19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Виступ по питанню: «Впровадження та застосування передового педагогіч

Про матеріал
Виступ викладача спец. дисциплін на засіданні методкомісії природничо-математичного циклу по питанню: «Впровадження та застосування передового педагогічного досвіду»
Перегляд файлу

Виступ викладача спец. дисциплін

Христинко Ю.О. на

 засіданні методкомісії природничо-математичного циклу   19.12.11р.

 по питанню:

«Впровадження та застосування передового педагогічного досвіду»

 

Підвищення ефективності освіти неможливе без ство­рення нових форм навчання.

Притаманний сучасній цивілізації динамізм, зростання соціальної ролі особистості, гуманізація і демократизація суспільства, інтелектуалізація праці, швидка зміна техніки і технології в усьому світі — все це потребує  створення таких умов, за яких народ України став би нацією, що постійно навчається»,— саме так сформульовані стратегічні задачі державної національної програми «Освіта» (Україна XXI століття).

Виходячи з цього, сучасні навчальні заклади повинні не тільки давати знання, уміння, навички, а й розвивати учня як гармонійну особистість, здатну до неперервного самовдосконалення шляхом самоосвіти.      

Досягнення високої ефективності в навчальному про­цесі — головне моє завдання  як викладача. Його успішне розв'язування надає можливість створити умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина України, формувати покоління, здатні навчатися протягом життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства. Не завжди досить зацікавити учнів лише змістом предмета. Необхідно створити такі умови, за яких повноцінне засвоєння основ наукових знань було б доступно кожному учню, сприяло розвитку когнітивних функцій мозку, спиралося на всі психічні якості, що беруть участь у навчанні, піддавалося контр­олю з боку педагога.

Я вивчаю та впроваджую у своїй педагогічній діяльності досвід викладача фізики Христенка В.М., Кражан О.Д., а саме Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках”.

Зосереджую свою роботу в  наступних напрямках:

1. Застосування мультимедійних лекцій.

2. Фронтальні практичні роботи.

3. Тестування.

4. Використання інтернет-ресурсів у підготовці до уроків.

Тому  коротко зупинюся на кожному з цих напрямків.

                                Мультимедійні лекції

   Мультимедіа, якщо коротко,— це комп'ютер + проек­тор, який дозволяє спроектувати на екран   будь-якого комп'ютера інформацію з Мережі, а також інформацію з телевізора, DVD програвача  і т. ін. Вибір даного напрямку ІКТ полягає в тому, що при викладі навчального матеріалу,  частину своїх функцій я передаю комп'ютеру, що підсилює дію на учнів, оскільки засвоєння  навчального матеріалу йде також шляхом зорового сприйняття.

                                        Тестування

  У традиційній формі тестування — це трудомісткий процес. Використання комп'ютерів на уроках фізики спеціальних дисциплін робить процес тестування більш технологічним. Разом з тради­ційним контролем, що оцінює кінцеві результати навчання, комп'ютер дозволяє організувати конт­роль самого процесу навчання. Такий контроль дозволяє діагностувати рівень засвоєння матеріа­лу учнями. І мета в нього інша: корекція процесу подальшого навчання. Тому діагностичний конт­роль   на кожному уроці розподілений по усіх видах навчальної діяльності.   Такого роду контроль формує в учнів механізм внутрішнього самоконтролю, моти­вацію навчання. Найбільш простою й поширеною формою діагностичного контролю є тести.

                                  Інформаційні ресурси

На уроках і при підготовці до їх проведення я використовую

інтернет-ресурси, що містять новітню інформацію, зокрема:

Для підтримки інтересу і розвитку пізнавальної активності учнів постійно розширюю кількість творчих і дослідницьких робіт, що виконуються з використанням ІКТ.

Мною визначені наступні форми роботи, при вивченні нового матеріалу - перегляд презентацій з включеними в них відеофрагментами, завданнями і питаннями, а також самостійна робота з матеріалами сайтів Інтернету.

«Закон про освіту» зорієнтував мету роботи навчальних закладів на всебічний розвиток особистості конкретного учня. Тому одним із завдань, що стоять перед педагогами, є розвиток творчих здібностей учнів, формування у них навичок самоосвіти. Успішне його розв'язання залежить від  здатності учителя цілеспрямовано керувати процесом  навчальної діяльності учнів. Тільки за цих умов можна досягти системного засвоєння знань учнями. Цей процес забезпечуватиме його поетапне регулювання з боку вчителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________ Христинко Ю.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота учнів з комп'ютером, робота над власним  інформаційним об'єктом, використання матеріалів різних СD, ресурсів Інтернету, деяких програм й утиліт дозволяє швидко створювати невеликі власні роботи. О дна-дві сторінки самостійної роботи учня завжди цінніші за багатосторінковий ілюстрований реферат, «скачаний» з Інтернету.

У мережі є багато програмних продуктів, які учителі-предметники можуть використати під час проведення уроків із застосуванням нових інформаційних технологій. Подібні сучасні уроки дозволяють підвищити інтерес до вивчення предметів природничо-математичного циклу, активізувати їхню пізнавальну діяльність, сприяють формуванню наукового світогляду.

Впровадження комп'ютерних технологій у викладання фізики й астрономії йде за декількома напрямками.

  • Використання текстових і графічних редакторів для підготовки різноманітних диференці­йованих навчальних матеріалів.
  • Використання комп'ютера на уроках як технічний засіб навчання. У цьому випадку найбільш ефективне застосування такого програмного забезпечення як Відкрита Фізика 1.0 (частини І й II) і RedShift-3 (Енциклопедія з астрономії), які містять велику кількість наочного матеріалу: динамічні моделі, відеозаписи й т. ін.
  • Використання комп'ютера вчителем й учнями для моделювання різноманітних фізичних процесів й явищ за допомогою, наприклад, такого засобу, як «Жива фізика».
  • Створення в кабінеті фізики комп'ютерної вимірю­вальної лабораторії для проведення демонстраційного й учнівського експерименту. Такий комплекс із широ­кими вимірювальними можливостями пропонує фір­ма «Снарк» (комп'ютерний комплекс L- мікро).

• Використання таких навчальних програм, як «Репе­титор з фізики Кирила й Методія» й «1С: репетитор» для самостійної роботи школярів, а також діагностики й контролю їхніх знань.

Використовувати на заняттях комп'ютер як технічний засіб навчання в цей час не просто бажано, а вже необхід­но. Щоб викликати інтерес до предмета, потрібно подати його емоційно, естетично, ефектно. Одного особистісного впливу викладача явно недостатньо; коли учень у повсякденному житті має можливість користуватися Інтернетом, викликати в нього яскравий емоційний відгук за допомогою вивішеної таблиці вже складно.

Комп'ютерні програми дозволяють ілюструвати матеріал, що викладається, виконувати експерименти, змінюючи умови їх проведення у ході роботи над темою.

 

 

 

В.М.  

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
24 лютого 2019
Переглядів
255
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку