10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Інноваційні технології у формуванні творчого потенціалу викладача

Про матеріал
“ … немає людей більш допитливих, невгамовних, більш одержимих думками про творчість, як викладачі. Педагогічна діяльність, яка є сплавом науки і мистецтва, за своїми компонентами передбачає творчість ” В. Сухомлинський
Зміст слайдів
Номер слайду 1

КАМ'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ“ Інноваційні технології у формуванні творчого потенціалу викладача ”ПІДГОТУВАЛА: ВИКЛАДАЧ АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇБондаренко Людмила Григорівна. TЕМА ДОПОВІДІ:

Номер слайду 2

“ … немає людей більш допитливих, невгамовних, більш одержимих думками про творчість, як викладачі. Педагогічна діяльність, яка є сплавом науки і мистецтва, за своїми компонентами передбачає творчість ” В. Сухомлинський. ЕПІГРАФ

Номер слайду 3

Методика «Здібності педагога до творчого саморозвитку»1. Я прагну вивчати себе. 2. Я залишаю час для розвитку, як би не був зайнятий роботою і домашніми справами. 3. Виникаючі перешкоди стимулюють мою активність. 4. Я шукаю зворотній зв'язок, так як це допомагає мені пізнати й оцінити себе. 5. Я аналізую свою діяльність, виділяючи на це спеціальний час. 6. Я досліджую свої почуття і досвід. 7. Я багато читаю. 8. Я широко дискутую з потрібних мене питань. 9. Я вірю в свої можливості. 10. Я прагну бути більш відкритим. 11. Я усвідомлюю той вплив, який чинять на мене оточуючі люди. 12. Я керую своїм професійним розвитком і отримую позитивні результати. 13. Я отримую задоволення від засвоєння нового. 14. Зростаюча відповідальність не лякає мене. 15. Я би поставився позитивно до мого просування по службі.

Номер слайду 4

Оцінювання: 5 балів - дане твердження повністю відповідає дійсності; 4 бали - скоріше відповідає, ніж ні;3 бали - і так, і ні; 2 бали - скоріше не відповідає; 1 бал - не відповідає. Підведення підсумків: 75-55 балів. Активний саморозвиток. 54-36 балів. Відсутня система саморозвитку, орієнтація на розвиток залежить від різних умов. 35-15 балів. Зупинений саморозвиток.

Номер слайду 5

Сучасний педагог — фундаментально освічена людина, здатна гнучко перебудовувати напрям і зміст своєї професійної діяльності, яка самостійно працює над власним розвитком, підвищенням освітнього й культурного рівнів, уміє самостійно набувати необхідних для професійної діяльності знань, умінь і навичок, критично мислить, володіє стійкою системою мотивів і потреб соціалізації, здатна активно й творчо діяти.

Номер слайду 6

ТВОРЧИЙ ПЕДАГОГ повинен:  1 творчо засвоювати знання і застосовувати їх у конкретних навчальних і життєвих ситуаціях;2 критично осмислювати здобуту інформацію;критично осмислювати здобуту інформацію;3оволодівати вміннями й навичками саморозвитку, самоаналізу, самоконтролю та самооцінки.

Номер слайду 7

СТАДІЇ, які проходить творчий педагог в процесі свого розвитку. Професійне становлення, шлях “спроб і помилок”, особистих пошуків у професійній діяльності;1 Стихійне самовдосконалення. Яке полягає в орієнтації творчої діяльності працівника на розширення базових знань, умінь та навичок;2 Планомірна раціоналізація особистісної творчої діяльності, що виражається у плануванні педагогом власного творчого досвіду, а також у несистемному використанні власних новацій у професійній діяльності;3 Оптимізація процесу і результатів праці; період, коли творча діяльність не лише планується , а й на основі наукової організації праці прогнозується її розвиток;4

Номер слайду 8

Умови ефективного розвитку педагогічної творчості

Номер слайду 9

Сучасні науковці вважають, що важливими технологіями формування готовності викладачів до самостійної творчої діяльності є такі: Технологія групової роботи. Технологія проблемного навчання Проектна технологія Технологія модульного навчання Технологія формування стимулів до педагогічної творчості Технології творчого розвитку особистості

Номер слайду 10

. Технологія модульного навчання. Нова система організації навчально-пізнавальної діяльності принципово змінює психологію слухача: самі нові обставини переконують викладача в тому, що він має працювати самостійно, ініціативно, систематично.

Номер слайду 11

Технологія групової роботи Уключає викладачів у змістовне співробітництво, де вони виступають суб'єктами спільної навчальної діяльності, а значить змінюється їх мотиваційна сфера. Групова форма навчальної роботи, яка раціонально включена в навчальний процес, дає позитивні результати, робить очевидними зусилля і здібності кожного, що є природним стимулом здорового творчого змагання.

Номер слайду 12

Технологія проблемного навчання. Проблемне навчання підсилює ступінь досягнення цілей навчання, підвищує якість і міцність отриманих знань та умінь, надає навчальному процесу більшої емоційності та жвавості, посилює пізнавальну активність слухачів, уповільнює зниження показників функціонального та психологічного стану, поліпшує самопочуття та настрій викладачів, має ефект емоційного підкріплення, яке сприяє становленню психічних новоутворень, що лежать в основі процесу набуття нових знань, умінь, навичок

Номер слайду 13

Технології творчого розвитку особистості До цих технологій будемо відносити: навчання у співробітництві, метод проектів, різнорівневе навчання, індивідуальний і диференційований підхід, де викладач вступає як компетентний консультант, помічник, організатор педагогічної взаємодії зі студентами у пізнавальній діяльності.

Номер слайду 14

Технологія формування стимулів до педагогічної творчості Формування стимулів до педагогічної творчості доцільно розглядати як процес створення психолого-педагогічної системи, компоненти якої (зміст, форми, методи, засоби професійної підготовки, характер комунікативних зв'язків між суб'єктами навчального процесу) забезпечують умови для творчої діяльності слухачів із метою формування у них стійкої сфери творчої професійної діяльності.

Номер слайду 15

Проектна технологія Навчальне проектування орієнтоване, перш за все, на самостійну діяльність викладачів - індивідуальну, парну або групову. Передбачає розв'язання певної проблеми, яка завбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого - інтегрування знань і умінь із різних галузей науки, техніки, творчості. Технологія передбачає використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів.

Номер слайду 16

ВИСНОВОК: На основі теоретичного аналізу визначень педагогічної творчості у психолого-педагогічній літературі ми дійшли висновку, що педагогічна творчість є цілісний процес професійної реалізації та самореалізації. Ланкою педагогічної творчості є особистісно зорієнтована розвивальна взаємодія суб'єктів навчально-виховного процесу, зумовлена специфікою психолого-педагогічних відносин між ними і спрямована на розвиток творчого потенціалу.

Номер слайду 17

Візьми промінь світлаІ спрямуй його туди,Де панує темрява…Візьми усмішкуІ подаруй її тому,Хто так її потребує. Візьми добротуІ яви її тому, хто сам. Не вміє віддавати. Візьми віруІ віддай кожному,Хто не має її. Візьми любовІ неси її всьому світові!Дякую за увагу!

pptx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
24 лютого 2019
Переглядів
343
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку