Очікувана відповідь: Адресат.)

4.  Належить до основних реквізитів документа? (Очікувана відповідь: текст)

5.  За складністю документи бувають? (Очікувана відповідь: прості (викладається 1 питання), складні (декілька питань)

 

Для 2 команди

1.  Сукупність обов’язкових даних у документі, без яких він не може бути підставою для обліку й не має юридичної сили? (Очікувана відповідь: реквізити)

2. Реквізити бувають? (Очікувана відповідь: постійні та змінні)

3. Даний реквізит розташовується у верхній правій частині документа, спосіб засвідчення документа після його підписання, який санкціонує поширення дії документа на визначене коло структурних підрозділів, організацій чи службових осіб? (Очікувана відповідь: Гриф затверджую)

4. За місцем складання розрізняють такі документи? (Очікувана відповідь: внутрішні, зовнішні)

5. Тексти службових документів складаються з двох частин? (Очікувана відповідь: вступна, основна)

 

Конкурс 2 «Правда чи ні? » (5 хв)

Кожному гравцю обох команд пропонується твердження, яке він повинен підтвердити або заперечити.

Правильна відповідь – 1 бал

Завдання для команди 1

 1. У наказі є обов’язковим реквізит Гриф ЗАТВЕРДЖУЮ. (Очікувана відповідь: ні)
 2. Трудова угода укладається між керівником організації та працівником. (Очікувана відповідь: так)
 3. Особова справа оформляється на працівника, який працює на даному підприємстві.  (Очікувана відповідь: так)
 4. Документи фінансової діяльності підписує лише керівник. (Очікувана відповідь: ні)
 5. Доповідна записка оформляється на відповідних бланках (Очікувана відповідь:  ні).

 

Завдання для  команди 2

 

 1. Телефонограма передається лише за допомогою телефонного зв’язку. (Очікувана відповідь: так)
 2. Пояснювальна записка має гриф «Погоджено» (Очікувана відповідь: ні)
 3. Наказ набуває чинності з моменту його створення  (Очікувана відповідь: ні)
 4. Службові листи надсилають, аби спонукати адресата до дії, пояснити йому щось, переконати його в чомусь . (Очікувана відповідь: так)
 5. Текст протоколу поділяють на дві частини: вступну та основну. (Очікувана відповідь: так)

Конкурс 3. «Спритні фахівці» (5 хв)

Командам дають завдання з наданих документів визначити, які відносяться до вхідних, і зареєструвати їх у відповідному журналі.

Один правильний документ  – 1 бал. Максимальна кількість балів – 5.

 

Конкурс 4. «Складіть та оформіть» (7 хв)

Командам потрібно скласти та оформити документи, використовуючи надані реквізити.

Правильне виконання – 5 балів

 

Реквізити для команди 1

Директору Олевського МНВК,  25.10.2018р.,  Учні групи 11-06 з професії «Продавець»  Грицько В.О., Павленко В.А. не з’явилися на заняттях тому, що відвідували  виставку «Народного хазяйства». Виставку організувала фірма ЛТД «Юнітред». Про порушення навчальної дисципліни. № 6.  Староста групи.  Гаврилюку В.Г. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. В.О.Котова.

 

Реквізити  для команди 2

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА. Директору Олевського МНВК.  25.11.2018. Про порушення навчальної дисципліни.  Учні групи 11-06 з професії «Продавець» зірвали навчальний процес,  не з’явившись на заняття. Самостійно, без  дозволу вчителя пішли на виставку народного хазяйства. Прошу  взяти на контроль,  та вжити відповідних заходів. Вчитель В.О.Павленко. Гаврилюку В.Г.

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 5 «Розгадайте кросворд. (5 хв)

Гравцям команди потрібно з розгадати кросворд. Правильна відповідь –  5 балів

Для команди 1: якщо кросворд розгадано правильно, то у виділених клітинках має бути назва поняття, що означає організацію роботи з документами та діяльністю щодо створення документів.

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

1. Матеріальний об’єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлену у встановленому порядку й має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.

2. Напис, зроблений службовою особою яка висловлює згоду або незгоду зі змістом документа.

3. Стандартна форма документа, що містить постійну інформацію та заповнюється змінними даними.

4. Напис посадової особи на документі – коротке рішення про подальшу роботу з документом.

5. Обов’язковий елемент документа.

6. Точне відтворення оригіналу.

7. Другий примірник документа, виданий у зв’язку з втратою оригіналу.

8. Точна вказівка місця проживання або місцезнаходження.

9. Основний реквізит документа.

10. Відтворення частини документа.

11. Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку.

Для команди 2: якщо кросворд розгадано правильно, то у виділених клітинках має бути назва структурного підрозділу, який здійснює ведення діловодства.

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

1. Документ, що містить перелік осіб чи предметів у певному порядку, складений з метою інформації чи реєстрації.

2. Обов’язковий елемент службового документа.

3. Документ, що містить опис і підтвердження тих чи інших фактів або подій.

4. Правовий акт, що видається органом управління з метою встановлення правил, що регулюють діяльність організацій, посадових осіб та громадян.

5. Документ, що передається телетайпом-апаратом, який застосовується безпосередньо для телеграфного зв’язку.

6. Установа чи особа, якій надіслано документ.

7. Короткий, стислий виклад змісту статті, звіту, рукописного тексту тощо.

8. Правовий акт управління, що видається одноособово керівником, з метою вирішення оперативних питань, виконання яких не потребує обговорення.

9. Підпис посадової особи на документі, що свідчить про її згоду зі змістом документа чи ознайомлення з ним.

10. Документ, що являє собою трафаретний текст, який містить питання щодо певної теми і місце для відповідей на них.

11. Документ, що містить відомості про виконання плану, завдання, доручень; подається вищій посадовій особі чи установі.

 

Конкурс 6 Ділова гра (10 хв)

Команди розігрують професійну ситуацію. Інша команда вказує кількість балів (від 1 до 50). Після того, як команда представляє ситуацію, команда суперників вказує на ті чи інші помилки, аналізує, доповнює якщо є потреба. І якщо команда суперник все робить правильно, то отримує ту кількість балів, яку вказали суперники, якщо ж ні то задані бали отримує команда-гравець.

Для команди 1

Секретар приймає  телефонний дзвінок з іншого міста.

Для 2 команди

Секретар приймає відвідувача який має намір зайти в кабінет директора по особистому питанню.

 

ІІІ. Підсумок гри

Ведучий.  Молодці, справились з завданнями. А як справились нам оголосить журі.

     (Оголошення результатів)

Якщо команди набрали однакову кількість балів, проводиться додаткове завдання.

Додаткове завдання: 3 бали.  Установіть відповідність між стилями мовлення та метою мовлення:

А. Публіцистичний

 

1. Різнобічний вплив на думки і почуття людей за

допомогою художніх образів

 

Б. Офіційно-діловий

 

2. Обговорювання, відстоювання і пропаганда важливих

суспільно-політичних ідей

 

В. Художній

 

3. Усі мовні засоби, особливо слова у переносному значенні.

Г. Розмовний

 

4. Регулювання офіційно-ділових стосунків

 

 

Ось і фінал. Дякую вам за ваші знання.

Попит на професії постійно змінюється, його важко передбачити. Вік деяких професій недовгий – 5-15 років, потім вони або зникають, або видозмінюються. Через це цінність спеціаліста зростає, якщо він володіє деякими суміжними професіями. Роботодавці віддають перевагу тій людині, яка пройшла декілька ступенів кар’єрного росту, маючи не тільки знання, але і практичні навички, які можна отримати тільки в роботі.

Сьогодні спостерігаючи за грою, ми побачили, що ви багато чого знаєте. У майбутньому ці знання допоможуть вам у професійній сфері. Тому, хочеться побажати переможцям і надалі старанно вчитися, а команді, яка сьогодні хоча не виграла, але здобула друге місце, радимо не перейматися, а збагачувати свої знання.


Список використаної літератури

 

 1. http://osvita.ua
 2. www.delovodstvo.ru/
 3. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – Вид. 5-те, доп. і переробл. – К.: Атіка, 2005. – 544 с.
 4. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навчальний посібник / А.Н. Діденко. – 6-те вид. – К.: Либідь, 2010.
 5.  ДСТУ 2392 – 94. Інформація та «Сучасне діловодство» А.Н.Діденко
 6. ДСТУ 2732 – 94. Діловодство і архівна справа. Терміни та визначення. – Чинний від 1995-07-01. – К.: Держстандарт України, 1994. – 53 с.
 7. ДСТУ 4163 – 2003. Національний стандарт України. Державна уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. Затверджено наказом Держспоживстандарту України від 07.04.03 р. № 55. – К.:
 8. Держстандарт України, 2003. – 68 с.
 9. Оперчук О. Факультативний курс: Українське ділове мовлення: Програма: Календарне планування: Плани конспекти: 10-11 класи / О. Оперчук. – К.: Любисток, 2004. – 160 с.


Додатки

Таблиця оцінювання результатів

Рівень

 

Кількість

набраних балів

Оцінка за 12-тибальною системою

оцінювання навчальних досягнень учнів

Початковий

 

 

1-5

1

6-10

2

11-16

3

Середній

 

 

17-22

4

23-28

5

29-34

6

Достатній

 

 

35-40

7

41-46

8

47-52

9

Високий

 

53-58

10

59-63

11

64-68

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олевський міжшкільний навчально-виробничий комбінат

 

Професія «Секретар-друкарка»

 

 

Протокол

Дата________         м. Олевськ

Група №______

 

Гра-вікторина

 

Голова журі:____________________________________________________

Члени журі:_____________________________________________________

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________

 

Результати конкурсів

 

 

1 команда

 

1

2

3

4

5

6

Додатковий

Відповідь

 

 

 

 

 

 

 

Сума балів

 

 

 

 

 

 

 

 

2 команда

 

1

2

3

4

5

6

Додатковий

Відповідь

 

 

 

 

 

 

 

Сума балів

 

 

 

 

 

 

 

 

Переможці____________________________________________________________

Голова журі__________

Члени журі___________

  ___________

  ___________

 

 

Додаток 1

 АВТОБІОГРАФІЯ

Петренко Петро Андрійович

(прізвище, ім’я та по батькові)

Пишеться власноруч у довільній формі без виправлень із зазначенням дати (число, місяць, рік) і місця народження, громадянства, національності, освіти, коли і які навчальні заклади закінчено, служби у Збройних Силах, інших військових формуваннях та правоохоронних органах, а також роботи від початку трудової діяльності і причин переходу з однієї роботи на іншу, виконання громадської роботи, складу сім’ї (стислі відомості про дружину (чоловіка), дітей, батька, матір, братів і сестер (власних, а також дружини (чоловіка)), наявність близьких родичів за кордоном, будинків, дач, гаражів, автомототранспорту і плавзасобів та за які кошти їх придбано. Зазначаються відомості про кримінальну або адміністративну відповідальність (у разі притягнення до такої), у тому числі родичів. У кінці автобіографії вказуються місце постійного проживання (реєстрації), номер телефону, дата заповнення автобіографії та ставиться особистий підпис.

 

Народився 05.03. 2001 р. в  с.м.т. Попільня , Попільнянського р-ну , Житомирської обл. Україна, громадянин України, українець. В 2007 році пішов до першого класу Попільнянської середньої школи №1. В якій навчався до 5-го класу. В 2012 році, у зв’язку з переїздом батьків на постійне місце проживання до м. Києва, продовжив навчання у ЗОШ № 236 м. Києва, де і навчаюсь по теперішній час.___________________________________________________________________Мо близькі родичі______________________________________________________

Батько : Петренко Андрій Павлович, народився 20.01.1964 року, в с. Бистрик, Ружинського р-ну Житомирської обл., працює  начальником  відділу постачання ЗАТ «Каратліфткомплект», проживає за адресою: м. Київ вул. Абрикосова, буд.7а, кв. 123.________________________________________________________

Мати : Петренко(Бабич) Раїса Петрівна, народилася 06.02.1968р. в с. Городниця, Новоград-Волинського р-ну, Житомирської обл., працює бібліотекаром в ЗОШ № 236 м. Києва, проживає за адресою:  за адресою: м. Київ вул. Абрикосова, буд.7а, кв. 123.________________________

Сестра: Петренко (Демченко) Дарина Андріївна, народилась 30.05.1990. в с.м.т Попільня , Попільнянського р-ну , Житомирської обл., працює вчителем в СШ № 344 м. Києва, проживає за адресою: м. Київ вул. Абрикосова, буд.7а, кв. 123.______________________________________________________________

Брат: Петренко Володимир Андрійович, народився 30.11.1995 року в с.м.т. Попільня, Попільнянського р-ну, Житомирської обл., працює оперуповноваженим Вишгородського ВП НПУ, проживає за адресою: м. Вишгород вул. Миру, буд.8, кв. 32.________________________________________

Родичів за кордоном не маю._____________________________________________

У власності маю приватний будинок 100 м2, вул. Героїв Космосу 30, с. Вишеньки, Бориспільського р-ну Київської обл. (спадщина від діда)._____________________

Державними нагородами не нагороджувався. Я та мої родичі до кримінальної або адміністративної відповідальності не притягувались.____________________

Зареєстрований та проживаю за адресою: м. Київ вул. Абрикосова, буд.7а, кв. 123 _____     моб. тел.067-0000000_________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__01.02.2018___________                            __________п/п________________

           (дата)        (Підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 2

Типова форма № П-2

 

__ГУНП в Київській області______________________ ЗАТВЕРДЖЕНО

Найменування підприємства (установи, організації) Наказ Держкомстату та

Код ЄДРПОУ_______________________ Міністерства оборони України

25.12.2009 № 495/656

 

Дата заповнення

Табельний номер

Індивідуальний ідентифікаційний номер

Стать (чоловіча, жіноча)

Вид роботи (основна, за сумісництвом)

01.02.2018

 

0000000000

Чоловіча

основна

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБОВА  КАРТКА  ПРАЦІВНИКА

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Прізвище __Петренко______________ Ім’я ______Петро____________ По батькові _Андрійович____________________

2. Дата народження «_05 ___березня_______ 20_01_ р.     3. Громадянство ___громадянин України___________________

4. Освіта (базова загальна середня, повна загальна середня, професійно-технічна, неповна вища, базова вища, повна вища)

_____________________________повна загальна середня освіта_________________________________________________________________

 

 

Назва освітнього закладу

Диплом (свідоцтво), серія, номер

Рік закінчення

ЗОШ № 236 м. Києва

Атестат  Е16 № 000000

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціальність (професія) за дипломом (свідоцтвом)

Кваліфікація за дипломом (свідоцтвом)

Форма навчання

(денна, вечірня, заочна)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Післядипломна професійна підготовка: навчання в       аспірантурі      ад’юнктурі      докторантурі (необхідне відмітити х)

 

 

Назва освітнього, наукового закладу

Диплом, номер, дата видачі

Рік закінчення

Науковий ступінь,

учене звання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Останнє місце роботи __________________________________________ посада (професія) _________________________________________________

 

7. Стаж роботи станом на «______» ________________________ 20____ р. Загальний _______ днів ______ місяців ______ років

 

що дає право на надбавку за вислугу років ______ днів ______ місяців ______ років

 

8. Дата та причина звільнення (скорочення штатів; за власним бажанням, за прогул та інші порушення, невідповідність займаній посаді тощо)

«___» ________________ 20___ р. _____________________________________________________________________________

9. Відомості про отримання пенсії (у разі наявності вказати вид пенсійних виплат згідно з чинним законодавством)

__________________________________________________________________________________________________________

10. Родинний стан ____не одружений____________________________________________________________________________

 

Ступінь родинного зв’язку (склад сім’ї)

ПІБ

Рік народження

Батько

Петренко Андрій Спиридонович

27.02.1964

Мати

Петренко Раїса Петрівна

18.03.1968

Сестра

Петренко  Дарина Андріївна

30.05.1990

Брат

Петренко Володимир Андрійович

30.11.1995

 

11. Місце фактичного проживання (область, місто, район, вулиця, № будинку, квартири, номер контактного телефону, поштовий індекс) __________м. Київ, вул. Абрикосова, буд. 7а, кв.123, 20034, тел.:575-14-43______________________________________________________

12. Місце проживання за державною реєстрацією __ м. Київ, вул. Беретті, буд. 5, кв.131____________________________________________________

___________________________________________ Паспорт: серія _МК № _000000______, ким виданий __Деснчнським РУ ГУ МВС України в______ м. Києві_______________________________________________________________________________, дата видачі ___23.06.2017________________

ІІ. ВІДОМОСТІ ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК

Група обліку ______________________________________ Придатність до військової служби _Придатний_____________

Категорія обліку __________________________________ Назва райвійськкомату за місцем реєстрації Дарницький військкомат

_________________________________________________ __________м. Києва________________________________________

Склад ___________________________________________ Назва райвійськкомату за місцем фактичного проживання _______

Військове звання __________________________________ _Деснянський військкомат м. Києва___________________________

Військово-облікова спеціальність №___________________ Перебування на спеціальному обліку перебуваю з 16.01.2001_____

ІІІ. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ВИРОБНИЦТВІ (ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА-РОБОТОДАВЦЯ)

 

Дата

Назва структурного підрозділу

Період навчання

Вид навчання

Форма навчання

Назва документа, що посвідчує професійну освіту, ким виданий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ПРИЗНАЧЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ

 

Дата

Назва структурного підрозділу (код)

Професія, посада

Розряд (оклад)

Підстава,

наказ №

Підпис

працівника

назва

код за КП*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Відповідно до Класифікатора професій ДК 003-2010, затвердженого наказом Держстандарту України від 28 липня 2010 року № 327, з урахуванням позначки кваліфікаційного рівня (5 знаків, наприклад, код професії «муляр» — 12680).

 

V. ВІДПУСТКИ

Вид відпустки

За який період

Дата

Підстава,

наказ №

початку відпустки

закінчення відпустки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові відомості ________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Дата і причина звільнення (підстава) __________________________________________________________________________

 

Працівник кадрової служби ______________________ ____________________ _____________________________

(посада) (підпис) (П. І. Б.)

Підпис працівника ______п/п___________ «__25__» ___січня_______ 2018__ р.

 

   Додаток 3

 

Директорові Центральної наукової бібліотеки

ім. В. І. Вернадського

Кириченкові П.Р.

 

 

Прошу допустити до користування дисертаційними фондами ввіреної Вам бібліотеки аспіранта кафедри української мови філологічного факультету Київського національного університету Дворниченко Людмилу Олександрівну, яка працює над дисертаційним дослідженням за темою "Лексико-семантична характеристика терміносистеми К. С. Станіславського".

 

 

Декан філологічного факультету

КНУ ім. Т. Шевченка        Р.Р.Хміль

 

Додаток 4

Кафедра української мови                                                        

Деканові факультету

психології

Тарасову Г.Д.

 

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА № 34-12/243 25.03.2006 р.

Про введення курсу української мови.

Мовна культура – один із найважливіших показників нашої духовної культури. Сьогодні, на жаль, писемне мо­влення студентів 1 курсу хибує численними відхиленнями від орфографічних і пунктуаційних норм української мови. Практичні заняття з правопису української мови в межах курсу «Ділова українська мова» (10 – 12 годин) не дають змоги радикально змінити ситуацію на краще.

З метою поліпшення мовної підготовки студентів прошу включити в навчальний план на 2006 – 2007 навчальний рік курс сучасної української літературної мови (36 годин аудиторних занять)

 

Завідувач кафедрою

української мови                                                              М.С.Сіверко

Додаток 5

 

 

 

 

«___» ___________2018 р.

вих. № _____________

 

ДОВІДКА

 

Григоренко Андрій Степанович дійсно  працює в  Олевському МНВК на посаді майстра виробничого навчання з 25.08.1998 р. по теперішній час і його щомісячна заробітна плата становить 5236,00 гривень (П’ять тисяч двісті тридцять шість гривень, 00 копійок).

 

На час туристичної поїздки за Григоренком Андрієм Степановичем зберігається робоче місце і оклад.

 

Довідка видана за місцем вимоги.

 

 

Директор                                     Л.В.Григоренко

Гол. Бухгалтер                                                        С.В Глущик

 

Додаток 6

Директорові відділу оброблення

та перевезення пошти

Гнаткевичу В.П.

Оператор поштового зв’язку

Валько К.Д.

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Про порушення трудової дисципліни

 

Я  03.01.2011 року не з'явилася на роботу через хворобу. Поштові відправлення "Експрес +1" за 03.01.2004 року переслано 04.01.2011 до м. Ужгорода.

 

 

04.01.2011

 

Додаток 7

Проректору

Національного університету

«Львівська політехніка»

доц. Давидчаку О.Р.

студентки 4 курсу, групи ОА-41

Інституту економіки та менеджменту

Гнатчук Ольги Василівни

(навчання за кошти державного бюджету)

 

 

 

Заява

 

Прошу встановити мені індивідуальний графік навчання у 7 семестрі 2016/2017 навчального року у зв’язку зі стажуванням на підприємстві «Синергія» з перспективою подальшого працевлаштування.

 

Додаток: довідка з підприємства «Синергія».

 

10.09.2017 р.       

 

 

Методист деканату     В.О.Григоренко

 

11.09.2017

 

«Погоджено»

Завідувач кафедри ОА         А.Г. Загородній

 

Не заперечую

Директор ІНЕМ      О.Є. Кузьмін

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
12 лютого 2018
Переглядів
1473
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку