Виступ. Інтернет в освіті. Застосування інтернет-технологій, як інструмент навчання здобувачів освіти

Про матеріал
Якісне функціонування сучасної освіти неможливе без використання інформаційних, телекомунікаційних і комп’ютерних засобів, в тому числі інтернет-технологій. Адже саме вони забезпечують ефективні умови для підготовки спеціалістів на рівні, що відповідає вимогам постіндустріального суспільства. Необхідно зазначити, що для студентів сьогодні мережа Інтернет є замінником традиційної паперової книги. Учні можуть знайти в мережі велику кількість книг і завантажити на персональний комп’ютер, читаючи з монітору, вивчати й засвоювати матеріал. Їм стає простіше знайти той чи інший уривок, зберегти матеріал, обробити інформацію.
Перегляд файлу

Тема вступу. Інтернет в освіті. Застосування інтернет-технологій, як інструмент навчання здобувачів освіти.

 

"Найбільшого успіху досягає той,

хто володіє кращою інформацією"

Б.Дізраелі

 

На сучасному етапі розвитку суспільства освіта в Україні дуже стрімко розвивається, кожного дня вона поповнюється все новими і новими методами та формами навчання. Одним із таких методів стало впровадження в навчальний процес інтернет-технологій, які відкривають нові можливості у поданні студентам навчальних матеріалів та забезпечують доступність і ефективність отримання необхідної інформації. Проте розуміння необхідності застосування таких технологій, підтримка їх викладачами, а також державна підтримка їх впровадження все ще знаходяться на низькому рівні, що перешкоджає підготовці майбутніх фахівців згідно з сучасними вимогами суспільства.

Сьогодні все більше навчальних закладів підключається до всесвітньої мережі. З одного боку, навчальний заклад задовольняє свою потребу залучення до відкритого інформаційного простору, з іншого – він починає шукати можливості для реалізації освітніх цілей і завдань

Навчальна інформація, розміщена в Інтернеті, може використовуватись студентами як при виконанні самостійної роботи, так і на аудиторних заняттях. На лекціях, семінарських та практичних здобувачі можуть відвідувати віртуальні лекції, працювати з електронними підручниками та посібниками, використовувати тестові програми для перевірки засвоєння вивченого матеріалу. Необхідно зазначити, що для студентів сьогодні мережа Інтернет є замінником традиційної паперової книги. Учні можуть знайти в мережі велику кількість книг і завантажити на персональний комп’ютер, читаючи з монітору, вивчати й засвоювати матеріал. Їм стає простіше знайти той чи інший уривок, зберегти матеріал, обробити інформацію.

 Зазвичай використання Інтернету у навчальному процесі обмежується лише пошуком інформації та забезпеченням швидкого зв’язку за допомогою електронної пошти. Насправді ж, сфера застосування Інтернет у навчальних закладах є значно ширшою. Перш за все, вона повинна бути спрямована на формування високого рівня інформаційної культури майбутніх спеціалістів, надання їм практичних навичок не тільки з пошуку, зберігання й обробки інформації, але й з уміння вибору оптимальних форм її представлення й прийняття на її основі ефективних рішень. Дослідження свідчать, що використання мережі Інтернет сприяє розвитку мислення, надає нові засоби для розв’язання творчих завдань, змінює сам стиль розумової діяльності. Незважаючи на всі переваги, використання інтернет-технологій в освіті має і певні недоліки.

Переваги використання комп'ютера в навчальному процесі:

 

 1.       За допомогою комп'ютера як засобу навчання можна реалізувати програмоване і проблемне навчання.
 2.       Використання комп'ютера в процесі навчання сприяє також підвищенню інтересу й загальної мотивації навчання завдяки новим формам роботи і причетності до пріоритетного напряму науково-технічного прогресу.
 3.       Активізації навчання завдяки використанню привабливих і швидкозмінних форм подання інформації, змаганню учнів з машиною та самих із собою, прагненню отримати вищу оцінку.
 4.       Переваги і недоліки дистанційного навчання ⋆ FutureNowІндивідуалізації навчання — кожен працює в режимі, який його задовольняє.
 5.       Розширенню інформаційного і тестового «репертуарів», доступу учнів до «банків інформації», можливості оперативно отримувати необхідні дані в достатньому обсязі.
 6.       Об'єктивності перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок учнів.

Водночас педагоги пови нні враховувати й негативні моменти.

