24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

ВИПЕРЕДЖАЮЧА ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЖИТТЄТВОРЧИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА

Про матеріал

В статті "ВИПЕРЕДЖАЮЧА ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЖИТТЄТВОРЧИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА" викладені методичні та практичні рекомендації по провадженню випереджаючої освіти для сталого розвитку на уроках історії та правознавства,використовуючи проектні технології.

Перегляд файлу

Т.І.Величко

 

 

ВИПЕРЕДЖАЮЧА ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЖИТТЄТВОРЧИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА

 

Випереджаюча освіта для сталого розвитку стала пріоритетним напрямком для наших шкіл, які реформуються на засадах гуманізму, демократичних ідеалах, а шлях до освіти сталого розвитку – життєтворча діяльність.

Метою випереджаючої освіти для сталого розвитку є створення умов для виконання освітою функцій випереджаючого чинника соціальних змін, інтеграція принципів, цінностей та практик сталого розвитку у всі аспекти навчання та виховання.

В основі теоретичних методів випереджаючої освіти для сталого розвитку є:

 • діяльнісний підхід до навчання як орієнтація на практичну реалізацію отриманих знань і вмінь, вироблення активної життєвої позиції особистості;
 • гуманоцентричний, особистісно-орієнтований підхід;
 • принципи та цінності педагогіки співробітництва, ненасильства та толерантності. 

Процес життєтворчості як процес творчої перебудови особистістю свого життя передбачає:

 • Осмислення людиною свого призначення;
 • Вироблення життєвої концепції і життєвого кредо;
 • Свідомий вибір життєвих цілей;
 • Наявність необхідних умов для самореалізації;
 • Рівень соціальної і психологічної зрілості;
 • Відповідальне ставлення до свого життя й до самого себе;
 • Формування образу світу у якому живе людина, як складового елементу усього світу;
 • Корекцію планів людини з урахуванням реальних обставин життя, особистих можливостей.

Педагогіка життєтворчості передбачає створення життєтворчих проектів у рамках вивчення історії та правознавства.

Сучасний учень живе у складному світі, що швидко змінюється, стикається з представниками різних культур, носіями різних світоглядів та життєвих стратегій. Тому школа через кожен навчальний предмет має підготувати учня до цього: він має зрозуміти власне призначення, виробити концепцію свого життя і життєвого кредо; використати наявні можливості або створити необхідні умови для самореалізації сутнісних сил, відповідально ставитися до свого життя й до самого себе. Історія є одним з небагатьох навчальних предметів, який через ознайомлення з минулим людства виходить на формування образу світу, у якому живе людина, і її складової – соціально активного елементу світу. Навчання історії та правознавства у старших класах має істотні особливості, учні вивчають матеріал який тісно пов'язаний з сьогоденням. Пізнавальна діяльність учнів стає свідомішою, зростає інтелектуальний рівень, школярі вміють обґрунтовувати свою думку, брати участь в дискусії.

З метою розвитку життєвої компетентності учнів та впровадження основних цінностей і принципів, на яких ґрунтується Концепція випереджаючої освіти, на уроках  історії та правознавства  використовую проектне дослідження з таких тем: «Сім чудес Кам’янського», «Галерея історичних портретів», «Захист прав людини в моєму місті та Україні», «Якби я був директором школи…», «Світ юридичних професій», «Попередження правопорушень серед неповнолітніх» тощо.

Перед початком роботи допомогаю учням   висувати гіпотези, визначати напрямки пошуку інформації, об’єднуватись у малі групи, обирати лідерів груп, розподіляти ролі для захисту проекту.

        Під час роботи над проектом учні отримують інструктивну картку, яка вказує шлях розв’язання проблеми, окреслює орієнтири, вчить алгоритму дій і передбачає результат. На першому етапі формується задум проекту, створюється робоча група, визначаються проблеми, основні напрямки роботи. Проблема обирається близькою до інтересів дітей. Наступний крок – проектування. Під час оформлення проекту розкриваються різні аспекти інтелекту учнів, створюється ситуація успіху, застосовуються різноманітні здібності – комунікативні, вміння малювати, креслити, складати вірші, створювати комп’ютерні презентації. Це підвищує інтерес до предмета, посилює внутрішню мотивацію.

Особливо цікавим є презентація проекту, його захист. Форму презентації обирають учні. Це можуть бути слайд-шоу, газети, журнали, колажі, пам’ятки, буклети, плакати-звернення або інше. Етап реалізації включає безпосереднє розв’язання проблеми. Більше можливостей є у позаурочного соціального проекту тому, що час уроку обмежений. Цікаво такі проекти створювати на заняттях факультативу «Видатні постаті історії України» .

Важливим є корекційний етап, який проводжу ,використовуючи хмарні технології. Цей етап забезпечує рефлексію діяльності, аналізує результати, визначає проблемні позиції. В процесі захисту проектів  пропоную учням оцінити роботу своїх однокласників,аналізуючи участь кожного в груповій роботі. Найбільш значущим результатом участі в соціальному проектуванні є не конкретні предметні знання та уміння, а розвиток життєвої компетентності, формування правової культури, правосвідомості, набуття соціального досвіду.

Проектні технології, таким чином, є одним із варіантів продуктивного навчання для сталого розвитку особистості.

Цінність методу проектів полягає в тому, що він є знаряддям, яке підпорядковує всі педагогічні теорії основному фактору виховання – дії. Робота учнів відповідає конкретним потребам доби, вони звертаються до дійсних фактів сучасності. Разом з тим в учнів формується уміння планувати роботу, цінувати час, свою працю і зусилля інших, розраховувати сили, розвивається спостережливість, визначаються напрямки потенційної професії, а особливо розвивається ініціатива та активна діяльність. Саме тут створюються умови для творчої самореалізації учнів, підвищується мотивація учнів для отримання знань. Працюючи творчо старшокласники формують самоосвітню компетенцію розвивають самосвідомість, істотно підвищують адаптивність до сучасного життя.

Життєтворчі проекти можуть виступати моделлю краєзнавчої роботи в системі історичної науки. Вони допомагають учням забезпечити збагачення змісту краєзнавчого історичного досвіду, формують тверді переконання і міцні знання. При цьому така робота носить науковий характер, адже можуть використовуватись архівні джерела, наукові праці, а від так необхідним стає оволодіння учнями основ джерелознавства. Такі життєтворчі проекти можна використовувати для участі в конкурсах, виховній роботі, позакласній, навчальній.

Сучасна освіта покликана осмислити свої здобутки, уроки, освоїти нові цінності. Початок третього тисячоліття має свій сенс, свою філософію. Це час визначення стратегічних орієнтирів, народження нової якості життя, інноваційної культури. Критерієм успішності підлітка стає не стільки результативність у вивченні шкільних предметів, скільки ставлення людини до можливостей власного пізнання і перетворення природи,  історії само себе.

Отож, основні цінності та принципи, на яких ґрунтується Концепція випереджаючої освіти, повинні відобразитись в повсякденній праці педагога. «Освіта має відповідати суспільним потребам та змінам соціального розвитку. Основною цінністю освіти є особистість, її індивідуальні потреби, її дії будуються на принципах відповідальності, демократичності, громадянської активності».

Соціальні і життєтворчі проекти, як метод випереджаючої освіти, покликані  це забезпечити .

 

 

 

docx
Додано
13 січня 2018
Переглядів
916
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку