Використання LEGO -технологій в освітньому просторі Нової Української Школи

Про матеріал
Дана робота розкриває практичне впровадження методики компетентнісного навчання «Шість цеглинок» в освітній простір учнів 1 класу НУШ. Запропоновані технології використання методики «Шість цеглинок» на уроках навчання грамоти, математики та на уроках з інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Ця робота дозволить учителю зробити уроки у 1 класі сучасними, корисними і яскравими. Багатий та цікавий матеріал запропонований до уроків може бути використано для розвитку зацікавленості, фантазії та реалізації ігрової діяльності у НУШ. Також становлення учителя Нової школи, який надає можливість змінити роль педагога-виконавця на педагога-дизайнера.
Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ БОЛГРАДСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Баннівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Болградської районної ради Одеської області

 

 

 

 

C:\Users\AdminS\Desktop\лего\006.jpg

                                              

 

                                                    ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ……………………………………………………………………….3

ВСТУП ……………………………………………………………………………4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВКЛЮЧЕННЯ LEGO-ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ………………………6

1.1.Актуальність роботи………………………………………………………….6

1.2.Впровадження методики компетентнісного навчання «Шість цеглинок» в освітній простір Нової української школи …………………………………….7

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИКИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ «ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК» В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР НУШ………………………………………………………………….9                         -

2.1. Технологія «Шість цеглинок» на уроках навчання грамоти…….9

2.2. Технологія «Шість цеглинок» на уроках математики……………10

2.3.Технологія «Шість цеглинок» на уроках з інтегрованого курсу  

«Я досліджую світ»……………………………………………………..12

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………..15

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  ………………………………….16

ДОДАТКИ……………………………………………………………………….17

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

АНОТАЦІЯ

             Дана робота розкриває практичне впровадження методики компетентнісного навчання «Шість цеглинок» в освітній простір учнів 1 класу НУШ.

            Запропоновані технології використання методики «Шість цеглинок» на уроках навчання грамоти, математики та на уроках з інтегрованого курсу   «Я досліджую світ».

          Ця робота дозволить учителю зробити уроки у 1 класі сучасними, корисними і яскравими.

          Багатий та цікавий матеріал запропонований до уроків може бути використано для розвитку зацікавленості, фантазії та реалізації ігрової діяльності у НУШ. Також становлення учителя Нової школи, який надає можливість змінити роль педагога-виконавця на педагога-дизайнера.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

    ВСТУП

                                                            Гра-це іскра,що запалює вогник

                                                             допитливості і любов до знань.

                                                                                         В Сухомлинський

 1.        Актуальність роботи

Час вимагає зміни підходів до навчання. Від формального навчання, де дорослий передає інформацію,а дитина – пасивний реципієнт, до навчання через гру, де в центрі процесу - дитина, яка відчуває себе вільно і радісно. Саме у грі діти здобувають готовність до викликів сучасного світу!

В нашій країні, як і в усьому світі, набирає ваги так зване покоління Y, або «діти тисячоліття», які народилися між 1990 і 2000 роками.  Погляди цих дітей, спосіб життя кардинально відрізняються від старших поколінь.

Життя для них – це постійне творення, гармонія, пізнання нового, самовдосконалення, гра та розвага. На підході покоління Z. Сучасні діти значно відрізняються від попередніх поколінь. Вони не обовязково будуть поділяти погляди старших.  Яке б життя не обрали сучасні школярі вони будуть зацікавлені інноваційними технологіями. Саме таким відповідає інноваційна LEGO - система.

LEGO - це найпоширеніша на сьогодні педагогічна система, що використовує моделі реального світу і предметно - ігрове середовище навчання та розвитку дитини .

Основним принципом навчання є принцип «Навчання через дію» - діти  отримують знання в процесі побудови та дослідження моделей з конструктора.

LEGO – конструктор - це набір для створення різних цікавих ігор. Для наборів LEGO характерні висока якість, естетичність, незвичайна міцність, безпека. Конструктори LEGO - це цікавий матеріал, стимулюючий дитячу фантазію, уяву, формуючий моторні навички. LEGO - конструювання допомагає дітям втілювати в життя свої задумки, будувати і фантазувати,

4

захоплено працюючи і бачачи кінцевий результат.

Перспективність застосування LEGO - технології обумовлюється її високими освітніми можливостями: багатофункціональністю, технічними та естетичними характеристиками, використанням у різних ігрових і навчальних зонах.

Отже, тема  роботи «Використання LEGO - технології в освітньому просторі Нової української школи» є актуальною.

Метою  роботи є практичне впровадження LEGO - технології у навчальний простір Нової української школи.

Цією метою зумовлені такі завдання дослідження:

1. Охарактеризувати теоретичні аспекти включення LEGO - технології в освітній простір Нової української школи.

2. Проаналізувати зміст інноваційного педагогічного досвіду LEGO - технології в освітньому просторі Нової української школи.

Об'єкт дослідження: навчальний простір учнів 1 класу НУШ.

Предмет дослідження: LEGO - технології в освітньому просторі Нової української школи.

Методи дослідження. При  написанні роботи використовувала аналіз і синтез, узагальнення і систематизацію, аналіз наукової літератури тощо.

Практичне значення дослідження: розробка практичних завдань для використання на уроках навчання грамоти, математики, інтегрованого курсу «Я досліджую світ».

 

 

 

 

 

 

 

5

C:\Users\AdminS\Desktop\лего\LEGO-clip-art_8.jpg

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВКЛЮЧЕННЯ LEGO-ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

 

1.1.Актуальність введення в школі «LEGO - технології»

Основне завдання сучасної освіти − створити середовище, що полегшує дитині можливість розкриття власного потенціалу. Це дозволить дитині вільно діяти, пізнаючи це середовище, а через нього і навколишній світ. Нова роль педагога полягає в тому, щоб організувати і обладнати відповідне освітнє середовище та спонукати дитину до пізнання та діяльності.

Освітнє середовище LEGO об'єднує в собі спеціально скомпоновані для занять в групі комплекти LEGO, ретельно продуману систему завдань для дітей і чітко сформульовану освітню концепцію.

LEGO - педагогіка – це одна з найвідоміших і поширених нині педагогічних систем, що широко використовує тривимірні моделі реального світу і предметно - ігрове середовище навчання та розвитку дитини .

Історія LEGO почалася в Данії, коли тесля Оле Кірк Крістіансен зробив для свого сина звичайну дерев’яну іграшку. Поклавши початок сімейного бізнесу в 1932 році, дідусь теперішнього Глави Lego Group не думав, що дитячі забави будуть приносити його нащадкам величезні доходи.

6

Cпочатку компанія робила дерев’яні іграшки, прасувальні дошки. Бренд LEGO є сьогодні найвідомішим у світі іграшок. Навіть більше відомим, ніж лялька Barbie. Назва LEGO походить від слів «Leg» і «Godt», що в перекладі з данської означає «добре грати» або «захоплююча гра».

 LEGO - конструктор спонукає працювати  в  рівній мірі  і голову,  і руки дитини. Конструктор допомагає  дітям  втілювати в життя свої задумки, будувати і фантазувати, захопленно працюючи і бачачи кінцевий результат. Саме  LEGO  дозволяє  вчитися  граючи  і  навчатися  в  грі .

 

1.2.Впровадження методики компетентнісного навчання «Шість цеглинок» в освітній простір Нової української школи

 «Шість цеглинок» − це ігри-завдання із набором з шести цеглинок LEGO® DUPLO® певних кольорів (червоного, помаранчевого, жовтого, зеленого, блакитного та синього ). Для роботи за цією методикою учні та учитель мають індивідуальні  набори з шести цеглинок.

«Шість цеглинок» − це  інструмент та практичний засіб, який дає змогу реалізувати ігрові та  діяльносні методи навчання у НУШ.

Це комплекс ігор-завдань не лише для розвитку мислення, мовлення, уваги, а й механізм розвитку оперативної пам’яті, самоконтролю та ментальної (когнітивної) гнучкості, що вкрай необхідні для навчання у школі та протягом життя.

Оперативна пам’ять допомагає учням утримувати інформацію, розуміти та опрацьовувати її,  зокрема,  під час читання.

Здатність до самоконтролю − це вміння протидіяти спокусам, не відволікатися, добре все обмірковувати, перш ніж почати діяти, конструктивно керувати емоціями.

Ментальна гнучкість дає нам змогу швидко реагувати на зміни, що відбуваються навколо. Гнучкість мислення передбачає наявність кількох ідей у голові, погляд на ситуацію з різних точок зору, перегляд планів з огляду на

7

 

нові обставини.

Ця методика спрямована на здатність співпрацювати у команді, співпереживати за результат товариша, команди, вміння вчитись у своїх однолітків, дослуховуватись до їхніх ідей та пропозицій, вміти розподіляти ролі та обов’язки, вміти вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

 Особливості ігор - завдань з шістьма цеглинками:

• Завдання спрямовані одночасно на розвиток декількох умінь. Починатися одне і те ж завдання може з розвитку математичних, а от завершуватися розвитком мовленнєвих умінь.

• Будь-яке завдання можна адаптувати відповідно до віку, вмінь та потреб конкретного учня (наприклад, змінивши кількість цеглинок чи час, відведений на виконання завдання).

• Кожне завдання надає можливість учневі вправлятися у виконанні того самого завдання знову і знову і в такий спосіб набувати впевненості у своїх силах.

• Завдання передбачають можливість відкритого закінчення,  коли учень може запропонувати кілька варіантів виконання і кожен з них буде вірним. Головне    дати можливість учневі пояснити своє бачення .

Завдання із шістьма цеглинками може інтегруватися у будь-який вид діяльності та форму роботи, оскільки даний інструмент носить міждисциплінарний характер.

 Методика «Шість цеглинок» сприяє не лише розвитку компетентностей учнів НУШ, а і становленню учителя Нової школи, який прагне відійти від педагогіки однієї правильної відповіді. Цей інструмент надає можливість і простір педагогові змінити роль педагога-виконавця на педагога-дизайнера.

Отже, «Шість цеглинок» − це не фіксований набір завдань та

8

інструкцій, а відкрита система, яка стимулює учня робити відкриття, досліджувати, експериментувати, шукати власні відповіді на проблемні ситуації, ставити цілі та розробляти план дій, творити та імпровізувати досхочу.

C:\Users\AdminS\Desktop\лего\загружено.jpg

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК» НА УРОКАХ.

 

1.Технологія «Шість цеглинок» на уроках навчання грамоти.

Основним видом діяльності молодших школярів є гра. Робота з конструктором LEGO дозволяє учням у формі пізнавальної діяльності дізнатися багато важливих ідей і розвинути необхідні в подальшому житті навички. На кожному уроці учитель пропонує певну тему,а діти конструюють на задану тему. На уроках навчання грамоти набір «Шість цеглинок» - помічник та наочне пояснення при вивченні звуків та букв. Діти з LEGO складають звукові схеми, використовуючи кольорові цеглинки. Червоні - голосні звуки, сині - тверді приголосні, зелені - м’які приголосні. Також вчитель може попросити дітей показати цеглинку того кольору, звук який він вимовляє. На своїх уроках у 1 класі я застосовувала набори «Шість цеглинок» під час ігор-театралізації, в яких вміст, ролі, ігрові дії обумовлені сюжетом і змістом тої чи іншої казки. Найчастіше основою ігор - театралізацій у мене були народні казки: «Ріпка», «Коза-Дереза» Колобок», та інші.                                           

 

 

9

У дитини зявляється можливість створити власного Колобка або Вовка і наділити свій персонаж тими якостями,якими він хоче. Діти починають створювати цікаві споруди і декорації, вкладаючи в них своє ставлення. Діти вибирають цеглинки певного кольору для наділення свого персонажа тими якостями, якими він хоче. Також я використовувала набір «Шість цеглинок» у  роботі із загадками та прислівями.

C:\Users\AdminS\Desktop\лего\images (1).jpg      Мої учні вивчали букви не тільки у Букварі , але й будували з цеглинок. На деталі конструктора я наклеювала букви алфавіту і розділові знаки. Після цього учні складали слова та речення, одночасно вивчаючи правопис. На тлі використання набору «Шість цеглинок» у дітей розвиваються творчі здібності, мовна активність, формується пізнавальний інтерес, що в цілому спрямоване на формування навчальної діяльності.(Додаток 1)

 

2.Технологія «Шість цеглинок»  на уроках математики.

 

C:\Users\AdminS\Desktop\лего\images (2).jpgНа уроках з математики технологія «Шість цеглинок» використовується з метою ознайомлення з цифрами та числами математичними діями,одиницями вимірювання різних величин,геометричних фігур,порівняння чисел, знання складу числа вміння класифікувати за ознаками. За допомогою цеглинок можна проводити різні вправи. Наприклад: вправа «Складаємо вирази». Під час цієї вправи діти вчаться працювати у команді, швидко реагувати, застосовувати раніше вивчене, виконувати математичні дії.

 

10

Основні завдання:

1. Кожна дитина на трьох своїх цеглинках фломастером пише цифри,а ще на трьох - математичні знаки «+», «-« та «=».

2. З отриманих чисел і знаків кожна дитина складає вирази ,записує та розвязує їх. Під час роботи учитель інформує дітей про кількість часу, що залишився.

Запитання до дітей

 • Що вдалось зробити легко, а що було складним? 

- Скільки виразів у вас вийшло?

Учням подобається  «будувати» математичні диктанти.

Наприклад: 1 поверх - 4 цеглинки,2 поверх на 1 цеглинку менше, 3 поверх на 1 менше, ніж другий тощо.

Справжнім помічником стає набір «Шість цеглинок» коли учні вчаться розвязувати задачі. За допомогою цеглинок викладається зображення задачі.

Наприклад: На галявині росло 3 квітки. Прилетіли метелики і сіли по одному на квіти. Двом метеликам не вистачило квітів. Скільки було метеликів? Чого більше квітів або метеликів? На скільки? Діти поступово викладають кількість квітів та метеликів і міркують над розвязанням. При такому скороченому запису, відразу видно , скільки квітів, метеликів і чого більше. Аналогічно можна вирішувати інші задачі.

Уроки математики з використанням набору «Шість цеглинок» сприяють розвитку логічного мислення, аналізу, розпізнаванню закономірностей та встановленню аналогій, вмінню приймати правильні тактичні рішення, командній роботі, дрібній моториці рук тощо.

 

 

 

 

11

3.Технологія « Шість цеглинок» на уроках з інтегрованого курсу « Я досліджую світ»

На уроках з інтегрованого курсу « Я досліджую світ» діти можуть використовувати цеглинки для викладання моделі прапору України та різних країн також. Під час своїх уроків у 1 класі я використовувала в експериментальній діяльності як матеріал з якого вироблені цеглинки ( «З чого зроблено?», «Знайди такий же», «Чим схожі і чим відрізняються?», «Розкажи про властивості предмета» і т.д.). За допомогою набору «Шість цеглинок» діти передають у будівлях отриманні знання та враження від занять,екскурсій і прогулянок. Отримані конструкції поєднують у тематичну споруду «Моє село», «Моя вулиця» тощо.

            C:\Users\AdminS\Desktop\лего\Screenshot_26.jpg

Також створені споруди використовуються в сюжетно-рольових іграх при вивчені правил дорожнього руху, будуючи з цеглинок перехрестя, дороги, мости та пішохідні переходи. Не менш важливе значення має використання цеглинок під час ранкових зустрічей. Річ у тім, що діти завжди хочуть бути в одній команді зі своїми друзями. Відтак, я під час ранкових зустрічей пропонувала кожному учневі взяти одну цеглинку ,а після цього обєднатися у команди відповідно до кольорів. Таким чином , дітям довелося працювати в команді з іншими дітьми і досягати однієї спільної мети. Це сприяє створенню командного духу.

          Крім уроків набір «Шість цеглинок» можна включати в широкий спектр життєвих подій класу: дидактичні ігри,виховні бесіди,свята,розваги,оформлення класної кімнати до свят ,що є потужним джерелом формування у дітей інтересу до навчання.

 

12

       Одним з пізнавальних моментів для дітей буде дізнатися цікаві факти про Лего:

 •          Випущених кубиків ЛЕГО вистачило б,щоб кожен,хто живе на планеті отримав 64 деталі.

C:\Users\AdminS\Desktop\лего\lego-3388163__340.png

 •        Діти всього світу проводять приблизно пять мільйонів годин за рік ,граючи з конструктором LEGO.
 •             Близько 7 коробок LEGO продається кожну секунду.
 •             Щорічне виробництво цеглинок LEGO сягає 20 мільярдів цегли в рік ,тобто кожну секунду виробляється близько 600 цеглинок.
 •             В світі знаходиться близько 4 мільярди фігурок LEGO.
 •             C:\Users\AdminS\Desktop\лего\Screenshot_31.jpgЯкщо скласти всі елементи LEGO ,які продавалися протягом року,один до одного ,то цей ланцюжок 10 разів обігне планету Земля.
 •             Найвища вежа з LEGO в Бразилії.. У ході будівництва знадобилося більше 5 млн. деталей і чотири дні роботи.

 

 

 

13

C:\Users\AdminS\Desktop\лего\Screenshot_21.jpgПри роботі з цеглинками ЛЕГО діти будували моделі і при цьому навчалися від гри. Робота з цеглинками є жвавою і цікавою,відкриває нові перспективи ,де немає меж фантазії.

C:\Users\AdminS\Desktop\лего\images (8).jpgЛЕГО сприяє розвитку мислення, спритності, а також інтелекту, уяви та творчих задатків. Сприяє формуванню таких якостей, як уміння концентруватися,здатність співробітничати з партнером,і найголовніше - почуття впевненості в собі. Якщо з дитинства прагнути до пізнання - це перейде в уміння вчитися конструювання направлено і сприймати нове з великим інтересом.

Таким чином робота з набором «Шість цеглинок» дозволяє дітям у формі пізнавальної гри дізнатися багато важливих ідей і розвиває необхідні в подальшому житті навички суспільно активної,творчої особистості,яка самостійно генерує нові ідеї,приймає нестандартні рішення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

ВИСНОВКИ

В силу своєї педагогічної універсальності набори «Шість цеглинок» служать найважливішим засобом розвивального навчання. Як і інші види діяльності творча діяльність дитини завжди приваблива і змушує її думати,оскільки пов’язана зі створенням чогось нового,відкриттям нових можливостей.

 Набір «Шість цеглинок» сприяє розвитку не тільки дрібної моторики,а й розвитку мовної активності  у першокласників. Особливість використання цеглинок полягає в тому,що вона ,як і гра,відповідає інтересам і потребам дитини у 1 класі. Учні мають можливість діяти з геометричними тілами,на практиці пізнавати їх колір,форму,величину. Ігрова форма використання цеглинок сприяє розвитку у дітей пізнавального інтересу,активізує часту зміну позицій. Фантазування при використанні цеглинок допомагає дітям втілювати в життя свої задумки,будувати, захоплено працювати і бачити кінцевий результат своєї роботи.

Ця методика використання набору «Шість цеглинок» сприяє розвитку мислення,спритності,а також інтелекту,уяви та творчих задатків. Також сприяє формуванню таких якостей,як уміння концентруватися,здатність співробітничати з партнером,і найголовніше-почуття впевненості в собі . Якщо з дитинства прагнути до пізнання-це перейде в уміння вчитися сприймати нове з великим інтересом.

C:\Users\AdminS\Desktop\лего\lego-six-bricks.jpg

15

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1.          Нова українська школа:порадник для вчителя / за заг.ред. Н.М.Бібік.-Київ:Літера ЛТД,2018.-160с.
 2.               Каталог освітніх  наборів на базі  конструкторів LEGO DACTA. М., 2016. – 40 с.
 3.               Комарова Л.Г. Будуємо з LEGO / Л.Г. Комарова. – М., 2011. – 88 с.
 4.               Методичний посібник «Шість цеглинок в освітньому просторі школи»
 5.               Методичний посібник «Гра по-новому,навчання по-іншому»
 6.               Лусс Т.В. Формування навичок  конструктивно-ігрової діяльності у дітей за допомогою ЛЕГО / Т.В. Лусс. – М., 2013. – 96 с.
 7.          Максаєва Ю.А. Легоконструювання як фактор розвитку обдарованості ]/ Ю. А. Максаєва // Початкова школа плюс . − 2012. −  № 9. − С. 66-69.
 8.               Максаєва Ю.А. Інтеграція легоконструювання в освітню діяльність  / Ю. Максаєва // Дошкільне виховання. −  2012. − № 8. − С. 104-108.
 9.          Міхєєва О.В. LEGO: середовище, іграшка, інструмент / О.В. Міхєєва, П.А. Якушкін // Інформатика і освіта. – 2016. – № 6. – С. 54-56.
 10.     Міхєєва О.В. Набори LEGO в освіті, або LEGO + педагогіка = LEGO DACTA / О.В. Міхєєва, П.А. Якушкін //Інформатика і освіта. – 2016. – N 3. – С.137-140.

 

C:\Users\AdminS\Desktop\лего\c753ef8c301296d907f4d0a2dddd224c.jpg

16

                                                                                                                                       Додаток 1      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\AdminS\Desktop\лего\images (11).jpg

17

                                                                                                    Додаток 2

 

Технологія

«Шість цеглинок»

на уроках математики

 

C:\Users\AdminS\Desktop\лего\images (12).jpg

 

 

 

18

                                                                                                Додаток 3

C:\Users\AdminS\Desktop\лего\depositphotos_15766719-stock-photo-lego-blocks-with-copy-space.jpg

19

 

docx
Додав(-ла)
Палазова Інна
Додано
26 вересня
Переглядів
521
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку