5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Використання інноваційних технологій для формування мовленнєвої культури учнів на уроках словесності

Про матеріал

Проект на тему: Використання інноваційних технологій для формування мовленнєвої культури учнів на уроках словесності. Метою проекту є підвищення професійної компетентності для покращення різнобічного особистісного і мовленнєвого розвитку учнів на уроках української мови і літератури. Розроблений на 5 років.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

    ПРОЕКТ

 

                                                        з проблеми

 

 

 

 

 

 

 

Ващишин І.Л.

заступник директора з навчально-методичної роботи

учитель української мови і літератури

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін с. Васильківці Гусятинського району

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 1. Назва проекту.  «Використання  інноваційних технологій для формування мовленнєвої культури учнів на уроках словесності»

 

На сучасному етапі, коли відбуваються зміни в суспільному житті України, стають іншими пріоритети діяльності й розвитку особистості, особливого значення набуває культура спілкування. Поява   у мовленні значної кількості сленгів, жаргонів, використовуваних різними групами змушує нас серйозно замислитися над проблемою чистоти мови, що є  ключовою з погляду національної культури, у тому числі і мовної. Адже  українська мова – скарбниця духовних надбань народу, досвіду, праці, творчості і співжиття багатьох поколінь, оберіг народу, його звичаїв, традицій, запорука інтелектуального зростання, розвитку , поступу в загальнолюдському житті.

 Про свідоме володіння рідною мовою йдеться у « Концепції громадського виховання дітей і молоді», де зазначається, що через мову молоде покоління пізнає такі поняття, як Батьківщина, рідний край, народ,  земля, Україна та ін. Тому так важливо в учнів формувати потребу розмовляти, спілкуватися рідною мовою. Адже  саме мова є одним із основних елементів національної культури.

« Потрібно звернути найпильнішу увагу на виховання молоді - тоді ми врятуємо Україну. Спробуйте виховати громадянина, людину, а тоді вже - професіонала, людину ввічливу, внутрішньо грамотну, культурну, шляхетну, »-  писав   Ю. Мушкетик.  Тому  проблема  культури мови була, є і ще довгий час буде находитися в центрі уваги громадськості, а особливо – серед сучасної молоді.

Останнім часом виникла гостра потреба в особистостях, які вміють самостійно мислити, переконувати живим словом, спонукати до дій. Без активної участі молоді, її щирої зацікавленості в успішному вирішенні проблем мовної освіти майбутніх громадян України всі зусилля фахівців залишаться марними.

Загальна си­туація погіршується у зв'язку з тим, що теле- й радіопростір заполонили бездарна й антивиховна про­дукція, неморальна реклама, непрофесійні  журналістські репортажі, суржикові  радіосеріали, що куль­тивують відверту зневагу до української  мови і зво­дять нанівець усі зусилля словесників щодо унорму­вання мовлення учнів, калічать культуру спілкування .

         Потреба у спілкуванні є первинною потребою людини, бо, спілкуючись, людина не тільки обмінюється інформацією з іншими людьми, а й звертається до них із проханням, подякою, запитанням чи вимогою, ставить собі за мету вплинути на співрозмовника, домогтися потрібної відповіді, дотримуючись при цьому культури спілкування.

    Усі ми бачимо і відчуваємо на собі повсякденно, що культура спілкування в суспільстві низька. Рівень дотримання мовленнєвого етикету, культури спілкування часом впливає на поведінку співрозмовника більшою мірою, ніж предметний зміст мовлення. Мовленнєвий етикет має велике значення для життєдіяльності суспільства і для функціонування мови. Саме тут найбільш яскраво виявляється стан мовленнєвої культури.

         Отже, культура мовлення — це сукупність таких якостей, які найкраще діють на адресата із урахуванням конкретної ситуації, поставлених мети і завдань. До них відносяться: точність, зрозумілість, чистота мови, багатство і розмаїтість, виразність, правильність. Кожен, хто бажає підвищити свою культуру мовлення, повинен розуміти, що таке національна мова, в яких формах вона існує; чим книжна мова відрізняється від розмовної; що таке функціональні стилі мовлення; чому в мові існують фонетичні, лексичні, морфологічні, синтаксичні варіанти; що таке мовна норма; засвоїти і розрізняти навички відбору і вживання мовних засобів у процесі діяльності; оволодівати нормами літературної мови, її багатствами.

Таким чином, роль культури спілкування у формуванні культури людини в цілому є надзвичайно важливою. Проблема формування культури спілкування потребує подальшого дослідження, недостатня розробленість цієї проблеми в шкільній практиці вказує на необхідність створення експериментальної методики, спрямованої на формування в школярів культури спілкування. Як зазначав Антуан де Сент-Екзю-пері, найбільшою розкішшю, що гідна людини, є радість людського спілкування. Щоб мати успіх у мистецтві спілкування, треба його опановувати й застосовувати у щоденній практиці.

ІІІ. Мета проекту.

 Підвищення професійної компетентності для покращення  різнобічного особистісного і мовленнєвого розвитку учнів на уроках української мови і літератури. 

ІV. Завдання проекту.

 1. Виявити особистісний і індивідуально-учнівський мовленнєвий рівні  на уроках української мови і літератури .
 2. Ознайомитись з теоретичними основами інноваційних технологій у розвитку мовленнєвої культури  учнів  за допомогою опрацювання додаткової літератури.
 3. Сприяти  накопиченню знань про різні види мовленнєвої діяльності.
 4. Збагатити зміст навчального процесу  інновацією і інтеграцією навчання.
 5. Вдосконалити звуковимову учнів і підвищення їхньої мовної культури.
 6. Удосконалити граматичний  ладу мовлення учнів.
 7. Оволодіти нормами українського літературного мовлення.
 8. Засвоїти найважливіші етичні правила спілкування.
 9. Уміти послідовно і логічно викладати думки.
 10. Забезпечити для учнів  позитивне середовище, вільне від негативної оцінки, комплексів, упередженості в ставленні до себе і інших; сприяти розвитку в учнів віри в себе і свої сили, бажанню творчо підходити до вирішення поставлених завдань.
 11. Оволодіти методами і прийомами, що сприяють вихованню в дітей здібностей  і навичок до самоосвіти, самореалізації, самопізнання у світі інформації.
 12. Створювати і використовувати методичні та дидактичні матеріали за допомогою  сучасних інформаційних  технологій.

 

V. Характеристика проекту:

 • за кінцевим результатом:  практично-орієнтований;
 • за змістом:  монопредметний;
 • за кількістю учасників:  індивідуальний;
 • за тривалістю:  довготривалий;
 • за ступенем самостійності: частково-пошуковий;
 • за характером контактів: зовнішній.

VІ. Визначення учасників.

Кафедри педагогіки і психології та методики викладання навчальних дисциплін, лабораторія гуманітарних наук  ТОКІППО, адміністрація спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін с. Васильківці, кафедра вчителів суспільно – гуманітарних дисциплін РМК, учні 5 – 11 класів, батьки.

VІІ. Визначення бази реалізації.

 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін с. Васильківці.

VІІІ. Термін реалізації проекту.

5 років

ІХ. Прогнозований результат.

 1. Вдосконалення звуковимови учнів і підвищення їхньої мовної культури.
 2. Збагачення, уточнення й активізація словникового запасу учнів.
 3. Уміння вживати слова у властивому для них значенні, користуватися виражальними засобами мови залежно від ситуації і мети висловлювання.
 4. Удосконалення граматичного ладу мовлення учнів.
 5. Оволодіння нормами українського літературного мовлення.
 6. Засвоєння найважливіших етичних правил спілкування.
 7. Послідовно і логічно викладати думки.
 8. Збагачення змісту навчального процесу  інновацією і інтеграцією навчання.
 9. Забезпечення для учнів  позитивного середовища, вільного від негативної оцінки, комплексів, упередженості в ставленні до себе і інших.
 10. Оволодіння методами і прийомами, що сприяють формуванню мовленнєвої культури учнів у світі інформації.
 11. Створення і використання методичних та дидактичних матеріалів за допомогою  сучасних інформаційних  технологій.
 12. Підвищення інтелектуального розвитку учнів.
 13. Досягнення тісного і результативного взаємозв’язку між вчителем і батьками, щодо підвищення рівня мовленнєвої культури наших вихованців.

Х. Ресурси.

 • Людські: консультації методистів РМК, адміністрації школи, керівника кафедри суспільно – гуманітарних дисциплін.
 • Матеріально-технічні: комп’ютер, ксерокс, сканер,фотоапарат, папір, канцелярський набір, література.
 • Фінансові: затрати на відрядження, на семінари, літературу, виготовлення дидактичного матеріалу.
 • Інформаційні: книги ( наукова, науково-методична, публіцистична, художня та інша література), фахові газети та журнали, Інтернет, телебачення.

ХІ. Етапи реалізації завдань проекту.

№ з/п

Етапи роботи над проектом

та його реалізацією

 

                        Зміст діяльності

 

             Термін

1

Діагностико-прогностичний

 1.             Діагностика:
 • стан науково-теоретичної підготовки;
 • стан психолого-педагогічної підготовки;
 • стан методичної підготовки;
 • стан технологічної підготовки.
 1.             Окреслення власних потреб і можливостей щодо з’ясування педагогічних умов визначеної проблеми.
 2.             Оцінка дидактичних можливостей предмета.
 3.             Опрацювання літератури з обраної проблеми.
 4.             Визначення мети та завдань проекту.
 5.             Опис проекту.
 6.             Експертиза проекту. 
 7.             Захист проекту.

 

На час курсів підвищення кваліфікації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 жовтня

01 листопада

2.

Організаційний.

 1.             Виявлення рівня  індивідуального  нетрадиційного логічного мислення в молодших школярів:
 2.             Конкретизація завдань. Внесення змін.
 3.             Формування програми діяльності щодо реалізації проекту, узгодження з методистом  РМК і адміністрацією  спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів c. Васильківці.
 4.             Вибір способів збору форм і методів.
 5.             Формування уявлення про результати роботи.
 6.             Розробка критеріїв оцінки результатів.

1 рік міжкурсового періоду.

3.

Діяльнісний.

 1.             Збір інформації.
 2.             Аналіз зібраного матеріалу. Вибір стратегії і тактики в роботі.
 3.             Робота з літературою.
 4.             Створення середовища для навчання.
 5.             Реалізація програми роботи над проектом (проведення  інтегрованих уроків, виховних заходів тощо).
 6.             Облік проведеної роботи.

 

2-4 роки міжкурсового періоду

4.

Узагальнюючо-підсумковий.

 1.             Розробка плану презентації досвіду роботи по проекту.
 2.             Виступ на педраді. Презентація досвіду з проблеми «Використання  інноваційних технологій для формування мовленнєвої культури учнів на уроках словесності». Підсумки роботи над проектом.
 3.             Огляд  і  презентація результатів

 роботи учасників проекту (розробки уроків, пам’ятки, рекомендації, дидактичні матеріали, відеофільми, статті тощо) на методичному об’єднанні.

 1.             Самостійна оцінка результатів та висновки.
 2.             Оцінка як самої діяльності, так і кінцевого продукту, формування висновків керівництвом.
 3.             Представлення  портфоліо.
 4.             Вибір нової методичної проблеми.

4-5 роки міжкурсового періоду

 

 

 

 

 

Наступні курси підвищення кваліфікації.

 

 

ХІІ. Технологія опису формування професійних компетентностей у розвитку мовленнєвої культури учнів на уроках словесності.

№ з/п

               Зміст роботи

Термін виконання

Форма роботи та узагальнення

Хто надає методичну допомогу

Відмітка про виконання

                                                                        2014/2015  н. р.

1.

Опрацювання законодавчих та нормативно-правових документів з питань  інноваційних технологій для формування мовленнєвої культури учнів на уроках словесності

постійно

Тези, перелік опрацьованих документів

Адміністрація школи

 

2.

Ознайомлення з теоретичними основами розвитку мовленнєвої культури учнів.

постійно

Аналіз, консультації.

Адміністрація школи, методист РМК.

 

3.

Вивчення досвіду  щодо розвитку мовленнєвої культури учнів. Визначення  найпродуктивніших  методів і прийомів роботи.

 

Січень. Лютий.

 

Доступ в Інтернет. Опрацювання фахової літератури. Результати аналізу.

Адміністрація школи.

 

4.

Перегляд планів позакласної роботи школи, класних керівників, кафедри вчителів суспільно - гуманітарних дисциплін. 

Березень.

Квітень.

Травень.

 

Узгодити графік  навчально-виховного заходу. Вибір теми. Підбір матеріалів.

 Адміністрація школи,керівник кафедри, класоводи, організатор.

 

5.

Організація і проведення відкритого уроку та виховного заходу.

Березень . Квітень. Травень

.

Розробка і представлення   конспекту уроку та сценарію виховного заходу.

Адміністрація школи.  Методист РМК.

 

6.

Створення портфоліо.

Травень .

Взяти консультації щодо  критеріїв формування портфоліо. Вкласти в нього уже зібраний матеріал.

Керівник кафедри  суспільно - гуманітарних дисциплін. Адміністрація школи.

 

 

                                                                    2015/2016  н. р.

7.

Опрацювання нової науково-методичної  літератури щодо даної проблеми.

 

Червень. Липень. Серпень.

Тези, перелік опрацьованих документів.

Адміністрація школи. Методист РМК. Інтернет.

 

8.

Відвідування  бібліотеки Тернопільського інституту післядипломної педагогічної освіти і опрацювання наявного матеріалу на тему проекту.

Серпень.

 Підвищення рівня компетентностей щодо розвитку творчих здібностей школярів на уроках української мови і літератури. Опрацювання усіх можливих матеріалів на тему проекту. Отримання кваліфікованої допомоги щодо підбору матеріалів.

 

Бібліотекар

ТОКІППО

 

9.

Скласти план проведення відкритих уроків, виховних заходів на поточний навчальний рік.

Вересень.

Вивчити запити учнів та батьків з даної проблеми. Замітки . Рекомендації. Анкети.

 

Адміністрація школи.

 

10.

Встановлення зв’язку  з методичною проблемою школи.

Жовтень.

 

Визначити, яким чином можна застосовувати результати методичної проблеми вчителя для розробки методичної проблеми школи. Внесення корективів у план роботи.

 

Адміністрація школи.

 

11.

Створення «Методичної  скарбнички».

Листопад.

 

Збір матеріалів.  Оформлення. Обґрунтування.

 

 

Адміністрація школи, учні, батьки.

 

12.

 Виготовлення «Папки-порадниці для батьків».

Січень.

Поради, рекомендації, статті тощо.

Допоміжна фахова література. Інтернет.

 

13.

Організація і проведення відкритих уроків та виховного заходу.

 Жовтень – травень.

.

Розробка і представлення   конспектів уроків та сценарію виховного заходу.

 

 

Адміністрація школи.  Методист РМК. Інтернет.

 

 

                                                                  2016/2017 н. р.

14.

Опрацювання нової додаткової  професійної літератури  щодо даної проблеми. Пошук нових форм і методів роботи.

 

Червень. Липень. Серпень.

Тези, перелік опрацьованих документів. Реферати.

Адміністрація школи. Методист РМК. Інтернет.

 

15.

Скласти план проведення відкритих уроків, виховних заходів на  2015/2016 навчальні  роки.

 

Вересень.

Вивчити запити учнів та батьків з даної проблеми. Замітки . Рекомендації.

Адміністрація школи.

 

16.

Поповнення  «методичної скарбнички» новинками. Створення з учнями дитячих саморобних «Книжок – цікавинок».

 

Жовтень -

січень.

Підбір матеріалів.

Оформлення.  Обґрунтування.

Керівник кафедри. Методист РМК. Адміністрація школи.

 

17.

Поповнення дидактичної бази щодо розвитку даної проблеми.

 

Лютий – 

травень.

Підбір матеріалів.

Оформлення. 

Інтернет. Література. Адміністрація школи.

 

 

18.

Анкетування  батьків для виявлення  зросту їх компетентності щодо формування мовлення   їхніх дітей.

 

Вересень-листопад.

Підбір матеріалів для анкетного опитування. Створення анкети. Опрацювання результатів анкетування. Висновки.

методист, література, Інтернет, керівник кафедри.

 

19.

Створення «Збірки дитячих кросвордів».

 

Грудень.

 

Дитячі  розробки.

Методична література.

 

20.

Організація і проведення відкритих уроків та виховних  заходів.

 Жовтень 2014 р. – травень 2015 р.

.

Розробка і представлення   конспектів уроків та сценарії  виховних заходів, вікторин, анкет.

 

Адміністрація школи.  Методист РМК. Інтернет.

 

21.

Відвідування відкритих уроків та виховних заходів, проведених вчителями  української мови і літератури.

 

Жовтень 2014 р. – травень 2015 р.

 

Аналізи уроків.

Вчителі української мови і літератури.

 

                                                                    2017/2018 н. р.

22.

Опрацювання нової додаткової  професійної літератури  щодо даної проблеми. Пошук нових форм і методів роботи.

 

Червень. Липень. Серпень.

Тези, перелік опрацьованих документів. Реферати.

Адміністрація школи. Методист РМК. Інтернет.

 

23.

Скласти план проведення відкритих уроків, виховних заходів на  2016/2017 навчальні  роки.

 

Вересень.

Вивчити запити учнів та батьків з даної проблеми. Замітки . Рекомендації.

Адміністрація школи.

 

24.

Організація і проведення відкритого уроку та виховного заходу.

Жовтень

Розробка і представлення   конспекту уроку та сценарію виховного заходу.

Адміністрація школи.  Методист РМК.

 

25.

Поповнення  «методичної скарбнички» новинками.

Листопад  -

лютий.

Підбір матеріалів.

Оформлення.  Обґрунтування.

Керівник кафедри. Методист РМК. Адміністрація школи.

 

26

Поповнення дидактичної бази щодо розвитку даної проблеми.

 

Лютий – 

травень.

Підбір матеріалів.

Оформлення. 

Інтернет. Література. Адміністрація школи.

 

 

2018/2019 н.р.

27.

Опрацювання нової додаткової  професійної літератури  щодо даної проблеми. Пошук нових форм і методів роботи.

 

Червень. Липень. Серпень.

Тези, перелік опрацьованих документів. Реферати.

Адміністрація школи. Методист РМК. Інтернет.

 

28.

Скласти план проведення відкритих уроків, виховних заходів на  2017/2018 навчальні  роки.

 

Вересень.

Вивчити запити учнів та батьків з даної проблеми. Замітки . Рекомендації.

Адміністрація школи.

 

29.

Презентація досвіду на педагогічній раді.

Жовтень

Розповісти і продемонструвати педагогам, як здійснювалася робота над проблемою. Презентація досвіду ППД, доповідь.

Методисти.

 

30.

Написання  рекомендацій щодо інноваційних технологій для формування мовленнєвої культури  учнів на уроках словесності.

Жовтень листопад

Використання власного педагогічного досвіду. Опис ППД. Методичні рекомендації.

 Методист РМК.

 

31.

Творчий звіт на засіданні кафедри суспільно - гуманітарних дисциплін.

Грудень.

Звіт з розкриттям росту своєї компетентності.

Директор школи, методист.

 

32.

Підготовка матеріалів до атестації та представлення портфоліо.

Січень – лютий.

Збір матеріалів.  Формування  портфоліо.

Методисти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
2 липня 2018
Переглядів
783
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку