Властивості й графіки основних видів функцій

Про матеріал
Поурочне планування з теми "Властивості й графіки основних видів функцій". Зміст заняття викладено у таблиці.
Перегляд файлу

Затверджено

_________________________

 _________________________
 

   Група 

Дата

      

 

      

 

План заняття №

 

Предмет: Математика

Тема: Властивості й графіки основних видів функцій

Тривалість: 90 хв.

Тип заняття: систематизація та узагальнення знань і вмінь

Мета

повторити, систематизувати та узагальнити знання студентів про функції та їхні властивості; сформувати вміння відтворювати властивості лінійної,квадратичної, дробово-раціональної функцій та будувати ескізи графіків цих функцій;

 

розвивати розумову діяльність, пам'ять, увагу;

 

виховувати самостійність, графічну культуру; створити ситуацію успіху для кожного.

 

Міжпредметні зв’язки

Зв'язок з предметами: будівельна техніка, фізика, креслення. 

 

Забезпечення заняття

  1. Наочні посібники: підручники, конспект.
  2. Роздавальний матеріал: дидактичний матеріал.
  3. Технічні засоби навчання: комп’ютер, проектор, презентація.
  4. Література: Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10-11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2006. – 255с.
  5. Додатково: інтернет джерела

 

 

 

 

 

Зміст заняття

№ з\п

Етапи заняття

Форми і методи навчання

Вид контролю

Доповнення та зміни

1

Організаційний етап

 

Розповідь

Попередній

 

2

Актуалізація знань

 

Математичний диктант

Тестові завдання по варіантах

Допоміжний

 

 

3

Узагальнення та систематизація знань

План

1. Означення парної та непарної функцій.

2. Властивості графіків парних і непарних функцій.

3. Найбільше та найменше значення функції.

 

 

 

 

 

Опитування

 

Пояснення та ілюстрування матеріалу.

 

Бесіда

 

 

 

Поточний

 

4

Підбиття підсумків заняття

 

Практична робота

Поточний

 

5

Домашнє завдання

Розповідь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач     _________________ Г.І. Мірошніченко