 1.       Дистанционное и заочное обучение - это одно и то же? :: Государственный Университет ТелекоммуникацийПередусім робота з комп'ютером швидко стомлює учнів, може погано впливати на зір або навіть призводити до розладу нервової системи.
 2.       Комп'ютеризоване навчання не розвиває здатності учнів чітко й образно висловлювати свої думки, істотно обмежує можливості усного мовлення, формуючи логіку мислення на шкоду збагаченню емоційної сфери.
 3.       В умовах автоматизованого навчання швидко формуються егоїстичні нахили людини, загострюється індивідуалізм, розширюється конкурентність, сповільнюється виховання колективізму, взаємодопомоги. Здебільшого інтерес до програми з обмеженою інформативністю швидко згасає.
 4.       Оскільки діалог з машиною синтаксично збіднений, учень нерідко почувається «дурнішим» за комп'ютер, що згодом може стати причиною стійкого негативізму до машини .

Висновки. Враховуючи всі позитивні та негативні наслідки використання інтернет-технологій, можна сказати, що вони є ефективними за умови поєднання з традиційними методами та сприяють якісному формуванню вмінь та навичок студентів. Для того, щоб здобувачі могли вільно використовувати Інтернет в процесі навчання, їм треба забезпечити вільний доступ до мережі, що надасть можливість брати участь у різних проектах, продивлятися каталоги періодичних видань, стежити за новинами науки, отримувати інформацію про можливості навчання та працевлаштування тощо. Завдяки таким навичкам випускники вузів з мінімальними витратами часу та енергії будуть отримувати інформацію щодо важливих для них подій. Провідні країни світу вважають саме швидкий перехід від індустріального до інформаційного суспільства запорукою майбутнього світового лідерства. В усіх кращих університетах світу студентам забезпечено вільний доступ до Інтернету (питання вирішується на муніципальному чи федеральному рівні або платня за користування Інтернет входить у загальну суму платні за навчання), а в США 2000-й рік став роком “загальної Інтернетизації” всіх навчальних закладів за рахунок державної підтримки.

 Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі навчальних закладів України регулюється наступними документами: Законами України “Про вищу освіту”, “Про національну програму інформатизації”, Указом Президента України “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні”.

З кожним роком в Україні в межах національних програм все більше закладів підключається до інтернету. У більш ніж 100 вищих навчальних закладах дистанційна форма навчання вже використовується як навчальна технологія. Проте державна підтримка розвитку інтернет-технологій, їх інформаційного насичення та методичного забезпечення все ще знаходиться на низькому рівні, що перешкоджає підготовці майбутніх фахівців відповідно до сучасних вимог суспільства. Отже, удосконалення процесу впровадження Інтернет-технологій в навчальний процес пов’язане з такими напрямками:

- створення належних технічних умов для забезпечення широкого доступу учнів, навчальних закладів та наукових організацій до мережі Інтернет;

 - подання у мережі Інтернет об'єктивної інформації, достовірність якої можна перевірити, постійне вдосконалення методів отримання такої інформації

- поетапне підключення до мережі Інтернет наукових установ, організацій та навчальних закладів, включаючи розташовані у сільській місцевості;

- розвиток освітніх та навчальних програм на базі комп'ютерних інформаційних технологій;

- використання мережі Інтернет на лекціях, застосування викладачами віртуальних лекцій, розробка електронних підручників та завдань в мережі Інтернет;

 - удосконалення відповідних нормативів, навчальних програм та планів, а також вжиття додаткових заходів для формування у студентів знань, умінь і навичок, необхідних для користування мережею Інтернет.

http://pik.cn.ua/storage/25/18/10/02/300_190_5cac606f4b612.pngПідсумовуючи вищевказане, можна сказати, що загалом якісне функціонування сучасної освіти неможливе без використання інформаційних, телекомунікаційних і комп’ютерних засобів, в тому числі інтернет-технологій. Адже саме вони забезпечують ефективні умови для підготовки спеціалістів на рівні, що відповідає вимогам постіндустріального суспільства. Тому вкрай бажаним є формулювання в цьому напрямку чіткої державної політики, здійснення державної фінансової підтримки впровадження інформаційних технологій в навчальний процес. Це дозволить реалізувати ідеї індивідуалізації та диференціації навчання, що є основними завданнями сучасної системи освіти України.

1

 

docx
Додав(-ла)
Матрос Анна
Додано
12 березня
Переглядів
55
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку