ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ

Про матеріал
Виступ на педагогічній радій ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ
Перегляд файлу

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ

Таранцова Ольга Петрівна, викладач спецдисциплін Маринівського професійного аграрного ліцею, спеціаліст вищої категорії

 

Підготовка якісних робітничих кадрів, які відповідають сучасним вимогам і можуть працювати у складних виробничих умовах, є головним завданням професійної освіти. Сьогодні на перший план виступає якість професійної підготовки учнів, яка не можлива без впровадження інтерактивних форм у навчання, вивчення сучасних прогресивних технологій  аграрної галузі. Тож у педагогічну практику все ширше входять інтерактивні технології.

Актуальність проблеми і зумовила вибір мною  індивідуальної педагогічної  проблемної теми  на 2018-2021р. «Використання інтерактивної технології навчання при підготовці кваліфікованих робітників в системі професійно-технічної освіти аграрного профілю».

Я, як і кожен викладач, що прагне дати своїм учням міцні і глибокі знання, намагаюсь виховати мислячу людину, прищепити любов до землі та техніки, повагу до людей праці.

З метою реалізації своєї мети застосовую на своїх уроках сучасні форми і методи навчання, використовую передовий педагогічний досвід, шукаю і знаходжу свої власні шляхи до реалізації поставлених завдань.

Традиційне навчання не завжди задовільняє потреби молоді у самореалізації.

Уроки, на яких викладач розповідає біля дошки, а учні потім відтворюють, вже давно неефективні. Дітей більше цікавлять телефони та ігри в мережі Інтернет, тому зацікавити їх предметом стає доволі важким завданням. Це завдання, значною мірою вирішується через впровадження інноваційних технологій, серед яких важливу роль відіграють інтерактивні методи навчання.

Яким має бути сучасний урок? За своєю метою, змістом, структурою і методами навчання він має відповідати найновішим досягненням теорії та практики професійно-технічної освіти. Кожний вчитель визначає для себе ті форми роботи, які для нього найсприйнятливіші, відповідають тим вимогам, яким він надає перевагу в роботі.

            Існує велике розмаїття  прийомів і методів інтерактивного навчання. Більшість з них я випробувала в своїй роботі.  Найбільш вдалими і популярними є:

 • Технічний диктант, який дає можливість швидко зробити фронтальне опитування;
 • Угорський кросворд,  який дає можливість  повторити та узагальнити знання з вивченних  тем;
 • Тести дають можливість здійснити оперативний  контроль рівня знань;
 • Технічний ринг, доміно, лото, пінг-понг розвивають здоровий азарт змагання, конкурентної боротьби;
 • Пазли, асоціації, криптограми, чайнворди, ребуси, кросворди, створення презентацій  -  розвивають пізнавальну діяльність учнів, спонукають до самоосвіти, дають можливість використовувати ґаджети і отриману з їх допомогою інформацію в потрібному руслі.
 • І на диво приємно константувати - учням подобається творити: написання емпатичного твору і складання сенкану не ігнорують навіть скептики, до яких дуже важко достукатись під час класичного уроку.

Отже,  шановні  колеги,  набір  методичних  прийомів  можна  продовжувати  до

безкінечності,  у  кожного  викладача  в  запасниках   педагогічного  досвіду  знайдуться   ті   «перчинки»,   які   роблять урок  цікавим,  неповторним,  таким,  що запам'ятовується.

До вашої уваги я пропоную розглянути урок базового навчального       

 блоку БК.8 предмета «Організація і технологія  механізованих робіт», 

тема:  «Зернові сівалки». (ДОДАТОК  І) (план уроку доступний за посиланням: https://docs.google.com/document/d/1EPgwY2M47qhEzEVJtwwaR9L56diHtTjuHZm3OtW86_k/edit)

При проведенні уроку я використовую такі  інтерактивні форми і методи навчання.

Для перевірки домашнього завдання використовую прийом - робота в малих гупах. Розподіляю групу на чотири ланки. Кожна ланка отримує  індивідуальні завдання для перевірки рівня знань з попередньої теми  уроку.

Завдання І ланки - вправа «Незакінчені речення», яка розвиває пам’ять, формує увагу, вміння працювати в групах.  

Завдання ІІ ланки - вправа «Доміно», яка розвиває спостережливість та вміння працювати в команді

Завдання ІІІ ланки - вправа «Пазли», яка формує увагу, вміння  відтворювати потрібну інформацію.

Завдання ІV ланки- вправа «Угорський кросворд», розвиває пам’ять, вміння логічно мислити, висловлювати свої думки. 

При викладенні  нового матеріалу я використовую наступні прийоми та методи інтерактивного навчання:

Щоб визначити  призначення машини, яку ми будемо вивчати на уроці, пропоную учням  розгадати шараду, це розвиває логічне мислення, формує увагу.

 •   Технічні характеристики сівалки СЗ-3,6А вивчаємо за допомогою опорного конспекту.
 • Будову  зернової сівалки пояснюю за допомогою плаката «Зернова сівалка СЗ-3,6», макета  сівалки в розрізі та відеофрагмента;
 • Робочі органи зернових сівалок пояснюю за допомогою натуральних зразків сошників, насіннєпроводів, висіваючих апаратів, відеофрагменту та опорного конспекту.
 • Технологічний процес роботи зернової сівалки опановуємо за допомогою анімаційного відеофрагмента.
 • При поясненні технологічних налагоджень зернових сівалок використовую натуральні зразки, макети, підручники, презентації, опорні конспекти, відеофрагменти:  
 • Пояснення регулювання норми висіву насіння та регулювання туковисівного апарату розглядаємо на макеті зернової сівалки.
 • Регулювання сівалки на рівномірність висіву та на розмір насіння пояснюю на натуральному зразку висіваючого апарата.
 • Регулювання сошників розглядаємо за допомогою опорного конспекта та відеофрагмента.
 • Розрахунок вильоту маркерів опрацьовуємо за допомогою опорного конспекта та працюючи з підручником.

 Самостійна робота зазвичай, передбачає складання опорних конспектів. Структурні схеми опорного конспекту регулярно можна доповнювати протягом вивчення теми, а потім використовувати при повторенні і систематизації знань.

              При закріпленні вивченого матеріалу пропоную учням виконати вправи на застосування нових знань. Учні отримують диференційовані завдання  різної кладності.

Завдання – «Вчись працювати сам!» Необхідно прочитавши речення, дати найкоротшу відповідь на  поставлене запитання. Це завдання  розвиває  вміння аналізувати, стисло відтворювати потрібну інформацію.

Завдання -  гра «Діагностичне лото». Прочитавши твердження, учні повинні дати відповідь «Так» чи «Ні», це завдання розвиває  комунікативні навички, тренує уяву та логічне мислення.  

         Творче завдання практичного спрямування «Виробнича ситуація», - учням необхідно вирішити проблемну ситуацію, а саме: за заданими умовами виконати регулювання сівалки на задану норму  висіву насіння. Завдання розвиває навички самостійної роботи, вміння демонструвати логічно обґрунтовані судження щодо виробничої ситуації.  

Завдання - схема – «Фішбоун». Учням пропоную провести систематизацію матеріалу та зробити висновок, щодо підготовки зернової сівалки до роботи. Це завдання розвиває навички роботи з інформацією, критичне мислення, вміння вирішувати поставлені проблеми.

При повідомленні домашнього завдання учні отримують диференційовані завдання різної складності.

Завдання середнього рівня - це опрацювання параграфів підручника.

Достатній рівень  передбачає використання  творчого підходу  до виконання завданя, учням пропоную скласти інформаційне ґроно на тему: «Будова зернової сівалки» чи створити презентацію до теми : «Сівалки для сівби зернових і зернобобових культур».

Високий рівень це завдання на випередження: підготувати міні - проєкт на тему:

 «Пневматичні сівалки  для висіву кукурудзи та соняшнику»; або на творче узагальнення:  скласти дидактичний сенкан на тему «Зернова сівалка».  

В звязку з введеням карантинних обмежень, пов’язаних з необхідністю запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, виникла необхідність розробити електронний варіант опрацювання даної теми.

В результаті вивчення теми «Зернові сівалки», учні отримали конкретні теоретичні знання з будови та регулювання зернових сівалок. Ці знання будуть базою, основою, професійної компетентності в майбутній трудовій діяльності випускників.

Використання інтерактивної технології навчання відіграє важливу роль при підготовці кваліфікованих робітників в системі професійно-технічної освіти аграрного профілю. Інтерактивні уроки  надають учням основні пізнавальні та професійні вміння, навички і зразки поведінки в виробничих ситуаціях. Уроки захоплють учнів, пробуджують в них інтерес та мотивацію, навчають ефективно самостійно вирішувати нестандартні питання, вміти  працювати за новими технологіями, з новою технікою, вміти творчо використовувати знання на практиці самостійно мислити та діяти.

Основою використання будь-якої методики при вивченні спецдисциплін є комплексне методичне забезпечення навчального процесу.

Кожен викладач працює над створенням комплексного забезпечення своєї дисципліни: планування, розробки і створення навчально-методичної документації, засобів навчання, необхідних для забезпечення повного і якісного процесу навчання учнів відповідно до навчальних планів і програм.

В звязку з введеням карантинних обмежень, пов’язаних з необхідністю запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, виникла необхідність внести корекційні зміни в роботу над реалізацією  індивідуальної педагогічної  проблемної теми. Була поставлена задача розробити електронний варіант комплексно-методичного забезпечення для опрацювання тем базового навчального блоку: БК.8 «Організація і технологія  механізованих робіт».

На основі дидактично обґрунтованого комплексу засобів навчання пропоную на розгляд колег електронний проєкт систематизованого комплексного методичного забезпечення  з тем базового навчального блоку: БК.8 «Організація і технологія  механізованих робіт». https://drive.google.com/file/d/1qaiIXLNc1w3UTehsyaLb1LLG_ssjfmOU/view?usp=sharing

Тут розміщені типова та робоча програми з предмету, поурочно-тематичний план, плани уроків, матеріали для дистанційного навчання, що містять теоретичні викладки, відеододатки, презентації, які допомагають якісно опрацювати матеріал теми. Визначити ступінь оволодіння знаннями з предмету учням допомогають тести та питання для самоконтролю. Дана розробка - це мій власний погляд на вирішення задачі, ні в якому разі не є догмою, з часом доповнюватиметься новим та більш вдосконаленим матеріалом. Я з задоволенням вислухаю пропозиції своїх колег на бачення вирішеня проблеми дистанційного навчання з предмету «Організація і технологія  механізованих робіт».

Однак, скільки б не говорили про важливість багатьох чинників під час уроку, головним із них була і залишається особа викладача. Повторити раніше вивчене, постаратися знайти цікаві підходи до мотивації нової теми — усе це дуже важливо, але все-таки основна причина того, чому ми регулярно  приходимо на роботу- одержуємо зарплату, готуємося до уроків, учимося один у одного, читаємо і міркуємо, переймаємо передовий досвід, освоюємо нові технології, сперечаємося,  радіємо, іноді засмучуємося - це дати нові знання, навчити розумного, доброго, вічного.

Учитись важко, а учить ще важче,
Та мусиш уперед іти.
Як учням віддаси найкраще,
То сам сягнеш високої мети.

(М. Сингаївський )

 

Використані та рекомендовані джерела

 1. Головчук А.Ф., Марченко В.І., Орлов В.Ф. «Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки. Машини сільськогосподарські . «Підручник» - К . «Грамота», 2005, с. 20-45.
 2. Заїка О.С., Спольник Г.П. «Сільськогосподарські машини» 11-12
 3. Інтерактивні технології навчання: теорія, досвід: Методичний посібник. / Авт.-уклад. О. Пометун, Л. Пироженко. – К.: Грамота, 2007.
 4. Нісімчук А. С., Падалка О. С., Шпак О. Т. Сучасні педагогічні технології.                –К.: Грамота, 2000.
 5. Нісімчук А. С., Падалка О. С., Шпак О. Т. Сучасні педагогічні технології. К,2000.
 6. Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті: Навчальний посібник / За заг. ред. С. П. Бондар. - Рівне, Редакційно-видавничий центр "Тетіс" Міжнародного університету "РЕГГ', 2003. - 200с.
 7. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.  – К.: А.С.К., 2004.
 8. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.: А.С.К., 2004.
 9. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. - К.: А.С.К., 2003. - 192 с.
 10. http://192.162.132.48:5000/MyWeb/manual/agroingenerija/silskogospodarski_mashynu/Index.htm
 11. http://agromania.com.ua
 12. http://metodcenter.at.ua
 13. http://www.studfiles.ru
 14. http://xreferat.com
 15. https://naurok.ua
 16. https://osvita.ua
docx
Додано
3 березня 2021
Переглядів
367
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку