Використання інноваційних технологій на уроках математики

Про матеріал
Сьогодні переді мною, учителем математики, постало нелегке запитання: як зробити, щоб урок був бажаним, радісним цікавим для учнів, щоб розкрив творчий потенціал особистості? Як зробити, щоб кожен урок розвивав дітей інтелектуально, зміцнював їхню віру у власні можливості, давав їм радість від пізнання невідомого у відомому? Яким має бути сучасний урок математики? Як допомогти розкритися дитини, що переступила поріг школи?
Перегляд файлу

 

 

Опис досвіду

 вчителя математики

Донецької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 47

Рябець Ганни Олександрівни

з проблеми:

„Використання інноваційних технологій на уроках математики”
 

Кожна сучасна інноваційна технологія —

це модернізований технологічний потенціал учителя

(за Т. Гришиною).

 

Умови виникнення проблеми, становлення досвіду:

           Сьогодні  переді  мною, учителем математики, постало  нелегке запитання: як зробити, щоб урок був бажаним,  радісним   цікавим для учнів, щоб розкрив творчий потенціал особистості? Як зробити, щоб кожен урок розвивав дітей інтелектуально, зміцнював  їхню віру у власні  можливості, давав  їм радість від пізнання невідомого у відомому? Яким має  бути сучасний урок математики? Як допомогти розкритися дитини, що переступила поріг школи?

 А цього можна досягти лише за умови, коли учитель знайде шляхи найефективнішого досягнення мети навчання та прийом в оптимізації   навчального процесу, змінивши сам підхід до здобуття знань з математики. На мою думку,  саме використання  інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики  та  інтерактивних технологій навчання   нині є найефективнішими. Тому я в своїй робот  дедалі  активніше використовую форми, методи, прийоми навчання, спрямовані  на розвиток особистості.  Інноваційний підхід забезпечу  позитивну мотивацію здобутих знань, активне функціонування  інтелектуальних та вольових сфер, дає  відчуття потреби у самоосвіті , формує  стійкий  інтерес до предмета, сприяє  розвитку творчо  особистості. Доводиться шукати шляхи до ефективності власної  та учнівської  співпраці, складові  успішної  взаємодії.

Ефективне застосування засобів нових інформаційних технологій у навчальному процесі передбачає перш за все формування та оволодіння провідними компонентами сучасної інформаційної культури.

Інформатика тісно зв’язана з іншими шкільними навчальними дисциплінами. Тобто, знання, вміння та навички, які учні отримують при вивченні інформатики, необхідні при вивченні інших шкільних предметів, коли комп’ютер буде активно допомагати процесу їх вивчення на базі різноманітних навчаючих програм.

Комп’ютер грає велику роль в індивідуалізації навчання учнів всіх рівнів здібностей. Вчитель математики за допомогою комп’ютера може задавати вправи, які являються додатковими до регулярних програм для відпрацювання навичок у відповідності з можливостями кожного учня, а також вироблення навичок використання основних понять та ідей при розв’язуванні задач різноманітного роду.

Система діалогу „Запитання  – відповідь”, де можна застосовувати комп’ютер:

 • як тренажер;
 • як репетитор;
 • як пристрій, який моделює визначення предметні ситуації; можна також використати для проведення самостійних робіт (перевірка вироблення учнями практичних навичок), контрольних робіт та заліків.

Використання такої системи дає можливість учителю математики під час занять акцентувати увагу на стимулюванні процесів саморозвитку. На уроках математики з використанням інформатики всіх учнів очікує напружена і цікава робота. Кожен працює в міру своїх здібностей і можливостей.

Прикладом застосування комп’ютера на уроках математики є презентації-слайди, які можуть містити як рухомі так і нерухомі об’єкти, схеми, малюнки, тощо. Такі презентації, як правила супроводжуються поясненням, які можуть давати як учням так і вчитель, залежно від змісту та мети презентації. Також ця форма роботи може бути запропонована, як творче завдання для учнів класу: коли учні самостійно опрацьовують навчальний матеріал, підбирають до нього малюнки, схеми.

 

Поелементний аналіз презентацій виконаних учнями в

Microsoft Office Power Pointer

№ п/н

Зміст

Оформлення

Представлення

1

Постановка цілей та завдань, план.

Оформлення матеріалу у вигляді таблиць, схем, графіків.

Відповідність тексту розповіді і зображення.

2

Відповідність змісту представленого матеріалу обраній темі.

Якість ілюстрацій.

Рівень володіння матеріалом.

3

Повнота викладення матеріалу.

Доцільність вибору кольорової гамми.

Культура мовлення.

4

Глибина викладення матеріалу.

Якість анімацій їх доцільність та наявність.

Зручність користування програмою.

5

Доцільність, наявність: графіків, таблиць

Музичний супровід.

Вміння презентувати матеріал.

6

Дотримання регламенту

Використання програмного забезпечення.

 

7

Висновки

 

 

 

Такий метод роботи можна застосовувати при вивченні нового матеріалу, узагальнені та систематизації знань. Активне залучення учнів сприяє процесу формування фундаментальних знань з математики, формування практичних навичок.

Така форма роботи дає можливість учням самостійно опрацьовувати навчальний матеріал застосовуючи різні джерела інформації, розвиває вміння аналізувати, робити висновки; сприяє якісному створенню наочного образу, формує навички творчого підходу при роботі над поставленим завданням. При цьому роль учителя полягає у підборі завдань, консультації учнів, корекції їх діяльності, а саме головне заохочення до творчої роботи та створення комфортних умов та позитивного емоційного настрою на уроці.

Методи інтерактивного навчання захоплюють учнів, пробуджують у них інтерес та стимулюють мотивацію, навчають самостійності у мисленні та діяльності.

Такий вид діяльності учнів дає можливість привернути їхню увагу до тої чи іншої проблеми, стимулювати пізнавальний інтерес та активну зацікавленість питаннями, прагнення дізнатися більше, розвивати логічне мислення. А це забезпечить міцність знань та стимулюватиме учнів до наукового пошуку. Адже творче ставлення до будь-якої праці треба виховувати саме в школі.

Математика займає особливе місце серед шкільних предметів. Як навчальний предмет, вона створює у учнів уявлення про наукову картину світу. Виступаючи основою науково-технічного процесу, математика показує гуманістичну сутність наукових знань. Математика формує творчі здібності учнів. Їх світогляд і переконання. Ця основна мета може бути досягнута тільки тоді, коли в процесі навчання буде сформований інтерес до знань. І в цьому процесі неможливо обійтися без використання сучасних інформаційних технологій.

На сьогоднішній день, такі засоби навчання, дають змогу поєднати різні види інформаційного середовища (тексти, графіку, музичний супровід, реалістичні зображення) з інтерактивною формою навчання. Це підвищує мотивацію навчання за рахунок комп’ютерної візуалізації, мультимедійного подання об’єктів вивчення.

 Ні  комп'ютер сам по собі, ні  мережа  інтернет, ні  будь-який  інший засіб навчання не в змозі замінити педагога, живе слово, безпосереднє  спілкування. Йдеться про  інше - про доцільне з методичного погляду залучення комп'ютерних технолог й у процес здобуття знань, про використання таких можливостей, які сприяють реалізації   дидактичних цілей відповідно до вимог освітнього стандарту, загальнопедагогічних завдань, пов'язаних  з формуванням особистості  XXI століття.

 

Теоретична база досвіду.

В основу дослідження покладено наступні теорії:

- особистісна (Занков Л. В., Арчинська І. І. й ін.);
- розвиваюча (Давидов В. В., Ельконін Д. Б. й ін.);
- формуюча (Гальперін П. Я. й ін.);
 

Новизна досвіду полягає у використанні персонального комп'ютера для:

 • демонстрації нових понять, фактів,
 • відпрацьовування алгоритмів розв’язання різних задач;
 • тренінгу, що вимагає нових знань і придбання умінь;
 • самоперевірки засвоєння понять, знань;
 • контролю (перевірки) якості засвоєння знань і придбаних навичок;
 • творчої навчальної діяльності учнів.

 

Інформатизація освіти - процес підготовки людини до повноцінного життя в умовах інформаційного суспільства.

 

 

Вважаю, що нові інформаційні технології в освіті сприяють:

 

 • розкриттю , збереженню та розвитку індивідуальних здібностей учнів
 • формування пізнавальних якостей, прагнення до самовдосконалення
 • забезпеченню комплексності вивчення явищ дійсності, невідривності взаємозв'язку між технікою, гуманітарними науками , мистецтвом, прикладними науками
 • повсякденному динамічному оновленню змісту, форм і методів навчання та виховання.

 

 

1

 

doc
Пов’язані теми
Математика, Інші матеріали
Додано
7 квітня 2020
Переглядів
316
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку