24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

План проекту "То зробила книга!"

Про матеріал

Загально відомо , що інтерес до книги постійно зніжуються. Зростає кількість дітей ,які зовсім не читають або читають дуже мало. У порівнянні з іншими непогано читають учні початкової школи,але навички ,здобуті у цей час, не здатні забезпечити формування досвідченого читача протягом всієї інформаційно – інтелектуальної діяльності. Читання лежить в основі інформаційної, освітньої, пізнавальної, професійної , а також щоденної, дозвільно – розважальної діяльності людини, яка є мірилом людської культури.

Перегляд файлу

 

                  

            

                                              Проект

                    «То зробила книга!»

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту:    Анікіна Тетяна Михайлівна,провідний бібліотекар,

                                    завідувач бібліотеки  ЗОШ № 20 , м. Маріуполя                                                                                    

Керівник проекту:  Анікіна Тетяна Михайлівна

Актуальність:

У сучасному світі книга займає  своє місто  серед сучасних джерел інформації.  Необхідність створення бібліотечно – інформаційних центрів   як території активного пізнання  державою розуміється і прописана в освітніх стандартах.  У новому   Закону України «Про  освіту» , визначено, що освіта - основа інтелектуального, культурного, соціального, економічного розвитку особистості, суспільства і держави.

Визначення ролі книги у розвитку цивілізації  від давнини до сьогодення  як  єдиного  джерела інформації протягом століття має важливе значення для усвідомлення ролі книги у житті людини. Сучасні  джерела інформації  серед яких книга не займає перше місце надають сучасному читачеві великі можливості.

Місія шкільної бібліотеки - інформаційне забезпечення  учасників 

навчально-виховного процесу, формування компетентного 

читача і виховання громадянина - патріота України - залишається 

головною, придбаває нову глибину і зміст і зберігає свій пріоритет в майбутньому. 
Метою   роботи є представлення  ролі  книги  у суспільстві  та розробка  моделі  бібліотеки майбутнього  відповідно  до  вимог  сучасності.
Виходячи  з мети  проекту  були сформульовані  наступні завдання: 

Завдання проекту:

- визначити роль книги у розвитку суспільства та створити наочну презентацію « То зробила книга!»

- розробити  модель шкільної бібліотеки майбутнього ;
- сформулювати завдання, що стоять перед бібліотекою по розвитку інтелектуального та творчого виховання учнів.


Практична значущість  проекту  полягає в  дослідницькій  роботі учнів  і визначенні  ролі книги у суспільстві, розробці  перспективної моделі шкільної бібліотеки майбутнього, знайомство з маріупольським поетом Шишманом Ф.М.

 

Термін дії  :     Термін дії проекту – вересень 2017 -  січень 2018

Категорія:         Учні 5-11 класів ,вчителі ЗОШ № 20, бібліотека ім. Чуковського

Основні ресурси:

Ресурсною базою щодо реалізації проекту є інформаційний потенціал бібліотечного фонду ,використання сучасних технологій ,оновлене обладнання шкільної бібліотеки.

Етапи реалізації:            вересень 2017 – грудень 2018

 

1 етап ( підготовчо-моделюючий)      -   вересень,жовтень,2017

2 етап (  аналітико - прогностичний )  листопад,грудень,2017

 3 етап   (визначення ефективності )     грудень, 2018

 

Прогнозовані результати:

1.Актуалізація ролі книги  у житті учнів.

2.Вивчення інформаційних інтересів та здібностей читачів.

3.З’ясування учнями школи зв’язку «давнина - книга  – майбутне» та підвищення ролі  самоосвіти в досягненні значних успіхів у навчанні.

4.Створення « Моделі бібліотеки майбутнього» .

 

 

 

 

                           Пояснювальна записка

У наш час місце книги в житті підростаючого покоління змінюється, оскільки на їх використання впливають як інформаційні технології, так і телебачення. Діти частіше використовують персональний комп’ютер як джерело інформації замість книг.

Щоб досягти високого рівня сформованості й збагачення внутрішнього світу дитини,  розвитку інтелекту, творчих здібностей, естетичного смаку, необхідно розвивати культуру читання ,  створення позитивного іміджу читача, використання інноваційних технологій  у роботі бібліотеки.

 

Загально відомо , що інтерес до книги  постійно зніжуються. Зростає кількість дітей ,які зовсім не читають  або читають дуже мало. У порівнянні з іншими непогано читають учні початкової школи,але навички ,здобуті у цей час, не здатні забезпечити формування досвідченого читача протягом всієї інформаційно – інтелектуальної діяльності. Читання лежить в основі інформаційної, освітньої, пізнавальної,  професійної , а також щоденної, дозвільно – розважальної діяльності людини, яка є мірилом людської культури.

                                 Обґрунтування  проекту

У межах реформи Нової української школи  необхідна  реформування  роботи бібліотек  з   розповсюдження інформації , організації досугу учнів , співпраці з соціальними портнерами ,  як найважливіший засіб інтелектуального, творчого та духовного розвитку особистості.

  Мета проекту – , формування   компетентного користувача інформацією,  використання сучасних  освітних технологій у діяльності  бібліотеки з метою інтелектуального та творчого розвитку учнів.

  Завдання:

  • популяризувати бібліотеку як одне з найбільш сприятливих середовищ для   інтелектуального та творчого розитку учнів ;

- заохочувати до інформаційної діяльності  через активну пропаганду різних джерел інформації;

 - рекламувати інтелектуальну діяльність з отримання  інформації  як корисно і модно проведений час.

Механізм реалізації проекту – проводити  проектні зустрічі , літературні години, бліц- опитування, презентації книг, конкурсі, ігри, екскурсії до бібліотеки, акції.

Очікувані результати: - підвищення інтересу учнів до  цікавого та змістовного дозвілля,  статусу бібліотеки як інформаційно-освітнього та дозвіллєвого центру;  формування  громадянської  позиції,  патріотизм, любов до рідної мови; - збільшення кількості користувачів; - збільшення кількості відвідування бібліотеки.

  Соціальна значимість проекту: підвищення  ролі  інформації  та  книги  як важливих засобів інтелектуального, творчого та духовного розвитку людини.

 

                              План  реалізації   проекту

                                   «То зробила книга!»

Зміст    роботи

Дата та категорія

Відповідаючи

Очікувані

результати

 

                             1 етап ( підготовчо-моделюючий )

                       1.Забезпечення інформаційними  ресурсами

 

1.Оновлення інформаційної бази для читачів середнього та старшого  шкільного віку о ролі книги в розвитку суспільства

5-11 кл.

вчителі

09.17

 

Анікіна Т.М.

Розширення доступу користувачів до джерел інформації

 

2.Створення  бази вебресурсів за темою проекту.

5-11

 

 

Анікіна Т.М.

Створення шкільної медіотеки

 

3. Планування  циклу бібліотечних занять з створення учнями школи особистих вебпродуктів.

 

1-11

 

Протягом дії

 

 

Анікіна Т.М

Підвищення інформаційної компетентності учнів

4. Інформаційні зустрічі  з організації роботи проекту « То зробила книга!»

10-11.17

 

5-11кл.

 

 

Кл. керівники

 

Анікіна Т.М.

 

 

Активізація учасників проекту

 

6. Створення  творчих груп   серед учнів та вчителів.

 

10.17

5-11,

вчителі,

батьки

Організатори проекту

Розробка основних напрямів роботи проекту

 

                      2. Інформаційний супровід проекту

1  Інформаційний  дайджест  проекту « То зробила книга!»

10.17

1-11 кл

Анікіна Т.М.

Поширення

інформації  про проект

2. Інформаційні буклети, рекомендаційні списки за темою проекту.

5-11 кл

 

вчителі

 

Творча група

Реклама проекту

 

3.  Книжкові  викладки  та тематичні полиці   « То зробила книга!»

5-11 кл.

11.17

Анікіна Т.М.

Розкриття інформаційних ресурсів

4. Наочне оформлення конкурсів малюнків, рекламних листівок у рамках проекту .

12.17

5-11 кл

Творча група художників

Вернісаж читацьких робіт

 

                                   2 етап (  аналітико – прогностичний)                                       

                                         Дослідницька діяльність 

 

1. Анкетування,

тестування , бліц – опити за  темам: «Книга у твоєму житті», «Бібліотека майбутнього», «Книга та суспільство»»

10-11.17

 

 

 

5-11 кл

Батьки

вчителі

Творча група

Вивчення читацьких інтересів учнів,вчителів , батьків

 

2 Визначення  рівня користування інформаційними  джерелами  учнів школи

5-11 кл

Творча група

Діаграма інформаційних навичок

 

                                Моніторингова діяльність

1. Моніторинг  забезпеченості  інформаційними ресурсами.

 

Фонд бібліотеки

10.17

Анікіна Т.М.

План розвитку інформаційної бази

2Дослідження «Роль книги у розвитку цивілізації»

 

5-11кл.

11.17

Творча група

Презентація дослідження на захисті проекту

3.Моніторинг  Твоя сучасна бібліотека»

 

Творча група

Діаграма читацьких вподобань.

 

 

 

 

                       3 етап   (визначення ефективності )

 

 

1. Класні     години

«То зробила книга!»

09.2017

1-11 кл.

Кл. Керівники, творча група проекту.

Актуалізація проблеми

2.Цікл тематичних зустрічей  з метою розкриття ролі книги у розвитку суспільства.

 

5-7 кл.

11.12.2017

Кл. Керівники вчителі літератури.

Анікіна Т.М.

Підвищення ролі читання

3.Інтелектуальні ігри ,конкурси ,вікторини з метою підвищення ролі книги у житті учнів.

 

10.2017-12.2017

 

1-11 кл.

 

Вчителі початкової школи.

Кл. Керівники

Анікіна Т.М.

Підвищення інтересу до читання.

 

5.  Конкурси:

  - малюнків «Книжковий вернісаж»

  - рекламних листівок

« Читати – це круто!»

 

10.2017-12.2017

1-4 кл.

5-6 кл.

7-9кл.

Класні керівники,

творча група

Анікіна Т.М.

Розвиток творчих здібностей учнів

 

6. Шкільний конкурс

« Суперчитач  року-   2017».

 

01.2018

 

2-11 кл.

Творча група,

вчителі,

Анікіна Т.М.

Визначення кращих читачів школи

7.Тренінг  « Твоя   бібліотека  майбутнього».                    

12.2017

 10 кл.                      

Класні керівники

Створення бази інформаційних умінь та навичок.

9.Створення моделі сучасної шкільної бібліотеки

1-11 кл

10. 2017

Творча група

Створення    медіатеки

10. Узагальнення роботи проекту « То зробила книга»

15.12 .2017

Творча група

Презентація

 

 

 

 

 

 

 

Результативність  проекту.

1.Визначена стратегія  розвитку  бібліотечній діяльності у сучасних умовах як інформаційного центру  інтелектуального та творчого виховання учнів, сумісної  діяльності з соціальними партнерами, центру надання  дозвільних  послуг.

2.Проведено дослідження « Роль книги у розвитку цивілізації» та оформлена презентація « Книга у житті людини».

3.Проведена зустріч з маріупольським поетом Шишманом Федором Михайловичем.

4.Виросло відвідування бібліотеки. У першому семестрі 2017 – 2018 року у бібліотеці школи проведено 42 тематичних захода, бібліотеку  відвідало  2547 користувачів.

 

Додатки :

 

План

захисту проекту  « То зробила книга!»

 15.12.2017 року    

Назва

час

форма

виступаючий

1.

Вступне слово. Презентація проекту «То зробила книга!»

12.00-12.05

Презентація.

Анікіна Т.М.

2.

«Книга у житті цивілізацій»

12.05-12.15

Коротке історичне дослідження

Завідувач бібліотеки ЗОШ № 20 Анікіна Т.М.

3.

« Поет не може бути байдужим»

12.15-12.45

Творча зустріч

Шишман Ф.М.

4

« Сучасний читач , який він?»

12.55 – 12.55

Мозковий штурм

Завідувач бібліотеки ім. Чуковського

Ісайченко К.М.

5.

Підсумки проекту « То зробила книга!».

Нагородження учасників проекту

12.55-13.00

інформація

Анікіна Т.В.

Волкова В.Б.

 

 

 

 

              Зустріч з поетом Шишманом Ф.М.                                           

 

 

Проектні  зустрічі та заходи

 

 

Наочна  інформаційна імпреза
 

                        

 

               Тренінгові технології                  

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Педагогіка, Сценарії
Додано
15 січня 2018
Переглядів
1125
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку