7 грудня о 18:00Вебінар: Як перетворити традиційний офлайн-урок на сучасний онлайн-урок

Використання нових інноваційних педагогічних технологій на уроках хімії

Про матеріал
Опис досвіду вчителя хімії Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Кравченко Валентини Іванівни
Перегляд файлу

Використання нових інноваційних педагогічних технологій на уроках хімії

Кравченко Валентина Іванівна,

учитель хімії Ізюмської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 11 Ізюмської міської ради

Харківської області, спеціаліст І категорії

На етапі розвитку педагогічної науки, коли формується сучасне розуміння освіченості, моральності, професійної майстерності  важливого значення набуває проблема організації навчально- виховної діяльності учня. Впровадження новітніх технологій в процесі навчання з використанням комп’ютерної техніки готує молодь  до нових умов життя.  Як показує практика , що інноваційні методи і прийоми , використані під час вивчення навчального матеріалу з хімії  сприяють розширенню дидактичних можливостей уроку,  більш наочному поданню навчального матеріалу, ефективному засвоєнню теоретичних основ хімії і практичному їх застосуванню, підвищенню зацікавленості до предмета. Використання сучасних методів сприяє відтворенню інформації у стислій формі, формуванню інформаційної культури, естетичному вихованню за рахунок використання комп'ютерної та мультимедійної технології, надбанню досвіду використання інформаційних технологій в індивідуальній та колективній навчально-пізнавальній діяльності. Вивчення хімії в школі допомагає сформувати  світогляд учнів , розуміння необхідності хімічної освіченості для вирішення повсякденних життєвих проблем, вихованню належної поведінки в навколишньому середовищі.

Мета інтерактивного навчання – підготовка особистості до реального життя, формування громадянської позиції, перехід до особистості, що самореалізується. Використання інтерактивного навчання, на відміну від інших систем навчання, дозволяє значно збільшити відсоток засвоєння інформації.

На різних етапах уроку  використовую інтерактивні технології перевірки домашнього завдання, вивчення нового матеріалу, засвоєння та закріплення знань   такі як:« Мікрофон », «Асоціативний кущ» ,« Ажурна пилка» , «Метод групового дослідження »,« Мозковий штурм» , «Незакінчене речення », «Дерево рішень», «Пошук скарбів» і т. д.

На уроках хімії пізнавальна активність учнів розвивається також під час виконання лабораторних дослідів, практичних робіт, семінарських занять.Наведу декілька прикладів застосування методу «Мікрофон»  на етапі актуалізації опорних знань учнів або на етапі закріплення вивченого матеріалу. Цей метод дає можливість кожному учневі висловити свою думку. Висловлені думки не оцінюються і не коментуються, під час виступу ніхто не має права перебивати, перепитувати.  

7 клас Тема« Початкові хімічні поняття»

Питання: Навести приклади сумішей та запропонуйте методи послідовного їх розділення. Учні пропонують свої варіанти сумішей і способи їх розділення.

 9 клас. Тема «Насичені вуглеводні».

 Запитання до учнів: Вивчивши будову молекули метану та його гомологів, скажіть , які хімічні властивості мають алкани? Відповідь мотивуйте. Учні обґрунтовують власну відповідь, передаючи «символічний мікрофон».

 9 клас. Тема «Карбонові кислоти. Етанова кислота. Фізичні та хімічні властивості».

Ставлю питання до учнів: Як властивості є спільними для етанової та неорганічних кислот? Обґрунтувати власну відповідь.

10 клас. Тема «Фенол»

На етапі вивчення нового матеріалу- питання: «До якого класу органічних  сполук за будовою молекули ви б віднесли фенол?».

 На етапі закріплення вивченого матеріалу - питання: «Чим подібний за хімічними властивостями фенол до одноатомних спиртів і чим відрізняється від них?». Після попередніх дослідження , учні дають обґрунтовані відповіді на ці питання.

Метод «Мозковий штурм» застосовую на різних етапах уроку. Цей метод базується на використанні знань учнів, здобутих на попередніх уроках, він потребує від них короткої, швидкої точної відповіді, передбачає вислуховування ідей без їх обговорення. На етапі вивчення нового матеріалу:

9 клас. Тема «Розчинність, її залежність від різних чинників. Насичені і ненасичені розчини».

Формулюю  проблему за допомогою таких питань :

1) Чи є розведений розчин насиченим?;

2) Чи завжди  концентрований розчин є насиченим?;

3) Від яких факторів залежить розчинність?

 Учні висловлюють свої ідеї, записують у зошиті і обґрунтовують їх.

На етапі актуалізації опорних знань: 9 клас. Тема «Етилен і етен -представник ненасичених вуглеводнів.Їх фізичні та хімічні властивості » Формулюється проблема за допомогою таких питань :

 1) Які вуглеводні називають алканами?;

2) Загальна  формула гомологічного ряду алканів?;

 3) Які хімічні зв’язки  у молекулах алканів?

Етап узагальнення та систематизації знань:

 8 клас. Тема Стан електронів в  атомі».

Питання: що таке атом? яку будову має атом? на що вказує протонне число? що показує нуклонне число ?

 9 клас. Тема «Електроліти і неелектроліти» .

Демонструю дослідів з електропровідності розчинів: дистильованої, водопровідної води, твердої кухонної солі, її розчину, розчину хлоридної кислоти, розчину цукру.

Питання до учнів: «Чому одні з цих розчинів проводять електричний струм, інші – ні?». Відповідь обґрунтувати. 

На етапі  узагальнення та систематизації знань використовую інтерактивну технологію «Незакінчене речення» .

Тема «Ознаки хімічних реакцій» (7 клас)

Хімічні реакції відбуваються тоді коли у них…Учні закінчують думку.

9 кл. Тема. «Вода як розчинник. Фізико-хімічна суть процесу розчинення.»

1. Молекула води утворена за допомогою…(двох неспарених р-електронів   атома  Оксигену і s-електронів двох атомів Гідрогену).

 2. Вода – полярний розчинник, тому що…(утворена полярними ковалентними зв’язками).

 4. Добре розчиняються у воді речовини…(з полярними ковалентними зв’язками).

Також на уроках хімії  використовувую з учнями різні види ігор:«Хімічне доміно», «Знайди слово», «Третій зайвий», «Хрестики -нулики»,  «Хімічне лото»,   «Чорний ящик».

  Таким чином, інтерактивне навчання – це така форма пізнавальної діяльності, яка створює комфортні умови для навчання учня, за яких він відчуває свою необхідність, розвиває свої здібності й нахили, набуває впевненості, виробляє навички спільної роботи в групі, колективі, формує комунікативні компетентності. 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, Інші матеріали
Додано
21 лютого 2019
Переглядів
376
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку