ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Про матеріал
Використання інформаційно-комуніаційних технологій на уроках англійської мови урізноманітнює та покращує навчальний процес, розширює дидактичні можливості вчителя, підвищує мотивацію й пізнавальну активність учнів та авторитет учителя на уроці англійської мови.
Перегляд файлу

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Оскільки інформаційні та комп’ютерні технології відіграють все більшу роль у нашому житті, важливого значення набуває ефективне їх використання і у сфері освіти. Саме тому ми сьогодні говоримо про використання ІКТ на уроках англійської мови.

   Використання  цих технологій урізноманітнює  та покращує навчальний процес, розширює дидактичні можливості вчителя, підвищує мотивацію й пізнавальну активність учнів та авторитет учителя на уроці англійської мови. Для сучасного школяра комп'ютер стає невід'ємною частиною його життя. Тому використання комп'ютерних технологій в навчальному процесі є актуальною проблемою сучасної шкільної освіти.

Застосовуючи дані технології  у своїй діяльності прагну реалізувати комплекс цілей:

 • дидактична (удосконалити мовну компетенцію учнів з усіх видів мовленнєвої діяльності);
 •  розвиваюча (розвивати пам’ять, мислення, увагу, творчі здібності);
 • виховна (виховувати інтерес до культури та традицій країни, мова якої вивчається).

Я на практиці переконалася, що використання  ІКТ  відкриває нові можливості як учням, так і допомагає вчителю  розв’язати цілий ряд дидактичних завдань.  А саме:

 • створити природне мовне середовище на всіх етапах уроку;
 • повніша реалізувати принцип наочності;
 •  поглибити знання  з усіх видів мовленнєвої діяльності;
 • поповнити словниковий  запас лексикою сучасної іноземної мови;

Вивчивши та узагальнивши досвід з даної теми я дійшла висновку,що не зважаючи на певні труднощі, використання ІКТ має значні перспективи, досягнути яких можна шляхом впровадження даних технологій на уроці.

На своїх уроках я використовую комп’ютерні технології у трьох варіантах:

 1. як аудіо-візуальний засіб,
 2. як засіб для навчальних програм,
 3. як  засіб зв'язку з Інтернетом.

З метою кращого засвоєння знань учнями, а саме при вивченні нової лексики,  широко використовую мультимедійні презентації. Так, наприклад,під час вивчення теми  Лондон” використання презентації допомогло учням у вивченні нових ЛО

Також  на своїх уроках я використовую  навчальні відео- та аудіодиски з інформацією  про визначні місця Великобританії, Шотландії , США та  фрагменти фільмів англійською мовою. Так,  переглянувши  фрагмент фільму «Ромео і Джульєта», учням було значно легше охарактеризувати головних героїв.

Важливим моментом застосування комп’ютерних технологій я вважаю використання комп’ютерних програм на всіх етапах навчання.

Усім відомо, що одним з найважливіших аспектів вивчення іноземної мови є лексика, і для пришвидшення її запам’ятовування,  діти працюють з  програмами  "Lingualand" та «Hangman».

Вивчення таблиці неправильних дієслів завжди було проблемним для моїх учнів, але  я знайшла вихід: використання  комп’ютерної  програми  «Irregularverbs». Учні  5, 6 та 7 класів тренуються у запам’ятовуванні та вживанні неправильних дієслів з задоволенням. «Englishtrainer» є програмою, яку я пропоную використовувати  учням  9 – 11 класів для повторення граматичних часів дієслів та практикування у перекладі речень з української мови на англійську, і навпаки. Програму Тезаурус можна використати для підготовки до ЗНО, оскільки вона дозволяє не лише вивчити значення слова, а й підібрати синоніми та антоніми.  Ці програми допомагають зробити процес навчання цікавим для всіх учнів.

Та  особливо подобається дітям працювати у  мережі Інтернет  під час вивчення  іноземної  мови. У своїй педагогічній діяльності я разом з учнями використовую усі можливі ресурси Інтернету:

 •                 для самостійного поглибленого вивчення іноземної мови;
 •                 для ліквідації прогалин у знаннях, уміннях і навичках.
 •                 для включення матеріалів мережі в зміст уроку та позакласної роботи.

 Одним з основних видів роботи на уроках англійської мови є використання автентичних матеріалів для читання згідно теми, що вивчається. Особливо цінною є мережа  Інтернет під час вивчення теми «ЗМІ», коли необхідно організувати роботу з формування навичок читання преси. 

А тим учням, які бажають поглибити свої знання з предмета, я рекомендую читати твори англомовних авторів, використовуючи віртуальні бібліотеки.

Для тренування навичок аудіювання використовуємо різні аудіоматеріали, наприклад, аудіокниги та англомовні пісні.

Під час підготовки до уроку, а також для поглибленого вивчення іноземної мови діти мають можливість користуватися матеріалами електронних граматичних довідників, словників,  довідниками країнознавчого характеру, наявними у відкритому доступі в мережі Інтернет.  Також на своїх уроках  я практикую виконання окремими учнями on-line тестів з граматики. Має місце і така Інтернет -послуга, як електронна пошта. Ті учні, які мають доступ до мережі,виконуючи домашнє завдання, надсилають свої електронні листи за запропонованою темою на мою електронну адресу. Цей вид роботи особливо подобається учням середньої ланки.

Усі ці можливості можуть активно використовуватися під час вивчення іноземної мови. Однак, не можна забувати, що Інтернет – це лише допоміжний технічний засіб, продиктований часом. Для досягнення оптимальних результатів необхідно грамотно інтегрувати його використання в навчально-виховний процес.

Як бачимо,на сьогоднішній день уже набутий досить значний досвід впровадження даних технологій на уроці. Але, не зважаючи на це, я вважаю, що ширше впровадження ІКТ у навчальний процес відкриє перед учителем та учнями нові перспективи. А саме, створення персональних блогів і сайтів вчителя та дітей, з метою обміну досвідом з колегами з інших країн. Крім цього учні та вчителі отримають можливість брати участь у спільних міжнародних Інтернет-проектах, публікувати свої доробки у веб-газетах школи та класу та відвідувати  віртуальні кабінети іноземної мови.

В результаті аналізу  проведення уроків з використанням комп’ютерних технологій я зробила висновок, що їх застосування  на уроках іноземної мови дозволило мені збільшити кількість учнів, які свідомо засвоюють навчальний матеріал. Усі учні класу стали займати активну позицію в засвоєнні знань. Основним внутрішнім мотивом навчання став пізнавальний і творчий інтерес.

Своє завдання вбачаю в тому, щоб підтримувати цей інтерес, і процес виховання та навчання зробити цікавим та захоплюючим.

 

docx
Додано
31 серпня 2019
Переглядів
597
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку