18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Виступ на педраді "Підсумки роботи за 2018-2019 навчальний рік та завдання на наступний".

Про матеріал
. Діяльність вчителя надзвичайно багатогранна. Кожного дня і на кожен урок йому необхідно розв’язати цілий комплекс завдань щодо навчання, виховання і розвитку учнів. Аби забезпечити найбільш ефективне розв’язання завдань навчання в даних конкретних умовах, намагаюсь дотримуватись цілеспрямованого вибору найкращого варіанту побудови освітнього процесу.
Перегляд файлу

Ночевчук М. В.

Підсумки роботи за 2018-2019 навчальний рік та завдання на наступний.

Діяльність вчителя надзвичайно багатогранна. Кожного дня і на кожен урок йому необхідно розв’язати цілий комплекс завдань щодо навчання, виховання і розвитку учнів.              Аби  забезпечити найбільш ефективне розв’язання завдань навчання в даних конкретних умовах, намагаюсь дотримуватись цілеспрямованого вибору найкращого варіанту побудови освітнього процесу. Удосконалення методики проведення уроку математики розглядаю як один із найважливіших напрямків підвищення якості навчання і виховання учнів.                                                                                                                                                          Своїм обов’язком вважаю постійно враховувати зміну процесу навчання і організації уроку, виявляти резерви інтенсифікації навчального процесу на уроці математики, ураховуючи сучасні педагогічні теорії.                                          Я вважаю, що сучасний урок – урок розвиваючий, на ньому потрібно розвивати індивідуальність учня, навчати самостійно використовувати знання, виховувати в учнів якості, які необхідні їм для подальшого самостійного поповнення, розширення і вдосконалення знань. У центрі уваги вчителя на уроці має бути не тільки предмет викладу, а й учні, їх сприймання, мислення, увага, активність розумової праці.                                                        Кожен урок намагаюсь побудувати так, щоб учень на ньому був не пасивним спостерігачем, а активним помічником вчителя. Досягаю цього використовуючи у своїй роботі такі активні форми навчання: урок-семінар, узагальнення та систематизації знань, ділова гра, інтегрований (міжпредметний) урок, урок-подорож, урок-аукціон, урок-екскурсія та інші. Такі уроки сприяють активізації розумової діяльності учнів та виховують пошану до математики, відкривають величезні можливості для підвищення в учнів інтересу до вивчення математики, розширення їх кругозору.                                          Під час вивчення кожної теми, де тільки дозволяє зміст матеріалу, пропоную учням практичні роботи: вимірювання на місцевості (висота дерева, відстань до наступної точки); провести дослід «Економія води» за інструктивною карточкою; експериментальні завдання на уроках геометрії (виміряти кути трикутника і знайти їх суму, встановити залежність між катетами і гіпотенузою прямокутного трикутника, обчислити відношення довжини кола до його діаметра); виконати доведення теореми за вказаним алгоритмом.                                                                                                                                                                         Готуючись до уроку обов’язково знаходжу історичні факти та відомості, що доповнюють зміст підручника. Заохочую учнів до самостійної роботи з додатковою літературою, пошуку цікавих фактів з історії математики.                                                                                                                                            Математика є обов’язковим навчальним предметом базової і повної загальної середньої освіти, зміст якого сприяє реалізації основних цілей чинного Державного стандарту. Курс математики у 2018-2019 н.р. сприяв не лише розвитку математичної компетентності учнів, а й інших дев’яти компетентностей та завданням покладеним на математику для їх розвитку.              Відповідна навчальна програма з математики була виконана у цьому навчальному році в повному обсязі.                                                                                                                Також значна увага приділяється вивченню наскрізних ліній, а саме: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність». Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання в різних ситуаціях.                                                        Проводячи уроки, по мірі можливості, впроваджувала у навчання елементи STEM-освіти, тобто навчання через власні дослідження учнів. Особливістю зазначеної технології є формування уміння учня використовувати набуті знання не тільки у галузі математики, а й у інших споріднених предметах, що є необхідним фактором для формування важливих життєвих компетенцій.                                                                                                                 При викладанні математики у наступному році, згідно рекомендацій, буду ставити на перше місце очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів (компоненти компетентностей та їх складники - знання, діяльність та цінності), а на друге - зміст навчального матеріалу, який необхідний для їх досягнення, значно більше уваги приділяти якості математичної освіти та проектному підходу, крім навчальних проектів, розробляти STEM-проекти.  Основним орієнтиром для мене, як для вчителя, у виконанні програми  мають бути зазначені в програмі очікувані  результати. Це означає, що основною метою навчання є не самі знання і розв’язування всіх вправ підручника, а формування якісної предметної компетентності учнів, яка матиме застосування у різних життєвих ситуаціях. З метою формування стійкого рівня навченості з математики буду більш активніше в систему навчання вводити тестові технології.                                                                      На протязі навчального року учні брали участь у різних предметних конкурсах та олімпіадах:

Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Ерудит» у номінації «Технік»: 11 учасників (4 добрий результат, 6 відмінний результат);

● на освітньому проекті «На Урок»:                   - Всеукраїнський конкурс «Безпечний Інтернет» :10 учасників ( 6 –диплом І ступеня, 1 – диплом ІІ ступеня);                                                                                                  - Всеукраїнський різдвяний конкурс «Зимові свята в традиціях нашого народу»: 10 учасників (5 – диплом І ступеня, 1 – диплом ІІ ступеня);                                          - Всеукраїнський конкурс «Фінансова грамотність»: 11 учасників (1 диплом І ступеня, 2 – дипломи ІІІ ступеня);                                                                                                  - Всеукраїнський конкурс «Наука – це цікаво!»: 12 учасників (6 – диплом І степеня, 2 – ІІ ступеня);                                                                                                                                - у ІІІ Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з навчальних предметів:                            з математики: 24 учасники (2 (Новаківський О., Франц Н.) – диплом І ступеня, 7 – диплом ІІ ступеня, 3 – диплом ІІІ ступеня);                                                                      з фізики: 10 учасників (3 – диплом ІІ ступеня, 3 – диплом ІІІ ступеня);                                                                                                                                                                                      з основ здоров’я: 7 (3 – диплом І ступеня, 2 – диплом ІІ ступеня, 2 – диплом ІІІ ступеня);

● на освітньому проекті «Всеосвіта»:                   - Всеукраїнський конкурс «Екологічна грамотність»: 10 учасників (2 – диплом ІІ ступеня, 3 – диплом ІІІ ступеня).

● Участь у 6 щорічному конкурсі на екологічну тематику для школярів (7-11 класів) у номінації екологічних проектів «Проект, який зробить довкілля чистішим», який проводить кафедра Хімічної техніки і промислової екології НТУ «ХПІ» (Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»). Учнівська проектна робота була високо оцінена журі.                                                                                                                                                                                                     ● Учні брали участь у шкільному та районному етапі предметних олімпіад з математики та фізики. учень 6 класу Новаківський О. показав 3-й результат на районній олімпіаді з математики. 

Індивідуальні форми підвищення професіональної майстерності:               - успішно завершила онлайн-курс на освітній платформі «EdEra» на тему «Недискримінаційний підхід у навчанні»;                                                                                                  - успішно закінчила онлайн-курс на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus на тему «Критичне мислення для освітян»;                            - на онлайн платформі Відкритий Університет Майдану (ВУМ) пройшла курси на тему «Хто є хто? Психологічний вік людей і спільнот»;                            - зараз проходжу курс «Вступ до медіації»                                                                                     - успішно завершила дистанційні курси на платформі Наукові Освітні Мистецькі Ініціативи (НОМІ) на тему «Як спланувати СТЕМ-проект»;                                                                                                                                                                                      - на порталі превентивної освіти пройшла онлайн-курс «Основи здоров’язбережної компетентності».                                                                                                                 Про проходження всіх курсів маю відповідні сертифікати.

Взяла участь у вебінарі на освітній платформі «Всеосвіта» на тему «Зона числа » і отримала відповідний сертифікат.                                                                                                                                                                                       Була членом журі ІІ етапу (районного) олімпіади з математики.

Публікація матеріалів на сайтах.                    На сайті «Шкільне життя» розміщено 3 розробки уроків з геометрії.              Є особиста сторінка із розміщення власних авторських матеріалів з досвіду роботи (власні розробки уроків з математики та фізики, позакласних заходів, матеріали до уроків математики та фізики, методичні матеріали ) на освітніх сайтах «Всеосвіта» та «На Урок».                                                                                                   На сайті освітнього проекту «Всеосвіта» на даний момент розміщено 124 матеріали (15446 переглядів), за які маю відповідні сертифікати.                                           За публікації на даному сайті маю :                                                                                                                - подяку від проекту за вагомий внесок у розвиток онлайн бібліотеки методичних матеріалів для вчителів;                                                                                                                - грамоту за активне використання інформаційно-комунікційних технологій у педагогічній роботі;                                                                                                                              - грамоту за високий професіоналізм, виявлений у процесі створення та розвитку власної інформаційної сторінки в рамках проекту «Всеосвіта»;                            - грамота за активну участь в роботі, спрямованій на підвищення якості освіти спільно з проектом «Всеосвіта».                                                                                                                На сайті освітнього проекту «На Урок» на даний момент розміщено 55 матеріалів (14795 переглядів), за які маю відповідні сертифікати.                                           Зокрема, стаття «Впровадження елементів СТЕМ-освіти у навчання математики та фізики» має 6015 переглядів на даний момент.                            За публікацію матеріалів на сайті маю:                                                                                                  - подяку за поповнення бібліотеки проекту «На урок» авторськими матеріалами;                                                                                                                                                                        - грамоту за активне поширення власного педагогічного досвіду серед спільноти освітян України;                                                                                                                                             - грамоту за участь у формуванні освітнього простору бібліотеки авторських розробок для вчителів «На Урок».                                                                                                  Взяла участь у конкурсі навчальних розробок «Вчительська десятка» на сайті проекту «На Урок» у жовтні, грудні 2018 року і січні 2019 року та маю дипломи учасника, а також у конкурсі розробок «Класні керівники - супергерої» з конкурсною роботою урок громадянськості для учнів 8-9 класів на тему « Ми обираємо здоровий спосіб життя», яка пройшла модернізацію і нагороджена дипломом учасника (лютий, 2019).                                                         Маю сертифікат учасниці Національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2019. До ТОП-50 я не потрапила (це лише 2 ) , але я вдячна  журі за визнання моєї роботи.                            У новому навчальному році продовжуватиму роботу по впровадженню елементів СТЕМ-освіти у освітній процес та реалізації наскрізних ліній, підвищуватиму свій професійний рівень та залучатиму учнів до різних конкурсів.

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
1 листопада 2019
Переглядів
336
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку