Виступ на засіданні МО

Про матеріал
Найважливішою складовою процесу навчання є не комп’ютери, а вчителі, озброєні методиками застосування комп’ютерних технологій
Зміст слайдів
Номер слайду 1

“Проблема встановлює мету думки, а мета контролює процес мислення” Джон Дьюї

Номер слайду 2

Відірваність знань, що надаються учням у школі, від реального життя Перевантаженність навчальних програм, що спричиняє обмеженість розумової діяльності дітей Відсутність внутрішньої мотивації та зацікавленості учнів у навчанні Невміння учнів аналізувати явища та процеси, що відбуваються, узагальнювати та оцінювати результати своєї діяльності, так і діяльності інших Орієнтування на знання, а не на методи та способи їх застосування Традиційне навчання

Номер слайду 3

Найважливішою складовою процесу навчання є не комп’ютери, а вчителі, озброєні методиками застосування комп’ютерних технологій 1

Номер слайду 4

Метод проектів Все, що я пізнаю, я знаю, навіщо це мені потрібно, де і як я можу ці знання застосувати. основна теза сучасного розуміння методу проектів: 3

Номер слайду 5

У основі методу проектів лежить РОЗВИТОК НАВИЧОК ВИСОКОГО РІВНЯ пізнавальних навичок учнів; умінь самостійно конструювати свої знання. критичного мислення; умінь орієнтуватися в інформаційному просторі;

Номер слайду 6

Метод проектів завжди Орієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, - яку вони виконують протягом певного відрізка часу; Припускає можливість вирішення деякої проблеми; Результати виконаних проектів повинні бути "відчутними“, мати конкретний результат; Передбачає обов'язкову презентацію отриманих результатів. 6

Номер слайду 7

Основні вимоги до використання методу проектів: Наявність значущої проблеми. Значущість передбачуваних результатів. Самостійна діяльність учнів. Визначення кінцевих цілей проектів. Визначення базових знань для роботи над проектом. Використання дослідницьких методів . Результати виконаних проектів повинні бути матеріальними (відеофільм, альбом, бортжурнал "подорожей", комп'ютерна газета, альманах, Web–сторінка, ін.).

Номер слайду 8

Метод проектів на уроках математики Дозволяє встановлювати інтеграційні зв'язки математики з іншими освітніми областями (фізика, хімія, біологія, інформатика, мистецтво), що забезпечує цілісність, істинність знань. Надає можливість багатофункціональної підготовки учнів в нових соціально-економічних умовах. Забезпечує активізацію процесу навчання на основі мотивації діяльності, поетапної організації праці, аналізу ходу практичних робіт, їх діагностики і методу виправлення недоліків, експертної оцінки виконаної роботи. Забезпечує формування соціально значущих якостей особи. Сприяє реалізації диференційованого і індивідуального підходу в навчанні.

Номер слайду 9

Телекомунікаційний проект Це спільна навчально-пізнавальна творча або ігрова діяльність учнів–партнерів, організована на основі комп'ютерної телекомунікації. Специфіка телекомунікаційних проектів полягає передусім в тому, що вони за своєю суттю завжди міжпредметні.

Номер слайду 10

В основу класифікації телекомунікаційних проектів можуть бути покладені такі ознаки: Домінуючий в проекті метод: дослідницький, творчий, ролево-ігровий, ознайомлювально–орієнтовний, ін. Характер координації проекту: безпосередній (жорсткий, гнучкий), прихований (неявний, що імітує учасника проекту). Характер контактів (серед учасників однієї школи, класу, міста, реґіону, країни, різних країн світу). Кількість учасників проекту. Тривалість проекту. 9

Номер слайду 11

Типи проектів: дослідницькі; літературно-творчі; пригодницькі, ігрові; інформаційні проекти; практико–орієнтовані; з відкритою, явною координацією; з прихованою координацією. 10

Номер слайду 12

Класифікація проектів відносно характеру контактів внутрішні або регіональні ( в межах однієї країни); міжнародні (учасники проекту є представниками різних країн). 11

Номер слайду 13

По кількості учасників проектів можна виділити проекти: індивідуальні (що виконуються самостійно одним учнем); особові (між двома партнерами, що знаходяться в різних школах, регіонах, країнах); парні (між парами учасників); групові (між групами учасників). 12

Номер слайду 14

По тривалості проведення проекти можуть бути: короткотерміновими (для розв'язання невеликої проблеми або частини більш великої проблеми). Такі невеликі проекти можуть бути розроблені на одному – двох уроках; середньої тривалості (від тижня до місяця); довготермінові (від місяця до кількох місяців). 13

Номер слайду 15

Під дослідницьким проектом ми розуміємо діяльність учнів по розв’язуванню творчої, дослідницької проблеми з наперед невідомим рішенням, припускаючи наявність основних етапів, характерних для наукового дослідження.

Номер слайду 16

Основні етапи наукового дослідження мотивація дослідницької діяльності; постановка проблеми; збір,  систематизація і аналіз фактичного матеріалу; висунення гіпотез; перевірка гіпотез; доказ або спростування гіпотез; підготовка до презентації одержаних результатів (продукт проекту); презентація; рефлексія.

Номер слайду 17

Напрями реалізації методу проектів Вивчення нового матеріалу. Рішення практико-ориєнтованих задач Узагальнення

Номер слайду 18

Модель організації методу проектів на уроках математики в рамках профільного навчання   МЕТОД ПРОЕКТІВ Діяльність учителя Діяльність учнів накопичення фактів висунення гіпотез актуалізація знань, вмінь збір фактичного матеріалу створення учбово-проблем-ної ситуації – мотивація задачі постановка проблеми системати-зація і аналіз отриманого матеріалу збір фактичного матеріалу перевірка істинності доведень перевірка гіпотез доведення або спростування гіпотез побудова теорії (продукту проекту) побудова висновків, заключень підготовка до презентації отриманих результатів вихід в практику презентація проекту розв’язання практичних задач рефлексія

Номер слайду 19

Три основні етапи спільно-розподіленої діяльністі вчителя і учнів мотиваційний операційно- пізнавальний рефлексія-оцінний мотивація дослідницької діяльності постановка проблем збір, систематизація і аналіз фактичного матеріалу висунення гіпотез перевірка гіпотез презентація рефлексія доказ або спростування гіпотез підготовка до презентації результатів

Номер слайду 20

Висновок використання методу проектів на заняттях математики в рамках профільного навчання дозволяє, дотримуючись традиційної системи учбових занять, уникати їх відриву від реальної діяльності, добиваючись тим самим глибокого і надійного засвоєння матеріалу, що вивчається, а також сприяє досягненню вимог сучасного інформаційного суспільства.

ppt
Додано
13 грудня 2022
Переглядів
177
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку