10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Використання англійського фольклору як засіб підвищення ефективності інтерактивного навчання іноземній мові у початковій школі

Про матеріал
У роботі розкрито роль англійського фольклору як дидактичного матеріалу для уроків іноземної мови; визначено можливі шляхи впровадження англійського фольклору та інтерактивних технологій у навчанні іноземної мови молодших школярів з метою формування соціокультурної компетенції; визначено основні засади використання фольклору та інтерактивних технологій, що сприяють підвищенню мотивації учнів до вивчення іноземної мови. Робота призначена для вчителів англійської мови.
Перегляд файлу

1

 

Автор-упорядник:

Ричка Ірина Євгенівна, вчитель англійської мови  ІЗОШ № 11, І категорія

 Використання  англійського фольклору  як  засіб підвищення ефективності  інтерактивного  навчання  іноземній  мові  у  початковій  школі

 У роботі розкрито роль англійського фольклору як дидактичного матеріалу для уроків іноземної мови; визначено можливі шляхи впровадження англійського фольклору та інтерактивних технологій у навчанні іноземної мови молодших школярів з метою формування соціокультурної компетенції; визначено основні засади використання фольклору та інтерактивних технологій, що сприяють підвищенню мотивації учнів до вивчення іноземної мови.

          Робота призначена для вчителів англійської мови.

 

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………....................

4

І. СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УКРАЇНІ……………………………………………………………………

 

5

1.1. Розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів у процесі вивчення мови…………………………………............................................

 

5

1.2.Вплив автентичних фольклорних текстів на уроки английської    мови…………………………………….........................................................

 

6

ІІ. ПРО ВИКОРИСТАННЯ ФОЛЬКЛОРУ КРАЇНИ ДОСЛІДЖУВАНОЇ         МОВИ В РОЗШИРЕННІ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ……………………………………………………………………….…

 

 

 

9

2.1.  Твори усної народної творчості як зразок оригінальної неадаптованій літератури…………………………………………………..

 

9

2.2.  Роль казки у вивченні англійської мови у початковій     школі………………………………………………………………………....

 

11

2.3.  Детальніше про Лімерику…………………………………………….

14

2.4. «Пальчикові» вірші……………………..………………………………

16

ВИСНОВКИ………………………………………………………………….

26

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………….

27

ДОДАТКИ……………………………………………………………………

28

 


  ВСТУП

 

У сучасному світі істотно змінився соціокультурний контекст вивчення іноземних мов в Україні.

Зросли потреби у використанні іноземної мови. Пріоритетну значимість набуло навчання мови як засобу спілкування і прилучення до духовної спадщини досліджуваних країн і народів, що свідчить про актуальність обраної нами теми.

Одними з основних цілей вивчення предмета «іноземна мова» у школі сьогодні є: соціокультурний розвиток учнів (вивчення рідної мови та рідної культури, іноземних мов і культур інших народів, розвиток у школярів здібностей представляти свою країну і культуру в умовах іншомовного міжкультурного спілкування); формування у школярів поваги до інших народів і культур, готовності до ділової співпраці і взаємодії мови. ; розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів у процесі вивчення

Комунікативне і соціокультурний розвиток учнів засобами навчального предмету «іноземна мова» здійснюється в більшій мірі за рахунок правильної реалізації лінгвокраєзнавчого матеріалу на уроках. Такий підхід забезпечує засвоєння мови у тісному зв'язку з іншомовною культурою, яка включає в себе різноманітні пізнавальні відомості про історію, побут, звичаї, спосіб життя, звичаях і традиціях народу країни, через фольклор. Цілеспрямована робота з його реалізації на уроках іноземної мови сприяє підвищенню інтересу до предмета.

 Успішність спілкування залежить від нашого словникового запасу, від ступеня його розвиненості, гнучкості. За даними досліджень В.П. Кузовлева, Є.І. Пассова, Е.Н. Соловову, учні молодшого шкільного віку сприймають словниковий запас рецептивно: 850 лексичних одиниць при читанні, 650 лексичних одиниць при аудіюванні; продуктивно: в говорінні, письмі 350 - 500 лексичних одиниць. Вивчені слова іноземної мови є словами пасивного словникового запасу, до тих пір, поки вони не активізуються в мові або листі. Тому, чим більше ми використовуємо слів і виразів при навчанні дітей іноземної мови, тим більше ми формуємо навички застосування цих слів і виразів в реальному спілкуванні. Однак, на даний момент досі ще не створено цілісної системи навчання активному і пасивному мовленню.

Усвідомлюючи необхідність пошуку нових засобів навчання, стимулюючих засвоєння словникового запасу англійської мови, ми звернулися до автентичного фольклорного матеріалу: англійських казкок, балад, прислів'їв, приказок, загадок, піснів, римувань, скоромовок. При цьому основна складність у навчанні іноземної мови дітей полягає в тому, щоб зробити іноземну мову для дитини комунікативно-значущим, активним засобом спілкування.

 

 

 

 

 

 

І. СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УКРАЇНІ

 

1.1. Розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів у процесі вивчення мови

 

На початковому етапі навчання мови, коли бажання познайомити дитину з багатством іншомовної культури величезне, можливості поки дуже обмежені, прекрасним помічником може стати англійський фольклор. Твори усної народної творчості являють собою зразок оригінальної неадаптованій літератури і сприяють формуванню адекватного уявлення про особливості національної літератури жителів Британських островів. При цьому мова фольклорних творів, особливо малих жанрів усної народної творчості, досить швидко засвоюється дітьми. Крім того, малі фольклорні жанри дозволяють ефективно вирішувати суто лінгвістичні завдання по засвоєнню нових лексичних одиниць, синтаксичних і граматичних конструкцій за рахунок тих способів і засобів запам'ятовування, які зафіксовані в їх змісті і успішно використовувалися народом протягом століть в умовах відсутності писемності (rhymes and rhythm ).

  Досить згадати такі відомі римування як "Solomon Grandy", "The House That Jack Built", "Hickory, Dickory, Dock"

 Hickory, dickory, dock!

The mouse ran up the clock,

The clock struck one,

The mouse ran down,

Hickory, dickory, dock!

Ці римування допомагають запам'ятовувати різні граматичні та лексичні звороти і сприяють засвоєнню мелодики англійської мови.

Одночасно з оволодінням лінгвістичних знань дитина з допомогою рифмовок опановує та соціокультурної інформацією, тим самим долучаючись до духовної спадщини іншомовної культури.

Малі фольклорні жанри представляють величезний пласт історії та культури британського народу, застиглий у часі, і можуть багато розповісти про життя британців в далекий час.

Наприклад, відома і популярна пісенька "My Bonnie ..."

My Bonnie lies over thе ocean,

My Bonnie lies over the sea,

Мy Bonnie lies over the ocean,

Oh bring back my Bonnie to me. ...,

відображає реальну історію про битву за шотландський трон в 18 столітті принца Чарльза Стюарта. Або ж вельми сумна пісенька-гра

Ring-a-ring of roses

A pocket full of posies

A-tishoo, a-tishoo

We all fall down.

 розповідає про Велику чуму в Лондоні, ознаками якої були рожеві плями на тілі людини (ring-a-ring of roses) і посилене чхання (a-tishoo), а неминучим кінцем смерть - (we all fall down).

Подібні історико-лінгвістичні «загадки» формують культурно-історичний аспект при аналізі художнього тексту в старших класах.

 

   1.2. Вплив автентичних фольклорних текстів на уроки английської мови

 

Іншим, не менш важливою перевагою використання британського фольклору, є художня образність фольклорних творів. Гострий язик народної поезії та прози відрізняється дивовижною виразністю, він рясніє різними художніми засобами (зображально-виразними, комічними).

Дуже характерним прикладом таких творів є лимерики. Передбачається, що цей незвичайний жанр виник дуже давно в Ірландії, і був названий як і одне з міст цієї країни. Спочатку не містять гумору, але чітко визначені за кількістю рядків і ритму, лимерики пізніше стали дуже популярні в Англії і носили характер анекдотів з ілюстраціями.

Отже, метою нашого дослідження є розробка методичних рекомендацій щодо використання фольклору країни досліджуваної мови в розширенні словникового запасу з англійської мови в учнів молодшого шкільного віку.

Як об'єкт розглядається процес ознайомлення з фольклором. Предмет визначений нами як розширення словникового запасу учнями молодшого шкільного віку через ознайомлення з фольклором країни досліджуваної мови.

Підходячи до вирішення даної проблеми, ми визначили для себе наступне: засвоєння учнями англійської лексики через знайомство з фольклором в процесі навчання буде ефективним, якщо вчитель враховує вікові особливості дітей (особливості сприйняття матеріалу, індивідуальні характеристики пам'яті, рівень розвитку уваги) і дидактичні принципи (принцип надмірності, принцип комплексного підходу).

Перед собою ми ставимо такі завдання:

1) дати теоретичне обгрунтування проблеми використання фольклору в розширенні словникового запасу;

2) визначити психолого-педагогічні підходи до використання фольклору країни досліджуваної мови в процесі навчання;

3) скласти рекомендації з використання фольклору на уроках англійської мови для розширення словникового запасу в учнів молодшого шкільного віку.

На думку А.П. Голубєва, Т.І.Жарковой Л.С. Пузанова, О.Г. Рожевої, І.Б. Струнко-вої, Є. М. Федорченко, С.В. Фурсенко, Ю.А.Еммер та ін., При розучуванні рифмовок, віршів, загадок, прислів'їв, пісень, балад, байок, примовок, приказок країни досліджуваної мови діти легко і з задоволенням поповнюють словниковий запас. Важливо, щоб розучування і розігрування лічилок, пісень відбувалося в рухливих іграх, мета яких - співвідношення звукового змісту з рухом, ритмом, інтонацією.

За допомогою фольклорного матеріалу без особливих зусиль дитина вчиться входити в мовленнєві ситуації й орієнтуватися в її контексті: уловлювати, про що йде мова, стежити за розгортанням контексту мови, задавати адекватні питання і будувати діалог. У багатьох дитячих книгах фразеологізми, що вживаються в казках, дозволяють дитині помітно про-рушити в оволодінні словниковим запасом за короткий термін. Різні фразеологізми можна знайти в байках, казках, міфах, прислів'ях і приказках, загадках, жартах, скоромовках - це виключно багатий матеріал не тільки для розвитку мовлення дитини, але і для його психічного розвитку.

Ряд авторів (І.Ю. Кулагіна, В.С. Мухіна, Г.Е. Філатова) вважають, що в перший рік навчання іноземної мови відбувається різке розширення сфери спілкування і пізнавальної діяльності. У нього з'являється шанс почати свій комунікаційний досвід іноземною мовою як ніби з чистого аркуша.

Крім того, символізм мови спонукає дитину до створення нової для себе реалії - реалії уяви, адже слово як знак може виступати в пофарбованому індивідуально-стю дитини значенні і спільно з уявою забирати його не тільки в ситуації казкових сюжетів і персонажів, а й в ситуації, поетизували самим дитину-ком. На початку молодшого шкільного віку сприйняття недостатньо диференційовано. Через це дитина іноді плутає схожі за написанням букви (наприклад, "з" - "s", "g" - "j", "d" - "b"). Для дітей молодшого шкільного віку характерно синтезирующее сприйняття, тобто більш усвідомлене сприйняття при заучуванні фольклорного матеріалу. Молодші школярі схильні дослівно відтворювати те, що запам'ятали.

Без достатньої сформованості цієї психічної функції процес навчання не можливий. На уроці вчитель привертає увагу учнів до навчального матеріалу, перемикає з одного виду діяльності на інший, стимулюючи не тільки механічне, але і усвідомлене запам'ятовування слів англійської мови.

Для активізації розумової діяльності вчитель може використовувати фольклорний матеріал у процесі інсценування пісень, приготування для спектаклю костюмів, масок, перевдягання - перевтілення, надаючи дітям можливість для розвитку фантазії, імпровізації.

Таким чином, використання автентичних фольклорних текстів на уроках английського мови допомагає плавно і безболісно перевести пасивний словник дитини в активний.

Театральні постановки, побудовані на фольклорному матеріалі (казки, байки) - це вид дитячої творчості, що зв'язує художню творчість з особистими переживаннями. Важливо те, що діти в них створюють, творять, вправляються в творчій уяві і його втіленні. Саме театральна гра дає можливість викладачеві ненав'язливо підштовхнути учнів до спілкування іноземною мовою, вживання в мові коммуникативно-значущих фраз, побудованих за найпростішим моделям, що допомагає зробити емоційно привабливим процес повторення одних і тих же мовних моделей і стандартних діалогів .

З'єднання пісень, віршів в процесі театралізації може стати основою для навчання спілкуванню на вивчається мовою, для знайомства з фольклором країни досліджуваної мови. При розучуванні пісень велику увагу необхідно приділяти використанню жестів і міміки. Виконуючи пісню, діти супроводжують слова відповідними діями, демонструючи все те, про що вони співають (похитування головою, руками, ходіння, стрибки, ритм). Все це сприяє кращому розумінню і запам'ятовуванню досліджуваного матеріалу.

Зміст пісень дозволяє організувати різні інсценівки. Адже пісні з їх текстами, мелодіями є такою ж невід'ємною частиною соціокультурного надбання країни, як і її пам'ятники; вони відображають життя різних верств суспільства, а музика змушує прислухатися один до одного.

Використання фольклору вивчається особливо актуально на початковому етапі навчання, оскільки учні з самого початку долучаються до культури країни досліджуваної мови, вони особливо чуйні і сприйнятливі до чужої культури. При роботі з цим лінгвокраїнознавчі матеріалом створюється хороша передумова для всебічного розвитку особистості учня, оскільки спеціально відібрані народні пісні стимулюють образне мислення і формують хороший мовної смак. Цьому сприяє вроджений рівень музичних здібностей дітей даного віку.

Комунікативно-орієнтоване навчання, що протікає поза природною мовного середовища, спрямоване на формування активного словника.

У цьому матеріалі фіксуються мову і структурні особливості розмовної та літературної мови, а також відображаються найбільш важливі лексичні, граматичні та стилістичні зміни, що відбуваються в мові. У постановках спостерігається максимальне наближення мови персонажів до зразків розмовно-літературної мови, тому вони можуть бути використані як джерело мовної інформації, як ілюстрація правил ситуативно-обумовленого вживання лексичних одиниць і граматичних явищ, так як в них надані різноманітні ситуації спілкування, вони можуть служити зразком для адекватного мовної поведінки в різних ситуаціях спілкування.

Таким чином, розширення словникового запасу через використання фольклорного матеріалу (пісень, віршів, казок, загадок, прислів'їв, балад, байок) - це один з ефективних прийомів навчання, який сприяє створенню на уроці і поза ним природне мовне спілкування, знімає напругу, мимоволі спонукає до активної участі в пізнавальному процесі.

 

 

 


ІІ.ПРО ВИКОРИСТАННЯ ФОЛЬКЛОРУ КРАЇНИ ДОСЛІДЖУВАНОЇ МОВИ В РОЗШИРЕННІ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

  2.1.  Твори усної народної творчості як зразок оригінальної неадаптованій літератури

 

На сучасному етапі розвитку методики навчання англійської мови важливо використовувати передовий досвід вітчизняних та зарубіжних учителів і методистів. Усе більшу увагу педагогів завойовує впровадження інтерактивних технологій у навчання іноземної мови(ІМ).

 Відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти, ухваленого Постановою Кабінету Міністрів від 20 квітня 2014 року № 462 [5], значну роль у навчанні учнів початкової школи ІМ відведено формуванню соціокультурної компетенції та особистісно-зорієнтованому підходу. Отож, поєднуючи вимоги прогресу та науки, постає проблема поєднання інтерактивних технологій зі знаннями про Англію. Одним із можливих варіантів такого поєднання є, на наш погляд, інтерактивне навчання з використанням англійського фольклору.

  Серед фольклорних одиниць розглянемо три основні їх види – «три кити» англійської фольклористики: казка, візерункова поезія (так званий «лімерік») та «пальчикові вірші»

 Окрім цього робота має два головні стрижні – фольклор та інтерактивні технології. Проблемам впровадження інтерактивних технологій в теорію та практику навчання молодших школярів присвятили свої роботи як вітчизняні, так і зарубіжні дослідники (К.О. Балаханов, М.В. Кларин, О. І. Пометун, C. Read та ін.).

Окремим аспектам використання фольклорного матеріалу в навчальному процесі з ІМ присвячено роботи О.В. Ткачик, С.В. Волкової, К.В. Балабухи.

 Ця робота опирається на дослідження, проведені C. Read – «Інтерактивне навчання на матеріалі римівок та пісень» [2, с. 182-211]; С. Ю. Ніколаєвої – «Соціокультурна компетенція, її складові та роль у навчанні іноземної мови» [4, с. 30].

 Як засвідчив аналіз методичної та науково-педагогічної літератури, питання використання англійського фольклору в інтерактивному навчанні ІМ не набуло широкого обговорення. Це стає на перешкоді ефективному залученню учнів початкової школи до соціокультурного середовища уроку ІМ.

 Зокрема, маловивченими є організаційні та методичні аспекти використання та поєднання фольклору та інтерактивних технологій. Приділяється недостатньо уваги формуванню соціокультурної компетенції молодших школярів на основі автентичного фонетичного та літературного матеріалу.

 Метою статті є дослідження інтерактивного навчання іноземної мови молодших школярів і можливих шляхів упровадження малих жанрів англійського фольклору в навчальний процес з іноземної мови у початковій школі з метою формування соціокультурної компетенції суб’єктів навчання.

 У процесі вивчення ІМ у школі, важливу роль відіграє соціокультурна компетенція. Тому, в початковій школі вчитель ІМ має закласти міцну основу для подальшого її формування. Цього вимагає і принцип наступності в навчанні учнів.

Соціокультурна компетенція (СКК) – це «знання культурних особливостей носіїв мови, їхніх звичок, традицій, норм поведінки й етикету та вміння розуміти комунікативну поведінку носіїв ІМ й адекватно використовувати набуті знання у процесі спілкування, залишаючись при цьому носієм іншої культури» [4, с. 30].

За С. Ніколаєвою, СКК складається з країнознавчої та лінгвокраїнознавчої компетенцій, де країнознавча компетенція – це знання про культуру країни, мова якої вивчається (знання історії, географії, особливостей побуту, традицій та звичаїв країни), а лінгвокраїнознавча компетенція передбачає сформованість в учнів цілісної системи уявлень про національно-культурні особливості країни, що дозволяє асоціювати з мовною одиницею ту саму інформацію, що й носій мови, і досягати у такій спосіб повноцінної комунікації [6, с. 43].

 Для формування СКК вчитель може використовувати англійський фольклор. При цьому, відібраний учителем матеріал має аналізуватися двояко: з урахуванням лінгвістичного та змістового (культурного, історичного, звичаєвого) аспектів.

 Фольклорний матеріал, з метою ефективного використання, має, на наш погляд, обмежуватися малими жанрами: прислів’ями та приказками, скоромовками, віршами та піснями Матінки Гуски. Цей матеріал відображає історію, звичаї та культуру англійців у достатній мірі для учнів початкової школи.

 Для ефективної роботи з фольклорним матеріалом, пропонуємо вчителю початкової школи застосувати інтерактивні технології.

 Під інтерактивними технологіями ми розуміємо таку форму організації навчального процесу, яка забезпечить постійну, активну та одночасну взаємодію за схемою «учень-учень» та «учень-учитель».

Ця технологія навчання ґрунтується на дослідженні Національного тренінґового центру (штат Меріленд, США), що отримало назву «Піраміда навчання». Середньостатистичні дані демонструють, що найменших результатів можна досягти за умов пасивного навчання (лекція – 5%, читання – 10%), а найбільших – інтерактивного (дискусійні групи – 50%, практика через дію –75%, навчання інших або застосування знань одразу – 90%) [3].

 Отож, ми з’ясували ключові поняття та наблизилися до основної проблеми: «Як поєднати інтерактивну технологію та фольклор у навчанні іноземної мови молодших школярів?»

 У процесі навчання фонетичного матеріалу, вчитель опирається на порівняння з рідною мовою (фонеми близького ряду), імітацію (інтонація) та аналіз артикуляції (фонеми подібного та далекого ряду). На наш погляд, ефективним є використання скоромовок для відпрацювання фонетичних умінь. При цьому, молодших учнів варто ознайомити з інтонаційними знаками, що значно полегшить засвоєння автентичної інтонації. Для презентації певного звуку, вчитель може обрати відповідну скоромовку та коротку розповідь про Англію на тему цієї скоромовки. Для автоматизації вимови вчитель може використати рецептивну вправу «Мозковий штурм», де учням буде запропоновано прослухати ряд слів та записати, скільки разів вони почули певний звук. Для подальшої автоматизації звуку можна використати репродуктивну вправу «Мікрофон», у якій учням пропонується скласти речення, вживши якомога більше слів із певним звуком, а отримавши мікрофон – назвати. З метою повторення фонетичного матеріалу можна використати фонетичну таблицю та інтерактивні вправи, запропоновані Nicola Meldrum у статті “Young learners and the phonemic chart”.

У процесі навчання учнів аудіюванню, вчитель може використати вправи для вибіркового, загального та комбінованого сприймання.

 Для вибіркового сприйняття на рівні фрази пропонуємо вчителю обрати вправу «Робота в парах», що пропонує учням прослухати римівку та назвати прийменники, які вони почули. Після цього вчитель може запропонувати учням розповідь про історію, що криється за цією римівкою. Для сприймання на рівні понадфразового розуміння радимо обрати вправу «Загальне коло», що пропонує учням прослухати римівку, обговорити між собою та сказати, що могло стати поштовхом до її створення. Опісля, вчитель розповість про реальні події, що стояли за цією римівкою. Для сприймання на рівні тексту радимо обрати вправу «Мозковий штурм», завдання якої пропонує учням прослухати вірш чи його частину (на вибір вчителя) та на основі його аналізу сказати, що відбуватиметься далі. Після цього, радимо вчителю використати розповідь про реальну подію в історії Англії, пов’язану з віршем.

У процесі навчання молодших учнів читанню, дидактичним матеріалом на уроці пропонуємо вчителю обирати 1-2 зразки фольклору з Nursery Rhymes , де вказана їхня історія та походження. При цьому, вчитель може відпрацювати вимову учнів, ознайомити з історією Англії та працювати над формуванням соціокультурної компетенції молодших школярів.

 Ми радимо вчителю не забувати про використання римівок та пісень під час фізкультхвилинок. Це забезпечить не лише фізичну активність учнів, а й поповнить їхні знання історичними відомостями.

Таким чином, орієнтація вчителя на використання інтерактивних технологій та англійського фольклору залишає значний простір для педагогічної творчості вчителя початкової школи.

 

 2.2.  Роль казки у вивченні англійської мови у початковій     школі

 

Серед проблем, теоретично й експериментально розв'язуваних методикою іноземних мов, комунікативна компетенція й способи її досягнення є однією з найбільш актуальних.

Сучасні інтерпретації комунікативної компетенції в області викладання іноземних мов сходять до визначення американського вченого Д.Хаймза, згідно яким, "комунікативна компетенція - це те, що потрібно знати мовцеві для здійснення комунікації в культурозначімих обставинах ".

Опанувати комунікативною компетенцією англійською мовою, не перебуваючи в країні досліджуваної мови, справа дуже важка.

Тому важливим завданням вчителя є створення реальних і уявних ситуацій спілкування на уроці іноземної мови, використовуючи для цього різні методи і прийоми роботи (рольові ігри, дискусії, творчі проекти й ін).

Не менш важливим є завдання залучення школярів до культурних цінностей народу - носія мови. У цих цілях велике значення має текст і ілюстрації до нього.

Безсумнівним гідністю сучасних підручників англійської мови для середньої школи є насиченість їх країнознавчої інформацією. Значне місце серед текстів займають такі їх види, як листи, рекламні оголошення, вивіски, анкети, меню. Всі факти і явища, вся інформація про різних областях дійсності англомовних країн відбиралися з урахуванням віку учнів та їх інтересів. Оволодіння цим матеріалом дозволить школярам краще орієнтуватися в країні досліджуваної мови у випадку її реального відвідування.

Поряд з цим важливо дати учням наочне уявлення про життя, традиції, мовних реаліях англомовних країн. Цій меті можуть служити казки, використання яких сприяє реалізації найважливішої вимоги комунікативної методики "... представити процес оволодіння мовою як збагнення живої іншомовної дійсності ... "

Більш того, використання казок на уроках сприяє індивідуалізаці

ї навчання й розвитку мотивованості мовленнєвої діяльності учнів. При використанні казок на уроках іноземної мови розвиваються два види мотивації: самомотивація, коли казка цікава сама по собі, і мотивація, яка досягається тим, що учневі буде показано, що він може зрозуміти мову, який вивчає. Це приносить задоволення й надає віру у свої сили і бажання до подальшого вдосконаленню.

Необхідно прагнути до того, щоб учні отримували задоволення від казки саме через розуміння мови, а не тільки через цікавий і цікавий сюжет.

Ще одним достоїнством казки є сила враження й емоційного впливу на учнів. Тому головна увага має бути спрямована на формування учнями особистісного ставлення до прочитаного. Успішне досягнення такої мети можливо лише, по-перше, при систематичному читанні, а по-друге, при методично організованому читанні.

Ефективність використання казки при навчанні мовлення залежить не тільки від точного визначення її місця в системі навчання, але і від того, наскільки раціонально організована структура заняття, як погоджені навчальні можливості казки із завданнями навчання. У структурі заняття для навчання усного мовлення можна виділити чотири етапи:

1) підготовчий - етап попереднього зняття мовних і лінгвостpановедческіх труднощів;

2) сприйняття казки при первинному прочитанні-розвиток умінь сприйняття інформації;

3) контроль розуміння основного змісту;

4) розвиток мовних навичок і вмінь усного мовлення.

Четвертому етапу може передувати повторне прчтеніе.

В Як приклад наводимо можливий варіант роботи з казкою

1. Підготовча робота.

Учням повідомляється назва казки й пропонується здогадатися, про що буде фільм. Потім вводиться нова лексика, яка необхідна для розуміння казки й призначена для активного володіння. Нова лексика вводиться перед прочитанням кожного акту.

Проводиться країнознавчий коментар

2. Сприйняття казки (вроздріб). Перед прчтеніем кожної частини (акту) учні отримують установку.

-   Хто головний герой

-   Як ми до нього ставимося

-Що він скоїв

3. Перевірка розуміння основного змісту.

Спочатку учні відповідають на питання, поставлені перед учителем перед прочитанням

Потім можна використовувати вправи типу "Вибери правильну відповідь", "Розташуй пропозиції в логічній послідовності "і ін ..

4. Розвиток навичок і вмінь усного мовлення.

Комунікативне говоріння можна стимулювати за допомогою різних завдань.

-   опиши головного героя

-   разигайте діалоги між героями

-   прокоментуйте поведінку героя

-   які ідіоми ми будемо використовувати, описуючи героя

Діючі особи казок наділені певним характером, діють у конкретних умовах. Відсутність надлишкової інформації дає можливість однозначної семантизації мовного матеріалу зображенням-малюнком. У цьому полягає одна з переваг казки перед складним літературним призведений. Психологами встановлено, що карикатури, гіперболізує різні ознаки предмета, впізнаються набагато швидше, ніж фотознімки того ж предмета. Це відбувається тому, що на фотознімках є занадто багато подробиць, зайвої інформації.

Казка дає можливість легко проникнути в суть реальних речей і явищ і в простій наочній формі донести інформацію до учнів.

В казкових діалогах забезпечується необхідна повторюваність мовного матеріалу, яка досягається сюжетною побудовою казки.

Відтворення типових ситуацій спілкування ("Знайомство", "У гостях", "Заняття спортом і т.д.) дозволяє стимулювати мовну діяльність учнів, їх комунікативну активність.

Безперечними достоїнствами казок є їх:

1) автентичність;

2) інформативна насиченість;

3) концентрація мовних засобів;

4) емоційний вплив на учнів та ін

Ефективність використання казок залежить від раціональної організації занять.

В структурі уроку можна виділити наступні етапи:

1. Попередня робота, що містить лінгвокраєзнавчий коментар, установку на розуміння. Наприклад, перед прочитанням казки "Книга джунглів" учнем повідомляються короткі відомості про Р. Кіплінга і його творчість.

2. Читання казки.

3. Перевірка розуміння змісту за допомогою питань.

4. Активізація мовного матеріалу за допомогою завдань.

а) Розподіл казки на основні епізоди

б) Робота по епізодах із завданням повторити репліки героїв.

в) Визначення, кому належать вимовлені вчителем репліки й до якого епізоду вони відносяться.

г) Рольова гра: розподіл ролей, прочитання з метою промовляння реплік. Драматизація діалогів й окремих сцен.

5. Переказ змісту в усній і письмовій формі.

Вправи після прчтенія розраховані не тільки на закріплення, але й на розширення матеріалу. Заключною частиною завдання повинна стати мовна діяльність учнів, коли всі що навчаються стають учасниками мовного спілкування в ході рольової гри. Тому необхідно максимально повне розуміння казки.

 

  2.3.  Детальніше про Лімерику

 

Limericks жартівливий вірш з п'яти рядків (за назвою міста Лимерика в Ірландії. Назва вірша сходить до звичаєм придумувати і співати на вечірках штучно пісеньки, приспівом яких була фраза "Ви приїдете в Лімерик?") Крім фахівців з фольклору та лінгвістики, класичний лімерик, насамперед лімерик Едварда Ліра, дуже привабливий для дітей. Це відомий факт, що зацікавити дитину можна, тільки щирістю. І смішити, дитину можна тільки щиро, щоб отримати у відповідь його щиру посмішку, сміх ... і гарний настрій.

  Але не будемо забувати, те, що викликає сміх у дорослої людини, майже завжди не смішно для дитини. Справа в тому, що будь-яке дитяче гумористичний твір - річ специфічна, з набором певних якостей.

  Так що ж особливого є в дитячих віршах? Насамперед давайте згадаємо, що логічне мислення у дитини перебувати в зародковому стані. І йому вкрай важко переварити великий, складний, насичений причинно-наслідковими зв'язками текст. Не варто також забувати, що дитині зовсім не цікаві серйозні теми з "важкою" лексикою. Будь-яке дитячий вірш, як правило, має простий, цікавий і забавний для дитини сюжет повчального характеру. Але гумор, в класичному Лімерику, не з усім звичайний. Едвард Лір, ніколи не називав свої віршики лімерики. До кожної частини своєї творчості він додавав приставку "nonsense", тобто "нісенітниця, нісенітниця". Він не тільки називав свої віршики безглуздими (подивіться назву будь-якого збірки його лимериків), але і робив їх такими. Nonsense - це особливий вид ненав'язливого ірраціонального гумору. Безглузде вірш визначається в енциклопедії Британіка як "... гумористичне або ексцентричне вірш, який відрізняється від комічного вірша великим прагненням до сюжетної нераціональності".

Зазвичай, кожен рядок відповідає за відведену їй частину розвитку сюжету. Композиційні правила Лімерик не вимагають чіткого розвитку сюжету. Наприклад, часто згадується в першій сходинці географічна назва, бралося Ліром не так заради наукової точності (що б достовірно розповісти про реальні проблеми аборигена), але для антуражу і рими. Тобто зовсім не обов'язково в другій і третій рядках ми дізнаємося про типові проблеми / пригоди жителя конкретної країни:

There was an old lady of France,

Who taught little ducklings to dance;

When she said. Tick-a-Tack! '-

They only said, 'Quack!' 1) крякання (качок), 2) знахар; шарлатан

Which annoyed that old lady of France.

Така кумедна "неправда" залучає дитячу увагу. Часто проблеми / пригоди героїв Едварда Ліра були просто казковими:

There was an old person of Rye,

Who went up to town on a fly;

But they said, 'If you cough,

You are safe to fall off! '

You abstemious old person of Rye! ощадливий, економний Синоніми: thrifty, economical

 Традиційне сюжетне розбіжність присутній і в п'ятій сходинці Лімерик. У ній зазвичай дається авторський підсумок вищеописаного сюжету або, знову ж авторська, характеристика поведінки головного героя. Авторська, значить не зовсім раціональна, що не випливає логічно з сюжету:

 There was a Young Lady of Troy,

Whom several large flies did annoy; докучати; докучати, дошкуляти, допікати

Some she killed with a thump,

Some she drowned at the pump, тонути; to be drowned потонути

And some she took with her to Troy.

 Крім таких сюжетних диспропорцій, слід звернути увагу і на лексику, уживану в Лімерик. У своїх безглуздих віршика Едвард Лір використовує іменники і дієслова різної частотності вживання (тобто синонімічне розмаїття), але особливою різноманітністю відрізняються імена прикметники. Ці прикметники, як правило, досить довгі і красиво звучать, роблять на дітей зачаровує ефект:

  ... That umbrageous Old Person of Spain. образливий, підозрілий ~ тінистий

... That ecstatic Young Lady of Wales. несамовитий; екстатичний, який впав у транс

... That mendacious Old Person of Gretna. брехливий; помилковий, оманливий Syn: false, erroneous, lying; untruthful

  Незвичайні барвисті прикметники, як правило, характеризують головних героїв, а, отже, несуть повчально-виховний акцент Лімерик, як дитячого вірша.

Дуже багато можна говорити і про синтаксис і про лексичне наповнення Лімерик, тому ми зупинилися лише на основних, на наш погляд моментах.

Класичні лимерики Едварда Ліра дуже різноманітні і цікаві для багатьох. Творчість важко загнати в певні рамки - тому не всі лимерики їм відповідають. Правила в них дотримуються іноді частково, а іноді з варіаціями. Але від цього класичні лимерики аж ніяк не перестають бути безглуздими.

  Не варто думати, що Едвард Лір винайшов nonsense, і тільки він писав у цьому жанрі. У 13 столітті відомий англійський письменник Джефрі Чосер вже писав деякі зі своїх оповідань в цьому стилі. Льюїс Керролл також писав всі свої розповіді в цьому жанрі, і не дивно, що він писав їх для дітей, і діти їх обожнювали і обожнюють досі. Керролл також пробував писати лимерики:

His sister, called Lucy O'Finner.

Grew constantly thinner and thinner;

The reason was plain. очевидний, явний, ясний

She slept out in the rain,

And was never allowed any dinner. допускати; визнавати

 Жанр nonsense, не дивлячись на свою простоту і легкість, що не простий у використанні. І, пишучи безглуздий лімерик, можна легко зробити його просто смішним, з логічним сюжетом.

  Через свою легкості, гнучкості замкнутої композиційної структури, приголомшливого дивакуватого гумору, лімерик дуже подобатися дітям. Деякі вчителі вирішили використовувати лімерик в навчальних цілях на уроках англійської мови. (Я використовую в розминках дивитися і на уроках - урок №64, 5 клас дивитися) І це не випадковий вибір, який сам собою напрошувався. Чітка структура, що запам'ятовується рима і хороший ритм - відмінний грунт для використання Лімерик у відпрацюванні навичок усного мовлення, вимови, поповнення словникового запасу і розвитку мотивації до говорінню. Для дітей дошкільного віку, яким не під силу запам'ятати і застосувати правила граматики та читання, вправи на основі Лімерик будуть відмінною підмогою на початковому етапі вивчення англійської мови.

 

2.4. Пальчикові вірші

 

 "Розум дитини перебуває на кінчиках його пальців"

                          В. Сухомлинський

Дуже важливою частиною роботи з розвитку дрібної моторики є «пальчикові ігри», finger games або tickle games. Ігри можна проводити як на заняттях, так і вдома. Вони захоплюючі і сприяють розвитку мовлення, творчої діяльності. Рухи пальців рук і кистей надають особливе розвивальне дію. Виконуючи пальчикові вправи, можна допомогти дитині розслабитися, так як прості рухи рук прибирають напруга, знімають загальну розумову і фізичну втому. Завдяки розвитку пальців формується проекція «схеми людського тіла», а мовні реакції знаходяться в прямій залежності від натренованості пальців. Фахівці з раннього розвитку вважають, що з пальчиковими іграми потрібно починати знайомити дитину з народження.

Формування усного мовлення дитини починається тоді, коли рухи пальців рук досягають достатньої точності. Коли дитина виробляє ритмічні рухи пальцями, у нього різко посилюється узгоджена діяльність лобних (рухова мовна зона) і скроневих (сенсорна зона) відділів мозку, тобто мовні області формуються під впливом імпульсів, що надходять від пальців рук. Мова вдосконалюється під впливом кінетичних імпульсів від рук, точніше - від пальців. Звичайно дитина, що має високий рівень розвитку дрібної моторики, вміє логічно міркувати, у нього досить розвинені пам'ять, увагу, зв'язкова мова.

Що відбувається, коли дитина займається пальчикової гімнастикою?

1. Виконання вправ і ритмічних рухів пальцями індуктивно призводить до порушення в мовних центрах головного мозку і різкого посилення узгодженої діяльності мовних зон, що, в кінцевому підсумку, стимулює розвиток мови.

2. Ігри з пальчиками створюють сприятливий емоційний фон, розвивають вміння наслідувати дорослому, вчать вслухатися і розуміти зміст промови, підвищують мовну активність дитини.

3. Малюк вчиться концентрувати свою увагу і правильно його розподіляти.

4. Якщо дитина буде виконувати вправи, супроводжуючи їх короткими віршованими рядками, то його мова стане більш чіткою, ритмічної, яскравою, і посилиться контроль за виконуваними рухами.

5. Розвивається пам'ять дитини, так як він вчиться запам'ятовувати певні положення рук і послідовність рухів.

6. У малюка розвивається уява і фантазія. Оволодівши багатьма вправами, він зможе «розповідати руками» цілі історії.

7. У результаті пальчикових вправ кисті рук і пальці придбають силу, хорошу рухливість і гнучкість, а це надалі полегшить оволодіння навичкою письма.

Пальчикові ігри дають можливість дорослим грати з малюками, радувати їх і, разом з тим розвивати мовлення і дрібну моторику. Завдяки таким іграм дитина отримує різноманітні сенсорні враження, у неї розвивається уважність і здатність зосереджуватися. Такі ігри формують добрі взаємини між дітьми, а також між дорослим і дитиною.

Пальчикові ігри - це інсценування яких-небудь римованих історій, казок за допомогою пальців, вони є дуже важливою частиною роботи з розвитку дрібної моторики. Ігри ці дуже емоційні, захоплюючі. Вони сприяють розвитку мовлення, творчої діяльності. «Пальчикові ігри» як би відображають реальність навколишнього світу - предмети, тварин, людей, їх діяльність, явища природи. У ході цих ігор діти, повторюючи рухи дорослих, активізують моторику рук. Тим самим виробляється спритність, вміння керувати своїми рухами, концентрувати увагу на одному виді діяльності.

Перед виконанням вправи, необхідно пояснити, як воно виконується, показати позу пальців і кисті.

Завжди починати пальчикові ігри треба з розминки пальців: згинання та розгинання. Можна використовувати для цієї вправи гумові іграшки з пищалками.

Вимовляти тексти пальчикових ігор дорослий повинен максимально виразно: то підвищуючи, то знижуючи голос, роблячи паузи, підкреслюючи окремі слова, а рухи виконувати синхронно з текстом або в паузах. Малюкам іноді важко промовляти текст, їм достатньо виконувати рухи разом з дорослим або з його допомогою. Для деяких ігор можна надягати на пальчики паперові ковпачки чи малювати на подушечках пальців очі і рот, використовувати спеціальні пальчикові ляльки.

Пальчикові ігри спонукають малят до творчості, і в тому випадку, коли дитина придумує до текстів свої, нехай навіть не дуже вдалі руху, його слід хвалити і, якщо можливо, показати його творчі досягнення.

Нижче я приведу пальчикові ігри, які можна використовувати на заняттях з англійської мови.

 Ten little boys can stand up straight,

Ten little boys can make a gate,

Ten little boys can make a ring,

Ten little boys can bow to the king.

Ten little boys can dance all the day,

Ten little boys can now hide away.

 В англійському фольклорі кожен палець руки, як поважаючий себе джентльмен, має власне ім'я. Це ім'я є одночасно і характеристикою пальця, що визначає його можливості.

Peter-Pointer - Пітер-указка (вказівний палець)

Tobby tall - Довгий Тобі (середній палець)

Rubby-Ring- Рубі з кільцем (безіменний)

Middleman - cредний палець

Baby Small (Weeman) - Малютка (мізинчик)

Tommy Thumb, Thumbkin - Великий Том (великий палець)

   А тепер спробуйте пограти з дітьми: нехай вони подивляться на свої долоньки і знайдуть пальчики, з якими недавно познайомилися. (Називаємо пальці по-англійськи і показуємо, діти повинні повторювати наші рухи. Попросіть дітей згадати назви пальців по-російськи, звернути увагу на схожі визначення та на відмінності). А тепер можна пограти з нашими пальчиками: діти спробують самі знаходити пальчик, який називає педагог. Спробуйте домогтися того, щоб діти на слух легко впізнавали пальчики, не плутали їх. Якщо дітям це здасться занадто важко, то можна для початку спробувати перебирати пальці по порядку, а потім випадковим чином.

Тепер наступна гра: ви називаєте і показуєте відповідний палець, діти повинні повторити за вами назва по-англійськи і продублювати руху. Потім гра ускладнюється - ви називаєте, але не показуєте, діти повторюють англійські фрази і роблять відповідні рухи, наприклад: Peter Pointer up (підійміть вказівний палець) Peter Pointer down (опустіть) Finger family up (підійміть долоню) Finger family down (опустіть) Tommy Thumbs up (підійміть обидва великі пальці) Tommy Thumbs down (опустіть) Tommy Thumbs dancing (порухайте широко розчепіреними пальчиками) All around the town (підійміть танцюючі пальчики вгору) Dance them on your shoulders (пальчики танцюють на плечах) Dance them on your head (пальчики танцюють на голові) Dance them on your knees (пальчики танцюють на колінах) Tuck them into bed (складіть руки, заховавши їх за пазуху). Ця гра просто незамінна для розвитку вміння в аудіюванні. Головна мета буде досягнута в тому випадку, якщо діти дізнаються на слух і правильно відреагують на такі слова, як shoulders, head, knees, dance. При першому читанні такого вірша можна задати дітям наступне питання: Що роблять пальчики? (Танцюють на плечах, голові, колінах). Вірші вимовляються в певному ритмі, після кожного рядка не забувайте робити паузу, щоб діти встигали виконати всі рухи. Обов'язково програйте дану сценку за участю всіх пальчиків.

Для подальшої роботи можна вивчити наступний вірш: Thumbkin, Pointer, Middleman, Big, Silly Man, Wee Man. Rig-a-jig-jig. Це традиційна пальчикова гра, сенс якої полягає в тому, щоб у процесі промовляння показувати по-черзі свої пальчики. Під час виголошення останнього рядка діти повинні розкрити долоню і рухати одночасно всіма пальчиками в напрямку партнера, як би намагаючись його налякати. Вас не повинно бентежити те, що фраза «Rig-a-jig-jig» дітям буде незрозуміла, та й сама по собі нічого не означає. Незважаючи на уявний значний мінус, ця фраза в свою чергу повинна привернути увагу початківця гравця одним своїм нерозлучним звучанням.

 У багатьох пальчикових іграх пальці по черзі йдуть за іменами. Ці ігри переслідують завдання змусити кожен пальчик дитячої руки рухатися окремо від інших пальців, що досить складно для малюків, особливо коли треба ворушити вказівним або безіменним пальцем.

Peter-pointer, Peter pointer,

Where are you?

Here I am, here I am.

How do you do?

 На слова третього рядка палець «вискакує» з кулачка (кулачок до того ж може бути захований за спиною) і кланяється (згинаються дві фаланги). На слова останнього рядка рух можна змінити: палець нахиляється вперед, не згинаючись.

Це гра дуже подобається малюкам (як всі ігри, що включають елемент «пряток»). Але в тому випадку, якщо діти тільки навчали вчити мову, імена пальців можна замінити зверненням «Little finger" або "Big finger".

Руху кожного пальця окремо можуть чергуватися з рухами всіх пальців. Зазвичай це «танець», коли всі пальчики довільно і активно ворушаться.

Dance. Peter-pointer (little finger), dance!

Dance. Peter-pointer (little finger), dance!

 Ворушиться і згинається вказівний палець.

Dance the Merry men around,

Dance the Merry men around.

 Кулачок розкривається, і «танцюють» всі пальці руки.

 

Пальці стискаються в кулачок, і рухається тільки великий палець - згинається, обертається, нахиляється то вправо, то вліво. І так, для кожного пальця по черзі.

Гру можна повторювати кілька разів: спочатку для пальців правої руки, потім - для пальців лівої руки, зрештою - для пальців обох рук. Можна грати у зростання темпів, поки пальці не перестануть встигати рухатися в ритм тексту і діти не почнуть сміятися.

Часто пальці руки представляють веселою сімейкою. Тоді за кожним закріплений певний статус. Це відмінний і веселий спосіб запам'ятати назви членів сім'ї.

 This is the father, so strong and stout.

This is the mother with children all about,

This is the brother so tall you see,

This is the sister with her dolly on her knee,

This is the baby still to grow,

And this is the family, all in raw.

 Для занять з дітьми я використовую або пальчикових ляльок, які зробили ми самі, разом, або вже готові, куплені в магазині маленькі пальчикові ляльки.

 Далі представляю вашій увазі більш важкі по граматичному і лексичному змісту гри, які супроводжуються так само рухами кистей і всієї руки.

 Mother's knives and forks

 These are mother's knives and forks (переплести руки, пальці нагорі)

This is Mother's table (притиснути пальці, зображуючи рівну поверхню столу)

This is Mother's looking glass (долонька знаходиться в особи, роздивляємося зображення в «дзеркалі»).

And this is baby's cradle (скласти долоньки, зображуючи дитячу колиску і покачати).

It's raining

It's raining, it's pouring. (руху пальчиками, що імітують краплі дощу)

The old man is snoring (скласти руки за голову, зобразивши подушку)

He went to bed (долоньки під щокою, наче б спимо)

And bumped his head (грюкнути долонькою по голові)

And could not get up in the morning. (похитати головою, зображуючи співчуття).

 Houses

This is a nest for Mr. Bluebird (скласти долоньки чашечкою, зображуючи гніздо)

This is a hive for Mrs. Bee (скласти кулачки разом, зображуючи вулик)

This is a hole for funny rabbit (з'єднати кінчики пальців двох рук, зображуючи вхід в нірку для кролика)

And this is a house for me (скласти руки «будиночком» над головою)

 With my mouth

 

I can show you my face (обводимо пальцем кілька разів навколо особи)

Where everything is on its place

With my nose I can smell (нюхаем шумно носом)

Many objects I see well (показуємо на предмети навколо себе)

With my eyes I look around, (прикладаємо долоню до чола козирком і вдивляємося вдалину)

Watch my feet and stamp the ground (дивимося, як тупотять наші ноги)

With my ear I can hear (прикладаємо долоню до вуха і прислухаємося, що робить наш сусід поруч)

What my friend is doing near

With my mouth I can eat (рух, ніби їмо ложкою суп)

Everything that's very sweet. (Посміхаємося досить і гладимо рукою по животу, як ніби з'їли щось смачне).

Пальчикова гра на вивчення частин тіла:

Alouette, little Alouette, Alouette, play the game with me: Put your finger on your head, Put your finger on your head, On your head, On your head, Do not forget, Alouette!

У міру розширення лексичного запасу замінюємо слово head на mouth, teeth, chin, nose, eyes, neck, chest, foot, leg, arm, cheek і т.д.

Також, можна замість Alouette використовувати імена конкретних дітей, як би даючи їм команду для виконання.

До наступної гри потрібно буде заздалегідь підготуватися: виріжте з звичайного паперу гуртки, розріжте кожен по радіусу і склейте конуси так, щоб вони надягали на пальчики. Під час заняття запропонуйте дітям намалювати на конусах оченята, носик, ротик, вушка. У процесі малювання вивчіть з дітьми ці назви по-англійськи. Зверніть увагу дітей на освіту множини (два ока, два вуха). Опишіть, як виглядають ваші пальчики в "нарядах": якого кольору в них очі, рот, ніс, вуха. У кого найбільший рот (вуха, ніс, очі), у кого найменші і т.п. Програйте з дітьми примітивні діалоги (вітання - прощання), де головними героями будуть "вбрані" пальчики. Спочатку покажіть весь процес самі, потім на пару з дітьми. Наступна гра буде з їжачком. Покажіть дітям іграшкового їжачка і скажіть: "It's a hedgehog". Помацайте його колючки: "There are prickles", і покажіть, як ви укололися: "It's prickly". Тепер покажіть все це на пальцях: "Little hedgehog" - перехрестите пальці обох рук, зображуючи голки - Come out of the hole! - Пальці біжать по столу або по колінах, Roll yourself into a ball! - Сплетіть кисті рук, зображуючи згорнутого їжачка.

Гра в павучка. Покажіть іграшкового павучка: "It's spider. It has got many legs. These are legs ". Тепер зобразимо на пальцях: "Show me your hand. This is a spider. Spider is climbing "- рука-павучок, ворушачи пальчиками, повзе вгору -" And falling down "- падає.

 Baby Mice

Where are the baby mice?

Squeak, squeak, squeak. (hide your hand behind your back)

I can not see them peek, peek, peek. (bring your fist forward)

Here they come out of their hole.

One, two, three, four, five, and that is all. (open your fingers one at a time)

Baby Seeds

In a milkweed cradle, snug and warm, (close fingers into fist)

Baby seeds are hiding safe from harm.

Open wide the cradle, hold it high, (open hand and hold it up high)

Come along wind, help them fly. (wiggle fingers)

Bumblebee

Bumblebee was in the barn, (circle finger in the air)

Carrying dinner under his arm. (move finger close to arm)

Buzzzzzzz-zz-z! (poke arm)

The Family

This is mama, kind and dear. (point to the thumb)

This is papa, standing near. (point to pointer finger)

This is brother, see how tall! (point to middle finger)

This is sister, not so tall. (point to ring finger)

This is baby, sweet and small. (point to little finger)

This is the family one an all. (wiggle all fingers)

Five Little Fingers

One little finger standing on its own. (hold up index finger)

Two little fingers, now they're not alone. (hold up middle finger)

Three little fingers happy as can be. (hold up ring finger)

Four little fingers go walking down the street. (hold up all fingers)

Five little fingers. This one is a thumb. (hold up four fingers and thumb)

Wave bye-bye 'cause now we are done. (wave bye-bye)

 One, two. How are you?

Three, four. Who's at the door?

Five, six. My name is Fix.

Seven, eght. Sorry, I'm late.

Nine, ten. Say it again.

* * *

Higletty, pigglety, pop!

The dog has eaten the mop;

The pig's in a hurry,

The cat's in a flurry,

Higletty, pigglety, pop!

* * *

One-have some fun,

Two-I like you,

Three-watch TV,

Four-run to the door,

Five-learn to drive

Six-learn to fix,

Seven-jump seven,

Eght-dont 'be late,

Nine-feel fine,

Ten-say it again!

* * *

Hey diddle, diddle,

The cat and the fiddle,

The cow jumped over the moon;

The little dog laughed

To see such sport,

And the dish ran away with the spoon.

* * *

Little Tom Tittlemouse

Lived in a bell-house;

The bell-house broke,

And Tom Tittlemouse woke.

 I have ten little fingers

And they all belong to me.

I can make them do things-

Would you like to see?

I can put them up high,

I can put them down low.

I can make them hide,

And I can fold them just so.

У міру читання віршика дорослий показує і ховає великі пальці рук (як варіант - наперсним іграшки у вигляді пташок)

Two little blackbirds sitting on a hill

One named Jack and the other named Jill

Fly away, Jack, fly away Jill

Come back Jack, come back Jill

Little eyes see pretty things

Little nose smells something good

Little ears hear someone sing

Little mouth tastes luscious food.

Як варіант:

1. Two little dickey birds sitting on a wall.

One named Piter,

One named Paul.

Fly away, Piter, fly away, Paul.

Come back, Piter, come back, Paul.

This little pig went to the market,

This little pig stayed at home,

This little pig had roastbeef,

And this little pig had none.

And this little pig cried,

"Wee - wee - wee! I can not find my way home! "

(From the Thumb)

 Where is Thumbkin?

Where is Thumbkin?

Here I am!

Here I am!

How are you today, friend?

Very well, I thank you.

Run away.

Run away.

 Where is Pointer?

Where is Pointer?

Here I am!

Here I am!

How are you today, friend?

Very well, I thank you.

Run away.

Run away.

 Where is Middleman?

Where is Middleman?

Here I am!

Here I am!

How are you today, friend?

Very well, I thank you.

Run away.

Run away.

 Where is Ringman?

Where is Ringman?

Here I am!

Here I am!

How are you today, friend?

Very well, I thank you.

Run away.

Run away.

Where is Pinkie?

Where is Pinkie?

Here I am!

Here I am!

How are you today, friend?

Very well, I thank you.

Run away.

Run away. A little ball, (м'ячик - кулачок)

a bigger ball, (м'ячик - двома долоньками)

And a great big ball I see, (велике коло перед грудьми)

Now help me count them,

One two there. (і по порядку: м'ячик-кулачок, м'ячик долоньками, великий м'ячик)

A nest is a home for a robin, (долоньки чашкою, гніздом)

A hive is a home for a bee, (долоньки м'ячиком)

A hole is a home for a rabbit, (дірочка між пальчиками)

And a house is a home for me. (руки - будиночок над головою)

Перейдемо до обіцяного - хочу розповісти, як «за допомогою пальчиків» ви допоможете допомогти малюкові вивчити частини тіла. Текст такою: Anne, little Anne Anne, play the game with me: Put your finger on your head, Put your finger on your head, On your head, On your head, Do not forget, Anne!

У міру запам'ятовування тексту потішки, замінюємо слово head на mouth, teeth, chin, nose, eyes, neck, chest, foot, leg, arm, cheek і т.д. Також, можна замість Anne використовувати імена конкретних дітей, як би даючи їм команду для виконання.

Гра «В хованки»: Touch your ears, (доторкнулися до вушок),

pat your nose (до носика)

Tickle baby's little toes (полоскотали пальчики ніг),

Hide your eyes (закрили вічка)

are you? (привідкрили, зі здивованим виразом обличчя),

Baby's playing peek-a-boo! (відкрили оченята).

Гра «в павучка». Покажіть іграшкового павучка: "It's spider. It has got many legs. These are legs ". Тепер зобразимо на пальцях: "Show me your hand. This is a spider. Spider is climbing "- рука-павучок, ворушачи пальчиками, повзе вгору -" And falling down "- падає.

Сподіваюся, ви вже зрозуміли, за яким сценарієм розігруються пальчикові ігри. Близько 100 пальчикових англійських ігор ви можете знайти на сайті - http://thebestkidsbooksite.com/fingerplays-for-kids.cfm

Ну, а зараз сюрприз до Різдва! Ви використовуєте всім відому мелодію Jingle Bells. Текст пісні наступний:

Christmas Cards. Christmas Cards.

Red and green and blue.

Please send me a Christmas card,

And I will send one to you.

Christmas Cards. Christmas Cards.

Hanging by the tree.

I will send you a Christmas card,

If you send one to me.

 

 

 

 


ВИСНОВКИ

 

Отже, результати проведеного нами дослідження та власний досвід використання фольклорного матеріалу в поєднанні з інтерактивними технологіями під час виробничої практики у початкових класах загальноосвітньої школи, дають нам підстави вважати, що запропоновані вище принципи та технології організації навчання учнів підвищують мотивацію школярів до вивчення ІМ; вони є важливим чинником у формуванні СКК учня. Як засвідчила практика, використання інтерактивних технологій та фольклорного матеріалу забезпечить високу щільність та ефективність уроку ІМ у початковій школі.

Формування СКК є важливим завданням у навчанні молодших школярів. Її сформованість дає можливість учням не лише поглиблювати знання з ІМ, а й ефективно взаємодіяти на комунікативному рівні.

У процесі відбору фольклорного матеріалу, вчитель має ретельно підготувати план-конспект уроку, з врахуванням фольклорної складової та інтерактивних завдань. Особливу увагу вчитель має приділити системності роботи з фольклорним матеріалом. Це сприятиме свідомому підходу учнів до вивчення англійського фольклору.

Перспективи подальших розвідок ми вбачаємо в дослідженні проблем класифікації фольклору за місцем у навчальному процесі та у дослідженні використання комп’ютерних технологій у навчанні учнів англійського фольклору.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Carol Read. 500 Activities for the Primary Classroom / Read Carol. – Thailand: Macmillan, 2007. – 320 p.
 2. John Byrne and Anne Waugh. Jingle bells and other songs. - Oxford University press, 2005. - 24 p.
 3. L.Veremchuk. Interactive learning / L. Veremchuk // English. – 2012. – №6(582). – Pp. 18 – 19.
 4. Nursery Rhymes, Lyrics, Origins and History. Режим доступу: http://www.rhymes.org.uk/index.htm
 5. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков: Справочник / И. Л. Колесникова, А. О. Долгина. – СПб.: Рус.-Балт. информ. Центр «Блиц», 2001. – 224 с.
 6. Бородько Р.Г., Полікарпова А.О. Чарівні казки для вдосконалення вашого англійської. - М .: «Міжнародна кіношкола», 1992. - 32 с.
 7. Верхогляд В.А. Англійські вірші для дітей: Книга для читання на англ. яз. в молодших класах з викладанням ряду предметів на англ. яз. - М .: Просвещение, 1981. - 80 с.
 8. Голубєв А. П., Смирнова І.Б. Пісня в курсі англійської мови: Навчальний посібник. - М .: «Академія», 2003. -304 с.
 9. Державний стандарт початкової загальної освіти. Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua//often-requested/state-standards/
 10. Еммер Ю. А. Віддієслівний ім'я і різні жанри. Мова і культура. Збірник наукових статей XIII міжнародної методичної конференції / За редакцією С.К. Гураль. -Томськ, 1999. - С. 19 - 27.
 11. Жаркова Т. І. Переклад і його роль у навчанні французької мови на старшій ступені // Іноземні мови в школі. - № 4. - 2004. - С. 31 -36.
 12. Кулагіна. І. Ю. Вікова психологія: Навчальний посібник. - М: Видавництво РОУ, 1996. - 180 с.
 13. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах / [Ніколаєва С. Ю., Бігіч О. Б., Бражник Н. О. та ін.] – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.
 14. Мухіна В.С. Вікова психологія: Підручник для студентів вузів. –М .: «Академія». - 432 с.
 15. Поляков Ю.М. Загадки у віршах: Книга для читання на англ. яз. в молодших класах середовищ-ній школи. - М .: Просвещение, 1981. - 48 с.
 16. Розова О.Г., Пузанова Л.С. Англійські вірші для дітей. - М .: «Книжковий світ», 2000. - 44 с.
 17. Федорченко Е.Н. Навчання з захопленням. - М: «Менеджер», 2005. - 224 с.
 18. Філатов В.М., Філатова Г.Є. Теорія і практика раннього навчання іноземним мовам. - Ростов н / Д: АНІОН, 1999. - 384 с.
 19. Фурсенко С. В. Граматика у віршах. - СПб: КАРО, 2005. - 160 с.


ДОДАТКИ

Цикл уроків Несвіт А. «АНГЛІЙСЬКА МОВА» 5 клас

ТЕМА: ПОВТОРЕННЯ (INTRODUCTION)

УРОК 1 (1)

Підтема: Дозвольте відрекомендуватися.

Мета:  Повторити й активізувати лексико-граматичний матеріал.

Повторити граматичні структури: короткі форми дієслова to be; об'єктний відмінок особових займенників те, him, her, us, them.

Практикувати учнів у діалогічному та монологічному мовленні за темою.

Активізувати вміння учнів відрекомендовуватися, розповідати про себе.

Продовжувати формувати навички письма.

Ознайомити учнів із завданнями навчання в 5 класі, структурою підручника, робочого зошита.

Привернути увагу учнів до необхідності систематичної, наполегливої роботи впродовж року.

Виховувати наполегливість, любов до праці.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, граматична таблиця Personal Pronouns (HO).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting     

1. Привітання. Поздоровлення учнів з початком навчального року.

Т: Dear pupils, I’m glad to see you. You are the pupils of the 5th form now. You are strong and healthy after your long summer holidays. I’m sure you are ready for active work. Let us start our lesson.

Introduction                                                                                 

2. Знайомство з новим підручником, структурою робочого зошита               й змістом навчання у 5 класі.

Т: You have got a new textbook. Look at the cover. What can you read on it?

Учні читають написи на обкладинці.

Т: So, Oksana Karpiuk is the author. She did great work for you. You’ve got your Workbook, too. There are lots of exercises in it to help you to learn English.

Учитель демонструє робочий зошит.

Warming up

3. Уведення в іншомовну атмосферу.

I have ten little fingers

And they all belong to me.

I can make them do things-

Would you like to see?

I can put them up high,

I can put them down low.

I can make them hide,

And I can fold them just so.

Мовленнєва розминка. Учні відповідають на запитання учителя в режимі Т http://subject.com.ua/lesson/english/5klas/5klas.files/image001.png Р1 http://subject.com.ua/lesson/english/5klas/5klas.files/image001.png Р2 http://subject.com.ua/lesson/english/5klas/5klas.files/image001.png Р3, etc.

Т: How many pages has the book got? How many units are there in the book? What units can you see on the «Contents» page? What is there in the «Appendix»? (Reader’s Bag, Grammar Reference, Vocabulary, Irregular Verbs).

What are we going to start our work this year with? (With Introduction)

What page is Lesson 1 on? (page 4)

Aim    

4.  Повідомлення  теми та мети уроку.

Т: Today’s topic is «Introduction». You’ll remember the ways of introduction and by the end of the lesson you’ll be able to speak about yourselves. We’ll also revise our grammar: the verb «to be» and the Personal Pronouns.

 II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Speaking and Reading

1. Активізація навичок діалогічного й монологічного мовлення та удосконалення техніки читання.

1) Підготовка учнів до відтворення діалогу.

РЗ, впр. 1 (с. 4).

Учні виконують завдання письмово в робочому зошиті, потім у парах відтворюють діалог. Одна пара за викликом учителя інсценує його перед класом.

2) Подання тексту для читання.

Впр. 1а (с. 4).

Учні слухають і повторюють за вчителем речення з підручника.

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

Впр. 1b (с. 4).

Учні називають, що зображено на ілюстраціях підручника (с. 4), й повідомляють, що вони дізналися про дітей, які зображені на фото. Потім по черзі відповідають на запитання: What is in the poster? What other things about the person can you add.

4) Закріплення відпрацьованого матеріалу.

а) Розповідь учнів про себе з опорою на впр. 1 (с. 4).

Т: Do you know the TV programme «The Smartest Child» («Найрозумніший»)? Do you like to watch it? Who do you think is the smartest pupil in your group? Why do you think so?

Учні називають, хто, на їхню думку, є найрозумнішим учнем в групі, та обґрунтовують свою відповідь.

Т: Let us ask the smartest pupils to introduce themselves and tell us about their hobbies, favorite subjects, friends etc.

б) Учні працюють у парах: розповідають про себе з опорою на ключові слова.

Grammar Revision      

2. Повторення граматичного матеріалу.

1) Повторення утворення коротких форм дієслова to be.

а) Впр. 2а, b (с. 5).

Учні про себе читають приклади повних та коротких форм дієслова to be, потім ланцюжком називають повні форми (впр. 2b).

б) РЗ, впр. 2b (с. 5).

Учні письмово виконують вправу, потім ланцюжком читають її.

2) Повторення й активізація граматичного матеріалу «The Personal Pronouns».

а) Робота з граматичною таблицею (НО).

Учитель звертає увагу учнів на виділені займенники та пропонує їх згадати. Потім вони разом з учителем повторюють ці займенники.

Т: Study the table. Pay attention to the pronouns in the Objective Case.

HO2:

PERSONAL PRONOUNS

 

Nominative Case

Objective Case

Singular

I see a cat.

You see a cat.

He sees a cat.

She sees a cat.

It sees a cat.

The cat sees me.

The cat sees you.

The cat sees him.

The cat sees her.

The cat sees it.

Plural

We see a cat.

You see a cat.

They see a cat.

The cat sees us.

The cat sees you.

The cat sees them.

 б) Закріплення граматичного матеріалу.

Впр. 3 (с. 5).

Учні виконують вправу спочатку усно, потім письмово.

Writing                                  

4. Тренування учнів у письмі.

РЗ, впр. 2, 3 (с. 1).

Учні письмово виконують завдання в робочих зошитах. Учитель перевіряє правильність виконання, слухаючи варіанти відповідей учнів.

 III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework                             

1. Домашнє завдання.

Впр. 4 (с. 5), підготувати проект за зразком впр. 1а (с. 4). Використати в роботі малюнки та фото членів своєї родини.

Summarizing                         

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Our first English lesson this year is over. Did you like it? You remember the Objective Pronouns, don’t you?

Учні разом називають займенники: me, you, him, her, it, us, you, them.

T: Now you can introduce yourselves, can’t you? You can also make words shorter. Please show me how you can do it. I’ll tell you long form and tell the short one. Бесіда у режимі

T http://subject.com.ua/lesson/english/5klas/5klas.files/image001.png Class.

Т: Cannot.

Ps: Can’t.

T: Has not, does not, she is, they are, I am.

Учні хором називають короткі форми.

Т: And remember that there is no short form «amn’t». Now look at the blackboard. Read the sentence. It reads the same way forward and backwards. Funny, isn’t it?

Учитель записує на дошці речення:

Madam, I’m Adam. 

 


АНГЛІЙСЬКА МОВА ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ 5 клас

ТЕМА: ПОВТОРЕННЯ (INTRODUCTION)

УРОК 2 (2)

Підтема: Я та мої друзі.

Мета:  Повторити, систематизувати й активізувати вживання часових форм дієслова (PresentContinuous, Present Simple, Past Simple).

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Навчати учнів характеризувати, порівнювати та оцінювати себе та друзів.

Удосконалювати техніку читання.

Практикувати учнів у письмі.

Розвивати мовленнєву реакцію.

Виховувати вміння працювати в команді.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, плакати, які підготували учні.

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Dear pupils! Today we are going to have some competitions. At first for the best Project Work and then for the best Team Work. We are also revising our grammar: Present Simple, Present Continuous, Past Simple and learning how to ask questions.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Two little blackbirds sitting on a hill

One named Jack and the other named Jill

Fly away, Jack, fly away Jill

Come back Jack, come back Jill

Little eyes see pretty things

Little nose smells something good

Little ears hear someone sing

Little mouth tastes luscious food.

1) Тренування учнів у вживанні питальних слів. Опрацювання римування, яке записане на дошці.

Over and under tell where.

Yesterday and today tell when.

Now and then tell when.

Badly and well tell how.

Easy and difficult tell how.

Here and there tell where.

 Humpty Dumpty sat on a wall.

Humpty Dumpty had a great fall.

All the king's horses and all the king's men

Could not put Humpty together again!

 

 

Учитель звертає увагу учнів на питальні слова where, when, how. Учні хором повторюють за вчителем римування, потім троє-четверо розповідають його самостійно.

2) РЗ, впр. 2 (с. 2).

Учні самостійно читають речення. Потім по черзі пропонують свої варіанти питальних слів.

 II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

Впр. 4 (с. 5).

Учитель пропонує провести конкурс на кращий проект. Учні за бажанням роблять повідомлення. Клас називає кращі роботи. Учитель підводить підсумки.

Т: Was it interesting to make a project? Who helped you in your work? I think you worked well at home. Thank you. I really liked your introductions and I’m going to give you good marks.

Grammar Practice

2. Повторення і систематизація граматичного матеріалу (часові форми дієслова PresentContinuous, Present Simple, Past Simple).

1) Bпp. 1a, b (c. 6).

Учні самостійно читають довідковий матеріал.

2) Bпp. 2 (с. 6).

Учні ланцюжком складають речення за допомогою таблиці.

3) Впр. 3 (с. 6).

Індивідуальна робота учнів з диференціації часових форм дієслова,

а) Учні в зошити записують номери речень у відповідні стовпчики.

 The Present Continuous Tense

The Present Simple Tense

The Past Simple Tense

2, 6

1, 3, 7, 9

4, 5, 8

 б) Учитель записує на дошці граматичні форми дієслів.

went                                              am going                                                                  was

played                                           isn’t sleeping                                                              are

washes                                            dont do                                                                  have

Учні записують їх у зошитах у три стовпчики, як у впр. 3 (с. 6).

4) Відпрацювання повторених форм дієслів.

Учитель поділяє учнів на три команди (Team A, Team В, Team С). Кожна з них протягом п’яти-семи хвилин виконує на окремих аркушах впр. 4, 5, 6 (с. 7). Потім команди здають аркуші. Після перевірки учитель називає переможця.

Writing                                 

3. Тренування учнів у письмі.

Доки вчитель перевіряє командну роботу, учні письмово виконують впр. 3 (с. 2) в РЗ.

 III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework                            

1. Домашнє завдання.

РЗ, впр. 4 (с. 3), записати запитання.

Summarizing                         

2. Підведення підсумків уроку.

Т: We’ve done a lot of grammar exercises today. We’ve had two contests. Now let me name the winners. The best Project Work was... As for our Team Work the first place goes to... the second to... and Team ... comes the third.

And now enjoy a joke and mind the tenses.

Учитель переказує жартівливий діалог, учні слухають і передають зміст рідною мовою.

An old Lady: Why are you carrying that umbrella over your head? It is not raining and the sun is not shining either.

A small girl: You see when it rains, Pa wants it, when it shines, Ma wants it, so now is the only time I can use it.

 


АНГЛІЙСЬКА МОВА ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ 5 клас

ТЕМА: ПОВТОРЕННЯ (INTRODUCTION)

УРОК 3 (3)

Підтема: Робочий день школяра.

Мета:  Відпрацювати в мовленні учнів структури It takes те....

Навчати трансформувати текст, ставити запитання, відповідати на них, уживаючи структуриPresent Simple, робити висновки.

Формувати навички аудіювання.

Практикувати учнів в усному мовленні.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Удосконалювати техніку читання.

Виховувати свідоме ставлення до навчання.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Hello, boys and girls. I hope you are fine today. Our topic today is «The Pupil’s Working Day». We are going to discuss your school life, your interests, your likes and dislikes. A text about one English schoolgirl will help us.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Учитель пропонує учням прослухати вірш.

Т: Listen to a poem and answer the questions.

Betty likes Maths

To count and to add.

Peter’s good at drawing pictures

On the drawing pad.

Dolly’s good at History,

And Mary’s good at Grammar.

Jimmy says it’s lot of fun

To work with a hammer.

Peggy likes Geography.

But never can you say

What Bob likes best of all,

For Bob likes to play.

Для перевірки розуміння змісту вірша вчитель ставить запитання, на які учні відповідають ланцюжком.

Т: What is this poem about? (About pupils, about school subjects, etc.)

What subjects do you like?

What are you good at? Do you do your homework?

 II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Vocabulary Practice

1. Тренування учнів у вживанні структури It takes me... to do smth.

1) Учні прослуховують речення і намагаються перекласти їх.

Т: Listen to the sentences. Try to understand and translate them.

It takes me 5 minutes to get to work.

It takes me 10 minutes to wash and dress.

Can you translate the sentences?

2) Учитель записує на дошці частину речення: It takes те... Учні по черзі усно доповнюють його.

Т: Answer my questions, using the model. How long does it take you to wash/to have breakfast/to get to school/to do homework?

P1: It takes me five minutes to wash.

T: How long did it take you to do your homework? Let us check how well you did it.

Check  on Homework

2. Перевірка домашнього завдання.

Р3, впp. 4 (c. 3)

Один учень читає текст листа, зупиняючись після кожного речення, учитель пропонує кільком учням прочитати свої варіанти запитань. Потім один з учнів читає всі запитання до листа.

Reading                                           

3. Подання тексту для читання. Впр. 1а (с. 8).

1) Pre-Reading Activity. Етап підготовки до читання.

Впр. 4а (с. 9).

Бесіда про життя школяра. Учитель ставить запитання, учні відповідають на них у режимі Р http://subject.com.ua/lesson/english/5klas/5klas.files/image001.png Class. .

Two little dickey birds sitting on a wall.

One named Piter,

One named Paul.

Fly away, Piter, fly away, Paul.

Come back, Piter, come back, Paul.

This little pig went to the market,

This little pig stayed at home,

This little pig had roastbeef,

And this little pig had none.

And this little pig cried,

"Wee - wee - wee! I can not find my way home! "

(From the Thumb)

Where is Thumbkin?

Where is Thumbkin?

Here I am!

Here I am!

How are you today, friend?

Very well, I thank you.

Run away.

Run away.

 

Where is Pointer?

Where is Pointer?

Here I am!

Here I am!

How are you today, friend?

Very well, I thank you.

Run away.

Run away.

Where is Middleman?

Where is Middleman?

Here I am!

Here I am!

How are you today, friend?

Very well, I thank you.

Run away.

Run away.

Where is Ringman?

Where is Ringman?

Here I am!

Here I am!

How are you today, friend?

Very well, I thank you.

Run away.

Run away.

Where is Pinkie?

Where is Pinkie?

Here I am!

Here I am!

How are you today, friend?

Very well, I thank you.

Run away.

Run away.

2) Reading. Етап читання.

а) Читання тексту з метою розуміння основного змісту. Учні самостійно читають текст і відповідають на запитання вчителя.

Т: What is the text about?

б) Читання тексту для отримання детальної інформації.

Т: Now, read the text again more carefully.

3) Post-Reading Activity. Етап перевірки розуміння змісту тексту.

а) РЗ, впр. 1 (с. 4).

Учні працюють у парах: ставлять запитання один одному та відповідають на них.

б) Короткий переказ тексту.

Учні переказують текст ланцюжком.

в) Впр. 1b (с. 8).

Робота в парах. Учні читають діалог за ролями й доповнюють речення. Контроль виконання — заслухати одну пару.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

Впр. 3 (с. 9), написати інтерв’ю, використовуючи впр. 2b (с. 9) як зразок.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

Т: We have done lots of work today discussing pupils’ school life. Now imagine that you want to study at the London School of Dance. Complete the form of exercise.

РЗ, впр. 1 (с. 4).

Учні заповнюють анкету, а також виконують впр. З (с. 4) — знаходять назви предметів. Учитель збирає робочі зошити на перевірку.
АНГЛІЙСЬКА МОВА ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ 5 клас

ТЕМА: ПОВТОРЕННЯ (INTRODUCTION)

УРОК 4 (4)

Підтема: Літній відпочинок.

Мета:  Повторити й узагальнити граматичний матеріал: часові форми дієслів.

Тренувати учнів в аудіюванні.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Удосконалювати техніку читання.

Навчати застосовувати логічні операції (порівняння, аналіз тексту).

Формувати навички практичного застосування знань.

Виховувати бажання з користю проводити вільний час.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки з текстом пісні (НО).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: I’m glad to see you, my dear pupils! Listen to a Russian proverb: «There is time for work and time for play». At our previous lesson we spoke about pupils’ working day. Today we are going to discuss how children rest in summer.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

1) Учні слухають слова пісні «Travelling Song» з голосу вчителя. Потім обирають мотив для її виконання та всі разом співають.

НО:

Read the song and sing it altogether.

TRAVELLING SONG

Monday in Athens,

Tuesday in Madrid.

Wednesday in Canberra,

Thursday in bed.

Let’s fly to Moscow

Then to Bangkok,

Let’s go to London

And rock, rock, rock.

He likes Tokyo,

She likes Rome,

They like Paris,

We all like home.

 Jack and Jill

 Jack and Jill went up the hill

To fetch a pail of water; приносити; відро

Jack feel down and broke his crown, вінець, завершення, верхівка, тім'я

And Jill came tumbling after.

Up got Jack and home did he trot,

As fast as he could caper; скакати, стрибати

Went to bed and bound his head,

With vinegar and brown paper.

When Jill came in how she did grin

To see Jack's paper plaster;

Mother vexed, did whip her next; розсерджений; лаяти; побити

For causing Jack's disaster.

2) Бесіда з учнями.

Т: Why do people travel? (They want to see new places, it’s fun, etc.)

Did you travel in summer?

How did you travel?

Where did you go?

Did you like it?

 II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

Впр. 3 (с. 9).

Учитель називає учня, якому інші ставлять запитання зі своїх інтерв’ю, написаних удома.

Listening Comprehension and Reading

2. Подання тексту для аудіювання. Впр. 1а (с. 10).

1) Прослуховування учнями тексту в аудіо-запису або з голосу вчителя,

2) Активізація вживання лексичних одиниць за темою.

РЗ, впр. 1, 2 (с. 5).

Учні письмово виконують вправи протягом двох-трьох хвилин. Вчитель перевіряє правильність виконання завдання, викликаючи учнів по черзі.

 Гра «В хованки»: Touch your ears, (доторкнулися до вушок),

pat your nose (до носика)

Tickle baby's little toes (полоскотали пальчики ніг),

Hide your eyes (закрили вічка)

are you? (привідкрили, зі здивованим виразом обличчя),

Baby's playing peek-a-boo! (відкрили оченята).

Гра «в павучка». Покажіть іграшкового павучка: "It's spider. It has got many legs. These are legs ". Тепер зобразимо на пальцях: "Show me your hand. This is a spider. Spider is climbing "- рука-павучок, ворушачи пальчиками, повзе вгору -" And falling down "- падає.

3) Читання тексту. Впр. 1а (с. 10).

Учні ланцюжком читають текст.

4) Перевірка розуміння змісту прочитаного.

Впр. 1b, с (с. 10).

Учні працюють у парах: реконструюють запитання і відповідають на них, спираючись на текст.

5) Активізація мовного матеріалу.

РЗ, впр. 4 (с. 6).

Учні самостійно читають лист, одержаний у відповідь від Майка. Учитель пропонує у парах порівняти відпочинок двох хлопчиків. Потім слухає відповіді кількох пар.

Grammar Practice

3. Тренування учнів у вживанні граматичних структур — диференціація часових форм дієслова.

1) Впр. 2 (с. 11).

Демонстрація зразка і робота в парах — три варіанти з подальшим відтворенням діалогів однією парою від кожного ряду.

2) РЗ, впр. 3 (с. 5) — додаткова вправа на диференціацію часових форм. Учень, у якого немає пари, письмово виконує вправу, записуючи тільки форми дієслів. Учитель перевіряє й оцінює індивідуальну роботу.

 III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

Впр. 3 (с. 11), ужити потрібну форму дієслова.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Whose summer rest was better Nick’s or Mike’s? Why do you think so? Now close your eyes and imagine that it is summer and you are having holidays. Where are you? What are you doing?

Учні за бажанням усно описують епізоди своїх вигаданих канікул. 

 


АНГЛІЙСЬКА МОВА ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ 5 клас

ТЕМА: ПОВТОРЕННЯ (INTRODUCTION)

УРОК 5 КОНТРОЛЬНИЙ

Підтема: Контроль знань і вмінь учнів за темою «Повторення».

Мета:  Перевірити рівень мовної та мовленнєвої компетенції учнів за темою.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, зошит для тематичного оцінювання, Тест 1.

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Today we have our first test this school year to check how you are ready for further studies in the 5th form.

By the end of the lesson you should be able:

   to match the words and make up word combinations;

   to show whether you know short forms and the Objective Pronouns;

   to check your ability to make up questions and answer them;

   to write about your the people you like.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Учитель записує фонетичне й лексичне римування на дошці:

BUILD UP SELF-ESTEEM

I’m a pupil,

I’m a good pupil,

I’m a clever pupil,

I’m a talented pupil,

I’m a fantastic pupil,

I’m trying to be the best pupil in the world.

Учні хором промовляють римування.

 II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

Впр. 3 (с. 11).

Учитель викликає учня прочитати розповідь про відпочинок Софі й оцінює його роботу, а зошити інших учнів збирає наприкінці уроку для перевірки.

Instructions                                                                                  

2. Інструкція з виконання контрольної роботи та її оцінювання за 12-бальною шкалою.

Т: The test consists of 4 tasks. You get 3 points for each tasks if you do it correctly.

Test

3. Контрольна робота.

Виконання контрольної роботи (тест 1).

Учні виконують контрольну роботу в зошитах для тематичного оцінювання.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework                                                                                    

1. Домашнє завдання.

Принести словникові зошити.

Т: You have got no homework because you’ve done the test. Please bring your vocabularies next time.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

T: I hope you have coped with your test properly. Have a rest.

TEST 1 (REVISION)

Variant I

1. Match the words to make word combinations.

[e] 1)  a favourite                             a) English

[  ] 2) a telephone                           b) museums

[  ] 3) good at                                  c) the piano

[  ] 4) to play                                   d) clothes

[  ] 5) a comfortable                         e) sport

[  ] 6) to visit                                    f) number

[  ] 7) beautiful                                g) hotel

 

2. Copy the text. Write the underlined words in short forms, open the brackets.

You cannot see (he) in the photo because he did not go to the museum with (we). He is on holiday with his family now. They are coming back on Sunday.

You can't see him..._____________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 3. Make up questions putting the words into the correct order. Answer the questions.

1) writing/a test/Are/now?/you Are you writing a test now?

____________________________________________________________________

2) you/How many/have/do/on Mondays?/lessons

____________________________________________________________________

3) yesterday?/did/get up/you/When

____________________________________________________________________

Answers:

1) __________________________________________________________________     

2) _________________________________________________________________     

3) ________________________________________________________________

 

4. Introduce your mother for the competition "The Best Mummy in the World".

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Total: [   ] [12]

 Variant II

1. Match the words to make the word combinations.

[e] 1) a school                            a) lessons

[  ] 2) a new                               b) souvenirs

[  ] 3) dance                               c) classmate

[  ] 4) younger                            d) holiday

[  ] 5) to sell                               e) subject

[  ] 6) a fantastic                         f) cities

[  ] 7) different                           g) sister

 2. Copy the text. Write the underlined words in short forms. Open the brackets.

She did not see (I) because I was not at home. I met my friends and went to the cinema with (they).I am going to phone (she).

She didn't see me... ___________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Make up questions putting the words into the correct order. Answer the questions.

1) does/your/When/get up?/usually/mother____

When does your mother usually get up?_______

2) Did/at 8 o'clock/she/watch TV/in the morning/ yesterday?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3) classmates/Are/having/your/now?/a holiday

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Answers:

1) ________________________________________________________________     

2) ________________________________________________________________     

3) _______________________________________________________________

 

4. Introduce your grandmother for the competition "The Best Granny in the World".

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

 


АНГЛІЙСЬКА МОВА ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ 5 клас

ТЕМА: ЗНОВ ДО ШКОЛИ

UNIT 1. SUMMER IS OVER

УРОК 6 (1—2)

Підтема: Літні канікули.

Мета:  Повторити й узагальнити лексичний матеріал теми.

Розширювати словниковий запас учнів за темою.

Систематизувати граматичний матеріал: вживання Past Simple.

Тренувати учнів в аудіюванні.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Практикувати учнів у письмі.

Розвивати мовленнєву реакцію, мовну здогадку.

Виховувати бажання з користю проводити вільний час.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good afternoon, dear pupils! You are back at school having your lessons, meeting your friends and teachers. But you remember your summer holidays very well. Today we are going to speak about them. Your summer holidays are in the past. So we must revise the Past Simple, too. Let’s start.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу. Фонетична та лексична розминка.

Учитель пропонує учням прочитати римування, записане на дошці, та відповісти на запитання.

TRAVELLING

We go by car,

And we go by train.

We go by boat,

And we go by plane.

We go by land,

And sea, and air,

We go, go, go,

From here to there.

T: Did you travel in summer?

Where did you go?

How did you go there?

Декілька учнів відповідають на запитання, при цьому учитель уважно стежить за їхньою вимовою і виправляє помилки.

 II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Analyzing the Test

1. Аналіз виконання контрольної роботи.

Учитель повідомляє про результати виконання контрольної роботи й організує роботу над помилками (акцент робиться на найбільш поширених). Для цього він роздає тестові зошити й пропонує учням, які добре виконали завдання, прочитати їх. Інші учні аналізують помилки.

Grammar Practice         

2. Систематизація граматичного матеріалу: вживання Past Simple.

1) Робота з граматичним довідником (с. 171). Учні самостійно читають  параграф довідника. В разі необхідності вчитель надає допомогу.

2) Закріплення вивченого граматичного матеріалу.

а) РЗ, впр. 1 (с. 7).

Учні заповнюють таблицю, по закінченні роботи один з них читає слова вголос. Учитель і решта класу стежать за правильністю виконання завдання й виправляють можливі помилки.

б) РЗ, впр. 2 (с. 7).

Учні з’єднують відповідні дієслова в І і II формі, потім по черзі читають утворені пари.

Speaking    

3. Підготовка до висловлювань за темою уроку.

1) Уведення нової лексики, робота з Mind-Map «Summer Holidays».

Учитель пропонує учням відкрити підручники на с. 12 і ознайомитися з Mind-Map «SummerHolidays». Учні ланцюжком читають висловлювання Mind-Map, й перекладають їх з опорою на малюнки. Потім учитель пропонує звернути увагу на дієслова, записані на дошці, і записує поряд з ними II форму.

 

Правильні дієслова

Неправильні дієслова

play 

have  had

visit 

be — was/were

practise 

make — made

learn —

swim — swam

 

lie — lay

 2) Впр. 1 (с. 12).

Учні прослуховують діалог в аудіо-запису або з голосу вчителя.

3) Тренування учнів у висловлюваннях з опорою на Mind-Map.

Т: Now look at the Mind-Map on page 12 and tell me that you did or didn’t do those things during your summer holidays. For example, I visited my grandparents. Or I didn’t visit my grandparents.

Учні висловлюються в режимі Р1 http://subject.com.ua/lesson/english/5klas/5klas.files/image001.png Р2 http://subject.com.ua/lesson/english/5klas/5klas.files/image001.png Р3, вживаючи всі лексичні одиниці Mind-Map.

4) Об’єднання лексичного та граматичного матеріалу уроку, підготовка до виконання домашнього завдання.

РЗ, впр. 3 (с. 7).

Учні в парах читають діалог, усно добираючи відповідні форми дієслова. Потім ставлять запитання один одному та відповідають на них.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання. Словникова робота.

1) Виконати словникову роботу.

2) РЗ, впр. 3 (с. 7), прочитати діалог.

3) РЗ, впр. 4 (с. 8), дати відповіді на запитання.

4) Розповісти про канікули Мері та Сема.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

З метою повторення вивченого на уроці учитель пропонує гру «Тіс-Тас-Тос» (аналог «хрестиків-нуликів»), він поділяє учнів на дві команди: «Х-crosses» і «О-noughts».

На дошці накреслені дві таблиці, одна заповнена, друга — порожня.

 swim

lie

go

make

visit

have

read

do

play

 swam

 

 

 

visited

 

 

 

 

 

Члени команд по черзі підходять до дошки і вписують у порожню таблицю форму минулого часу дієслів з першої таблиці, позначаючи їх «х» або «0». За кожне правильно написане дієслово надається один бал, якщо учні складають речення з цими словами, вони отримують додаткові бали. Учитель підводить підсумки й називає переможців.


Казки

 

A Little Star

There was a little Star. She was very curious and  fond of space travelling.

Also, she had a dream to visit a space zoo because she wanted to find a friend  there.  

Many different exotic animals lived  in the space zoo. She enjoyed watching cheerful, chattering  monkeys who liked  to eat sunny rays, funny elephants when they filled out space balloons  like planets, crocodiles who watched cartoons on satellite TV and a little  pony who could fly.

Little Star liked a pony and made friends with her. She  straddled  the pony whose  name was  Baby and rode along  the Milky Way to see her aunt the Great-Bear. The aunt  gave a space cocktail for a  little pony and they rode farther. In some time they were on the planet  Sweet Tooth. They  were happy to get a big package of sweets there. Then they were going to see a granny Moon. She was very hospitable and they liked   Moon  swinging .At last  it was dark and they went  home.

At home they collected puzzles, read  fairy tales ,  played  hide and seek and  draw different planets  which they would  like to visit. So, a  little Star found a good friend in the space zoo.

 

 А Маn and a Space

Space is a wonderful and mysterious world. A Man is a small grain of sand in the ocean of space. From ancient times people were interested in space. Now people made many discoveries and it seems we know about space much but we don’t know almost anything.

 On the one hand space is full of associations with mystery. Moon Walking inspired the men to sing  serenades for their loving women. Looking at the sky  full of stars people tell about their love, dream, compose poems. What magic stars! No doubt ,the Moon and stars in the dark sky become magical. Very many sings are connected with space. For example, if you think of wishes looking at falling stars they will come true. I hope that all my desires will come true because I believe it.  

  On the other hand the space keeps much danger. It influences on climate change, our mood and health. Ozone holes ,global warming ,dangerous sunny rays causing skin cancer and other diseases are main reasons disturbing people.

 From my point of view space is a wonderful world but it is full of dange

 

"Stone"

Many years lived by the sea stone. Rather not live, but just lay there, because it never left the place where he was born. Every day he saw the same thing: high pale sky, fast cloud, gray solid sides neighboring stones. Sometimes a lone white seagull flew in the autumn it is poured rain, and snow in winter priporashival.

- Is this all that I am to see in life ?! - He asked himself.

The neighbor's stone, which once brought in with the tide, told how beautiful it was at the bottom of the sea which there multicolored fish and green algae. There's no penetrating winter winds and autumn rains, there is constant noise of the surf, and every day you can see something new and interesting.

It felt like our stone ever see a picture of the underwater world. Stone laughed:

- But this is impossible! You do not have legs, like sea turtles and do not have wings, like the seagulls! You're so fat and unwieldy that even a tidal wave can not grab you and carry off in the sea!

From that day the stone was trying to substitute his back to the sun, rain and wind, and when the tide began struggling is lifted to water flushes it from below. Stones neighbors grumbled, but he decided to whatever was to get to the sea.

... A few years passed. Then he took the same amount. Stone became very slim, but did not come close to its goal.

Tidal wave really wanted to help him, but he stuck to other stones, and wave helplessly rolling back into the sea.

Crabs heard about the wave of his persistence, ran with the tide and tried to roll it down to the water's edge, but they were not strong enough.

The wind was blowing struggling, pushing it, but the stone was too heavy for the wind.

Seagulls tried to move it to its beak, but he slipped and fell back.

Even coming stones pushed him, hoping that he will cease to disturb them sleep. All to no avail.

But once the stone felt a warmth, it rose into the air, and he flew to the sea. Several times he touched the surface of the water to its flat side, and finally began to slowly sink to the bottom.

Falling stone watched drifting curious fish, the plants of great beauty, and then finally sat down in the soft yellow sand ...

... A few years passed. Stone was very interested in the new place, he made many friends, but one day next to him fell a sharp splinter. He said that he fell from the high coastal cliffs. On top of it - fresh air, beautiful big birds build their nests, it is seen as the sun rises, and falls into the sea at night and can be seen far away. Stone really wanted to see how the sun sinks into the sea.

- But this is impossible! Stones can not fly up, they always fall down! After all, you - not a bird!

From that day tried to stone ... ..

If there is a purpose and a desire to achieve it, then the stone will grow wings.

 

"Leaf"

Leaf of the tree is very disturbed his neighbors leaves. The tree was old, it was a lot of branches and a lot of leaves. They constantly rustled pereshёptyvayas about something. When the wind blew, the noise becomes even more - everyone was afraid of being blown off from the branches. Leaves are talking about the weather, about what the wind is blowing today, how soon will come frozen and grumbled at bustling sparrows.

Leaf often dreamed of silence, how it would be nice to be alone, so that no one bothered him to think and dream, would not climb with silly questions and talk about the weather.

The autumn leaves have become each other to break away from branches and fall to the ground. First one, then bunches.

Fallen leaves under the tree again about something chatted, huddled close to each other. Dropped the first light snow and covered them with a thin warm blanket.

On a branch became quieter leaf cheered. He did his best to stay in his place and soon was on a branch one. Now leaf enjoy the peace and solitude was happy, but it did not last long.

Soon the northern wind blew, leaf rolling from side to side from morning to night, in the morning it was covered with frost, and at night the heavy rains hit hurt by sharp drops.

Leaf is no longer trying to hold onto a branch, and wanted to get to the fallen leaves. He was even willing to support their earlier conversation about colds, but would not freeze on one branch.

Finally, one morning, a young strong wind tore it. But it was too late, at the bottom of the snow was already hard, and was unable to get a piece of their brethren. Wind immediately picked him up and carried him through the air.

Long was of a piece, he was very tired, he wanted to cuddle up to something and lie down quietly. In the end, somewhere far outside the city, in the field, he caught the swinging branches of dried grass.

It was quiet, close to one - a dream come true. However, every night he dreamed of his neighbors leaves under the snow, which, embracing and falling asleep, quietly about something talking.

  After a few days of rain finally worn out single leaf, and the wind blew it to pieces in different directions.

Be careful what you wish.

 

Truck.

The truck was very fond of the road, speed and headwind. He was carrying various loads over long distances and have seen a lot of interesting places. After the flight he was tired, but the thought that tomorrow again in a way, is filled with joy and anticipation of what he was waiting for new experiences and new friends.

  Once on the track he's a little behind on their comrades and stopped to rest. Tree that grew beside the road, grumbled, waking from hibernation:

- What you always nosishsya, back and forth, back and forth !!! Branches of my worries. Are not you tired? Rest would pity yourself! All dirty, tired. Once you ought to think about themselves.

The truck did not answer and went to catch up with his column.

  "And maybe the truth, I gained quite, white light can not see everything running somewhere" - he thought, picking up speed.

A week later, a truck drove by again a familiar tree. Car wanted to talk to a tree, and he turned off the road ....

 

  ... .Now Truck began to abandon the long journeys and often rested under the crown of his new friend.

- Well, what do you have for your life?! - Inspired him to a tree. - Look at me, I live quietly, not in a hurry, do not make unnecessary movements! Stay with us! Can rest, rack up forces.

In fact, the tree would love to hear stories about his truck trips, he was bored to grow at the same place for many years, and life of the truck was so interesting.

Truck increasingly came to chat. One autumn evening he decided to spend the night under the trees, and then completely left.

... Sometimes passing cars honked and invitingly called him with me, but the truck was that we will have to get up early again somewhere to race. Now all this seemed to him more than the bustle and anxiety.

After a while truck tires down, here and there seemed to rust. Later, it was overgrown with grass; from the windows, in which there was no glass, stuck weeds.

All entertaining stories from the truck over, and he was not interested in a tree. Now every day he heard accusations that obscures the light young shoots and takes up too much space.

Now he and the truck would like to escape to the wide track and breathe the free wind of the road.

Old sparrow, which is often listened to the stories of the truck, wanted to help him. It took a few days of small birds to find the best friend of the truck - truck.

In the early morning truck pulled up to the parking of the truck, took it in tow and pulled the car out of the weeds.

   Tree branch just dissatisfied stir and then for many years to tell their grandchildren about lazy truck that instead of work, stood beside them for a year.

In the workshop truck repaired, and he was again in the ranks. He asked to send it to the most remote and difficult route, and always cared about, so that none of his friends would not leave.

Do not get too long to linger on the sidelines, only to move forward will allow not overgrown with weeds.

 


Вірші англійською мовою Лімерік

 

Three little foxes

Once upon a time there lived three little foxes

Одного разу на якийсь час там жили 3 маленькі лисиці

Послухайте історію трьох маленьких лисичок

Who kept their handkerchiefs in cardboard boxes

Хто зберігав їх носові хустки в картонних коробках

Вони хустки зберігали в коробках з-під сірників.

They lived in the forest in three little houses

Вони жили в цьому лісі в трьох маленьких будинках

Вони будинку побудували в лісі біля старої ялини

But they did not wear coats and they did not wear trousers

Але вони робили не одягати пальто (піджак, кітель) і вони робили не одягати брюки

Але ось пальто та брюки, жодного разу не одягли.

Приказка "An apple a day keeps the doctor away" - це виявляється взята народом на озброєння з дитячого віршика:

An apple a day keeps the doctor away.

Apple in the morning,

Doctor's warning.

Roast печене apple at night,

Starves / жорстоко голодувати, виснажувати / the doctor outright / повний, досконалий /.

Eat an apple going to bed,

Knock the doctor on the head.

Three each day, seven days a week -

Ruddy apple, ruddy рум'яний, покритий рум'янцем cheek.

 

I'm a Wizard, I'm a Warlock

 

I'm a wizard, I'm a warlock,

I'm a wonder of the age.

I'm a sorcerer, magician,

prestidigitator, mage.

 I can change into a chicken,

or perhaps a purple pig.

I can wave my wand and, presto,

I'm a waffle with a wig.

 With the power in my pinky

I can burst like a balloon

or transform into a tiger

with the head of a baboon.

 

If I wiggle on my earlobe

or I knock upon my knee

I become a dancing doughnut

or a turtle in a tree.

 Just a simple incantation

and I deftly disappear,

which I never should have done

because I've been this way all year.

 And despite my mighty magic

I'm impossible to see,

for I never learned the spells I need

to turn back into me.

Kenn Nesbitt

  

The Tiger and the Zebra

 The tiger phoned the zebra

and invited him to dine.

He said "If you could join me

that would simply be divine. "

The zebra said "I thank you,

but respectfully decline.

I heard you ate the antelope;

he was a friend of mine. "

 On hearing this the tiger cried

"I must admit it's true!

I also ate the buffalo,

the llama and the gnu.

And yes I ate the warthog,

the gazelle and kangaroo,

but I could never eat a creature

beautiful as you.

 "You see I have a secret

I'm embarrassed to confide:

I look on you with envy

and a modicum of pride.

Of all the creatures ever known, "

the tiger gently sighed,

"It seems we are the only two

with such a stripy hide.

 "Now seeing how we share this

strong resemblance of the skin,

I only can conclude that we are

just as close as kin.

This means you are my brother

and, though fearsome I have been,

I could not eat my brother,

that would surely be a sin. "

 The zebra thought, and then replied

"I'm certain you are right.

The stripy coats we both possess

are such a handsome sight!

My brother, will you let me

reconsider if I might?

My calendar is empty so

please let us dine tonight. "обідати

 The tiger met the zebra in

his brand-new fancy car

and drove him to a restaurant

which was not very far.

And when they both were seated

at a table near the bar,

the zebra asked "What's on the grill?"

The tiger said "You are."

 "But please, you can not dine on me!"

the outraged zebra cried.

"To cook me up and eat me

is a thing I can not abide.

You asked me for your trust

and I unwarily complied.

You said you could not eat me

now you plan to have me fried? "

 "And what about the envy

and the modicum of pride?

And what of us as brothers

since we share a stripy hide? "

"I'm sorry," said the tiger

and he smiled as he replied,

"but I love the taste of zebra

so, in other words, I lied. "

Kenn Nesbitt

 

Frank, the Frog Collector

 I'm Frank, the frog collector,

and I'm happy to report

my collection's nearly finished;

I have frogs of every sort.

 I record them in my journal

so that every single frog

is accounted for completely

with an entry in my log.

 I have hundreds, maybe thousands

of amphibians at home.

I have frogs of quilted fabric.

I have frogs of gleaming chrome.

 I have frogs of painted porcelain,

and frogs of brass and tin.

I have frogs you open up

to find another frog within.

 There are small magnetic tree frogs

clinging gently to the fridge

and Louisiana bullfrogs

on a plastic bayou bridge.

 I have frogs on ancient bicycles

with shiny silver bells.

I have frogs proposing marriage

to their froggy mademoiselles.

 You'll see frogs ascending ladders.

You'll see frogs descending stairs,

yes, and frogs reclining dreamily

in comfy leather chairs.

 I have frogs with pink umbrellas.

I have frogs engrossed in books.

Even frogs that dangle fishing poles

in nonexistant brooks.

 My abode is filled with frogs

from top to bottom, front to back.

There are frogs in every corner,

every crevice, every crack.

 There is only one that's missing;

just one blank space in my log.

So I'm begging, mom and dad,

can I please have a REAL frog?

Kenn Nesbitt

 

Boys and girls come out to play

 Boys and girls come out to play,

The moon doth * shine as bright as day,

Leave your supper,

and leave your sleep,

And come with your playfellows into the street.

Come with a whoop, come with a call,

Come with a good will, or not at all.

Up the ladder and down the wall,

A halfpenny loaf will serve us all.

You find milk, and I'll find flour,

And we'll have pudding within the hour.

* Doth застаріла форма дієслова do в 3-му особі од. числа теперішнього часу

 

Hark, hark, the dogs do bark

 Hark, hark, the dogs do bark,

The beggars are coming to town

Some in rags, and some in jags, мн. лахміття, обноски Syn: rag, tatter Jag спортивний автомобіль "ягуар"

And some in velvet gowns.

 

Humpty Dumpty (Дурниця)

 Humpty Dumpty sat on a wall.

Humpty Dumpty had a great fall.

All the king's horses and all the king's men

Could not put Humpty together again!

 

If all the world were paper

 If all the world were paper,

And all the sea were ink,

If all the trees were bread and cheese,

What would we have to drink?

 

Jack and Jill

 Jack and Jill went up the hill

To fetch a pail of water; приносити; відро

Jack feel down and broke his crown, вінець, завершення, верхівка, тім'я

And Jill came tumbling after.

Up got Jack and home did he trot,

As fast as he could caper; скакати, стрибати

Went to bed and bound his head,

With vinegar and brown paper.

When Jill came in how she did grin

To see Jack's paper plaster;

Mother vexed, did whip her next; розсерджений; лаяти; побити

For causing Jack's disaster.

 

Jack-a-Nory

 I'll tell you a story

About Jack-a-Nory,

And now my story's begun;

I'll tell you another,

About Jack and his brother,

And now my story is done.

I've Never Been ...

 I've never been to Athens and I've never been to Rome,

I've only seen the Pyramids in picture books at home,

I've never sailed across the sea or been inside a plane,

I've always spent my holidays in Brighton in the rain.

 I've never eaten foreign food or drunk in a foreign bar,

I've never kissed a foreign girl or driven a foreign car,

I've never had to find my way in a country I do not know,

I've always known just where I am and where I'll never go.

 I've read travel books by writers who have been to Pakistan,

I've heard people telling stories of adventures in Iran,

I've watched TV documentaries about China and Brazil,

But I've never been abroad myself; it's making me feel ill.

 I've studied several languages like Hindi and Malay,

I've learned lots of useful sentences I've never been able to say,

The furthest place I've ever been was to the Isle of Man

And that was full of tourists from Jamaica and Japan.

There was a young lady of  Bright

Who could travel much faster than light

She set off one day,

In a relative way

And returned on the previous night

 A flea and a fly in a flue

Were imprisoned, so what could they do?

Said the fly: "let us flee."

Said the flea: "Let us fly."

So they flew through a flaw in the flue.

 There was a young, man from Stamboul,

Who soliloquized thus to his tool:

"You took all my wealth

And you ruined my health,

And now you will not pee, you old fool. "

 There was a young fisher named Fisher

Who fished for a fish in a fissure. ущелина

The fish with a grin

  pulled the fisherman in;

  now they're fishing the fissure for Fischer

Whenever the weather is cold.

Whenever the weather is hot.

We'll whether the weather,

whatever the weather,

whether we like it or not.

Wiggle My Fingers

 

(wiggle parts of your body)

 I wiggle my fingers

 I wiggle my toes

 I wiggle my shoulders,

 I wiggle my nose

 Now no more wiggles

Are left in me

So I will sit still

 As still as can be

 

Five Little Froggies

Five Little Froggies sat on the shore

(hold up hand, extend fingers, and count them)

One went for a swim and then there were four

(fold down a finger each time a frog leaves)

  Four little froggies looked out to sea

One went swimming and then there were three

Three little froggies said, What can we do?

 One jumped in the water and then there were two

  Two little froggies sat in the sun                                                                                                                         

One swam off and then there was one.

One lonely froggie said, This is no fun.

He dived in the water and then there was none.

 

This is fun finger play song

Put your hands into fists and then put them up in front of you

Finger family up   

(put your fingers up )

and finger family down   

(curl your fingers down again )

Finger family dancing   

(stick your fingers up again and wiggle them around)

 All around the town

 Dance them on your shoulders,  

(make your fingers dance in the appropriate places)

 Dance them on your head

Dance them on your knees and tuck them into bed. 

(curl your fingers into a fist again and place them into your lap )

 

 

 

 

Falling Leaves

All the leaves are falling down         

(flutter fingers downward)

 Orange, green, red, and brown.            

(flutter fingers)

  If you listen, you'll hear them say,     

(cup hands around ears)

 "Wintertime is on it's way."         

 (whispering)

 

Home Sweet Home

A nest is a home for a robin;

(cup hands to form a nest)

A hive is a home for a bee;

 (turn cupped hands over)

A hole is a home for a rabbit; 

(make a hole with hands)

And a house is a home for me. 

(make roof with peaked hands)

 

Dancing Fingers

Thumbs are up;

Thumbs are down;

Thumbs are dancing

All around the town.

Pointers up;

Pointers down;

Pointers dancing

All around the town.

(additional verses)

Tall fingers up, etc.

Ring fingers up, etc.

Little fingers up, etc.

All fingers up, etc.

 

Amazing Fingers

I have ten fingers and they all belong to me;

I can make them move - would you like to see?

I can shut them tight, I can open them wide,

I can put them together, I can make them hide,

I can make them jump high, I can make them jump low,

I can fold them quietly and hold them just so.

 

 


ЦИКЛ УРОКІВ 1 КЛАС

ПІДРУЧНИК А.НЕСВІТ «АНГЛІЙСЬКА МОВА»

УРОК № 6

Тема: Моя школа. My School

Підтема: Виконування наказів. Буква А а, B b

Мета: 1.Практична.

 Практикувати вживання у мовленні учнів нових лексичних одиниць, ввести літери алфавіту А а, B b. Вчити учнів виконувати накази               англійською мовою; формувати вміння працювати з підручником і                             прописами.

 2. Розвиваюча.

 Розвивати фонематичний слух учнів, здатність до імітації; розвивати пам’ять,мислення, увагу учнів.

 3. Виховна.

Виховувати повагу до однокласників при виконанні наказів.

 4. Освітня.

Розширювати кругозір учнів, стимулювати і підтримувати інтерес до іноземної мови.

Тип уроку: комбінований

Мовний матеріал: Close (open) your book. Sit down. Ant. Bear.

Обладнання: підручник, прописи, флеш-картки із зображенням літер, плакат, CD-програвач, шкільні речі.

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ.

Привітання( пісня CD№9). Мовна зарядка – гра « Скринька». Учень виймає зі скриньки той предмет, який називає вчитель.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ.

 1. Аудіювання діалогу з опорою на малюнок – плакат. CD 18 прослухати і повторити( стор. 16).
 2. Виконування наказів в режимі: T – P, P1 – P2.
 3. Введення літер алфавіту A a, B b.
 •                   Вказуй і співай, с.17, CD № 18. Учні слухають пісню, вчитель називає літеру та пояснює зміст пісні рідною мовою. Вказується літера та тварина з пісні. Використання флеш – карток. Наводяться приклади того, на які українські літери схожі англійські літери A a, B b.
 • Промовляння літер вголос вчителем разом із дітьми. Демонстрація написання літер на дошці. Обведення літер пальцем в підручнику.учнями.
 1. Робота в прописах (стор. 2-3).

Ознайомлення з новими словами вгорі прописeй : ant, apple, bear, box. Промовляння слів. Прописування літер( 1 та 2 рядки), виконання завдання – обведи літери A a, B b, наведи літери A a, B b.

 1. Закріплення вивчених лексичних одиниць.

Гра на відновлення слів в пам’яті: на дошці флеш – картки з новими словами, учні запам’ятовують їх, закривають очі, вчитель убирає одну з карток і діти вгадують саме якої не вистачає.

 

Wiggle My Fingers

(wiggle parts of your body)

 I wiggle my fingers

 I wiggle my toes

 I wiggle my shoulders,

 I wiggle my nose

 Now no more wiggles

Are left in me

So I will sit still

 As still as can be

 

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ.

Підведення підсумків уроку, учні повідомляють про те, які букви і слова вони дізналися на уроці і що їм треба запам’ятати.

Вчитель дає команду учням: Stand up!

Учні співають: CD № 11 – пісня « Goodbye».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК №13

Тема: Моя сім’я.

Підтема: Члени родини. Букви I i, J j.

Мета: 1.Практична.

Практикувати вживання у мовленні учнів раніше засвоєних лексичних одиниць, ввести літери алфавіту I i, J j. Вчити учнів представляти членів своєї родини. Формувати первинне уявлення про звукову систему англійської мови.

  2. Розвиваюча.

 Розвивати фонематичний слух учнів, здатність до імітації; розвивати пам’ять,мислення, увагу учнів.

 3. Виховна.

 Виховувати почуття поваги до членів своєї родини.

 4. Освітня.

 Розширювати кругозір учнів, стимулювати і підтримувати інтерес до іноземної мови.

Тип уроку: комбінований.

Мовний матеріал: mother, grandmother, father, grandfather, uncle, brother, sister, I               love…

Обладнання: підручник, прописи, флеш-картки із зображенням літер, плакат, CD-програвач, фотокартки сім’ї учнів.

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ.

 Привітання( пісня CD№9).

 Фонетична зарядка – гра: учні об’єднуються у 3 групи і повторюють по черзі раніше засвоєні лексичні одиниці, а також вивчені пісні з літерами алфавіту.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ.

 1. Представлення нових літер алфавіту: I i, J j. стор. 30.

Вказуй і співай, с.30, CD № 35. Учні слухають пісню, вчитель називає літеру та пояснює зміст пісні рідною мовою. Вказується літера та тварина з пісні. Використання флеш – карток. Наводяться приклади того, чи існують схожі українські літери.

 1. Встановлення відповідності між назвами тварин та літерами, на які починаються слова.( впр. 3, стор. 31).

Учні розглядують малюнки, називають тварин, яких вони бачать. Далі діти з’єднують літери англійського алфавіту із зображенням тварин відповідно перших літер у їх назвах.

3.Робота в прописах (стор. 10 - 11).

Ознайомлення з новими словами вгорі прописeй : iguana ,ice cream, jaguar, juice. Промовляння слів. Прописування літер( 1 та 3 рядки), виконання завдання – обведи правильну літеру, з’єднай велику літеру з маленькою.

4.Робота з фотокартками сімї дітей.

Учні називають членів своєї родини: This is my mother, grandmother, father, grandfather, uncle, brother, sister. Вживається в мовленні фраза I               love

5.Вивчення пісні на стор. 31, CD № 36.

Учні слухають пісню і повторюють декілька разів, вказуючи на членів своєї родини на фотокартках.

Закріплення вивчених лексичних одиниць грою: « Відгадай хто на фотокартках.  My Bonnie lies over thе ocean,

My Bonnie lies over the sea,

Мy Bonnie lies over the ocean,

Oh bring back my Bonnie to me. ...,

 ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ.

Підведення підсумків уроку, учні повідомляють про те, які букви і слова вони дізналися на уроці і що їм треба запам’ятати.

Вчитель дає команду учням: Stand up!

Учні співають: CD № 11 – пісня « Goodbye».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


УРОК № 18

Тема: Мої іграшки

Підтема: Рахунок до п’яти. Букви M m, N n.

Мета: 1.Практична.

Ввести нові лексичні одиниці з теми «Мої іграшки», представити літери алфавіту M m, N n; формувати в учнів вміння працювати з підручником і в прописах.

 2. Розвиваюча.

Стимулювати вимовну готовність учнів, розвивати їх слухову короткочасну пам'ять.

 3. Виховна.

Виховувати повагу до своїх речей, акуратність у їх користуванні.

 4. Освітня.

Розширювати кругозір учнів, стимулювати і підтримувати інтерес до іноземної мови.

Тип уроку: комбінований

Мовний матеріал: Listen. Point. Repeat. I have got one/ two/ three/ four/ five…

Обладнання: підручник, прописи, флеш-картки із зображенням літер, плакати, CD-програвач.

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ.

 Привітання( пісня CD№9).

 Фонетична і мовленнєва зарядка: знайди пару. Учні розподіляються на групи, одна група отримує літери, а інша картки із зображенням слів, які починаються на ці літери. Учні презентують хором свою пару.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ.

 1. Представлення нових лексичних одиниць. Використання методу Brainstorming (стор. 42, впр. 1).

На дошці пишеться слово TOYS і учні пригадують раніше вивчені слова за цією темою, показують картки згідно теми, Повторення хором назв іграшок.

 1. Прослуховування нових слів: за вчителем, а потім за CD № 46. Учні вказують на малюнки в підручнику.
 2. Введення граматичного матеріалу з опорою на CD № 47.

Впр.2, стор. 42. Учні прослуховують запис диску, слідкуючи за підручником і показуючи малюнки.

Промовляння цифр (1 – 5) з опорою на флеш – картки. Учні пропонують свої власні приклади про те, які іграшки в них є, вживаючи числа: I have got one/ two/ three/ four/ five dolls.

 

 One, two. How are you?

Three, four. Who's at the door?

Five, six. My name is Fix.

Seven, eght. Sorry, I'm late.

Nine, ten. Say it again.

 

 1. Представлення нових літер алфавіту: M m, N n ( стор. 43).

Вказуй і співай, с.43, CD № 48. Учні слухають пісню, вчитель називає літеру та пояснює зміст пісні рідною мовою. Вказується літера та малюнок з пісні. Використання флеш – карток. Наводяться приклади того, чи існують схожі українські літери.

 1. Робота в прописах (стор. 14 - 15).

Ознайомлення з новими словами вгорі прописeй : monkey, mouse, nose, nut. Промовляння слів. Прописування літер( 1 та 3 рядки). Виконання завдань: Закресли зайву літеру. Відгадай і запиши літери.

 1. Створення АВС постера.

Учні розподіляються на групи, отримують літеру, вчитель називає слова, а учні шукають букву, на яку починається дане слово й показують її та виносять до дошки.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ.

Підведення підсумків уроку, учні повідомляють про те, які букви і слова вони дізналися на уроці і що їм треба запам’ятати.

Вчитель дає команду учням: Stand up!

Учні співають: CD № 11 – пісня « Goodbye».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


УРОК № 20

Тема: Мої іграшки.

Підтема: Кольори. Розвиток діалогічного мовлення. Букви Q q, R r.

Мета: 1.Практична.

Практикувати застосування в мовленні лексичних одиниць з теми «Мої іграшки», «Кольори», вчити їх застосовувати у словосполученнях з раніше вивченою лексикою; представити літери алфавіту Q q, R r; формувати первинне уявлення про звукову систему англійської мови.

2. Розвиваюча.

Стимулювати пізнавально – комунікативну мотивацію; розвивати пам’ять,мислення, увагу учнів.

3. Виховна.

Виховувати доброзичливість та допитливість учнів.

4. Освітня.

Розширювати кругозір учнів, стимулювати і підтримувати інтерес до іноземної мови.

Тип уроку: комбінований

Мовний матеріал: Listen. Point. Repeat. I have got…,What is this?, It is…, Is it..?

Обладнання: підручник, прописи, флеш-картки із зображенням літер, кольорів плакати, CD-програвач.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ.

Привітання( пісня CD№9).

Фонетична і мовленнєва зарядка. Відгадування кольорів – учні загадують кольори, а вчитель їх відгадує, потім те саме роблять учні один з одним. Вживається фраза Is it..? Yes, it is. No, it is not.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ.

 1. Представлення нових лексичних одиниць з теми «Кольори».

Первинна демонстрація вчителем.

Впр. 2, стор.46. CD №54 – прослуховування і повторення нових кольорів: black, white, brown. Для повторення кольорів CD№ 49.

Промовляння усіх кольорів. Демонстрація на малюнках.

 1. Розвиток мовленнєвих навичок.

Вчитель пропонує дітям розказати про те що в них є і якого кольору, використовуючи фразу I have got і відповідаючи на питання What have you?

 1. Представлення нових літер алфавіту Q q, R r.

Впр. 3, стор. 47. Вказуй і співай, с.47, CD № 55. Учні слухають пісню, вчитель називає літеру та пояснює зміст пісні рідною мовою. Вказується літера та малюнок з пісні. Використання флеш – карток. Наводяться приклади того, чи існують схожі українські літери.

 1. Робота в прописах (стор. 18 - 19).

Ознайомлення з новими словами вгорі прописeй: queen, quilt, rabbit, rhino. Промовляння слів. Прописування літер( 1 та 2 рядки). Виконання завдань: запиши літери в алфавітному порядку, допиши літери.

 1. Повторення літер англійського алфавіту.

Прослуховування пісні The ABC song – CD №56. Учні вказують на літери в підручнику та на постері.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ.

Підведення підсумків уроку, учні повідомляють про те, які букви і слова вони дізналися на уроці і що їм треба запам’ятати для наступного уроку.

Вчитель дає команду учням: Stand up!

Учні співають: CD № 11 – пісня « Goodbye».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


УРОК № 19

Тема: Мої іграшки.

Підтема: Кольори. Букви О о, Р р.

Мета: 1.Практична.

Ввести нові лексичні одиниці з теми «Кольори», вчити їх застосовувати у словосполученнях з раніше вивченою лексикою; представити літери алфавіту О о, Р р. формувати первинне уявлення про звукову систему англійської мови.

2. Розвиваюча.

Стимулювати пізнавально – комунікативну мотивацію; розвивати пам’ять,мислення, увагу учнів.

3. Виховна.

Виховувати доброзичливість та допитливість учнів.

4. Освітня.

Розширювати кругозір учнів, стимулювати і підтримувати інтерес до іноземної мови.

Тип уроку: комбінований

Lots of colours. For me and you. I have got.

Обладнання: підручник, прописи, флеш-картки із зображенням літер, кольорів плакати, CD-програвач, кольорові олівці.

 

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ.

Привітання( пісня CD№9).

Фонетична і мовленнєва зарядка. Гра з малюнками: за першою літерою вгадати слово і дібрати відповідні пари.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ.

 1. Представлення нових лексичних одиниць з теми «Кольори».

Первинна демонстрація вчителем. Впр.1,стор. 44.

CD№ 49 – Вказуй і повторюй: blue, green, yellow, red.

 1. Опрацювання нових лексичних одиниць з теми «Кольори».

Наведення власних прикладів. Відгадування кольорів.

 1. Аудіювання діалогу з опорою на малюнок.

CD№ 50. Впр.2, стор. 44.

 1. Вивчення вірша з новими лексичними одиницями. CD№ 51. Впр.3,стор. 44.

Представлення нових літер алфавіту О о, Р р.

Впр.4, стор. 45. Вказуй і співай, с.45, CD № 52. Учні слухають пісню, вчитель називає літеру та пояснює зміст пісні рідною мовою. Вказується літера та малюнок з пісні. Використання флеш – карток. Наводяться приклади того, чи існують схожі українські літери.

 1. Робота в прописах (стор. 16 – 17).

Ознайомлення з новими словами вгорі прописeй: queen, quilt, rabbit, rhino. Промовляння слів. Прописування літер( 1 та 2 рядки). Виконання завдань: обведи вивчені літери, обведи правильну літеру.

 1. Повторення літер англійського алфавіту.

Прослуховування пісні The ABC song – CD №56. Учні вказують на літери в підручнику та на постері.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ.

Підведення підсумків уроку, учні повідомляють про те, які букви і слова вони дізналися на уроці і що їм треба запам’ятати для наступного уроку.

Вчитель дає команду учням: Stand up!

Учні співають: CD № 11 – пісня « Goodbye».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


УРОК № 17

Тема: Мої іграшки.

Підтема: Структура I have got…Мпожина іменника.

Мета: 1.Практична.

Віести нові лексичні одиниці з теми «Мої іграшки.»,вчити їх застосовувати у словосполученнях з числівниками, формувати вміння учнів брати участь у мовленнєвій взаємодії з партнерами по комунікації в групах.

2. Розвиваюча.

Стимулювати пізнавально – комунікативну мотивацію; розвивати пам’ять,мислення, увагу учнів.

3. Виховна.

Формувати позитивні риси характеру: готовність до добрих вчинків.

4. Освітня.

Розширювати кругозір учнів, стимулювати і підтримувати інтерес до іноземної мови.

Тип уроку: мовний.

Мовний матеріал: I/you have got...

Обладнання: підручник, прописи, флеш-картки із зображенням малюнків, чисел, плакати, CD-програвач,

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ.

Привітання( пісня CD№9).

Фонетична і мовленнєва зарядка. По групах учні називають букви в алфавітному порядку.

Представлення нових лексичних одиниць

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ.

 1. Представлення нових лексичних одиниць. Використання методу Brainstorming (стор. 40, впр. 1).

На дошці пишеться слово TOYS і учні пригадують раніше вивчені слова за цією темою, показують картки згідно теми, Повторення хором назв іграшок.

 1. Прослуховування нових слів: за вчителем, а потім за CD № 43. Учні вказують на малюнки в підручнику стор.40.
 2. Введення граматичного матеріалу з опорою на CD № 44.

Впр.2, стор. 40. Учні прослуховують запис диску, слідкуючи за підручником і показуючи малюнки, називають числа 1, 2, 3. Наведення власних слів.

 1. Робота за малюнком – постером (впр.3,ст.41)
 2. Аудіювання діалогу з опорою на малюнок ( впр. 4, ст. 41).

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ.

Підведення підсумків уроку, учні повідомляють про те, які букви і слова вони дізналися на уроці і що їм треба запам’ятати для наступного уроку.

Вчитель дає команду учням: Stand up!

Учні співають: CD № 11 – пісня « Goodbye».


САМОАНАЛІЗ УРОКУ №6 З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В І КЛАСІ

1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УРОК

- І клас;

- 21учень за списком;

- тема уроку: «Моя школа. Виконування наказів. Буква A a, B b».

- мета: Практична:Практикувати вживання у мовленні учнів нових лексичних одиниць, ввести літери алфавіту А а, B b. Вчити учнів виконувати накази англійською мовою; формувати вміння працювати з підручником і прописами.

 Розвиваюча:Розвивати фонематичний слух учнів, здатність до імітації; розвивати пам’ять,мислення, увагу учнів.

 Виховна: Виховувати повагу до однокласників при виконанні наказів.

 Освітня:Розширювати кругозір учнів, стимулювати і підтримувати інтерес до іноземної мови.

2.ТИП І СТРУКТУРА УРОКУ

- комбінований урок;

- пов'язаний з попереднім уроком (повторення лексичних одиниць, фраз);

- окремі етапи уроку є послідовними;

- урок має свою цілісність та закінченість;

3.ЗМІСТ УРОКУ

- відповідає змісту програми і сучасному рівню науки;

- використано наочність, дидактичний матеріал, прослуховування аудіододатку;

- на основі раніше вивченого матеріалу досягнено приросту знань учнів;

4.МЕТОДИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ НА УРОЦІ

- застосовано метод демонстрації навчального матеріалу, пояснення, фонетичний метод, а також прийом гри на закріплення вивчених ЛО;

- основні вимоги уроку виконуються завдяки різноманітним формам роботи учнів, зміни їхньої уваги, створення сприятливого психологічного клімату під час навчання;

- на уроці використано прийоми порівняння(схожість українських та англійських літер А а, В ), систематизовано подання матеріалу;

- розвиток логічного мислення досягається при виконанні завдань у прописах(№3);

- під час уроку вчитель та учні працюють з підручником, прописами, флеш – картками, малюнками, прослуховують аудіо додаток з НМК;

- враховано вікові та індивідуальні особливості дітей при складанні завдань, диференційовано розподіляється робота при письмових завданнях;

- за роботу на уроці учні отримують фішки;

- при виконанні домашнього завдання пропонується повторення вивченого  матеріалу в класі та робота у прописах для розвитку моторики руки;

5.РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

- мета уроку досягнута; учні навчилися вживати у мовленні нові ЛО, розуміти та виконувати накази.

- урок пройшов згідно навчального плану.

 

 

САМОАНАЛІЗ УРОКУ №13 З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В І КЛАСІ

1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УРОК

- І клас;

- 21 учень за списком;

- тема уроку: «Моя сімя. Члени родини. Букви I i, J j.

- мета: 1.практична: практикувати вживання у мовленні учнів раніше засвоєних лексичних одиниць, ввести літери алфавіту I i, J j. Вчити учнів представляти членів своєї родини. Формувати первинне уявлення про звукову систему англійської мови.

2. розвиваюча: розвивати фонематичний слух учнів, здатність до імітації; розвивати пам’ять,мислення, увагу учнів;

3. виховна: виховувати почуття поваги до членів своєї родини.

4. освітня: розширювати кругозір учнів, стимулювати і підтримувати інтерес до іноземної мови.

2.ТИП І СТРУКТУРА УРОКУ

- комбінований урок;

- пов'язаний з попереднім уроком (повторення лексичних одиниць, фраз);

- окремі етапи уроку є послідовними;

- урок має свою цілісність та закінченість;

3.ЗМІСТ УРОКУ

- відповідає змісту програми і сучасному рівню науки;

- використано наочність, дидактичний матеріал, прослуховування аудіододатку;

- на основі раніше вивченого матеріалу досягнено приросту знань учнів;

4.МЕТОДИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ НА УРОЦІ

- застосовано метод демонстрації навчального матеріалу, пояснення, осмислення ( при описуванні фотокарток) фонетичний метод, а також прийом гри для повторення вивчених ЛО та літер;

- основні вимоги уроку виконуються завдяки різноманітним формам роботи учнів, зміни їхньої уваги, створення сприятливого психологічного клімату під час навчання;

- на уроці використано прийоми порівняння(схожість українських та англійських літер І і ), систематизовано подання матеріалу;

- розвиток логічного мислення досягається при виконанні завдань у прописах(№3);

- під час уроку вчитель та учні працюють з підручником, прописами, флеш – картками, малюнками, прослуховують аудіододаток з НМК;

- враховано вікові та індивідуальні особливості дітей при складанні завдань, диференційовано розподіляється робота при письмових завданнях;

- за роботу на уроці учні отримують фішки;

- при виконанні домашнього завдання пропонується повторення вивченого  матеріалу в класі та робота у прописах для розвитку моторики руки;

5.РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

- мета уроку досягнута; учні навчилися вживати у мовленні раніше засвоєні ЛО, представляти членів своєї родини за фотокартками;

- урок пройшов згідно навчального плану.


САМОАНАЛІЗ УРОКУ №18 З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В І КЛАСІ

1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УРОК

- І клас;

- 22 учня за списком;

- тема уроку: « Мої іграшки. Рахунок до п’яти. Букви M m, N n.

- мета: 1. практична. ввести нові лексичні одиниці з теми «Мої іграшки», представити літери алфавіту M m, N n; формувати в учнів вміння працювати з підручником і в прописах.

2. розвиваюча: стимулювати вимовну готовність учнів, розвивати їх слухову короткочасну пам'ять.

3. виховна: виховувати повагу до своїх речей, акуратність у їх користуванні.

4. освітня: розширювати кругозір учнів, стимулювати і підтримувати інтерес до іноземної мови.

2.ТИП І СТРУКТУРА УРОКУ

- комбінований урок;

- пов'язаний з попереднім уроком (повторення лексичних одиниць, фраз);

- окремі етапи уроку є послідовними;

- урок має свою цілісність та закінченість;

3.ЗМІСТ УРОКУ

- відповідає змісту програми і сучасному рівню науки;

- використано наочність, дидактичний матеріал, прослуховування аудіододатку;

- на основі раніше вивченого матеріалу досягнено приросту знань учнів;

4.МЕТОДИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ НА УРОЦІ

- застосовано метод демонстрації навчального матеріалу, пояснення, фонетичний метод, а також прийом Brainstorming для активізації раніше засвоєних ЛО;

- основні вимоги уроку виконуються завдяки різноманітним формам роботи учнів, зміни їхньої уваги, створення сприятливого психологічної атмосфери під час навчання;

- на уроці використано прийоми порівняння(схожість українських та англійських літер М м ), систематизовано подання матеріалу;

- розвиток логічного мислення досягається при виконанні завдань у прописах(№3) та при виконанні Brainstorming (мозкового штурму).

- під час уроку вчитель та учні працюють з підручником, прописами, флеш – картками, малюнками, прослуховують аудіододаток з НМК;

- враховано вікові та індивідуальні особливості дітей при складанні завдань, диференційовано розподіляється робота при письмових завданнях;

- за роботу на уроці учні отримують фішки;

- при виконанні домашнього завдання пропонується повторення вивченого матеріалу в класі та робота у прописах для розвитку моторики руки;

5.РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

- мета уроку досягнута; учні навчилися вживати у мовленні раніше засвоєні ЛО, складати власні словосполучення з новими словами, рахувати до п’яти;

- урок пройшов згідно навчального плану.


ЦИКЛ УРОКІВ «ЇЖА» 6 КЛАС ПІДРУЧНИК НЕСВІТ А. «АНГЛІЙСЬКА МОВА»

 

Урок №1.

  Тема уроку: Їжа. Продукти харчування.

 

Мета:

 • Практична: повторити вивчені у попередніх класах назви продуктів та ввести нові лексичні одиниці до теми, формувати навички читання з повним розумінням прочитаного;
 • Освітня: поглибити знання учнів про класифікацію продуктів харчування;
 • Розвиваюча: розвивати мовну здогадку та мовленнєву реакцію;
 • Виховна : виховувати культуру спілкування , прищеплювати прагнення використовувати здобуті знання як засобу інтелектуального самоствердження.

Обладнання: лексичні картки до теми, аркуші з таблицею для       роботи у групі.

Хід уроку.

 1. Оргмомент.

Організація класу. Привітання. Введення у іншомовну атмосферу.

How do you do, my dears? Are you in a good mood? Are you ready for the lesson? We have got an interesting and unusual lesson today. It will be a competition to see who is the wisest, the most attentive and the most active. The winner will be given a tasty present. Do you want to take part in this competition? So, go ahead!

 1. Мовна розминка. «Аукціон продуктів»: Учні «купують» страви, називаючи переклад назв продуктів, які оголошує учитель. За кожен правильний переклад учень отримує фішку у формі яблука. Перемагає учень з найбільшою кількістю фішок.

A salad, an apple, bread, fruit, cheese, jam, a  tomato, an orange, a banana, a cake, a lemon, sausage, egg.

     Фонетична розминка.

 Основна частина уроку.

Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності

 

So, as you see, we are beginning a new topic – “Health. Food”. Do you think we’ll have good time learning it? Is it important to be able to speak on this topic? And you will be able not to speak, but to read, listen and understand the menus, the prices, the recipes of the dishes and many other useful things. Shall we start?

 1. Ведення понять «Ready-made» та «Home-made»:
 • What food can we name “home-made”? And ready-made food we by at the supermarkets and shops. Give the examples of both kinds of food.
 • Читання тексту вправи 1 ст.48 підручника з наступним обговоренням за питаннями після тексту.
 • Формування навичок вживання лексики.
  1. Гра «Великий комбінатор: за допомогою слів із вправи 2 на ст.48 підручника складіть словосполучення та запишіть їх на дошці. За кожне правильне словосполучення автор отримує 1 очко.
  2. Гра «Bingo!»: учні записують будь-які 3 словосполучення із дошки. Учитель називає словосполучення у довільному порядку, учні підкреслюють названі словосполучення у зошиті. Виграє учень, який найпершим закреслив усі 3 словосполучення, він отримує 3 очки.
 • Формування навичок діалогічного мовлення. Робота у групах із 4 осіб.
  1. Підготовка.

Try to answer the questions:

What is your favourite food?  What food do you hate?

Ask the same questions the other pupils of your group to fill in the table.

 1. Опитування членів групи з метою заповнення таблиці та виявлення улюблених страв та тих, що не до смаку.
 2. виявлення улюблених страв та тих, що не до смаку.

 

Olia

Oleh

Anhelina

Tania

I like

 

 

 

 

I hate

 

 

 

 

 

The typical pupil of our group likes

 

The typical pupil of our group hates

 

Формування навичок читання. Вправа 4 ст.49 підручника: прочитати текст подумки та розсортувати речення відповідно змісту двох оповідань. Прочитати отримані оповідання вголос.

Ten little boys can stand up straight,

Ten little boys can make a gate,

Ten little boys can make a ring,

Ten little boys can bow to the king.

Ten little boys can dance all the day,

Ten little boys can now hide away.

 1. Закріплення. Письмово розв’язати анаграми вправи 1 ст.27 робочого зошита.
 2. Підсумок уроку. Оцінювання учнів.

Our lesson is almost over. Did you enjoy it? What new things have you learned today? And we had a really nice competition today. Let’s check the points and find the winner. The pupils who read the texts about food get marks, too.

 

 "Stone"

Many years lived by the sea stone. Rather not live, but just lay there, because it never left the place where he was born. Every day he saw the same thing: high pale sky, fast cloud, gray solid sides neighboring stones. Sometimes a lone white seagull flew in the autumn it is poured rain, and snow in winter priporashival.

- Is this all that I am to see in life ?! - He asked himself.

The neighbor's stone, which once brought in with the tide, told how beautiful it was at the bottom of the sea which there multicolored fish and green algae. There's no penetrating winter winds and autumn rains, there is constant noise of the surf, and every day you can see something new and interesting.

It felt like our stone ever see a picture of the underwater world. Stone laughed:

- But this is impossible! You do not have legs, like sea turtles and do not have wings, like the seagulls! You're so fat and unwieldy that even a tidal wave can not grab you and carry off in the sea!

From that day the stone was trying to substitute his back to the sun, rain and wind, and when the tide began struggling is lifted to water flushes it from below. Stones neighbors grumbled, but he decided to whatever was to get to the sea.

... A few years passed. Then he took the same amount. Stone became very slim, but did not come close to its goal.

Tidal wave really wanted to help him, but he stuck to other stones, and wave helplessly rolling back into the sea.

Crabs heard about the wave of his persistence, ran with the tide and tried to roll it down to the water's edge, but they were not strong enough.

The wind was blowing struggling, pushing it, but the stone was too heavy for the wind. Seagulls tried to move it to its beak, but he slipped and fell back.

Even coming stones pushed him, hoping that he will cease to disturb them sleep. All to no avail. But once the stone felt a warmth, it rose into the air, and he flew to the sea. Several times he touched the surface of the water to its flat side, and finally began to slowly sink to the bottom.

Falling stone watched drifting curious fish, the plants of great beauty, and then finally sat down in the soft yellow sand ...

... A few years passed. Stone was very interested in the new place, he made many friends, but one day next to him fell a sharp splinter. He said that he fell from the high coastal cliffs. On top of it - fresh air, beautiful big birds build their nests, it is seen as the sun rises, and falls into the sea at night and can be seen far away. Stone really wanted to see how the sun sinks into the sea.

- But this is impossible! Stones can not fly up, they always fall down! After all, you - not a bird! From that day tried to stone ... .. If there is a purpose and a desire to achieve it, then the stone will grow wings.

 1. Домашнє завдання. Вправа 2 ст.28 РЗ

 

Урок №2.       

Тема: Традиційні страви та їх інгредієнти. Приготування страв.

 

Мета:

 • Практична: поповнити лексичний запас учнів з теми,

:навчити розуміти та самостійно складати прості кулінарні рецепти, запитувати та надавати інформацію про традиційні страви;

 • Освітня: розширити знання учнів про культуру приготування їжі;
 • Розвиваюча: розвивати самостійність у праці, допитливість та мовну здогадку;
 • Виховна: прищеплювати  охайність та акуратність у праці.

Обладнання: лексичні картки до теми, запис тексту скоромовки на дошці, роздруківки клавіатури комп’ютера, зашифрований запис теми уроку. .

 

Хід уроку.

 1. Організація класу. Привітання. Введення в іншомовну атмосферу.

Good morning, dear pupils. Welcome to our lesson. The weather today isn’t very good, is it? And what about you? What weather do you have on your hearts? I know how to make it better. We continue learning the tastiest topic -  “Food”. So imagine you favourite food, how it taste, what a pleasure you have eating it… And let’s start our lesson!

 1. Мовна розминка. Вивчення скоромовки.

Yellow butter, purple jelly,

Red jam, brown bread

Spread it thick,

      Say it quick.

Yellow butter, purple jelly,

Red jam, brown bread

Spread it thicker,

Say it quicker.

Yellow butter, purple jelly,

Red jam, brown bread

Now repeat it

While you eat it.

 1. Основна частина уроку.
 1. Повідомлення теми та мети уроку. «Екфвшешщтфд ьуфді. Кусшзуі.»

I have a little problem. I wanted to print the topic of our lesson on the computer but forgot to change the alphabet from Ukrainian to English. Can you rewrite it?

Oh yes, you are right. So, my dear cooks, let’s get to know how we prepare food. 

 1. Активізація вивчених ЛО. Повторення назв продуктів за лексичними картками. Гра «Голкіпер»: учні у швидкому порядку називають продукти харчування українською мовою, «голкіпер» має швидко називати їх англійські еквіваленти.
 2. Введення нової лексики. Вправа 5 ст.49:

Match the words with their pictures and equivalents. Say what can you do with different products using the table from page 50.

 1. Формування навичок вживання нових слів:

  а) Вправа 6 ст.50: підібрати малюнки до речень вправи.

  б) Прочитати рецепт вправи 7 на ст.51 подумки, доповнити його необхідними словами та прочитати  вголос.

5.  Фізкультхвилинка. Вірш з рухами.

Two little sausages

Frying on the pan,

One went pop

And the other went bam.

(Двоє дітей підстрибують: один – на слові «2», інший – на слові «3». Рухи і виконавців можна змінювати)

 1. Закріплення. Розвиток навичок письма. Складання рецепту  традиційної української страви за вибором учнів з опорою на лексичні картки, запис його у робочих зошитах.
 2. Підсумок уроку. Оцінювання учнів.

What do you think about our today’s lesson? Did you enjoy something?

Would you like to do it at our next lesson?

 

 1. Домашнє завдання. Вправи 1,2 ст.28-29.

 


Урок №3.

Тема уроку: Правила сервірування столу та поведінки за столом.

 

Мета :

 • Практична: удосконалити навички аудіювання та читання з повним розумінням прочитаного з метою виявлення корисної інформації;
 • Освітня: поглибити знання учнів про вживання наказових речень;                        
 • Розвиваюча: розвивати мовну здогадку та вміння аудіювати текст, що містить незначну частину невідомих слів, уяву учнів в умовах рольової гри;
 • Виховна: прищеплювати культуру поведінки за столом, Ввічливе ставлення  до оточуючих.

Обладнання: столові прибори та фартух для рольової гри «офіціант», текст для аудіювання №16, набори приказок, розрізаних на дві частини, відеокліп пісні “If you are happy 

Хід уроку.

 1. Організація класу. Привітання. Введення в іншомовну атмосферу.

Hello, pupils. Glad to see you here on a good health and mood.

Did you enjoy your rest during the break? Are you ready to start the lesson?

 1. 2.1 Мовна розминка. Робота у групах: кожен учень отримує одну частину із розрізаних приказок, знаходить пару та записує на дошці отриману приказку.
  • If you are really hungry,/ whatever you eat  tastes delicious;
  • A watched pot / never boils;
  • Half a loaf is / better than no bread;
  • There is no account / for tastes;
  •  Too many cooks / spoil the broth;
  • Never fry a fish before / it is caught;
  • An apple a day keeps the doctor away;
  • As hungry / as a hunter.

2.2  Перевірка домашнього завдання: 2-3 учні зачитують рецепти своїх улюблених страв. Питання до решти учнів:

What recipe did you like best of all? Would you like to try this dish?

     3. Основна частина уроку.

            1. Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності. Сценка «A strange guest»:

One day I invited this boy to have dinner in my house. He was so strange! Look how he behaved.

(учень, підготовлений напередодні, сидить за столом, навмисне порушуючи загальноприйняті правила. На зауваження реагує: ”Really? I didn’t know that!”)

Do you think, it is important to know the rule of table manners?

So, the topic of our lesson is… Right, “Table Manners”.

            2.  Читання тексту вправи 9 ст.51 з метою з’ясування правил сервірування столу: прочитати текст подумки, знайти назви для столових приборів. Рольова гра «Офіціант»: один з учнів сервірує стіл під керівництвом «більш досвідчених офіціантів», які дають йому вказівки у формі наказових речень з опорою на вправу.

           3.  Тренування навичок перекладу: читання та переклад тексту вправи 11 ст. 52.

           4.  Фізкультхвилинка. Знайомство з піснею «If you are happy» та виконання рухів за дітьми на відео кліпі.

           5. Тренування навичок читання з метою виявлення інформації. Робота у групах: прочитати правила поведінки за столом та виявити ті, що прийнятні на Україні. Спікер однієї з груп зачитує вибрані правила. За потреби інші учні вносять свої доповнення.

     4. Закріплення. Розвиток навичок аудіювання та письма. Аудіювання тексту №16 з наступним виконанням вправи 5

ст.29  Р.З (заповнення пропусків відповідно до почутого тексту).

 1. Домашнє завдання. Вправа 6 сторінка 29.
 2. Підсумок уроку. Оцінювання учнів.

It’s all for today. I’m sure, now you can eat your food like ladies and gentlemen. And your marks for today are… .

 

 


Урок № 4.

 Тема уроку: У ресторані.

Мета:

 • Практична: навчити вживати лексику уроку у комунікативно орієнтованих ситуаціях;
 • Освітня :розширити мовний запас учнів, тренувати у виконанні умовно-комунікативних та комунікативних вправ;
 • Розвиваюча: розвивати мовну здогадку, здатність порівнювати мовні явища;
 • Виховна: виховувати культуру спілкування та поведінки в громадських місцях.

Обладнання: запис пісеньки на дошці, лексичні картки, текст для аудіювання №17, речення із вправи10 ст.32 РЗ, картки з словами – назвами продуктів для лото, караоке пісні «If you are happy».

 

Хід уроку.

 1. Організація класу. Привітання. Введення в іншомовну атмосферу.

Hello, pupils. Hoe are you today? Do you feel well? Winter will come soon, and it is very cold outside. What do you like to do in such weather? I know one more way of having fun. It’s learning English! I promise you an interesting lesson. So, let’s begin.

 

 1. 2.1 Мовна розминка. Вивчення пісеньки «Help your mother».

Help your mother lay the table,

Put the plates, and forks, and spoons.

Help your mother lay the table

Every afternoon.

 • Вибіркова перевірка домашнього завдання.

 

 1. Основна частина уроку.
 1. Повідомлення теми та мети уроку.

Today we shall learn an unusual topic. Do you often go to the cafe’ or a restaurant? Yes, it is too expensive. But why shouldn’t you open your own café’ today and here? You don’t know how to do it? I think, I can help you.

 1. Актуалізація лексики.
  • Гра «Лексичне лото»: учні розбиваються на групи власників кав’ярень, які отримують назви: «Funny Vegetables», «Fruit Basket», «Our Cow», «Tasty Meat». Учитель читає назви різних продуктів з карток. Учні забирають картки відповідно назви своєї кав’ярні.  Виграє та група, яка першою збере 5 карток.
   1. Cucumber, potatoes, carrots, tomatoes, cabbage;
   2. Watermelon, peaches, apples, oranges, strawberries;
   3. cheese, butter, yoghurt, milk, cream;
   4. Pork, beef, chicken, turkey, lamb. 
  • Формування навичок письма. Виконання вправи 7 ст. 30 РЗ: підібрати відповідні слова для утворення словосполучень у діаграмі.
 2. Введення слів до теми «Меню». Вправа 13 ст.52 підручника: дібрати визначення до слів, користуючись методом виключення. Розбити назви страв за їх місцем у меню.
 3. Формування навичок діалогічного мовлення. Вправа 14 ст.53 підручника: з’єднати частини діалогу у кав’ярні.
 4. Розвиток навичок аудіювання. Прослуховування діалогів TS 17 з метою заповнення таблиці вправи 9 ст. 31 РЗ.
 5. Фізкультхвилинка. Виконання пісні «If you are happy».
 6. Робота у парах. Рольова гра «Наша кав’ярня»: Придумати назву  та меню для своєї кав’ярні. Прорекламувати свій заклад з опорою на речення, записані на дошці:
 1. Закріплення.
 • Вправа 8 ст.31 РЗ : виправити помилки у меню;
 • Скласти речення із розрізаних частинок (підготовка до виконання домашнього завдання).

 

 1.  Підсумок уроку. Оцінювання учнів.

We had a very busy lesson. Did you enjoy it? Well, dear business boys and girls, you get following marks:… .

 

 1. Домашнє завдання. Вправа 10 ст.32 РЗ, вправа 16  ст.53 підручника.

 

 


Урок № 5.

Тема: Калорії. Поживні речовини.

Мета:

 • Практична: навчити розповідати про корисні продукти харчування, порівнювати  їх за різними критеріями;
 • Освітня: розширити знання учнів про корисні продукти харчування, здійснювати міжпредметні зв’язки;
 • Розвиваюча: розвивати інтелектуальний рівень учнів;
 • Виховна: виховувати свідоме прагнення вести здоровий спосіб життя.

Обладнання: таблиця калорій, аудіо запис Benny BenassyIllusion  для проведення фізкультхвилинки, запис прислів’я “Dont live to eat, eat to live.” на дошці.

 

Хід уроку.

 1. Організація класу. Привітання. Введення в іншомовну атмосферу.

Good morning, pupils. Glad to see you, healthy and wealthy, I believe. You’ll have your lunch next break, won’t you? Do you like meals in our school canteen?

 

 1. 2.1 Мовна розминка. Гра «Супермен»:  записати у зошиті меню для «Starters», «Main courses», «Desserts»  (час виконання – по 30 сек.). Читають свої записи учні, у яких найбільше слів, інші можуть їх доповнити. Перевіряється правильність запису.
  • Перевірка домашнього завдання: читання утворених речень вправи 10 РЗ, вибір кав’ярні у вправі 16 підручника.

 

 1. Основна частина уроку.

    3.1  Повідомлення теми та мети уроку.

English always used to say: “Don’t live to eat, eat to live”. Today we’ll speak about things, important to our life and health.

 • Введення поняття «калорії»:

    Tell me why do people eat? What food makes you feel good? What products you usually want to eat when you are very hungry? All these products give use energy. We use the word calories to say how much energy we can get from this or that thing. Different food can give us different amount of calories. Let’s look through the table to see it.

 • Ознайомлення з таблицею вправи 17 ст.54 підручника. Підрахунок кількості калорій, яку споживають діти з солодощами та щоденними продуктами.

    3.4   Введення понять «поживні речовини» -  бесіда за питаннями:

 • Your parents often say: ”Drink milk! Don’t eat lots of candies and chips!” How do you think, why do they say so?
 • Some models never eat sweets and buns. What are they afraid of?
 • Food gives us only energy or something else?

     3.6Читання тексту з метою ознайомлення з назвами речовин, що входять у поняття «Поживні речовини» - вправа 18 ст.54: прочитати текст подумки та знайти еквіваленти до виділених слів. Проаналізувати малюнок вправи 19 ст.55 та назвати продукти, багаті на ті чи інші корисні речовини.

 •          Формування навичок обробки отриманої інформації. Робота в парах.  Вправа 12 ст.33 РЗ:  заповніть таблицю харчової цінності страв. Користуючись зразком речення на дошці зробіть власні висновки щодо харчової цінності своєї улюбленої страви.

My favourite food is borshch. It is really necessary to life, almost cheap and very tasty. This meal is very tasty and not very fattening.

 •          Фізкультхвилинка. Виконання спортивних вправ під сучасну музику.

Hands up! Hands down! And jump, jump, jump!

Turn left! Turn right!  And jump, jump, jump!

Put your hands into the air! And dance, dance, dance!

 1. Закріплення. Розвиток навичок аудіювання тексту, що мітить нову лексику. Вправа 11 ст.32 РЗ – заповнити пропуски у тексті відповідно до ТS 18.
 2. Домашнє завдання. Вправа 13 ст.33 РЗ. Придумати свій комплекс вправ, щоб виступити на наступному уроці у ролі фітнес – інструктора.
 3. Підсумок уроку. Оцінювання учнів.

 

 


Урок № 6.

Тема: Здорова дитина – щаслива родина

 

Мета:

 • Практична :практикувати учнів у вживанні  модальних дієслів та наказових речень, ознайомити з поняттям «бути у формі»;
 • Освітня: розширити знання учнів про принципи ведення здорового способу життя та застосування їх на практиці;
 • Розвиваюча: розвивати уяву учнів в умовах рольової гри та мовний самоконтроль;
 • Виховна: прищеплювати усвідомлене прагнення ведення здорового способу життя.

 

Обладнання: запис прислів’я “After dinner sit a while, after supper walk a mile.” на дошці, аудіо запис Benny BenassyIllusion” для фітнес – хвилинки, відео урок «Posnayko. Sport».

Хід уроку.

 

1. Організація класу. Привітання. Введення в іншомовну атмосферу.

Hello, friends. How are you today? I wonder, who feels really healthy now? What do you do to be healthy?

 

2. 2.1. Мовна розминка.  Вивчення римівки:

Skateboard, water skis, surfboard, wow!

Hop on your skateboard, let’s go now!

Water skis, surfboard, skateboard, great!

     Put on your water skis, don’t you wait!

     Surfboard, skateboard, water skis, hey!

     Swim on your surfboard, ketch the wave!

    2.2.  Вибіркова перевірка домашнього завдання.

 

3. Основна частина уроку.

 1. Повідомлення теми та мети уроку.

     Last time we learned an English proverb. Do you remember it? Another one says: “After dinner sit a while, after supper walk a mile”. So, is it important to move much? What other things are important for your health? This is a nice topic to discuss at our today’s lesson.

 

 1. Введення понять «to be fit» та «fitness»:
  • Читання вправи 21 ст. 56 підручника з подальшою бесідою за питаннями вправи.
  • Перегляд відео уроку «Posnayko. Sport» та бесідою на тему «Fitness. Sport»:

Do you want to go in for fitness?

What is your favourite kind of sports?

How often do you exercise?

 1. Робота у групах (3-4 учнів). Складання порад за списком вправи 22 ст.56 підручника. По закінченні роботи спікери двох груп читають поради стосовно чистоти тіла та одягу, перефразовуючи речення вправи:

What can happen if I eat too much chocolate?

 1. Розвиток навичок читання. Заповнення анкети «Do you live a healthy life?» (див.).
 2. Фітнес-хвилинка. Рольова гра «Тренування у фітнес-центрі»: учень, який зголосився бути фітнес-інструктором, проводить тренування під сучасну музику за власним комплексом вправ.
 1. Складання всіма учнями класу «My Fitness Resolution» - списку правил для ведення здорового способу життя та запис його на дошці.
 2. Підсумок уроку. Оцінювання учнів.

You know, today I decided to change some of my habits. And what about you? If it’s really so, our lesson was useful for us. And you’ve got some marks… .

 

 1. Домашнє завдання. Вправа 15 ст.35 РЗ, вправа 23 ст.56-57 підручника.  

Appendices to the lesson

DO YOU LIVE A HEALTHY LIFE?

 

Put “√” if you do it and “χ” if you don’t.

 • You get up early.
 • You do morning exercises.
 • You don’t eat cakes and sweets for breakfast.
 • You don’t eat chips and drink Coke.
 • You always eat soup for dinner.
 • You visit your dentist regularly.
 • You don’t play a computer more than an hour.
 • You clean your room every day.
 • You go for a walk every evening.
 • You don’t watch TV late at night.
 • You visit some sports club.
 •                  You don’t go to bed late.

Count your points: “x” = 0 and  “√” = 2.

Results:

24-20  You are a very healthy and active person. Congratulations!

18-14  You do your best to be healthy. But try to plan your free time better.

12-8   Don’t be so lazy! You have to change your way of life right now.

6-0  You have lots of problems with your friend. Because they think you are boring. Look through the test again – these advices can help you!

 


Урок № 7.

Тема: Захворювання.

 

Мета:

 • Практична: навчити вести діалог за темою «Захворювання» та давати поради у різних ситуаціях, пов’язаних із здоров’ям людей;
 • Освітня: сформувати уявлення учнів про роль модальних дієслів у смисловому та емоційному навантаженні висловлювання;
 • Розвиваюча: розвивати мовну здогадку та мовленнєву реакцію, уяву учнів в умовах гри;
 • Виховна: формувати критичне ставлення до шкідливих звичок, прищеплювати почуття чуйності до хворих, свідоме прагнення вести здоровий спосіб життя.

 

Обладнання: картки для гри - пантоміми, аудіо запис для проведення фітнес-хвилинки, набори реплік для складання діалогів (за вправою 24 ст.58 підручника).

 

Хід уроку.

 

     1. Організація класу. Привітання. Введення в іншомовну атмосферу.

Welcome to the Healthy World! Did you do you morning exercises today? Did you get up early or slept till your mother woke you up? No? Good. Than our lesson can start right now.

 

     2. 2.1 Мовна розминка. Спортивні змагання «The Best sportsmen». Виконання фізичних вправ:

Try to touch  your toes.

Do as much press-ups as you can.

Close your eyes and stand with your hands lifted straight in front of you.

    2.2  Перевірка домашнього завдання. 2-3 учнів читають свої доповіді з вправи 15.

    3. Основна частина уроку.

1. Повідомлення теми та мети уроку.

Even the most healthy people sometimes get ill. Today we are going to speak about illnesses and how to prevent them.

2. Гра – пантоміма «Шкідливі звички»: учні за бажанням отримують картки з описом шкідливих для здоров’я звичок та показують засобами пантоміми для класу. Глядачі мають відгадати назви шкідливих звичок.

Smoking, using drugs, drinking alcohol, eating too much food, untidiness.

Активізація лексики до теми уроку. Вправа 24 ст.58 підручника:

 • Прочитати діалоги подумки, знайти малюнки – ілюстрації для виділених слів, дібрати їх англійські еквіваленти.
 • Драматизація діалогів у парах: учні отримують смужки паперу із частинками діалогів, знаходять «пару» та читають утворений діалог.
 1. Розвиток навичок діалогічного мовлення. Рольова гра «На прийомі у лікаря»:  перефразовуючи питання вправи 25 ст.59 підручника, запитати поради у лікаря. «Лікар» (один із сильніших учнів) відповідає на питання, вживаючи модальні дієслова  та . 
 2. Фітнес – хвилинка.
 3. Диктант.

Everybody needs to be fit. So we should eat healthy food, exercise our body and visit the doctor regularly. It is important to keep body and clothes clean. Our body needs vitamins and fibre, proteins and fats. Carbohydrates give us energy. We must not eat too much or too little. 

4. Закріплення. Прочитати та переказати текст жарту. Знайти найсмішніше речення та пояснити, у чому полягає його комізм.

5. Домашнє завдання. Вправа 16 ст.35 РЗ.

6. Підсумок уроку. Оцінювання учнів.

Our lesson comes to its end. I want to wish you to be doctors and not patient. Always help those, who need your help, and you will be helped.

 

 

 

 


Урок №8.

Тема уроку: Повторення вивченого матеріалу.

 

Мета:

 • Практична: повторити лексику та граматику теми, узагальнити знання учнів з теми, виявляти та виправляти орфографічні помилки, удосконалювати навички роботи з словником;
 • Освітня: поглибити знання учнів про частини мови;
 • Розвиваюча: розвивати мовний самоконтроль, уяву учнів в умовах гри;
 • Виховна: виховувати культуру поведінки, прищеплювати прагнення вести здоровий спосіб життя.

 

Обладнання:  лексичні картки, плакат «Частини мови», транскрипційний запис слів на дошці, відеозапис кліпу пісні «Уou are to run».

 

Хід уроку

 1. Організація класу. Привітання. Введення в іншомовну атмосферу.

 

2.1 Мовна розминка. Гра «Відгадай»: відгадати слово, яке загадують по черзі учні за тематичними розділами: «Їжа», «Приготування їжі», «Здоров’я» (слабші учні можуть користуватись власними словниками). Двоє учнів біля дошки пишуть слова що відповідають транскрипціям:

[ gril ]                                   [ frai ]

[ boil ]                                   [ fu:d]

[ stju: ]                                  [ su:p ]

[ sti:m ]                                 [ ‘faibə ]

По закінченню роботи учні перевіряють правильність написання слів.

2.2 Вибіркова перевірка домашнього завдання.

 

3. Основна частина уроку.

 1. Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.
 2. Повторення лексичних одиниць до теми «Хвороби»: гра «Пантоміма». Умови гри: один із учнів показує мімікою та жестами симптоми хвороби. Той, хто назве правильно (You’ve got a stomachache), займає його місце.
 3. Диктант-самоконтроль: Учні пишуть словниковий диктант за темою «Їжа», обмінюються зошитами та перевіряють роботи товаришів за допомогою лексичних карток.

Fats, carbohydrates, slice, desert, stew, lay, tablecloth, manners, main course, mashed, sugar, meal.

 1. Повторення теми «How to keep fit». Скласти список порад щодо ведення здорового способу життя.
 2. Повторення частин мови за допомогою плакату «Частини мови».

You know, that there are different parts of speech. Today we are going to remember nouns, adjectives and verbs. Tell me, please, what part of speech tells us the name of things? Names actions? Describes a thing or a person? Do you know, how to find out, what part of speech this or that word is, using the dictionary? Say, what parts of speech are these words: a knife, to play, nice, to develop, resource, an independence, curious.  

Виконання вправи 17 на сторінці 36 (робочий зошит) з наступним читання утворених словосполучень та вправи 18 (ст36) .

                5.  Фізкультхвилинка. Виконання пісні “You are to run”.

 1. Створення груп для виконання проектної роботи: Лідери груп тягнуть жеребки із темами проектів (підручник, сторінка 60), учні самостійно поділяються на групи за принципом зацікавленості темами та особистих уподобань. Учитель контролює процес з метою створення груп, пропорційних за чисельністю та рівнем знань учасників).

 

4. Домашнє завдання. Вправа 19 ст.36; підготувати проект.

5. Підсумок уроку. Оцінювання учнів.

It seems to me, you are well prepared to show your knowledge, so I wish you good luck in doing and presentation of your projects. And pupils … will be given the following marks:.. . See you next lesson. 

 


Урок № 9.

 Тема уроку: Здоров’я. Їжа. Презентація проектів.

 

Мета:

 • Практична: оцінити рівень підготовки проектів, навчити висловлювати свою думку під час обговорення проектів;
 • Освітня: спонукати до розширення соціокультурної компетенції учнів шляхом засвоєння загальноосвітньої інформації;
 • Розвиваюча: розвивати уяву та творчі здібності дітей під час виконання та презентації проектних завдань, розвивати мовний самоконтроль та самостійність у праці;
 • Виховна: виховувати  культуру спілкування, прищеплювати толерантне ставлення до помилок товаришів та адекватне сприйняття критичних зауважень, формувати зацікавлення до вивчення англійської мови як засобу реалізації своїх творчих нахилів.

 

Обладнання: проектні роботи та реквізит для їх демонстрації, «Турнірна таблиця» для оцінювання проектів, кaраоке пісні “You are to run”.

 

Хід уроку.

 

 1. Організація класу. Привітання. Введення в іншомовну атмосферу.

Welcome to our English Tournament of the Project Presentations! Are you ready for it? I’m sure you are. But are you in a good mood?

So, let’s enjoy the presentation! But first of all let’s exercise our English tongues and brains.

 1. Мовна розминка. Гра «Трансформери»: Учень називає слово і вказує, кому з однокласників воно призначається. Той, хто отримав слово, складає з ним речення та називає слово для іншого і т.п. Якщо учень не може скласти речення самостійно, йому допомагає один із учасників його групи.
 2. Основна частина уроку.
 • Жеребкування порядку презентацій проектів.

I would like to ask the leaders of our groups to think of a number (the pupils say their numbers, the teacher shows the card with the word “the biggest”.)  The groups will present their projects according to the order of numbers – from the biggest to the smallest.

 

 • Презентації проектів (див. додаток – «Проекти» та відеозапис уроку).
 • Фізкультхвилинка. Виконання пісні «You are to run”
 • Обговорення проектів та їх презентацій.  Заповнення «Турнірної таблиці». Оцінка роботи груп учнями.

 

 

Project

Speech

Grammar

Acting

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Use the sentences:

It seems to me, their project   was… .

I think, group “…” was good/not very good/perfect at… .

They should prepare … better.

They have to learn … more.

 1. Підсумок уроку. Оцінювання учнів.
 2. Домашнє завдання. Домашнє читання. Урок 10 частини 1-3

ст. 61.

 

 


Урок №10.

Тема уроку: Здоров’я. Їжа. Контроль письма.

 

Мета:

 • Практична провести контроль навичок письма учнів за допомогою виконання тестових завдань, розвивати навички комунікативного мовлення;
 • Навчальна – удосконалити знання учнів за темами « Здоров’я. Їжа»  та «Модальні дієслова», формувати навички  виконання тестових завдань;
 • Розвиваюча  - розвивати мовний апарат, формувати здатність до різних способів сприйняття інформації;
 • Виховна – виховувати толерантне ставлення до оточуючих, розважливе ставлення до свого здоровця та здоровця оточуючих, формувати усвідомлену потребу ведення здорового способу життя.

Обладнання:  Tongue Twisters”, лексичні картки за темою,  карооке пісні “You are to run”, плакат “Modal verbs”.

Хід  уроку

 

 1. Організація класу. Привітання. Введення в іншомовну атмосферу.

Hello, pupils. You are welcome to the English world. How are you today? Are you in a good mood? Are you ready for today’s lesson and test? I think, you prepared well, and even if you didn’t, you will be all right for the test after a few exercises.

 

 1. Мовна розминка із “Tongue Twisters’.
 • Тренування вимови звуків за картками : назвати звук, який показує учитель, відшукати та прочитати відповідну скоромовку.
 • Конкурс на швидкісне читанняTongue Twisters.

 

 1. Основна частина уроку.
  1. Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Do you remember what topic we are learning? Yes, it is “Food. Health”. We have already learned a lot of words and some information of the topic. So, it is a good time to recollect all these things to see if you are ready for the text and help those who have some gaps on the knowledge pf this topic. How do you think, what should we do to prepare well?

(складання списку проблемних питань на повторення – таким чином діти беруть участь у плануванні уроку, створюєтьсь атмосфера співробітництва)

 1. Активізація опорних знань та умінь учнів.
  • Повторення вивченої лексики. Робота з лексичними картками: повторення вивченої лексики до теми за підтемами, гра «»: Учні записують три слова за картками англійською мовою, учитель називає слова українською. Виграє той учень, у якого усі три слова були названі.
  • Розвиток навичок аудіюванння та вживання модальних дієслів у відповідній комунікативній ситуації.

Typescript: Oh,  my dear doctors. I have great problems with my health. First of all, I am always sleepy and tired. After I spend the evening watching TV I have a terrible headache. I have a habit to eat salted nuts or chips watching the films. I wonder why do I have this stomachache so often? I really want to be healthy and keep fit. What would you advice me to do? Start with

 • You should
 • You must
 • You need to

 

             3.  Фізкультхвилинка. Виконання пісні з рухами «You are to run».

             4.  Виконання тестових завдань контролю письма: Вправи 2,3 сторінки 37,38.

             5.  Домашнє завдання. Домашнє читання. Урок 10.

             6.  Підсумок уроку.

You worked really very well today. I liked how …, … and … told me what to do to keep fit and be healthy. You are nice doctors. But … should pay more attention to use of the modal verbs. I’ll check your tests and tell you your marks next lesson. So long!

 

 

 

 

doc
Додано
21 лютого 2019
Переглядів
2114
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку